HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - neděle, 12 duben 2020

CESTY VÝPLATNÍHO STROJE BRATRŮ GUTMANNOVÝCH

Firma Bratří Gutmannové v Brně (Uhelný dvůr Severní dráhy) si na základě povolení zveřejněném ve Věstníku č. 19 z 3. 5. 1929 pořídila výplatní stroj C4 s horním číslem počitadla. V této destinaci jej používala od 3. 4. 1929 do 30. 10. 1929. První den otisku viz první celistvost níže (R)..Poté se firma přestěhovala do Prahy. Otisk si přenesla. Stroj FR 8h - 4m. Katalog Bouška - Leiš B 46.

Dne 31. 10. 1929 obdržela otisk s dohlédací poštou PRAHA 27. Stroj nepřišel do provozu, neboť MPT doporučilo změnu dohlédací pošty na výhodnější PRAHA 1. Vznikla esej (Ess 39 v Seznamu Bouška - Leiš, RR).

Vyroben otisk s dohlédací poštou PRAHA 1 s používáním od 6. 11. 1929. V provozu do roku 1930. Dále byly změněny číslice a v roce 1933 i označení uživatele (místo rovného nápisu šikmá název s doplněním akc. spol. - PR 15a - 15 c v Katalogu Bouška - Leiš).

Jeden stroj, několik změn s cestou z Brna 1 do Prahy 27 a Prahy 1.

Gutman 1 001

 

Gutman 1 002

 

Gutman 2 001

 

Gutman 2 002 

Číst dál...

NOVÝ OTISK Občanské záložny ve Vršovicích (pošta PRAHA 72)

Občanská záložna ve Vršovicích

Dohlédací pošta 72

Při studiu nových přírůstků do své sbírky jsem narazil na výplatní otisk Občanské záložny ve Vršovicích ze dne 22. 8. 1938. Dohlédací pošta PRAHA 72. Při naší tvorbě Katalogu Bouška - Leiš nám nebyl znám, a proto není jako první dohledaný  otisk po čtyřiceti letech existence Katalogu zde uveden. Otisk je identický se  známým následujícím otiskem s výjimkou rozdílné pošty v denním razítku.

V katalogu je uveden otisk pod označením PR 395, ale s poštou PRAHA 73, který začal vyplácet zásilky 7. 12. 1937. 

Nyní nastává problém s označením nového objevu. Do ukončené ucelené řady jej lze velmi těžko zařadit. Jsou dvě možnosti - buď mu dát číslo mimo číselnou řadu s rizikem zzráty souvislosti , anebo otisk s Prahou 72 označit jako PR 395a a otisk s Prahou 73 jako pR 395b. Každopádně je důležité si u obou otisků vyznačit souvislost buď číselně či symbolem. Rozhodl jsem se pro druhý způsob.

Objevený nový otisk je prvním případem nálezu po 40 letech.

 

 

NOVÝ OTISKVršovice 002

 

ZNÁMÝ OTISK                     Vršovice 001

Číst dál...

40 LET OD ZVEŘEJNĚNÍ KATALOGU VÝPLATNÍCH OTISKŮ ČESKOSLOVENSKA 1926 - 1939 AUTORŮ M. BOUŠKY - I. LEIŠE

V roce 2019 uplynulo 40 let od okamžiku, kdy došlo ke zveřejnění prvního poštovně - historického prvního Katalogu výplatních otisků z území Československa 1926 - 1939. Jeho autory byli RNDr. Miroslav Bouška a Ing. Ivan Leiš.Katalog vycházel na pokračování v časopise Filatelie (příloha Filatelistické sešity) od čísla 6/1979 do čísla 21/1979.  Jak bylo řečeno, autoři zvolil poštovně - historické hledisko(dle pošt, a pod tímto rámcem bylo zvoleno abecední kritérium jak u řazení pošt, tak u řazení uživatelů).Jako podklady byly použity sbírky obou autorů a podklady nastudované v Poštovním muzeu. Významně přispěla i dvojdílná práce Alberata Jonáše (Studie o otiscícj Francotypu) z 30. le, která zachytila počátky výplatních otisků v Československu, jak typologicky, tak chronologicky do velkých detailů.. Významnou podpouz tomuto Katalogu poskytl tehdejší šéfredaktor Filatelie ing. Vítězslav Houška. Podporou a radou přispěli tehdejší renomovaní sběratelé jiných oborů a významní poštovní historici.

Vznik a další okolnosti tohoto Katalogu, který vznikla delší dobu v pracovně dr. M. Boušky na Přírodovědecké fakultě na Albertově, v kanceláře I.Leiše v OZO Transakta na Malé Straně a v bytech obou autorů,  zachytil Ivan Leiš ve své druhé memoárové knize "Frankotypisté", Radonice 2018. Metodou, která byla zvolena byly "děrné štítky", které po vydání katalogy byly předány do depozitáře Poštovního muzea. Na děrných štítcích jsou obrázky otisků a ručně doplněné poznámky týkající se otisků. Všechny jsou vyděrovány, aby mohly pomocí jehel vytvořit registry podle uvážení autorů.Katalog byl bohatě ilustrován obrázky v černé barvě. Doplnily jej velmi potřebné registry umožňující snadnou práci sběratelům při práci s ním.

Tento Katalog, jakož i další, které následovaly buď obou či jednoho z autorů jsou uloženy na portálu Klubu filatelistů 00-15, sběratelů specializovaných oborů, www.kf0015.cz. Zde je též uložen i následník tohoto Katalogu - vylepšený a barevný Katalog autorů R. Di Casoly a I. Leiše .

První katalog přispěl k významnému oživení zájmu o sběratelství výplatních otisků u nás i ve světě od 70. let do dnešní doby. Byl oceněn významnými medailemi a diplomy na tuzemských a zahraničních výstavách.

 

katalog 2 001     katalog 2 002

 

 

 

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS