HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - pondělí, 20 duben 2020

PRVNÍ CELINY BANGLADEŠE (1)

První celiny Bangladeše - 1. část   The first postal stationery of Bangladesh - 1st part

První část exponátu zachycuje přechodné období, kdy se používaly předchozí pákistánské celiny, upravované a znárodňované  různých způsobem. Tyto celiny platily do doby, než byly vydány první bangladešské celiny. Toto období je cenné a zajímavé různorodostí úprav, které neměly jasná kritéria. Jediným hlediskem bylo využít staré celiny a upravit je do národní podoby. Mnohdy se použily pákistánské celiny bez úprav. Záviselo vše na odsilateli a místním poštovním úřadem.

 

Bangla 1 001     Bangla 2 001     Bangla 3a 001     Bangla 4 001   Bangla 6 001     Bangla 6 002     Bangla 7 001     Bangla 8 001     Bangla 9 001     Bangla 10 001    Bangla 11 001     Bangla 12 001     Bangla 16 001

 

MIlí a drazí přátelé,

     v době pandemické, která nastala u nás i ve světě, se stává konktaktní setkávání včetně přednášek značně komplikované, ne.li nemožné. Proto zavěšuji na můj osobní log několik ukázek z mých eponátů a doplňuji několika vysvětlivkami za každou kapitolu exponátu již uvedená fakta. Jsem rád, že lze využít elektronická média ke komunikaci a realizaci přednášek v "bojových" poměrech.

     Jistě vás překvapí, že jsem se rozhodl pro exponát Celiny Bangladeše.Ano, je to nezvyk. Většinou ode mne vidíte či slýcháte přednášky o výplatních strojích a otiscích, kterým se věnuji již padesát let. Mám však i jiné obory poštovní historie, neméně zajímavé.Jsou to i poštovní celiny. Jak to vzniklo. Počátkem osmdesátých let minulého století jsem intenzivně pracoval v komisi poštovní historie a celin SČSF, kam mi otevřel dveře společně s ostatními kolegy z KF 00-15 a KF 00-65 tehdejší předseda Vratislav  Palkoska. Dostal jsem na starost zpravodajství celé komise a byl jsem mnoho let hlavním redaktorem pravidelného zpravodaje KPSO později KPHC, Poštovní historie a Postliona. Kromě toho jsem se angažoval i v sekci otisků výplatních strojů a dalších sekcí této, ale i jiných komisí.

     Někdy v roce 1978 - 1980 mne předseda Palkoska přemluvil, abych se stal jurymanem poštovní historie a celin, na což jsem kývl. Podmínkou byla velmi přísná pravidla. Kromě jiného též jsem musel dokázat znalosti  dvou oborů poštovní historie  - znalost, vystavování specializovaného exponátu atd. Odtud bylo již blízko k celinám a ještě více k celinám Bangladeše, kde jsem měl tu čest být u zrodu státu Bangladeš a u začátků poštovního systému tohoto mladého azijského státu. NASBÍRAL JSEM SLUŠNOU SBÍRKU POŠTOVNÍ HISTORIE BANGLADEŠE, POŠTOVNÍCH ZNÁMEK I POŠTOVNÍCH CELIN. a ZRODIL SE EXPONÁT, jehož první kapitolu zde vidíte. Hlavním zájmem jsou i razítka tohoto státu, zejména na začátcích, kdy probíhalo spontánní znárodňování předchozích pakistánských známek a celin.

     Nyní k exponátu. Na několika listech vidíte, jak probíhalo znárodnění předběžných celin Bangladeše. Bangladešš vyhlásil nezávislost 26. 3. 1971. Co se stalo? Pakistán nezkousl, že jeho východní část se osamostanila s podporou Indie a začal válčit (válka trval skoro rok - kapitulaci podepsal až 16. 12. 1971. Pochopitelně Bangladeš měl jiné starosti, než vydávat své známky a ecliny. Poštovní provoz musel pokračovat. využívaly se pakistánské celiny různého druhu. Byly doručovány po celém státě a do zahraničí jako neznárodněné. Pak nastalo období, kdy se začaly znárodňovat. Vydrželo to do doby, kdy se začaly vydávat bangladešské ceniny. Využila se narychlo vytvořená gumová razítka, ktrerými se přetiskoval název Pakistán.

    Vytvářela se i razítka z ochoty (viz list s razítkem filatelistické firmy v Dháce).

    Sestavil jsem tabulku gumových razízek, které jsem vychytal v poštovním provozu (článek jsem otisk na stránkách Filatelie).

    Vznikl i specializovaný exponát o poštovním provozu Bangladešeš a jeho začátcích, kde tato razítka jsou utříděna a typologicky sestavena. 

    Objevily se  i smíšené frankatury (pakistánské celiny až do vyčerpání zásob) se dolepovaly novými bangladešskými známkami. Vzniklo mnoho variant, z nichž některé si můžete prohlédnout shora na výstavních listech eventuálně  v dalších pokračováních.Tato situace měla poměrně dlouhé trvání - od roku 1971. - dále,  zachytil jsem i materiál u roku 1974 (viz exponát).

     Smíšené frankatury a použití předběžných celin (a známek) je vždy to nejlepší, po čem filatrelisté prahnou. Vzpomeňme si jen na převrat v roce 1918 u nás....

 

 

 

 

POKRAČUJE

Číst dál...

ZÁHADA ODPILOVANÉHO ŠTOČKU WELTBRÄU A NOVÝ OBJEV DRUHÉ ESEJE

SVĚTOVAR - WELTBRÄU

329. uživatelem čs. výplatního otisku z období 1926 - 1939 obdržel povolení MPT Věstníkem č. 36 z 18. 7. 1930. Uživatelem byl pivovar světovar - německy Weltbräu. Výplatní stroj byl B4 s horním číslem počitadla, dohlédací pošta PLZEŇ 6.Původní rozhodnutí uživatele bylo mít v otisku označení dvojjazyčné. Povolení set ýkalo toho označení. Štoček označení byl namontován do stroje, ale uživatel se rozhodl odstranit německý název. Mechanik stroj odplomboval a německý název odpiloval. Zachovaly se předběžné otisky s dvojjajzyčným názvem. Datum této eseje : 19. 6. 1930 (RR). Jaké bylo mé překvapení, když jsem ve sbírce objevil výplatní otisk, jehož existence je nevysvětlitelná - opět s dvojjazyčným názvem a s datem 7. 7. 1930. Byl německý název skutečně odpilován 19. 6. 1930? Anebo až 7. 7. 1930 před skutečným datem odpilování? Čemu či komu věřit? Navíc se liší průměr denního razítka u obou (datum 19. 6. - průměr 24 mm, datum 7. 7.  průměr 23 mm) Takže z toho vyplývá, že druhý otisk je nově objevená esej s dalším datem a s jiným denním razítkem (RR).

Důvodem pror odpilování německého názvu bylo pravděpodoběn to, že oficiální název uživatele byl Český plzeňský pivovar a v pohnuté a vypjaté  době třicátých  let nebyl německý text ten nejvhodnější.

Všechny otisky mají sběratelské označení FR 8h - 4m.

 

ESEJE Světovar 001První známá esej. Došlo skutečně 19. 6. k odpilování německého textu?

 

ESEJE Světovar 002 Nově objevená esej navíc s datem prvního dne nového otisku , poslední před odpilováním, které neproběhlo 19. 6., ale 7. 7.

 

Pivovar Světovar začal oficiálně vyplácení zásilek otiskem s odpilovaným německým textem (na celistvosti adresované F. T. Winklerovi jsou vidět ještě zbytky odpilovaného štočku)  dne 7. 7. 1930 a skončil vyplácení 18. 5. 1933.Na posledním otisku mé sbírky je dtaum 13. 2. 1933 a na otisku jsou vidět stále stopy nedokonalého odpilování. Zajímavé je, že jsem nenarazil na otisk s upraveným textem, možná, že je v exponátu Alberta Jonáš, který je v depozitáři Poštovního muzea v Praze.V květnu 1933 se tento pivovar spojil s dalším pivovarem Gambrinus. Stroj byl prodán zpět firmě B. Jarolímek.

 

Světovar 2 001

 

Světovar 2 002

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS