HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - pátek, 03 duben 2020

VII. Kongres Světové poštovní unie v Madridu se konal před 100 lety

Madrid 1920

 

Dne 30. 11. 1920 začal v Madridu 7. kongres Světové poštovní unie (SPU). Kromě jiné agendy se zabýval poprvé v historii této Unie (založena v Bernu v roce 1874) problematikou výplatních strojů s tím, že je bezvýhradně akceptoval v poštovním provozu členských zemí. I dalí dva kongresy - ve Stockholmu )1924) a v Londýně (1929) se jejich problematikou zabývaly. Od této události letos uplyne 100 let.

Toto výročí připomínám zvětšeninou jedné ze známek, které byly ke Kongresu vydány (portrét španělského krále Alfonsa XIII. s kresbou Hlavní pošty
nyní Paláce komunikací a madridského Magistrátu). Budova dodnes slouží poštovním účelům,  historické vnější schránky jsou kromě vynikající architektury budovy též její okrasou.

 

MAD 1 001     MAD 1 002     MAD 1 003     MAD 2 001

Číst dál...

SVĚT JAROLÍMKOVÝCH VÝPLATNÍCH OTISKŮ (5)

B. Jarolímek a svět prvních esejí této firmy

Podívejme se v tomto pokračování na období po oficiálním zavedenbí výplatních strojů v roce 1926 u nás a pohled protáhněme do konce 20. let.Nutno uvést, že eseje vytvořil B. Jarolímek ve spolupráci s firmou Francotyp již dříve, před zářím 1926. Již dříve jsem tyto objevy písemně uvedl a teď se jimi nezabývám. To je to nejcennější tohoto sběratelského úseku. Cennosti jsou však i mezi lety 1926 - 1929. Otisky byla na hraně mezi předváděcími otisky a mezi esejemi, esejemi dokončenými. Některé z nich se doškaly uvedení v poštovním provozu, některé ne. Orientace v této dřungli si vyžaduje stanovení kritérií a rozlišovacích znaků. Nejlepší hledisko je poštovn hěistorické hledisko, neboť jiný rozlišovací znak kromy typu stroje či vzhledu označení uživatele nemáme. Bohužel nikdo nezazanmenal čísla strojů, štamlisty se těžko hledají, nyšly se jen některé s pomocí mých německých přátel - sběratelů. Snad budu mít štěstí v budoucnu.

Díky Albertu Jonášovi a Věře Chudáčkové z firmy B. Jarolímek máme více méně přesné pdaje. Tyto otisky na celistvostech,p okud s nejedná o padělky, jsou velmi cenné. Zejména první typu B4 s velkými čísolicemi mezi denním a výplatním razítkem (velké číslice) je velmi cenný (RRR). Je známý zatím jeden kus. Obálka nese název Musterdruck a má datum 3. 11. 1926. První esej tohoto období u firmy B. Jarolímek.Sběratelské označení FR 8 s (v) - 4m.

Chrakteristika: dohlédací pošta PRAHA 25, první typ označení uživatele (název kurentem).

JAR 200 001

Zachyceny byly další dva otisky s doholédací poštou PRAHA 25 s označení s vyrytými hůlkovými písmeny FRANCOTYP/B. JAROLÍMEK/PRAHA.

První otisk byl typem A, střední číslice počitadla, datum neznámé.

Druhým otiskem byl stroj typu B3 s horním číslem počitadla z března 1927. Označení stejné jako u předchozího otisku. Není znímo, zda byl štoček označení přenesen či vyryt nový.

Otisky s dohlédací poštou PRAHA 1 byly v tomto časovém období tři. První byl typem A s horním číslem počitadla. Sěratelské označení FR 6h  - 4m a hůlkovým názvem Francotyp a firmy. Jedná se též o velmi vzácný kus (RR). Datum 24. 2. 1929.

 

JAR 200 002

 

Druhým otiskem s touto dohlédací poštou je otisk typu A (střední číslice).

Třetím otiskem je pět typ A s číslem horním, pod známkou je název Francotyp kurentem a pod tímto názvem anglicky název Prague, červenec 1929.

Čtvrtým otiskem je stroj typu B3 s číslem horním. Pod známkou je třířádkový název: Francotyp (kurentem)/B. Jarolímek/Prague.

Z neznámých důvodů u prvníc otisků je český název PRAHA, u dalších anglický název PRAGUE.

A posledním otiskem - esejí je otisk stroje typu A s horním číslem. Zde víme, že štoček označení byl přenesen z jednoho předchozícj otisků (Praha 1).

Velkou zajímavostí je dohlédací pošta CHEB 1, otisky se tiskly v červenci 1928. Vzhled tohoto otisku je neznámý, zatím se nezachoval žádný.

Všechny tyto eseje mají historickou zajímavost a lze je považovat za cenné či velmi cenné.

 

O dalších otiscích B. Jarolímka z pozdější  doby někdy příště. Některé z nich jsem ukázal při přednášce, kterou jsem měl společně s přítelem Rudolfem Péšou v Sále Dřevák Domu Portus v dubnu 2016.

 

 

.

 

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS