HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - pondělí, 01 červen 2020

VE ZNAMENÍ ZKRATEK: 28. - SN + ES-EN

E    

 

ES-EN

S

SN

Firma Schlosser nást. v Liberci (činnost výroba psotřebičů a baterií?)

V otisku jsou obsaženy dvě zkratky SN (zkratka pro Schlosser Nástupce) a ES - EN (stejná zkratka v mluvené formě)

Sběratelské označení FR 8h - 4m

Datum otisku 1. dne 30. 8. 1937

Dohlédací pošta LIBEREC 1

Literatura neudává otisk použitý v poštovním provozu, není ani zachycen sběratelsky, existuje jen nulový otisk s datm 1. dne (domněnka: ESEJ?), otisky na zabraných územích nedokládají ani Katalog Bouška-Janů-Feldmann či české a německé klaudy. Ani archivy či záznamy MPT nedokládají pokračování využití otisku.

 

REICH 001

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK: 27. - ERCO

E

ERCO = E. Roubiczek & Co. (složenina z iniciál Emila Roubiczka a počátečních dvou písmen slova COmpany)

Emil Roubiczek je pravděpodobným zakladatelem firmy (1859 - 24. 6. 1930),  Po vzniku protektorátu existovaly dvě podoby otisku - čs. vzor a první poněmčený. Na podzim roku 1939 existoval ještě funkční výplatní stroj s poněmčením denního a výplatného razítka a změněným označením uživatele (od 10/1939-?). Pak stopa mizí, došlo k arizaci? Protektorátní stroj byl sběratelského označení FR 8h - 4m.

E. Roubiczek & Co., továrna na prádlo, Praha 7, U Průlomu 18

Povolení: Věstník MPT č. 46 ze dne 29. 9. 1927

41. uživatel v pořadí v Československu

Výplatní stroj Francotyp B3 s horním číslem počitadla

Sběratelské označení: FR 8h - 3m

Dohlédací pošta PRAHA 1 později PRAHA 21

Otisk 1. dne 22. 9. 1927  Označení: ERCO (pod výplatním razítkem) PRAHA 1

Otisk používán do 9. 5. 1929,( zvláštnost: tečky za údajem měsíce a roku v denním razítku - neobvyklé), dvě celistvosti poštou prošlé

 

ERCO 1 001

 

ERCO 1 002

Druhý otisk se změněným označením (límec košile s provléknutým dekorativním nápisem ERCO v hůlkovém písmě - mezi denním a výplatním razítkem) PRAHA 1

Rozmezí použití: 10. 5. 1929 - 23. 7. 1929

Otisk 1. dne 10. 5. 1929 (třetí otisk v pořadí - R) a poštou prošlý otisk ze dne 13. 5. 1929

 

ERCO 2 001

 

ERCO 2 002

 

Třetí otisk použitý v rozmezí od 24. 7. 1929 do 4. 8. 1931(?), změna označení - nyní zobrazuje límec košile s nápisem ERCO v hůlkovém písmu nad límcem pod výplatním razítkem, 

První otisk na celistvosti prošlé poštou a druhý na obálce vyhotovený z ochoty s datem 20. 3. 1931, šipky zdůrazňují pozici označení a tečky v datu. PRAHA 1

 

ERCO 3 001

 

ERCO 3 002

Čtvrtý výplatní otisk se používal od 5. 8. 1931 do konce ČSR a v prvních dnech Protektorátu. PRAHA 21 Je tomu ksutečně tak, nebylo datum 21. 3. 1931 dále? Poslední otisk udávaný v literatuře jako poslední zachycený.

Dochází ke změně dohlédacího poštovního úřadu v denním razítku. AJ uvádí datum 5. 8. 1931. Má sbírka však uvádí něco jiného, na dvou celistvostech podstatně dřívější data: 13. 5. 1931 (otisk z ochoty) a 24. 7. 1931 (poštou prošlý).

Navíc: za povšimnutí stojí "1" bez podškrtu v názvu pošty - podškrt chybí u obou otisků (R)

 

ERCO 4a 001 

 

ERCO 4b 001

 

Jednička postupně mizí - viz otisky 

 

ERCO 6 001

 

ERCO 6 002

 

Pátý výplatní otisk. Po změně označení uživatele (límec a pod ním košile mezi denním a výplatním rzítkem, ozdobný nápisem ERCO pod výplatním razítkem). PRAHA 21. Jednička poškozená u všech tří celistvostí s daty 16. 6. 1936, 6. 10. 1936 (poštou prošlá) a 5. 1.. 1936 (poštou prošlá).

Otisk 1. dne otisku: 16. 6. 1936 (R) PRAHA 21

 

ERCO 10 001

 

ERCO 10 002

 

ERCO 11 001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK: 26c: LEFENIX BRNO a ELFENIX BRNO

L

LEFENIX BRNO, později ELFENIX BRNO

Ředitelství pro zemi moravskoslezskou v Brně (Běhounská 10), Fénix ve Vídni LEFENIX

Později Phönix und Wiener a Fénix, všeobecně pojišťovací společnost ELFENIX

LEFENIX BRNO

Věstník MPT č. 19 ze dne 3. 5. 1929

Dva výplatní stroje První: B4 s horním číslem počitadla

Druhý C4 s horním číslem počitadla sběratelsky FR 8h - 4m

ESEJ (dle AJ) s datem 3. 4. 1929) - neznámá v literatuře, pravděpodobně v exponátu AJ v PM

Otisk 1. dne s datem 2. 5. 1929 (R) s označením LEFENIX/BRNO a celistvost poštou prošlá

FEX 20 001

 

FEX 20 002

 

E

ELFENIX

Fénix und Wiener, nebo česky Fénix, všeobecná pojišťovacá společnost, Ředitelství pro zemi moravskoslezskou v Brně (ELFENIX/BRNO)

FR 8h - 3m

Výplatní srroj C3 s horním číslem počitadla

Povolení Věstník č. 19 ze dne 3. 5. 1929

Otisk 1. dne: 2. 5. 1929 (nezobrazen)

Dohlédací pošta: BRNO 1

Zobrazeny dvě poštou prošlé celistvosti s daty: 31. 7. 1929 a 20. 2. 1932

 

FEX 30 001

 FEX 30 002

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK: 26b. = ALFENIX PRAHA 5

A

173. uživatel (dle AJ)

ALFENIX PRAHA 5 (složenina z názvu uživatele)

Fénix a Vídeňská, spojené pojišťovny, akciová společnost, Ředitelství pro Československou republiku v Praze II, Revoluční 20 (ve vlastní budově)

Povolení: Věstník MPT č. 19 ze dne 3. 5. 1929

Výplatní stroj C4 s horním číslem počitadla, později typ A s horním číslem počitadla

Sběratelské označení: FR 8h - 4m , později FR 6h - 4m

Otisk 1. dne (dle AJ) = 9. 4. 1929

NOVĚ OBJEVENÁ ESEJ s datem 3. 4. 1929 (RR)

 

FEX 10 001

Otisk 1. dne 9. 4. dle AJ 

Dole dvě poštou prošlé celistvosti

FEX 11 001

 

FEX 11 002

V roce 1934 (?) došlo ke změně všech číslic, viz celistvost s datem 11. 3. 1934

 

FEX 12 001

Dne 24. 4. 1936 se loučíme s názvem ALFENIX a uživatel se rozhodl jen pro název adresy bez uvedené názvu subjektu: II. REVOLUČNÍ II (ve dvou mutacích).

Na tomto webu jsem již referoval o tomto označení, nicméně znovu sumarizuji.

Otisk  1. dne s novým označením FR 8h - 4m, datum: 24. 4. 1936 (R)

FEX 13 002

 

Poštou prošlá celistvost s datem 7. 11. 1936

 

FEX 13 001

Změna  stroje, nyní FR 6h - 4m a změna označení (změnšení adresy)

Otisk 1. dne s datem 24. 6. 1937 (R) a poštou prošlá celistvost

 

FEX 15a 001

 

FEX 15a 002

 

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK: 26a. - LEFENIX PRAHA 1

L

LEFENIX (složenina se vztahem k názvu uživatele)

Fénix, životní pojišťovací společnost ve Vídni, Ředitelství pro republiku Ćeskoslovenskou v Praze II, Lützowova 7

Uživatel č. 169 (AJ)

Výplatní stroj Francotyp C4 s horním číslem počitadla

Sběratelské označení: FR 8h - 4m

Nový objev eseje s datem 30. 3. 1929 (RR)

FEX 1 001

 

Otisk 1. dne s datem 2. 4. 1929 (R)

 

FEX 1 002

 

Poštou prošlá celistvost

 

FEX 2 001

 

Dle AJ uživtel používal náhradní stroj v květnu 1930, otisk se nezachoval (snad v exponátu AJ)

V květnu se uživateli vrátil první - původní stroj s tím, že došlo ke změně všech číslic

 

FEX 2 002

 

PŘÍŠTĚ uživatel č. 173. ALFENIX PRAHA 5 (Alfenix - Phönix a vídeňská, spol. spoj. pojišťovací Praha, Revoluční 20, P II)

Sledujte pokračování 26b.

 

 

Číst dál...
  • Zveřejněno v ZÁLIBY

CESTA DO ZEMĚ SNŮ: MONUMENT VALLEY, UTAH (28b)

Údolí monumentů (Monument Valley) , navažská autonomní oblast (autonomní indiánská rezervace) na Kolorádské plošině

Tvoří je červené pískovcové skalní útvary, které vyčnívají nad rovný povrch. Najdeme zde svědecké a stolové hory, některé sahají do výšky až 300 metrů. Útvary dostaly svá jména - jako např. Tři sestry, Palec. Rukavice, Totemový sloup.

 

Mon 1 003.      Mon 1 004     Mon 1 005     Mon 1 002     Mon 1 001     Mon 2 005     Mon 2 004     Mon 2 003     Mon 2 001     Mon 2 002

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS