HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - úterý, 28 duben 2020

CESTA OTISKU ZÁLOŽNY VINOHRADSKÉ

Záložna Vinohradská, zal. 1874 (adresou Praha - Vinohrady, Anglická 22) si opatřila výplatní stroj Francotyp typu A s horním číslem počitadla (Věstník MPT č. 59 z 31. 12. 1927). První ofiicální otisk spatřil světlo světa 6. 2. 1928. Již předtím však byl identický otisk oražen na obálky bez adresíta, takže se jednalo o zkušební otisk s datem 18. 1. 1928 a sběratelsky esej. Esej začala být právoplatná až 6. 2. 1928. Zachovala se i celistvost, kde je uveden adresát Jaroslav Lešetický, jeden ze známých československých filatelistů a zároveň sběratelů výplatních otisků. Proslavil se i jinými posty a skutky nejen pro čs. filatelii (R).

Záložna 1 001        Záložna 2 001

 

Počátkem roku 1931 padlo rozhodnutí změnit dohlédací poštu z pošty PRAHA 31 na poštu PRAHA 35 (případů v historii čs. výplatního otisku let 1926 - 1939 je více -  stalo se tak pravděpodobně na popud Ministerstva pošt a telegrafů). Posledním dnem, kdy předchozí otisk vyplácel zásilky byl den 2. 3. 1931, nový otisk vyplácel od 3. 3. 1931. Reprodukovaný otisk je ze dne 11. 5. 1935 a je prošlý poštou.

 

Záložna 2 002

 

 

 

 

Číst dál...

KATALOG ČESKOSLOVENSKO - výplatní otisky z území zabraném Německem v letech 1938 - 1945 (Sudety) Svazek 4

V letech 2013 až 2015 jsme zpracovali s přítelem Robertem Di Casolou  za spolupráce s přáteli Rickem Stambaughem z USA a Berhardem Brunnerem z Německa i 4. svazek Katalogu Československa. Tento Katalog je typologickým katalogem výplatních otisků z území, které tehdejšímu Československu zabralo Německo. Jednalo se o území Sudet v letech 1938 - 1945. Toto je  první katalog v barevné mutaci pro specializované sběratele v angličtině. Za úvodní stránky budou průběžně zařazovány jednotlivé stránky. První verze katalogu byla zdarma věnována Klubu filatelistů, sběratelů specializovaných oborů KF 00-15 a je zavěšena na jejich stránkách www.kf0015.cz. Na ilustračním katalogu v současnosti pracuje skupina složená z několika německých a rakouských specialistů a jednoho českého sběratele.

 

Sudety 1938 1945 001  

 

Sudety 2. část 1939 1945 001     SUD 1 001  

SUD 2 001    

SUD 3 001

SUD 4 001

SUD 5 001

SUD 6 001

SUD 8 001

SUD 9 001

SUD 10 001

SUD 11 001

SUD 12 001

SUD 13 001

SUD 14 001

SUD 15 001

SUD 16 001

SUD 17 001

SUD 18 001

SUD 19 001

SUD 20 001

SUD 21 001

SUD 22 001

SUD 23 001

SUD 24 001

SUD 25 001

Omlouvám se za špatnou kvalitu některých otisků. Předlohy byly v mnoha případech velmi nekvalitní.

Dodatky k typologii Svazku 4 budou průběžně zveřejňovány za tímto typologickým katalogem.

PŘÍLOHA

Ukázky několika celistvostí ze zabraných území v ltech 1938 - 1945

 

SUDET 1 001      Sudet 2 001

 

Sudet 3 001     Sudety 4 001

 

Sudety 5 001     Sudet 6 001  

 

Sudety 7 001Sudet 8 001

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...

ZMĚNA DOHLÉDACÍ POŠTY VÝPLATNÍHO OTISKU RADIOJOURNALU

Změna dohlédací pošty v denním razítku výplatního otisků v období let 1926 až 1939 se stala u řady uživatelů výplatních strojů jedním z rysů použití výplatního stroje. Nejčastěji poštovní správa doporučila uživatelům změnu pošt z důvodů lepší komfortnosti při využívání poštovních služeb služeb. Otázkou zůstává, proč se tak stalo až po vyrytí denního razítka, nikoliv promyšleněji hned na začátku fungování výplatního stroje. Sběratelé tak získali dva otisky, každý s jiným vzhledem, z nichž se jeden nebo oba staly minimálně zajímavostí ne-li cennými otisky.

V roce 1931 dostal subjekt Radiojournal, radiotelefonické zpravodajství sro Praha, svolení s používáním výplatního stroje Francotyp B4 s horním číslem počitadla, sběratelsky Fr 8h - 4m. Původně tento stroj měl používán uživatelem Bratři Böhmové v Novém Jičíně. Tento uživatele si stroj původně zakoupil, nechal vytvořit všechny části otisku, stroj byl zaplombován 22. 1. 1932. Ministerstvo však rozhodlo dne 13. 1. 1932 o snížení slevy na použití stroje z 1% na 1/2%. Firma Böhm neuvedla stroj vůbec do provozu a vrátila jej B. Jarolímkovi. Stroj se přivezl do Prahy na Perštýn 15 dne 3. 2. 1932 a byl prodán Radiojournalu.

Radiojournalu byl tento stroj zprovozněn  12. 2. 1932 s dohledem pošty PRAHA 31. Dole první reprodukce znázorňuje 28. otisk 1. oficiálního  dne použití stroje (R). Druhý otisk je z 28. 11. 1032 poštou prošlý, několik dní před ukončení používání tohoto otisku z důvodů změny dohlédacího poštovního úřadu.

Radio 1 001      Radio 1 002

 

Dne 12. 12. 1932 - ve stejný den ukončení předchozího otisku, byl uveden do provozu druhý otisk s dohlédací poštou PRAHA 34 (viz dolní první otisk - R). Jedná se o 66. otisk 1. dne použití (R).  Druhý otisk na celistvosti je poštou prošlý s datem 11. 4. 1933 adresovaný firmě B. Jarolímek na Perštýn 17 (?). I To je cenná zajímavost díky adresátovi, účastníkovi procesu vyplácení zásilek výplatními otisky.

 

Radio 2 001     Radio 2 002

 

N závěr ještě jednu poznámku. Řada otisků z 1. republiky měla vynikající výtvarnou,  ale i vlasteneckou hodnotu, tento otisk je jedním z nich. Ke cti uživateli slouží, že vee stejném vzhledu byl tento otisk používán i za dob Protektorátu ČM. Pět podob  otisků z doby Protektorátu si zaslouží zvláštní článek. Motiv  Hradčan - symbol svobodného Československa zůstal po celou dobu Protektorátu v otisku, i když se nápisy měnily, poslední musel být dvojjazyčný. Českost nicméně z otisku v této době poroby povzbuzovala.

                                                       

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS