HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - čtvrtek, 09 duben 2020

Nově objevená esej výplatního otisku Jubilejní výstavy KČF

V roce 1927 si filatelistická veřejnost připomněla 40 let existence Klubu českých filatelistů (založen v r oce 1887). K tomuto výročí KČF uspořádal v Praze (v místnostech Ústavu pro zvelebování živností) Jubilejní výstavu poštovních známek pod záštitou tehdejšího ministra pošt a telegrafů JUDr. Františka Noska. U příležitosti výstavy byl používán zapůjčený výplatní stroj Francotyp A se středním číslem počitadla. Sběratelské označení FR 6 s - 4m. Používán byl v době od 25. 9. do 2. 10. 1927.  Stalo se tak na základě povolení MPT č. 46 ze dne 29. 9. 1927 a

                                                            jednalo se o první příležitostný výplatní otisk v Československu od zavedení výplatních strojů v poštovním provozu v roce 1926.

                                                            =====================================================================================================

Provoz tohoto výplatního stroje byl provázen zajímavou historií.

Předně byl zhotoven štoček označení, který však byl odmítnut z důvodů estetických,  jak informoval Albert Jonáš. Text byl příliš nahuštěn a tím pádem špatně čitelný. Zachovaly se torza esejí, o kterých jsem již několikrát psal. Byl vyryt nový štoček a zasazen do stroje.

Dalším známým faktem je osud tohoto stroje před výstavní dobou. . B. Jarolímek jej  poskytl firmě J. Otto k vyplácení novinových zásilek, stroj byl opatřen válcem s modrou barvou a pod výplatní razítko bylo vsazen štoček označení firmy. Žádalo se o povolení. Za tímto účelem byla pořízena esej s datem 9. 8. 1927 v modré barvě., Stroj byl však vrácen (negativní rozhodnutí MPT ohledně novinových zásilek) a použit k zápůjčce o něco později zmíněné výstavě.

 

JUbileum 001     Jubileum 2 002

 

Shora reprodukuji jednak vydanou pohlednici k výstavě (líc), jednak celistvost s popisovaným výplatním otiskem z 1. dne použití. Tato celistvost uvádí adresáta jako manželku Alberta Jonáše, paní Kitty. V té době bydleli Jonášovi ještě na Źižkově, Ovenecká uluce je čekala později.

 

Další zajímavostí je nový objev výplatního otisku s datem 24. 9. 1927, tedy jeden den před prvním oficiálním otiskem a před prvním dnem otevření  výstavy. Vysvětlení je prosté. Jedná se o zkušební otisk po zasazení všech náležitostí, ze sběratelského hlediska o esej (R).

 

Jubileum 3 001 

Číst dál...

Záhada data v otisku English Institute Victoria College Prague

Výhody a kouzlo výplatních strojů podlehla i vzdělávací instituce v pražské Hradební ulici - English Institute Victoria College. Povolení MPT obdržel tento institut dne 25. 9. 1930. Již před tímto datem si opatřily u fy. B. Jarolímek výplatní stroj Francotyp B4 s horním číslem počitadla  - sběratelsky FR 8h - 3m. Otisk s datem prvního dne byl na světě již 8. 7. 1930. Ve stejný den stroj již fungoval jako regulérní stroj  a institut rozesílal korespondenci v poštovním provozu.  FDC a poštou prošlý dopis s reklamním označením (mezi denním a výlatm razítkem ve třech jazycích) a názvem institutu pod výplatním razítkem reprodukuji níže. Popisovaná zajímavost či záhada se týká jen otisk s dohlédací poštou PRAHA 1 (ne pozdější PRAHA 5).

 

English 001

English 002

 

Výše uvedený otisk vyplácel zásilky do 4. 8. 1931 (údaj Alberta Jonáše).

Od tohoto data dle Alberta Jonáše stejný výplatní stroj vyplácel zásilky s novým označením oprávněného uživatele, a to až do 1. 12. 1930, kdy došlo ke změně dohlédací pošty - z Prahy 1 na Prahu 5 (nejdřív změněno denní razítko, poté i označení uživatele). Tuto změnu nepopisuji v tomto příspěvku, neboť chci upozornit níže na úplně jiný fakt, spíše záhadu. Nejdříve zobrazuji obálku z prvního dne použití nového označení - opakuji 4. 8. 1930.

 

English 2 001

 

Do tohoto bodu vše odpovídá z hlediska údaje v denním razítku.

Jaké bylo mé překvapení, když jsem ve sbírce při podrobnějším náhledu objevil stjený otisk s datem 2. 8. 1930, kdy měl existovat první výplatní otisk s reklamním textem? Vysvětlení? Někde se stal omyl v záznamu. První otisk s dohlédací poštou PRAHA 1 byl v používání do 2. 8. 1930, kdy byl nahrazen novým otiskem s novým označením. Tudíž změňme historii, Zlomové datum změny nebylo 4. 8., ale 2. 8. 1930. Opravme si záznamy.

 

English 2 002

 

Mohlo dojít i k jiným oklnostem (např. chybotisk či přehmat v datu apod.), ale to se mi zdá méně pravděpodobné, nikoliv však vyloučené.

Výplatní stroj měl i druhou a třetí dohlédací poštu Praha 3 a Praha 5, TEDY CELKEM TŘI DOHLÉDACÍ POŠTY (Z DŮVODŮ STĚHOVÁNÍ: Praha 1, Praha 3, Praha 5).

K těmto otiskům se vrátím z jiného pohledu později v plánovaném seriálu VE ZNAMENÍ REKLAM na tomto webu. Jeden uživatel, jeden stroj a hned několik otisků a zajímavostí.

 

 

 

 

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS