HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - pátek, 24 duben 2020

NÁPADNĚ VELKÁ ČÍSLA POČITADLA

Československá poštovní správa se rozhodla pro výplatní stroje FRANCOTYP  v poštovním provozu v polovině 20. let 20. století. Bylo to v době, kdy německý výrobce Francotyp - Bafra Berlin - Reinickendorf vyvíjel pro německý trh výplatní stroje s otisky  v novém progresivním tvaru. Bylo to v letech 1924 - 1926, Německo akceptovalo výplatní razítko ve tvaru osmiúhelníku s nápisem DEUTSCHES REICH, které byly začátkem přechodu od vertikálního k horizontálnímu uspořádání. Firma vyvinula dva modely - "Simplex" a "Francotyp B". Uspořádání součástí bylo: kulaté denní razítko s datem a domicilem dohlédací pošty - ve středu uprostřed velké číslice počitadla otisků (různé typy číslic) - osmiúhelníkové (později obloukovité se čtyřmi prolomenými rohy) s názvem státu, výplatní hodnotou.    Tyto modely se omezeně použily v německém poštovním provozu (firmy Schering a Rudolf Mosse z Berlína). . Byly to celkem tři stroje. Tento model se osvědčil. Byl vyvinut i další model Anker/Bafra (vysoké číslice - obloukovité výplatní razítko), ale i jeden ze součástí Francotyp GmbH - firma Furtwängler Furtwangen vyvinul fabrikát Furtwängler . Zajímavostí a pozdějším nedostatkem tohoto typu bylo to, že umístění označení uživatele se mohlo umístit jen pod výplatní razítko, neboť vysoké číslice uprostřed mezi denním a výplatním razítkem , jiné umístění nedovolovaly.

Model  Francotyp B  byl i typem stroje, který byl nabídnut československému partnerovi společně s dalším typem A (Anker-Werke Bielefeld) na jaře 1926 ihned po zkušebním provozu tohoto nového typu. Ministerstvo pošt a telegrafů dne 9. 9. 1926 tyto dva typy  povolilo na zkoušku.

Rád bych doplnil, že model Francotyp B (Bafra) byl mezistupněm k vytvoření dalšího typu stroje C (poháněného ručně). Tento typ byl sice povolen na krátkou dobu, ale pak byl československým MPT zamítnut z neznámých důvodů. Byly zakoupeny zpočátku jen výplatní stroje se sběratelským označením FR 8 s (v) - 3m.

Sbírky výplatních otisků ze začátku vyplácení výplatními stroji u nás dokládají tyto stroje B (3m)  s následujícími otisky: Číslice byly 5 - 6 mm vysoké.

1/ Velmi cenný (RRR) otisk - esej uvedeného uživatele České průmyslové a hospodářské banky v Praze s cenným datem 19. 6. 26. Jednalo se o nejstarší známý výplatní zkušební otisk, který vznikl v období horkých příprav na tento způsob vyplácení. Na Perštýně 15 se v té době rodila podoba a grafická úprava prvních otisků, jak je vidno ze zobrazeného otisku.

 

BIG 1 001  

Další otisk zobrazuje otisk stroj B s velkým číslicemi uprostřed vzešlého již u poštovního provozu (prvním pražským uživatelem byla  Česká průmyslová a hospodářská banka v Praze.

BIG 1 002

 

Prvním mimopražským a celkově čtvrtým uživatelem bylo nakladatelství I. Buchsbaum v Moravské Ostravě 3 (Přívoz 1) , sběratelsky FR 8 s (v) - 3m. . Výška číslic 5mm. Dvě celistvosti poštou prošlé jsou zobrazeny, obě z let 1927 RR).První  z celistvostí je adresována na jednoho z průkopníků sběratelství tohoto oboru K. F. Pešák, pracovníka poštovního úřadu v Lomu u Mostu. Bez něj a několika dalších sběratelé bychom neměli tak perfektní zachovalou  sběratelskou a badatelskou základnu.

 

BIG 2 002

 

BIG 2 001

 

Poznámka:Tento článek neřeší další typ výplatního otisku s číslem počitadla mezi denním a výplatním razítkem  a malými číslicemi  uprostřed. Těchto otisků bylo více než zde popisovaných.

 

 

 

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS