HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - úterý, 07 duben 2020

BRATISLAVSKÁ ZÁHADA neb vzácný nález s nejasným původem

Čas od času se i ve světě výplatních otisků vyskytnout záhady, těžko vysvětlitelné. Jako příklad může posloužit výplatní otisk frmy Matador Bratislava (filiálka pražské Gumovky?).

V rozmezí dvou dnů se vyskytly identické výplatní otisky s výjimkou údaje v denních razítkách. U otisku FR 8h - 4m se vyskytuje v denním razítku dohlédací pošta BRATISLAVA 4, datum 14. 12. 1935, o dva dny pouději nese otisk s datem 16. 12. 1935 název dohlédací pošty BRATISLAVA 2. A u této pošty zůstalo. Důvod? Neznámý. Pravděpdobně poštovní správa doporučila uživateli jiný, výhodnější poštovní úřad. Otisk s poštou Bratislava 4 je pravděpdobně esej, otisk  poštou prošlý jsem neviděl. zařadil jsem ji do seznamu Bouška - Leiš (viz Filatelie 1979 (Filatelistické sešity) pod číslem Ess 43. Vynikající nález s nejasným původem (R).

Na obrázcích:

Matador Bratislava 4 - vzácný nález

Matador Bratislava 2 - otisk prvního dne použití

 

 

Matador 002     Matador 001

Číst dál...
  • Zveřejněno v ZÁLIBY

Rakouská poštovní současnost

Rakouská poštovní současnost zanechává stopu pro rakouskou poštovní historii. Hlavn svou pestrostí, která dotváří kolorit rakouských měst a vesnic. Poštovní budovy, poštovní budky, autobusy mobilní pošty apod.

 

Rak PH 002     Rak PH 003     Rak PH 005     Rak PH 004

Číst dál...
  • Zveřejněno v ZÁLIBY

POŠTY V AROSE

V Arose stojí dva objekty, které mají souvislost s poštovnictvím v tomto švýcarském horském městečku. Je to budova staré pošty v dolní polovině Inere Poststrasse, která již dosloužila a slouží jinému komerčnímu účelu. Dále to je nová budova pošty blízko nádraží u příjeudové komunikaceod města Chur. 

 

Arosa 001Arosa 002

Číst dál...

Výplatní otisky vzniklé před oficiálním spuštěním výplatního stroje (2)

Otisk Báňské a hutní společnosti v Brně - 34. subjekt v ČSR

Tato společnost dostala povolení vyplácet výplatními stroji na základě věstníku MPT 23 z 7. 5. 1927. Oficiálně firma začala své zásilky vyplácet tímto otiskem od 14. 7. 1927. Nicméně jsme zachytil výplatní otisk s datem 6. 5. 1927 (výplatní stroj A, s číslem počitadla ve středu, sběratelsky: FR 6s-4m), více než jeden měsíc před oficiálním spuštěním stroje. Tedy ve značném předtihu. Otisk nezmě+nil podobu, jde tudíř o další esej. Obrázek tohoto otisku doplňuji pozdějším otiskem z poštovního proovzu. Dohlédací pošta BRNO 2.

Tneto stroj má svou další historii. Svou činnost ukončil v Brně 21. 7. 1930 a byl přenesen k vyplácení do Prahy, kde začal vyplácet v červenci 1930 s jiným označením uživatele. Tento otisk měl dále další dvě podoby (rozdíly v označení a jeho poloze). To je však jiná kapitola.

 

Báňská 001

 

Báňská 002

 

.

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS