HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - úterý, 21 duben 2020

  • Zveřejněno v ZÁLIBY

CESTA DO ZEMĚ SNŮ: PLANTÁŽNICKÉ DOMY V LOUISIANĚ (7)

Jižánští plantážníci se proslavili stavbami honosných a okázalých pantážnických sídel postavených v 19. toletí. .  Nacházejí se  v několika jižanských státech USA  a jsou proslulé antickými prvky, sloupy korintského stylu a drahými materiály - žulou, mramorem, mahagonem. Cena v době pořízení byla vysoká a šla do desítek tisíc dolarů. Dnes je jejich cena ještě vyšší. Byly stavěny v malebných krajinách a obklopovaly je udržované parky. Znakem byl americký dub (oak).

Plantáž 1a 001    Plantáž 1a 003    Plantáž 1a 005     Plantáž 1a 002     Plantáž 1a 004     Plantáž 5 004     Plantáž 5 001     Plantáž 5 002     Plantáž 5 005     Plantáž 5 003     Plantáž 6 002     Plantáž 6 001

 

 

 

Číst dál...

ZAJÍMAVOSTI VÝPLATNÍCH OTISKŮ DRUŽSTEVNÍCH LIHOVARNÍKŮ

Družstvo hospodářských lihovarů pro prodej lihu v Praze si na základě povolení uvedeného ve Věstníku č. 48 z 30. 12. 1932 pořídil výplatní stsroj B4 s horním číslem počitadla., sběratelské označení otisku FR 8h - 4m.První stroj byl uveden do oficiálního provozu 29. 9. 1932 (ukončení 6. 10. 1932). Brzo bylo zjištěno, že označení není úplné (chyběl pátý řádek textu vloivem nepozornosti rytce či špatné předlohy). byla zjednána náprava, vyryl se nový štoček označení se správným a úplným názvem a 7. 10. 1932 byl stroj s tímto otiskem  uveden do provozu (provozs tímto vzhledem otisku byl ukončen 12. 1. 1933, neboť došlo ke změně adresy Družstva hospodářských lihovarů).

Druhý štoček označení byl ryt znovu, rozdíly oproti prvnímu jsou vidět na vzdálenosti mezi  jednotlivými řádky. Štoček je vlivem zahuštění textu  i odlišně zasazen do stroje.

LIH 1a 001

 

Adresa pod výplatním razítkem byla změněna a byl vyjet otisk 1. dne. Byl zjištěn chybotisk: chyběl háček nad "R" ve slově POŘÍČ. První den otisku 13. 1. 1933. Byla zjednána náprava, adresa byla vyryta znovu se správným pravopisem (s písmenem "Ř").. Tuto zajímavost dokreslující celistvosti pod textem - první  celistvost s otiskem 1. dne a chybotiskem, druhá celistvos poštou prošlá již s opravenýou adresou. Třetí celistvostje z roku 1934 poštou prošlá k dotvrzení správných změn.

Jelikož ve sbírce nemám otisk 1. dne se sprývnou adresou a ani cleistvost poštou prošlou s chybnou adresou, nelze z doložit věrohodně charakter celistvosti 1. dne (byl tento otisk vůbec používán?). Není nám ani znám 1. den otisku se správnou adresou.

 

LIH 2a 001     LIH 2a 002      LIH 3 001

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS