HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - středa, 08 duben 2020

  • Zveřejněno v ZÁLIBY

Nový objev do série výplatních otisků uživatele Jindřicha Francka Synové A.S.

Nový objev výplatního otisku do série zachycených výplatních otisků

Jedna z velmi známých pardubických firem Jindřicha Francka Synové A.S. se věnovala od svého založení v roce 1896 svému tradičnímu oboru - výrobě kávových náhražek, nejčastějí z čekanky (cikorky). Johann Heinrich Franck přišel do Pardubic z německého Urachu a položil základy pozdější slavné "Franckovky". Tolik na začátek. Vraťme se do světa výplatních otisků, které jsou odrazem výrobní a obchodní firemní aktivity. Uživatel obdržel povolení k vyplácení výplatními tsroji ve Věstníku MPT č. 36 z 18. 7. 1930.dohlédací pošta PARDUBICE 2. Uživatel měl tyto stroje a tyto otisky (viz Katalog Bouška - Leiš, Praha 1979):

Stroj B4 s horním číslem počitadla a s označením, kde nacházíme firemní značku a název firmy mezi denním a výplatním razítkem. Datum prvního otisku 26. 5. 1930. Tento otisk vyplácel do roku 1931. Zobrazuji dva stejné otisky na obálkách  adresovaných dvěma osobnostem sběratelství 20. a 30. let u nás - K. F. Pešákovi a Fr. Winklerovi.Žáznamy u AJ jsou pod číslem 316 (2. díl), u Boušky a leiše P 2a, P 2b, P 2c.

 

Franck 001

Franck 002

 

Otisk změnil podobu v roce 1931. Stroj zůstal stejný, ale číslice a výplatní razítko bylo změněno. Výplatní razítko má jinak vyrytý název státu a viditelně menší obrazce v dolní části. Označení uživatele zůstalo stejné. Otisky v mé sbírce mají datum: 23. 12. 1931 (první) a 24. 4. 1936 (poslední).

 

Franck 20 001

 

NOVĚ NALEZENÝ OTISK (není uveden v Katalogu Bouška - Leiš), tudíž se jedná o nový nález.

Datum 1. dne použití - 15. 3. 1938. Otisk s novým označením oprávněného uživatele (citeně jiný název a domicil a firemní značka je též na první pohled jiná. Bohužel ve sbírce nemám obálku s otiskem poštovně prošlou a nemohu s jistotou tvrdit, že je to regulérní otisk. Předpokládám, že ano. Pokud otisk nebyl použit v poštovním provozu,jkednalo by se o esej. Pokud jste sběratelé tohoto období, označte si tento otisk jako 2c a následující otisk 2d. Pokud se řídíte Katalogem Di Casoly - Leiše, tak změny ve věcném barevném katalogu můžete provést též.

 

Franck 20 002

 

Posledním otiskem tohoto bdobí je otisk, který vznikl velmi brzo po předchozím - Otisk 1. dne je ze dne 23. 7. 1938, poslední ve bsírce mám z 6. 1. 1939. Změnil se šoček označení uživatele (zůstal jen kávomlýnek v kruhu, byl odstraněn název firmy a domicil.

 

Franck 30 001

 

Franck 30 002

 

 

A jak to bylo dál? Označení zůstalo v době Protektorátu,otisk prodělal postupné poněmčení výplatního a denního razítka. Po osvobození se změnilo označení - z firemní značky na název Melta (9/45) a v listopadu se přejmenovala firma na Franckovka A.S., továrna na kávové nahrážky (11/45-7/46-), ldy se d otisku vrátila firemní značka. Poté nastaly další změny .... Ale to už je další historie tohto zajímavého stroje a jejicxh otisků. 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...

MODŘICKÁ ZAJÍMAVOST

Výplatní stroj v Modřicích (německy Mödritz, v hantecu Blajkec) uživatele BIOCHEMA, zemědělské lučební závody A, S.  byl uveden do provozu dne 30. 5. 1938 s denním razítkem ve dvojjazyčné verzi MODŘICE/MÖDRITZ. Do ruky se mi dostal i další otisk s datem 27. 5. 1938, ovšem s denním razítkem v jednojazyčné verzi MODŘICE. Během tří dnů se denní razítko opravilo. Důvod byl jednoznačný.Nynější město Modřice v okrese Brno-venkov leží bezprostředně u města Brno. Se zajímavou historií. Od 13. století se v Modřicích usazovali němečtí kolonisté a tím se Modřice staly jazykovým ostrovem kde převládalo německé obyvatelstvo (po 2. světové válce bylo vysídleno). Dle přijatých zákonů a nařízení denní razítka v takových oblastech za 1. republiky byla česko - německá. Původně bylo razítko z nějakých neznámých důvodů zhotovena pouze v české verzi, poté dvojjazyčně. Výplatní otisk zachytil tuto historii v roce 1938. Týká se to výplatního otisky sběratelsky označeného jako FR 8h - 4m. Otisky se liší b navzájem jen denním razítkem. I název MODŘICE byl ryt znovu(viz rozdíly). Českojazyčný otisk je jednoznačnou esejí. Určitě nebyl v poštovním porovozu použit. Druhý ano.Jedná se o velmi zajímavý historický a poštovně-historický doklad. První doklad s označením (R).

 

Modřice 001

 

 

Modřice 2 001

Číst dál...

I holický jelen vyběhl dřív do života

Firma Hermann Hirsch, továrna na obuv A.S. z Holic v Čechách získal povolení vyplácet zásilky výplatním strojem Francotyp na základě Věstníku č. 25 ze dne 6. 6. 1929. Používal stroj C4 s horním číslem počitadla, sběratelsky  má otisk označení FR 8h - 4m.První otisk začal vyplácet zásilky 7. 6. 1929 až do 8. 2. 1930, kdy došlo ke změnám všech číslic. V novém vzhledu se vyplácelo od 11. 2. 1930 dále.

Nedávno jsem objevil výplatní otisk s datem 27. 5. 1929. Otisk je identický s prvním regulérním otiskem, tudíž objevený a reprodukovaný otisk je esejí. Důvody jsou na bíledni - byl připraven 27. 5. k oficiálnímu spuštění 7. 6. 1929. I když to nebylo pravidlem, poctivá firma posečkala s proovzem až po oficiálním schválením, což by mělo být v pořádku. I ostatní uživatelé, kteří začali s vyplácením  dost dní před datem oficiálního schválení  byli početn. Vše s tolerancí poštovní správy. Nebo byl jiný důvod?

 

 

Jelen 001 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS