HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - úterý, 14 duben 2020

SUŠICKÁ ESEJ POŠTOU PROŠLÁ ?

Výplatní otisk Schwarzkopf a jeho esej poštou prošlá?

Firma Schwarzkopf a spol., akciová továrna na usně v Sušici obdržela svolení od MPT Věstníkem č. 36 ze dne 13. 8. 1931 s používáním výplatního stroje B4 s horním číslem počitadla (FR 8h - 4m). Stroj začal vyplácet dne 3. 9. 1931 a přestal 27. 12. 1932. Firma stroj nevyužila pro nedostatek agendy, prodala jej. Situace se změnila v polovině roku 1933 a firma zažádala  o nový stroj. Celistvost s tímto otiskem třetí v pořadí (R - otisk prvního dne).

Byl jí přidělen stroj B4 s horním číslem počitadla, sběratelsky FR 8h - 4m.Nový stroj začal vyplácet od 3. 8. 1933 (R - otisk prvního dne). Původní denní razítko bylo zachováno a namontováno do nového stroje (měla jej v úschově  sušická pošta), i původní označení bylo uchováno a namontováno mezi denní a výplatní razítko (štoček byl v mezidobí v držení uživatele). Změna nastala u výplatního razítka - rozdíl je poznatelný v trojúhelnících v dolní části (nyní menší) a názvu státu, který byl znovu vyryt.Celistvost s tímto otiskem čtvrtá v pořadí.

 Zachovala se celistvost s esejí ze dne 27. 8. 1931, která byla adresována štkpt. F. T. Winklerovi do Prahy - Bubenče. Otázkou je, zda tato obálka  "vyplacená esejí otisku" skutečně prošla poštou, dle platných pravidel to nebylo možné. Přehlédla to pošta anebo odesilatel doplnil adresu a předal obálku osobně aniž by se octla v soukolí poštovního provozu? To už se dnes nedozvíme.Tato celistvosti je první v pořadí. Druhá celistvost vypadá jako ese (bez adresy). .

 

Sušice 002

 

Sušice 001

 

Sušice 2 001

 

Sušice 2 002

 

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...

NOVÁ ESEJ OTISKU LIBERECKÉ FIRMY C. NEUMANN U. SÖHNE

Firma C. Neumann und Söhne z Liberce, mechanické tkalcovny v Liberci obdržela povolení k výplatnímu stsroji ve Věstníku č. 46 ze dne 29. 9. 1927. První otisk nesl datum 14. 10. 1927. Dvě celistvosti ukazují vývoj otisku v provozu (léta 1931 a 1936). Vypozorovatelné jsou i drobné změny mezu těmito dvěma otisky (např. číslice ve výplatním razítku).

Neumann 2 002      Neumann 2 001

 

 

Nově je nutno před tyto otisky předřadit nový otisk s datem 23. 9. 1927, který pravděpdoobně sloužil jako podklad k podání žádosti o povolení u MPT. Mohl sloužit i jako nově vytvořený zkušební otisk pro schvalovací výkon uživatele a MPT. . Každopádně se jedná o dosud neznámou esej výplatního otisku tohoto uživatele s dohlédací poštou LIBEREC 3/REICHENEBERG 3.

 

Neumann 001

 

Otisk je ze stoje Francotyp  A - horní číslo počitadla, sběratelské označení Fr 6h - 3m.Označení tvoří sfinga nad monogramem počátečních písmen názvu firmy - C. Neumann u. Söhne - CNS.V době vzniku otisku toto označení nebylo problémem, bylo povoleno.

Číst dál...

NOVÁ ESEJ VÝPLATNÍHO OTISKU KLADENSKÉ POLDINY HUTĚ

Poldina huť na Kladně ovdržela souhlas s užíváním výplatního stroje A s horním číslem počitadla, sběratelské označení FR 6h - 4m na základě věstníku č. 6 ze dne 4. 2. 1928 jako 75. čs. uživatel v pořadí. Jednoduché označení POLDI bylo pod výplatním razítkem. Výplatní otisk začal vyplácet od 21. 2. 1928 do roku 1930 (datum neznámé). Během tohoto roku se poškodilo označení uživatele z důvodů poškození kovovými svorkami v dopisech. Byl rytý do mědi. Byl vyryt nový štoček rytý do mosaze, podobný prvnímu. Jsou vidět rozdíly - jednak v rozestuou písmen (nejzřetlnější je rozestup mezi písmeny D a I (první 2 mm, druhý 3mm) a též ve vzdálenosti mezi označením a výplatním razítkem (první 5 mm, druhý 6 mm).  Údaje jsou přibližné.

Nový je nález eseje výplatního otisku ze dne 20. 1. 1928. Jednalo se pravděpodobně o připravený otisk nutný k souhlasu MPT, který plnil i funkci zkušebního otisku. Sběratelsky je označen jako esej.

Zveřejňuji i dvě další celistvosti s denním razítkem dohlédacího poštovního úřadu KLADNO 1. U první celistvosti otisk byl vyjet s datem 4. 4. 1929 a opravné razítko s datem 3. 3. 1928. Razítko otisku bylo pravděpodoběn pšatně nasazeno a otištěno, poštovní denní razítko provedlo korekci na sprývné datum. U druhé celistvosti byl otisk vyjet s datem 29. 3. 1932 a na dohlédací poštovní úřad doručen až o den později, razítko korigovalo tuto nesrovnalost popsanou v Poštovním řádu. Zajímavost, která stojí za pozornost sběratele.

 

Poldi 1 002     Poldi 1 001    Poldi 3 001

 

 

Poldi 2 002     Poldi 2 001

 

 

 

 

Číst dál...

DEFINICE PRO DNEŠNÍ DNY

Manipulátor, toť rodný bratr a odnož psychopata

Charakteristika

 1/ Navozuje pocit viny a dovolává se rodinných vztahů, profesionální zodpovědnosti, vztahu k náboženství či jiným organizacím,

 2/ Přenáší zodpovědnost na druhé,

 3/ Odpovídá obvykle neurčitě,

 4/ Mění své názory, chování podle situace a osoby, s níž se setká,

 5/ Své žádosti zakrývá logickými důvody,

 6/ Dává druhým najevo, že nesmějí měnit své názory,

 7/ Zpochybňuje kvality, schopnosti a osobnost druhých, soudí je a hovoří o nich s despektem,

 8/ Nechává své vzkazy vyřizovat jinými lidmi nebo se uchyluje ke sdělením (telefonickýcm, písemným),

 9/ Nesděluje své názory, chování či city podle situace či osoby, s níž jedná,

10/ Zasívá nesvár, podněcuje podezíravost, rozděluje,

11/ Dokáže ze sebe dělat oběť, aby jej jiní litovali,

12/ Nedbá na žádosti (potřeby) druhých k naplnění vlastních potřeb,

13/ Využívá morálních zásad druhých k naplnění vlastních potřeb,

14/ Skrytě vyhrožuje nebo zcela otevřeně vydírá,

15/ Neomaleně mění téma uprostřed hovoru,

16/ Vyhýbá se pracovním schůzkám a poradám,

17/ Zaměřuje se na neznalost druhých,

18/ Lže,

19/ Hlásá lež, aby se dozvěděl pravdu, překrucuje výroky druhých,

20/Jje egocentrický,

21/ Závidí i partnerovi nebo dětem,

22/ Nesnáší kritiku a dokáže popírat zřejmá fakta,

23/ Nedbá na práva, potřeby a přání druhých,

24/ Velmi často žádá, vydává pokyny a nutí druhé jednat na poslední chvíli,

25/ Jeho projev zní logicky, avšak postoje, činy a nečekaně projevuje drobné úsluhy,

26/ Dává dárečky, užívá lichotek, projevuje drobné úsluhy,

27/ V jeho přítomnosti se lidé cítí nepříjemně a nesvobodně,

28/ Jde za svým cílem velmi důsledně, ale na úkor druhých,

29/ Přiměje nás dělat věci, ktereé bychom z vlastní vůle nikdy nedělali,

30/ Lidé, kteří ho znají, o něm hovoří, i když není přítomen.

 

 

Zdroj: Volně zpracováno podle www.zbynekmlcoch.cz "Jak poznat manipulátora - charakteristika, 30 znaků manipulčního chování ve vztahu".

 

 

 

 

 

 

Číst dál...

ZAMOTANÁ DATA VÝPLATNÍHO OTISKU ZÁDRUHA

Zádruha, hospodářské družstvo byla fenoménem Moravy. Jednalo se o družstevní středisko podporující katolické zemědělce (a český živel)  zejména na Moravě, jejímž zakladatelm byl kněz a národní buditel Josge Rudolecký (1880 - 1963). Zádruha, ale i další družstva pod jiným jménem měly celou řadu filiálek po celé Moravě.

Zádruha se rozhodla  pořídit si výplatní stroj od fy. B. Jarolímek formou zápůjčky na tři měsíce s tím, že poté bude stroj zakoupen, pokud bude pro družstvo rentabilním. Lhůta byla stanovena na datum 1. 12. 1930. Stroj to byl B4 s horním číslem počitadla, sběratelské označení FR 8h - 4m. Stroj s prostým názvem v označení Zádruha - Znojmo vyplácela korespondenci od 22. 8. 1930 do 15. 10. 1930. Po posledním datu použití družstvo Zádruha stroj nechala odplombovat a vrátila jej firmě B. Jarolímek. Stroj se vydal na další pouť. Přistál u firmy FOŽ v Bratislavě. kde začal vyplácet od 6. 11. 1930 na základě Věstníku č. 54 ze dne 1. 12. 1930.

Z otisků, které se zachovaly však vyplývá, že se nám data otisků nějak zamotala.

Jednak existuje otisk s datem 25. 7. 1930 (neprošlé poštou). To by zcela jistě byla esej pořízená před spuštěním stroje. Esejí však není. Objevil jsem obálku poštou prošlou, adresátem na tiskopisné zásilce je Titl. BAŤA, akciová společnost Zlín. Proč A. Jonáš zaznamenal podstatně pozdější datum? Je možné i doplnění adresy na esej za účelem vytvoření"vzácnosti". Před tím Albert Jonáš důrazně varoval.  To už se nedá zjistit. Musel by být navíc použit dobový psací stroj. Není to už nerealistická fabulace?

Historie se zamotala ještě více nálezem několika obálek poštou neprošlých s datem 26. 8. 1930, al i obálek se stejným datem poštou prošlých. Adresáti dvou objevených obálek jsou:

- P.T. Firma Gebrüder Tauber, praha - Vysočany

- P.T. Firma, Mat. Blecha, arch. a stavitel, Praha - Karlín 375.

Znalci reálií výplatní strojů a výplatních otisků a postav, které se pohybovaly okolo nich ve 20.a  30. letech zbystří - subjekty jsou svázané s osobností Alberta Jonáše (první jeho zaměstnání bylo u firmy Mat. Blecha). Obě obálky se staly uchovaných artefaktů sběratelů výplatních otisků.

Vysvětlení? Zatím žádné.  Zajímavé je, kam se zd ružstva Zádruha dostaneme.....

 

Zádruha 001      Zádruha 002     Zádruha 2 002     Zádruha 2 001Zádruha 3 001

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS