HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - úterý, 24 březen 2020

Dezinfekce listovních zásilek

Listovní zásilky a dezinfekce

Nakažlivé choroby sužovaly lidstvo od nepaměti. Dotkly se zásahů na listovních zásilkách. Dezinfikovanými listovními zásilkami označuje poštovní historie listovní zásilky z míst, kde byly trvale či po určité období rozšířeny nakažlivé choroby. Byly to země Orientu, zámoří a další. Listovní zásilky z míst velkách epidemií a pandemií, z epidemických nemocnic byly různým způsobem dezinfikovány a ověření o tomto zásahu se objevilo na dopise ručně psanou poznámkou, pečetí nebo nálepkou (poštovní historici je označují jako karanténní dopisy, zásilky se sanitními razítky apod.).

 

Dezinfekce se prováděla zprvu pokropením octem, později parami síry a formaldehydu (tzv. cholerové dopisy, zásilky s cholerovými razítky apod.). Dopisy byly propichovány či nastřihávany.

 

Jednotlivé státy, oblasti či města se chránily tzv. sanitárním kordonem. Porto mohla být zásilka dezinfikována i několikrát.

 

Dezinfekce se ve větším měřítku naposledy uskutečnila za I. světové války v rakousko - uherské armádě, dezinfikované zásilky byly označovány razítkem DEZINFIZIERT, DESINFICION a i jinak.

 

Dodnes existuje dezinfekce zásilek z leprosárií a epidemických nemocnic.

 

Ukázka dekontaminovaného dopisu z 5. 11. 1831 (během pandemie cholery) je zobrazena níže. Dopis je ze sbírek Poštovního muzea v Bernu (ilustrace z knihy Petera Meiera, 100mal Philatelie Bern 2000). Dopis byl adresován do Pratteln/BL v Basilejském kantonu, kde vypukla cholera. Fumigace dopisu se konala jednak na rakousko - uherských hranicích a jednak v Curychu. Město Curych utratilo za dezinfikování korespondeence vysoké sumy v naději, že zabrání rozšíření cholery.

 

Dekontaminace dopisu v Curychu 001 

 

Dezinfikované dopisy a noviny

 

 Lidstvo provází epidemie a pandemie od nemapěmti, nejen v dnešní době. Lidstvo s těmito problémy musely žít a bojovat V minulosti to byl mor a cholera, nyní máme čínský virus. V minulosti bylo nařízeno ezinfikovat dopisy, balíčky, ale i cestující v dostavnících. Na to jsme již zapomněli  jsme ochromeni současnou situací. Neostatek znalostí o historii ke strachu a obavám jen přispívá. Slovo karanténa byla již dávno známá, dezinfekce kouřem a octem též. Ti, kteří vládli, věděli, že stavu "CONTAGIUMS" je třeba vzdorovat.  V Evropě a nedaleko od nás v Německu například postihly obyvatele dvě pohromy. Není tomu tak dávno. V roce 1805 a 1831 nás postihla velkí epidemie cholery. Postihla hodně měst a území. Na hranicích mezi státy se organizovaly hraniční kontroly. Poštovní provoz byl zahrnut do nutných opatření. Dva příklady za šechny z těchto let:

 

Dezinfekce dopisů 001

 

Horní ukázka zobrazuje noviny dopravené poštou z doby cholery v roce 1831. Razítko v levém horním rohu (GEREINIGET...) dotvrzuje dezinfekřní zásah.

Dolní ukázka je ukazka dezinfikované pošty odeslané ze severního Španělska (Zaragoza). "Per Paris" do Noriumberku. Prošla třemi ezinfekcemi: kouřem, párou a octem. O provedení dezinfekce svděčí dvě poštovní razítka. Na přední straně oválné razítko (GEREINIGT VO INNEN UND AUSSEN NÜRNBERG) - razítko v červené barvě a na zadní straně byla nlepena pečeť po dezinfekci vnitřního obsahu i vnější obálky s nápisem FRAENKISCHE KREIS-SANITAETS-COMMISSION )viz malý obrázek nad dopisem). Adresát zaplatil náklady za tento proces.

Obě celistvosti jsou součástí nabídek aukčních domů. Zde je zdrojem Aukční dům Peter FeuserúSüdfile. V soukromých sbírkách zcela jistě tyto aukční kusy jsou, ale až po vydražení, kde i vyvolávací ceny dosahují značných obnosů.

 

Číst dál...

HISTORIE PANDEMIÍ NA NAŠÍ ZEMI

Historický pohled na pandémie a epidémie na Zemi

Pandémie koronaviru, který nás v těchto dnech postihl, nebyla jediná pandémií či epidémií, která postihla lidstvo v letech našeho věku. Pod názvem letopočty výskytů pandemií či epidemií a počty obětí.

 

Antoniánský mor

165 - 180

5 mil.

Justiniánský mor

541 - 542

130 - 50 mil.

Japonská epidemie pravých neštovic

735 - 737

1 mil.

Dýmějový mor

1347 - 1351

200 mil.

Pravé neštovice

1520

56 mil.

Velký mor 17. století

1600

3 mil.

Velký mor 18. století

1700

600 tis.

Šestá pandemie cholery

1817 - 1923

1 mil.

Třetí pandemie moru

1855

12 mil.

Žlutá zimnie

pozdní 19. stol.

100 - 150 tis.

Ruská chřipka

1889 - 1890

1 mil.

Španělská chřipka

1918 - 1919

40 - 50 mil.

Asijská chřipka

1957 - 1958

1,1 mil.

Hongkongská chřipka

1968 - 1970

1 mil.

SARS

770 tis.

2002 - 2003

Prasečí chřipka

2009 - 2010

200 tis.

Ebola

2014 - 2016

11 tis.

MERS 

2015 - dosud

850

Covid 19 (wuchanský zápal plic)

2020

?

+ HIV/AIDS

1981 - dosud

25 - 35 mil.

 

Zdroje informací:

1/ Encyclopedia Britannica

2/ CDC

3/ CNCENTER

4/ WHO

5/ Visualcapitalist

 

Číst dál...

CITÁTY O SLOVECH A ČINECH PRO DNEŠNÍ DNY

Dnešní dny umožňují přes všechny starosti i chvilky k zamyšlení, osobností, ale i obyčejných neznámých lidí

 

Mocní mají slova, bezmocní činy.

Neznámý autor

 

Od těch, u kterých čekáme netrpělivě činy, znějí jen prázdná slova. Od těch, které bychom též rádi slyšeli, vidíme činy.

Neznámý autor

 

Podvodníci a pokrytci jsou ti, co dělají vše slovem a nic činem. 

Démokritos

 

Jen málo věcí  je tak mocných jako omluva za naše slova a činy.

Threse Jacobs-Stewart

 

Činy mluví hlasitěji než slova. Takže věřte tomu, co vidíte, a zapoměňte na to, co jste slyšeli.

Ralph Smart

 

Všechna slova, chybějí-li činy, jeví se plytkými a prázdnými.

Démosthenés

 

Cesta od slov k činům vede u někoho přes miliony slov.

Wieslaw Brudzinski

 

Kdo nehrozí se činu, slov se nelekne.

Sókratés

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS