HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - pátek, 19 červen 2020

  • Zveřejněno v ZÁLIBY

CESTA DO ZEMĚ SNŮ: COLORADO N.M., GRAND JUNCTION/FRUITA, Co. (33a)

Národní památník COLORADO N.M. u měst Grand Junction a Fruita se nachází na Kolorádské náhorní plošině na  západě státu Colorado. . Oficiálně byl zřízen v roce 1911. Protéká jím řeka Colorado. Vytvořil se rozlomením  dvou kontinentálních desek , své udělala i řeka. Vytvořilo se hluboké údolí. V oblasti jsou různé skalnaté útvary, skalní jehly, skály různých forem a tvarů. Koroze vytvořila krásné tvary v přírodě.  Zachovaly se i fosilie (uloženy v Muzeu v Grand Junction). Monument protíná silnice dlouhá 23 mil.

 

NAMON 1 003      NAMON 1 004     NAMON 1 005     NAMON 1 001     NAMON 1 002     Namon 2 005      Namon 2 004      Namon 2 003     Namon 2 002      Namon 2 001     KOLO 005     KOLO 004

 

KOLO 003     KOLO 001     

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK: 39. - J. P. E.

J.

J. P. E. = Johann Priebsch Erben A.G. = zkratku vytvořily první písmena jména firmy (majitele přátelny) , nd zkratkou větévka bavlníku

Povolení|: MPT č. 2 ze dne 16. 1. 1930

Výplatní tsroj Francotyp B4 s horním číslem počitadla

Sběratelské označení: FR 8h - 4m

První den: 28. 1. 1930

Zobrazeny dvě celistvosti, obě prošlé poštou, druhá s identifikací uživatele

JPE 001

 

JPE 002

 

Číst dál...
  • Zveřejněno v ZÁLIBY

VE ZNAMENÍ ZKRATEK: 38. - J & L

J

J & L = Jung a Lindig (dřívější název firmy Průmysl olovářský), sídlo firmy v Královském Horním městě Hrob v okrese Teplice.

Iniciály mezi denním a výplatním razítkem v ozubeném kruhu pod hornickými kladívky obklopeny kresbou horníka a oceláře, jeden z nejatraktivnějších výplatních otisků 1. republiky Grundmühlen - Hrob, Čechy

Náplň firmy: výroba olověných plechů a  rour, olověné vlny, olova k zasklívání, výroba cínových plechů a letovacího cínu, firma znárodněna zákonem 174/1946

Dohlédací pošta: HROB/KLOSTERGRAB

Povolení?

AJ tento otisk ve svých Studiích neuvádí, identifikaci provedli Bouška - Leiš v Katalogu 1979, str. 123

Výplatní tsroj sběratelského označení FR 8h - 4m

První den otisku: 10. 11. 1931 (otisk č. 7 - R) reprodukován níže společně s otiskem ze dne 10. 5. 1933 prošlým poštou (nekvalitní)

 

OLOVO 001

 

OLOVO 003

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK: 37 - J. B. & S.

J

J. B. & S. = Josef   Bartoň & Synové (u třetího otisku zkratka názvu firmy)

Náplň činnosti: přádelna bavlny, mechanická tkalcovna, barvírna

Firma má bohatou historii plnou zvratů, poklesů a úspěchů. ne nadarmo se jeden z Bartoňů může pochlubit rytířským titulem. Firma založena v roce 1885, Zakladatel první z Josefů (1838 - 1920), v rocxe 1945 firma znárodněna (vysoký počet zamstnanců), v roce 1948 definitivní konec komunistickými opatřeními. Později se z firmy Staly Východočeské bavlnářské závody, později TEPNA. Od roku 1989 po návratu z ciziny rod Bartoňů pokračuje po názvem "Bartoň textilní závody" v činnosti.

Povolení MPT č. 25 ze dne 6. 6. 1929 (217. uživatel v Ćeskoslovensku)

Dohlédací pošta: NÁCHOD 2

Výplatní stroj: Francotyp, typ C4 s horním číslem počitadla

Sběratelské označení: FR 8h - 4m

První otisk (pouze s textem názvu firmy mezi denní a výplatním razítkem - zde název a domicil v oblouku)

První dne 9. 7. 1929 (dle AJ) - NOVÉ UPŘESNĚNÍ DATA A IDENTITY  : ve sbírce objeven otisk s dřívějším datem: 24. 6. 1929 odeslaný B. Jarolímkovi (R), byl toto 1. den, anebo se jednalo o esej. POkud esej ocenění (RR) 

Poslední den: 28. 8. 1929 

 

Bartoň 1 001

 

Druhý otisk (mezi denním a výplatním razítkem textově stejné označení, ale v jiné grafické úpravě - zde v řádkách

1. den otisku 28. 8. 1929

Poslední otisk 13. 5. 1938 (?)

 

Bartoň 1 002

 

Třetí otisk

(se zkratkou - pod výplatním razítkem a logem firmy - orel nesoucí v drápech znak města Náchod, na kterém je stříbrná brána s dvěma věžemi a nad nimi štít s dvouocasým lvem se zbrojí a korunou 

J. B. & S.

Otisk prvního dne: 13. 5. 1938 (R) - viz níže

Poznámka: otisk pravděpodobně vyplácel do začátku Protektorátu, pak označení změněno, znak s českým lvem musel zmizet,  vrátilo se označení z 2. otisku (datum - 4/1939), v červenci roku 1945 se do označení vrátila podoba 3. otisku.

 

Bartoň 2 001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS