HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - květen 2020

  • Zveřejněno v ZÁLIBY

DUTCH

DUTCH

Jazykový pohled na slovo americké angličtiny

 

Výrazy se dostávjí do různých jazyků či se snáze začínjí používat v době válek nebo období, kdy sílí národní city a pocity. Někdy zůstávají součástí jazyka celá staletí a to i poté, co pominou válečné a jiné citové nepříjemné stavy.

Mnoho výrazů obsahujících slovo "Dutch" odpovídají v americké angličtině těmto situacím a stavům. Nejdříve byly používány v Anglii 17,. století. V době, kdy panovalo námořní soupečření mezi touto zemí a Holandskem. Nyní se to zdá už neskztečné, oba národy jsou spřátelené, ale tehdy? Kdysi slovo "Dutch" znamenalo něco špatného, nesprávného či pomýleného. ""Dutch agreement či bargain" bylo něco velmi špatného, dohoda mezi dvěma, kteří holdovali alkoholu.

Podobně spojení "Dutch courage". To byla odvaha či kuráž podpořená slušným množstvím alkoholu, prostě jste intoxikováni. "Dutch leave" je únik vojáka bez povolení.

Některá z těchto spojení se užívají i dnes. "Dutch treat" je večeře, kdy se očekává, že každý z hostů zaplatí sám za sebe, zaplatí svůj podíl na útratě. "Let´s go Dutch" je naprosto jasné, každý si platí svůj lístek, když chlapec a dívka jdou do kina. 

Dalším výrazen je "in Dutch". Když vám někdo řekne, že jste byli "in Dutch", myslí tím, že jste byli v nesnázích, že jednoduše někdo má na vás vztek.

Některé výrazy, kde se objevuje slovo "Dutch" (jeden z významů je "holandský") , vůbec neznamená tento význam. Když v po roce 1700 docházelo k velkému počtu německého disentu přijíždějícího či lépe řečeno připlouvajícího  do Ameriky, tak Němci se nazývali "Dutch people". Bylo tomu proto, že slovo německé slovo "Deutsch" znělo jako "Dutch" a u toho zůstalo. Mnoho rodin těchto německých, ale švýcarských  či rakouských  přistěhovalců zaměnili německé slovo za podobné. Dodnes žije mnoho potomků těchto německých imigrantů na východě USA, zejména ve státě Pennsylvania. Jsou známi jako pennsylvánští "Dutch people".

Během Americké občanské války, mnoho obyvatel Missouri, kteří byli podporovatelé Severu se nazývali "Dutch", protože byli německé národnosti. Slovo "Dutch" se používalo i v Kalifornii pro zlatokopy, křteří byli německé či skandinavské národnosti, jakož i pro Holanďany. Prezident Fheodore Rooselvelt si všiml, že vše, co je "Dutch" je cizí nebo neanglické.

Dodnes existuje ještě jedno spojení : "to talk to someone like a Dutch uncle". To se do americké nagličtiny dostalo z holandštiny. Pokud někdo s vámi hovoří jako "Dutch uncle" (holandský stýček), tak s vámi hovoří přísným způsobem A vy byste mu měli pečlivě naslouchat. Asi tak, jako malé děti naslouchají svému přísnému stýčkovi.

Jsou i další jaykové speciality - jako např. "dutch cheese", což je "cottage cheese" . Toto slovo se objevuje jako přídavné jméno u jmen podstatných a má vztah ke zvykům či předmětům, kteří používali či používají němečtí či holandští přistěhovalci ("Dutch oven", "Dutch hoe"). atd.

 

 

 

Číst dál...

DRSNÝ HARRY A JEHO DEVADESÁTKA

Dnes, dne 31. května 2020 se dožívá devadesáti let CLINT EASTWOOD, (31. 5. 1930, San Francisco), herec, režisér, poducent, skladatel, zpěvák a muž, který si prošel celou řadu zaměstnání, nsmírně činný a úspěšný člověk s velkým charisma člověka a herce. Narodil se v San Franciscu v Saint Francis Memorial Hospital matce Ruth a otci Clintonovi Eastwoodovi.Jeho kořeny sahájií do Anglie, Skoska Irska a Holandska. Jeho praprapředek William Bradford připlul na lodi Mayflower a Clint je představitelem 12. generace tohoto disentu narozeném  na americkém kontinentě. Sestry v porodnici  jej pojmenovali jako "Samson" pro jeho výšku a váhu (5,2kg). Má sestru Jeanne . V životě zkusil být pastevcem, dřevorubcem, instruktorem plavání, topičem v ocelárně, pracoval u benzínové stanice a hrál i na klavír v barech a kavárnách. V roce 1949 narukoval do amády (Fort Odd)  jako plavecký instruktor. . Před armádou studoval na dvou středních školách. v Piedmontu a oaklandu, poté na obchodní škole v City College v Los Angeles. Byl dvakrát ženatý, dvakrát měl partnerství a čtyři vážné nemanželské vztahy. Má celkem sedm dětí. 

Od poloviny padesátých let se objevoval v menších a později i hlavních rolích. Za plodný života natočil více než 50 filmů, ve kterých hrál, některé též produkoval (11) anebo režíroval (17). Věnoval se i hudbě, zpíval, skládal hudbu, psal texty.První film natočil v roce 195ř (Revenge of the Creature), posledním filmem byl The Mule. (2018). Prvním režijním počinem byl film Play Misty for Me (1971), posledním Richard Jewell (2019). První nzpívanou písničkou byl song Paint Your Waggon (1969), zatím posledním Gran Torino (2008).  Celkem nazpíval šest písní, tři složil a k pěti napsal slova. Světovou proslulost mu zabepečily spagetti westerny režiséra Sergia Leoneho (westernová trilogie).  

Během života byl oceněn mnoha cenami. Celkem obdržel 22 cen a 94 nominací. Hlavními, kdo jej oceňovali, byla Filmová akademie, BAFTA, Golden Globe. 

Oblíbené byly i jeho aktivity v hoteliérství a restauratérství ve městě Carmel-by-the-Sea, kde zastával několik let i funkci starosty. Restaurace spojená s hotelem v tomto městě "Hog´s Breath" Inn v San Carlosu na Páté Avenue je oblíbenou destinací turistů, tak jako tomu bylo u další restaurace, kde již není podílníkem - Clint Eastwood´s Mission Ranch Restaurant ve stejném místě.  

Byl aktivní též jako republikán, až na několik výjimek (podporovatl Bloomberga). Do dějin vstoupil jeho rozhovor  se židlí, kde měl sedět virtuální B. Obama,  na kongresu Republikánů.

Happy Birthday, Dirty Harry.

Many Happy Return of the Day, dear Clint.

 

Clint Eastwood 001

Zdroje: en.wikipedia.org + https://pixabay.com (obr.)

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK: 25. = K. B. - ozdobně + K - rozkročený trubač

K

K. B. = ozdobným písmem monogram pro název firmy Karel Bauer, bankovní dům, Praha

K (písmeno připomínající rozkročeného trubače v kruhu), K pro Karel

Sídlo:Krakovská 9, Praha II.

Povolení: Věstník MPT č. 36 ze dne 11. 9. 1928

111. uživatel výplatního stroje v pořadí v Československu

Výplatní stroj Francotyp, typ A s horním číslem počitadla

Dle AJ první otisk vyplácel v období od 6. 9. 1928 do 17. 4. 1930 (s prvním označením K.B.), druhý otisk od 17. 4. do 11. 8. 1930.

Po tomto datu byl stroj prodán zpět fě. B. Jarolímek z důvodů zrušení prodejny losů a stroj nebyl potřeba.

Sběratelské označení otisku. FR 6h - 4m

Nově objevená esej s datem 3. 9. 1928 (RR), v případě, že údaj o prvním dnu použití AJ je správný.

 

Bauer 1 001

 

První oficiální otisk , Otisk prvního dne ze dne 6. 9. 1928 (R) doplněný cleistvostmi z poštovního provozu

 

Bauer 2 001

 

Bauer 1 002

 

Bauer 3 001

 

Druhá nově objevená esej s datem 16. 4. 1930, pokud údaj AJ s prvním dnem otisku 17. 4. 1930 je správný.

 

Trubač 1

 

Poštou prošlá celistvost s   otiskem (označení rozkročený trubač). Otisk vyplácel údajně od 17. 4. do 11. 8. 1930.

 

Trubač 2a 001

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK: 24 - Ed.B. ozdobně a EB v kruhu

E

Ed. B. ozdobně  + E B v kruhu = Ed. Bellak

Ozdobný monogram Ed. B. a monogram ve tvaru silných počátečních písmen jména v kruhu se objevily až u druhého, třetího a čtvrtého výplatního otisku (viz reprodukce nejníže)

Uživatel: Ed. Bellak, prodej losů, Praha, Ovocný trh 19, Praha I. (v pořadí 95. uživatel)

Povolení: MPT č. 20 ze dne 2. 6. 1928 (první) + č. 36 ze dne 11. 9. 1928 (druhé - firma přestěhována do Hradební 3, změna označení, stroj stejný)

Výplatní stroj Francotyp typu A s horním číslem počitadla

Nejdříve se zastavím u prvního otisku tohoto uživatele. Označení bylo pod výplatním razítkem v plném znění - název firmy, adresa a doplnění o označení domu "U černé matky boží". Na začátku provozu stroje se vyskytují hned tři data na zachovaných celistvostech respektive v literatuře.

A. Jonáš udává datum (rozmezí použití): 12. 5. - 1928 (první den) - 17. 8. 1928 (otisk pravděpodobně v jeho exponátů v PM)

Nové poznatky z doložených otisků:

1. 5. 1928 První zachovaný otisk s číslem 0066. Byl to první otisk anebo otisk před oficiálním spuštěním provozu stroje? Pokud v tento den nenabyl stroj oprávnění jedná se o dosud neznámou ESEJ.

 

bellak 1 001   

 

9. 5. 1928 - druhý dochovaný výplatní otisk s pořadovým číslem 0273. Tento otisk musel vidět A. Jonáš, neboť ve svých archivních poznámkách poznamenává číslené zjištění:

"5. 4. 28 (4 - 5 - 6.)  (4) se šipkami k údajům v závorce vedených od data a dále: cis. 4 (3 - 4)  6 (4 - 5)" (?)

Výsledky zkoumání, ani prozkoumaný otisk s tímto datem neuvádí - jedná se též o ESEJ (?) s jiným datem.

bellak 1 002

Reprodukce doplňuji dvěma celistvosti poštou prošlými s pozdějšími daty.

 

bellak 2 001    

 

bellak 2 002

 

Firma Ed. Bellak se přestěhovala z Ovocného trhu do Hradební a došlo ke změně označení - z plné adresy do monogramu ozdobným písmem Ed. B. pod výplatním razítkem. Třetí zachovaný otisk.

A opět nejasnost: A. Jonáš uvádí první den otisku: 17. 8. 1928 (pořadové číslo 0019!). Ve  sbírce dokladuji celistvost s datem otsku 8. 8. 1928 (pořadové číslo 0052). Jedná se o chybný údaj v uvedení prvního dne anebo o ESEJ (R)?  Reprodukuji dvě celistvosti s oběma daty.

 

Bellak 3 001     Bellak 3 002

Třetí otisk zůstal stejný, ale změnilo se denní razítko. Poznatelné v názvu pošty PRAHA 1, kde jsou při srovnání otisků předchozího a nynějšího zachyceny různé velikosti písmen a kratší podškrt v jedničce.

 

Bellak 4 001     Bellak 4 002

 

A další vývoj nastal v podškrtu jedničky v názvu pošty. Postupně se zkracuje. Jedná se o nový objev, dosud v literatuře nezaznamenaný. Podškrt postupně mizí (viz tři celistvosti níže. U čtvrté néže došlo k opravě a podškrt se na ústřižku objevil (7. 4. 1932 - zvětšeno). Čtvrtý zachovaný otisk. K doplnění do Katalogu Bouška -Leiš 1979.

Bellak 5 003     Bellak 5 002     Bellak 6 001     Bellak 7 001

 

Pátý zachovaný otisk ze stejného  stroje. Dohlédací pošta stále PRAHA 1. Došlo ke změně označení, shodou okolností monogram stejný, ale v jiném grafickém provedení (EB v kruhu). Navíc byl přenesen mezi denní a výplatní razítko. Otisk prvního dne s datem 8. 4. 1932 (shoda mezi Aj a mou sbírkou).

 

Bellak 8 001     Bellak 8 002

 

 

Číst dál...
  • Zveřejněno v ZÁLIBY

CESTA DO ZEMĚ SNŮ: CANYON DE CHELLY N.M., ARIZONA (27)

Národní památka se zvláštním jménem Canyon de Chelly (španělský původ slova) se nachází na severovýchodě státu Arizona.  Národní památka  byla zřízena dne 1. 4. 1931 a údajně je jednou z nejnavštěvovanějších přírodních památek na území USA. V údolí sevřeného horami z obou stran žije 40 rodin kmene Navajo. Není pod správou federální vlády, ale vlastněn Indiány.Nejznámnějším objetem je bálná Spider Rock. V jazyce indiánského kmene má název Tséyi. V blízkosti žije menšina kmene Navajo a Kaňon je též v blízkosti další zajímavosti tohoto regionu - Four Corners Region (doslova: region čtyř rohů - rozuměj místo, kde se dotýkají hranice čtyř států).

 

Chel 1 003     Chel 1 004     Chel 1 005     Chel 1 002     Chel 1 001     Chel 2 003

 

Chel 2 001     Chel 2 002     Chel 2 005     Chel 2 004

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK: 23. - E.B.

E

E.B. = Escompte-Bank (počáteční písmena zkráceného názvu)

Celý název: Böhmische Escompte-Bank und Credit-Anstalt Prag, česky Česká eskomptní banka

Adresa: Praha II., Příkopy 10 n.

Povolení: Věstník MPT č. 62 ze dne 30. 12. 1926 (6. výplatní stroj v pořadí)

Dohlédací pošty PRAHA 25 a PRAHA 1

Sběratelsky: FR 6s - 4m (několik strojů Francotyp  typu A se středním číslem počitadla)

První otisk - ESEJ (nový objev - v Katalogu MB - IL 1979 neuveden, ve Studiích AJ  1933 zaznamenán)

 

Historie eseje (RR): Datum eseje 24. 11. 1926

B. Jarolímek nabídl tomuto subjektu výplatní stroj A/čís. střed. Označení vyryto do mědi - později přeneseny do dalších strojů. Dohlédací pošta PRAHA 25.

Tento výplatní stroj později použit u dalšího subjektu - Pražská úvěrní banka v Praze.

 

EBE 1 001    

Druhý otisk byl již oficiální výplatním otiskem a byl použit s uvedením dohlédací pošty PRAHA 25 v období od 17. 12. - 30. 12. 1926 (R).

 

Třetí otisk, změna denního razítka (nyní dohlédací pošta PRAHA 1). Použití od 31. 12. 1926 do 5. 10. 1931.

Otisk 1. dne - poštou prošlý - datum 31. 12. 1926 (R). Označení uživatele 5 mm od výplatního razítka.

 

EBE 1 002

 

Třetí otisk - stejný stroj. Označení (ve formě zkratky s tečkami byl nově ryt do mosaze umístěn blíže k výplatnímu razítku - 2 mm). První den použití 6. 11. 1931. Další data např. 12. 12. 1936 či 17. 6. 1937 ...

 

EBE 2 001

 

EBE 2 002

 

 

 

 

Číst dál...

POHLED NA POŠTOVNICTVÍ RAKOUSKÉHO CÍSAŘSTVÍ

Císařovna Marie Terezie se za své vlády zapsala do historie a života Rakouského císařství mnoha pozoruhodnými činy. Jedním z nich byl razantní zásah do poštovnictví, zejména uzákoněním Poštovního řádu ze dne 14. prosince 1748, v němž zakázala veškerá soukromá poselská zařízení. 

Co předcházelo tomuto zásahu do poštovnictví?

Poselské ústavy

Před přijetím Poštovního řádu se pošta doručovala posly. Poselské doručování bylo značně roztříštěné a neodpovídalo zájmům císařství.. Existovaly klášterní poslové (doručování mezi kláštery) , univerzitní poslové (doručování univerzitní pošty), řezničtí poslové (pro své výhody a způsob činností doručování pošty různých subjektů), poslové rytířských řádů, městští poslové). Poselská spojení byla nepravidelná, nahodilá, neměla naději na všeobecné a široké použití. V Rakouském císařství stále více uplatňovala svou moc státní správa.

 

1522             byly vydány instrukce pro poštovní posly (Ordinanz der Kammerboten)

1564 - 1568   dvorský poštmistr vlastnil pěší posly, vlastní denní a noční posly, jízdní posly,spěšné denní a noční posly a vlastní kurýry pro pravidelnou poštu 

1576             císařský dvůr zavedl císařské dvorské kurýry (doprava osobní císařské pošty)

1588             Rudolf II. vydává zvláštní instrukci pro dvorský poštovní úřad

1616             ustavili se jízdní úřední kurýři

1621             dne 13. září vydává Ferdinand II. poštovní patent (nařízení Passierzettel)

1637             dne 12. srpna Ferdinand III. vydává patent (zrušení instituce řeznických poslů a všech poslů císaři nepodrobených v dědičných zemích a v celé říší římské)

1691             pro případ válek a válečných konfliktů zřízeni polní kurýři

1693             zřízeni dvorští a polní kurýři

1695             císař Leopold I. dne 16. dubna vydává patent (zakazuje všem lenním jezdcům a poslům sbírat dopisy a používat poštovní trubku)

1703             státní poštovní poslové začleněni pod Poštovský císařský úřad a jeho ředitelství

1751             zřízen pravidelný poštovský kurs 1. května mezi Lincem a Štýrským Hradcem

1722             dne 17. srpna vydal Karel VI. (otec Marie Terezie) patent o poštovních poslech (zákaz činnosti městských a dalších soukromých poslů) 

1723             dne 4. června zřízen dozírací orgán pro soukromé posly

1743             rozhodnuto, že poštovnictví Rakouského císařství bude postátněno a zavedl se státní poštovní monopol (včetně dopravy osob)

1748             Marie Terezie vydala řád pro poštovní posly (zakazuje veškerá soukromá poselská zařízení)

                    Zdroje obrázků: www.i60.cz + wikipedia.org

 

Marie 4 001

Císařovna Marie Terezie

 

Marie 3 001

Titulní list Poštovního řádu (Neue Post-Ordnung) Marie Terezie, Vídeň, 14. prosince 1748

 

Řád Marie Terezie je pamětihodný mnoha dílčími nařízeními, netýká se jen poslů. Poprvé se zmiňuje o sběrných dopisů (Briefsammler), kteří se stali základem budocích menších poštovních úřadů. Omezuje váhu poštovní zásilky na osm liber (těžší se nepřijímaly). tento dokument nazývaný též jako "poselský patent" určoval doručovací službu. Definoval práva a povinnosti poslů. Definoval poštovní posly, poštovské stanice, poštovské sběrny a určoval provoz mezi stanicemi. Určoval i funkci přísežných poslů (pošta mezi vrchnostenskými úřady), definoval též tzv. obtížné dopisy (obsahující peníze, cennosti apod.)  a zavedl institut recepisů (podacích lístků). Důležitým uzákoněním byl i čas doručování. Určovalo se též, že majestát bude jmenovat poštmistry a určí i zřizování poštovských stanic. Reformy pokračovaly dál.

1749           zavedeny kočárové dostavníky (včetně pravidel  pro pronájem koní a půjčování kočárů).

                  31. prosince předala ředitelství poštovního ústavu Bedřichu Vilémovi hraběti Haugwitzovi (a svobodnému pánovi z Lilienu)

1751           Marie Terezie vydala patent (zavedení listovních jízd poštovních vozů). Datum 20. září.

 

Marie 2 001

Zavedeny journaliery (každodenně jezdící vozy listovní pošty, poštovské vozy k dopravě balíků)

Byli ustaveni spěšní poslové ( kurýři).

1775             zřízeni štafetní kurýři

1809             zřízeni denní kurýři (spojení nejvyššího velení vojsk ve válce a nejvyššího dvorského tábora (zrušeni v roce 1810)

1829            dne 27. dubna se sloučily poštovské jízdní pošty s nejvyšší dvorskou správou ve Vídni  bylo nařízeno, že tento úřad se bude nazývat  "Nejvyšší dvorská poštovní správa".

1845            Tento úřad byl manipulačním úřadem ve Vídni a měl devět oddělení: listovní podejnu, listovní dodejnu,  výpravnu štafet, výpravnu novin,  speditérství, výpravnu štafet, podejnu povozné pošty pro náklady a peněžní psaní,

                   výpravnu spěšných zásilek a výpravnu zvláštních zásilek. V tomto roce zaměstnával 345 úředníků, v čele stál ředitel s titulem císařského rady. Jeho plat obnášel 2000 zlatých ročně a  ředitel užíval naturální byt.

Tímto rokem končí pošta ve starém věku a pomalu  přichází věk nový.

Ukázky předznámkových dopisů z počátku 19. století (1848 a 1820) opatřené pražskými razítky.

 

Dopisy 1 002     Dopisy 1 001

Data čerpána z knihy dra Václava Záběhlického,Dějiny pošty, telegrafu a telefonu v českých zemích (vlastním nákladem, Praha 1929?).

 

 

 

 

   

 

Číst dál...
  • Zveřejněno v ZÁLIBY

EUREKA

EUREKA

Zjistil jsem. Objevil jsem. Našel jsem.

 

Každý jazyk používá různá zvolání.

V angličtině slyšíme často zvolání, která vyjadřují krátké výkřiky bolesti, překvapení, vzteku či radosti: OW! WOW! HOLY SMOKE! YIKES! HELL´S BELLS! GOOD GOD! GEE! HOLY MOSES! MY GOODNESS! Některá jsou za hranicí, kde začíná vulgarita. Jsou náhlé výkřiky, které vypustíme z úst bez přemýšlení. Jsou to emoce, která mají za cíl ulevit si či se zbavit bolesti, strachu a podobně. 

 Jedním zvoláním je i EUREKA! Přiznávám, že mizí našeho vyjadřování, které dříve bylo též ovlivněno latinou a řečtinou..... Nicméně historie jeho vzniku je zajímavá.

Jeden z největších vědců strarověkého Řecka, Archimedes žil v Syrakusích v době krále Hiera II.Král zadal výrobu zlaté koruny zlatníkovi a podezíral jej, že smíchal zlato a stříbro při výrobě koruny. Král si zavolal Archimeda, aby zjistil, zda je podezření pravdivé. Archimedes byl zmaten. Při koupání zjistil způsob, jak to ověřit. Objevil, že zlato je těžší než stříbro. Poměřil kus zlata o stejné hmotnosti jako koruna s korunou, když jak kus zlata, tak korunu položil do vody. Pokud přeteklo z vany víc vody při ponoření, tak v případě koruny (se stříbrem) to nebylo čisté zlato. Archimedes was so excited by this discovery that he jumped out of bath and ran naked through the city streets towards home. Křičel: EUREKA! EUREKA! - Zjistil jsem to! Zjistil jsem to!

Možná, že tato historka je smnyšlená. Nicméně fyzika poskočila - do historie se zapsala jako Archimedův zákon a jazyk byl obohacen o nové zvolání. Výkřik EUREKA! občas slyšíme a používá se v situaci, když něco objevíme nebo na něco přijdeme.

Pro žáky: Přeložte anglickou větu v textu a do angličtiny přeložte vetu následující za ní. (nápoběda: Archimedes byl tak vzrušen tímto objevem, že vyskočil z lázně utákal nahý městem. He shouted as he ran - "Eureka! Eureka! I have found it! I have found it!"

 

 

 

Číst dál...
  • Zveřejněno v ZÁLIBY

DO ZEMĚ SNŮ: PETRIFIED FOREST N.P., ARIZONA (26)

Národní park Petrified Forest (Petrifikovaný les)

Národní park se nachází ve státě Arizona (stát Velkého kaňonu) a tvoří jej náhorní plošina pouštního typu. Je plný zkamenělých kusů dřeva. Každý rok mizí z tohoto prostoru zhruba jedna tuna tohoto materiálu.

Návštěvníci mohou obdivovat různé geologické zkamenělé formy dřeva. Parkem vedesilnice  tak zvaná Scenic Drive (celková délka 27 mil) od jihu k severu (park má dva vstupy), u jižního se nachází Rainbow Forest Museum s leštěnými petrifikovanými kusy dřeva).

Arizona 1 003     Arizona 1 005     Arizona 1 004     Arizona 1 002    Arizona 1 001        Arizona 2 005

 

Arizona 2 004     Arizona 2 003     Arizona 2 001     Arizona 2 002

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS