HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - březen 2020

SVĚT JAROLÍMKOVÝCH VÝPLATNÍCH OTISKŮ (2)

B. Jarolímek - Výplatní otisky pro vlastní potřebu.

Firma B. Jarolímek dostala povolení k použití výplatních strojů pro vlastní potřebu počátkem roku 1927. Stalo se tak na základě Věstníku MPT č. 19 z 9. 4. 1927, několik měsíců poté, co výplatní otisky byly již integrální součástí čs. poštovního systému a provozu (po zkušební době na trvalo).

Pohled do druhého světa výplatních otisků B. Jarolímka rozděluji na několik částí. Dotýkal se totiž tří dohlédacích pošt již na začátku - PRAHA 2, PRAHA 3, BRNO 1. Začínám s poštou PRAHA 2.To byla první dohlédací pošta, pokud se týče regulérních otisků firmy sloužících k vyplácení její korespondence.  V džungli několika otisků je to praktické hledisko, abychom se do této oblasti nezamotali.

Dohlédací pošta PRAHA 2 byla zpočátku kmenovou poštou pro tuto firmu (předtím to byla pošta PRAHA 25 a PRAHA 1 a Cheb 1), ale pouze pro předváděcí stroje, které produkovaly předváděcí otisky, z nichž mnohé byly eseje (těch se dotknu v dalších pokračováních). Doplňuji z první části, že v této kategorii na zásaga MPT byly i pošty bez čísla, jen se symboly (PRAHA O a pod,.).

V období od 11. 3. 1927 do 27. 3. 1929 používal B. Jarolímek celkem 5 otisků z několika strojů.

První byl strojem B3 s horním číslem počitadla. Označení uživatele bylo pod výplatním   razítkem (Francotyp (kurentem)/B. JAROLÍMEK. Reprodukovaná celistvosts tímto otiskem je velmi vzácným kusem (RRR) a lehce se pozná podle těcchto znaků:

- ve výplatním razítku je nápis "ČESKOSLOVENSKO" s nízkým písmem

- na "Č" je ostrý háček

- výplatní číslice jsou malá a úzká

- datum má tečky za dny a měsíci.

Sběratelské označení FR 8h - 3m. Otisk nese datum 16. 3. 1927, vznikl v 1. týdnu existence tohoto stroje a  otisku. Poslední otisk je datován dnem 29. 12. 1927. Je to první Jarolímkův komerční otisk poštou prošlý.

 

JAR 3 001

 

V dalších dnech jsou zaznamenány další otisky:

- B3, horní číslo počitadla. Jiný stroj.   Výplatní razítko přeneseno a číslice změněny, číslice výplatního razítka velké a silnější, nápis Československo odlišný.Použití 30. 12. 1927 - 4. 4. 1928.

- B3, změna výplatního razítka. Stejný stroj., Název státu  s vyššími písmeny (první "S" položeno šikmo, provoz 5. 4. 1928 - 13.8. 1928)

- B3, , stejný stroj, změna číslic a výplatního razítka. Název státu s mižšími písmeny (háček nad Č" malý a užší, ale silnější, použití od 14. 8. 1928 - 24. 3. 1929

- C 3, horní číslo počitadla. JIný stroj. zaregistrovány tyto změny: výplatní razítko, denní razítko, číslice, označení uživatele (pod výplatním razítkem,), název státu silnější, hlavní odlišovací znak: písmeno "Č" uzavřené, slité připomínající "O", obloučkovitý háček na "C", výplatní číslice větší a širší. Použití 25. 3. 1929 až 27. 3. 1929 (údaj AJ se zdá být nepřesný). Doplňuji, že následný otisk se změnou pošty má datum 26. 3. 1929 (!).Vzhledem k použití stroje v řádu jednoho (maximálně dvou dnů), se jedná o cenný otisk (RR). Otázkou zůstává, zda se jednalo o esej či nikoliv. Zatím není znám poštou prošlý otisk. Ve dnech otisku se dohodla změna na dohlédací poštu PRAHA 3 (o tom ale příště). AJ fakt, že se jednalo o esej, nedokládá aa ani nezmiňuje.Považuje jej za regulérní výplatní otisk uživatele.

 

JAR 30 001

-

 

Číst dál...

SVĚT JAROLÍMKOVÝCH VÝPLATNÍCH OTISKŮ (1)

Firma B. Jarolímek, Praha II, Perštýn 15 získala od firmy Francotyp GmbH Německo a od Ministerstva pošt a telegrafů Praha generální zastoupení prodeje výplatních strojů soustavy FRANCOTYP pro Československo. Toto zastoupení bylo platné dlouhou dobu - až do začátku roku 1948, kdy tato firma byla komunisty v Československu rychle znárodněna. Pochopitelně s výjimkami během let 1938 - 1939 (Slovensko, Podkarpatská Rus) či po ztrátě  Podkarpatska v roce 1945 i bez tohoto území.   

Firmě byly povoleny předváděcí stroje, na nichž se tiskly různé hodnoty, bez peněžité splatnosti a kontroly poštovních úřadů. Důkazem jsou otisky, které se nám ve sbírkách různých sběratelů zachovaly. Otisky se neliší od regulérních otisků normálních strojů.Jen odborník pozná rozdíl.

Předváděcí stroje a jejich otisky jsou první kategorií v početném výskytů otisků, které pouýévala firma B. Jarolímek při předvádění a  prodeji strojů budoucím uživatelům.

Určitým vodítkem jsou denní razítka těchto strojů. Jejich vzhled u firmy B. Jarolímek měl svůj vývoj. Vyskytuje se řada variant. První variantou byla denní razítka, kde se vyskytly názvy dohlédacích poštovních úřadů (PRAHA 25, PRAHA 1, BRNO apod.). Později bylo upuštěno od věrohodných názvů pošt a z názvu byla vyřazena čísla. Zbyly jen název pošty (např. PRAHA) a symboly, např. "O". Poštovní správa si přísně hlídla jakékoliv zneužití stroje.

Další fází na základě příkazů MPT bylo označení "POŠTOVNÍ ÚŘAD" nebo "AUFGABEORT" pro německy mluvící klienty. I štočky pro označení uživatele byly různé. Reprodukuji dva z nich

a/ FRANCOTYP/B:JAROLÍMEK - první slovo psáno kurentem, označení pro stroj FR 8h - 4m mezi denním a výplatním razítkem, v denním razítku "POŠTOVNÍ RAZÍTKO",

 

Jarolímek otisky 003

 

b/ FRANCOTYP/B. JAROLÍMEK - označení shodné s otiskem shora, ale v jiném stroji FR 6h-4m pod výplatním razítkem, s nápisem "PRAHA I" v denním razítku

 

Jarolímek otisky 001

 

Oba otisky tvoří eseje, , možná, že byly poštovně použity později, i když toto konstatování je stále předmětem budoucího zkoumání.

 

c/ Svět těchto výplatních otisků doplňuji černotiskem vytvořeného štočku,který byl použit do některého dalšího výplatního stroje (pravděpdobně FR 8h - 4,), s německým názvem "AUFGABEORT". fragment eseje.

Jarolímek otisky 002

 

 

Strojů a jejich otisků měla firma B. Jarolímek více, o dalších kategoriích příště.Všechny tři případy byly primárně použity jako předváděcí stroje, později možná změnily svůj účel.

Na závěr tohoto prvního pokračování pohledů do zákulisí Jarolímkové firmy uvádím jednu z významných  zajímavostí prvního řádu. Je jí modrý otisk, která byla svým prvotním úkolem přdvádět stroj, který bude vhodný pro vylácení zásilek v modré barvě. Uvažovalo se o tom na konci 20. let a na počátku 30. let. Poštovní správa byla již nalomena a proto si b. Jarolímek nechal zhotovit otisk s denním razízkem, kde je nápis "POŠTOVNÍ ÚŘAD" a mezi dením razízkem a výplatním razítkem nápis Francotyp kurentem. Tento předváděcí otisk se dostal do podoby eseje, a tam to skončilo. Nikdy se nestal otiskem vyplácejícím oficiálně novinové zásilky. Poštovní správa od tohoto projektu ustoupila z neznámýc hdůvodů tak, aby se tato myšlenka stala realitou v době Protektorátu ČM s doběhem několik let po osvobození v roce 1945. Tato celistvost, ač neprošlá poštovním provozem, má jistě hodnotu velmi cenné celistvosti  (RR). Ztaím je jediná známá. Datum otisku na celistvosti 15. 2. 1932.

 

JAR 100 001

 

Číst dál...
  • Zveřejněno v ZÁLIBY

WILBER, české srdce Ameriky v Nebrasce

WILBER

Městečko Wilber se nachází v Salinském okrese ve státě Nebraska. V roce 2010 sčítání lidu zjistilo, že má 1855 obyvatel. Takových měst v USA je mnohem více, žádné však se nepyšní titulem "Oficiální české hlavní město v USA"., což dekretem stvrdil dne 10. 7. 1987 prezident Ronald Reagan. Žijí v něm potomci masivního českého disentu. Město Wilber založil v roce 1873 C. D. Wilber a místo bylo pojmenováno po něm. Domácností tu je 696 ,rodin 449  a skoro 26% obyvatel jsou mladí do 18 let, což jsem na vlastní kůži poznal při návštěvě tohoto města (viz fotka). Mladí se v krojích připravovali na tradiční srpnové slavnosti a á jsem si s mladými procvičil polku a valčík.

Nikde v cizině se nevidí tolik moravských krojů, ulic s českými názvy  nápisy PRAVDA VÍTĚZÍ. Lavičky lemují hlavní ulici a najdete na nich nápisy Vítáme Vás anebo Jak se máš. Výkladní skříně mají české překlady, obchod s potravinami nese jméno FOOD MĚSTO. Blízko radnice je muzeum, připomínka Čech a Moravy. I jelita se najdou v řeznictví a vynikající koláče (kolache). Nápisy v hotelu nesou česká jména - Zajicek Room, Kral Room, Fiala Room.

Pokud byste chtěli pohovořit česky, to je přece jen problém. Zkusil jsem to, ale nepochodil. Jen několik slov či frází, pak jme přešli na nagličtinu.

Ve Wilberu se konají Czech Days (České dny) . Během nich se volí i Česká Miss USA.Festival je přehlídkou české hrdosti - pojídání koláčů, koncerty dechovek, taneční soutěž, binga, a česká jídla. Nechybí vepřo - knedlo- zelo, kachnička, guláš, zabíjačkové speciality, hovězí polévka s knedlíčky.

Proč si při osidlování sverozápadu USA vybrali Češi tuto část - rozhodly dvě věci: málo lidí a přebytek volné půdy.

Kromě muzea najdeme ve městě i Sokolovnu.

Podobných měst a vesniček je po celých USA více, známé místo je např. West v Texasu, několik Praha či PPrague, i usedlosti s názvy připomínajícími Česko či Československo, nejkurioznější jsem našel v Texasu, čtyři domky (jedna z nich byla dnes již zavřená škola) s názvem KOMENSKY.

 

Ivan 3 001     Ivan 3 002

 

 

Číst dál...

CITÁTY O STRACHU

STRACH

 

Právě strach, ne bolest, způsobuje, že člověk podlehne.

Jo Nesbö

 

Můžeš mít strach, ale nesmíš se bát.

Ernst Hemingway

 

Nesmím se bát. Strach je malá smrt přinášející naprosté vyhlazení.

Franck Herbert

 

Nedovolte strachu, aby vstoupil do vaší mysli.

Eckhart Folle

 

Strach lže a ty mu věříš.

Friedrich Nietzse

 

Strach je největší nepřítel všech lidí. Kdo někdy neměl strach, není člověkem.

Jan Hlávka

 

Strach plodí strach.

John Flanagan

 

Darebáci nesmějí vědět, že z nich jde strach.

Gaius Julius Caesar

 

Číst dál...

Dezinfekce listovních zásilek

Listovní zásilky a dezinfekce

Nakažlivé choroby sužovaly lidstvo od nepaměti. Dotkly se zásahů na listovních zásilkách. Dezinfikovanými listovními zásilkami označuje poštovní historie listovní zásilky z míst, kde byly trvale či po určité období rozšířeny nakažlivé choroby. Byly to země Orientu, zámoří a další. Listovní zásilky z míst velkách epidemií a pandemií, z epidemických nemocnic byly různým způsobem dezinfikovány a ověření o tomto zásahu se objevilo na dopise ručně psanou poznámkou, pečetí nebo nálepkou (poštovní historici je označují jako karanténní dopisy, zásilky se sanitními razítky apod.).

 

Dezinfekce se prováděla zprvu pokropením octem, později parami síry a formaldehydu (tzv. cholerové dopisy, zásilky s cholerovými razítky apod.). Dopisy byly propichovány či nastřihávany.

 

Jednotlivé státy, oblasti či města se chránily tzv. sanitárním kordonem. Porto mohla být zásilka dezinfikována i několikrát.

 

Dezinfekce se ve větším měřítku naposledy uskutečnila za I. světové války v rakousko - uherské armádě, dezinfikované zásilky byly označovány razítkem DEZINFIZIERT, DESINFICION a i jinak.

 

Dodnes existuje dezinfekce zásilek z leprosárií a epidemických nemocnic.

 

Ukázka dekontaminovaného dopisu z 5. 11. 1831 (během pandemie cholery) je zobrazena níže. Dopis je ze sbírek Poštovního muzea v Bernu (ilustrace z knihy Petera Meiera, 100mal Philatelie Bern 2000). Dopis byl adresován do Pratteln/BL v Basilejském kantonu, kde vypukla cholera. Fumigace dopisu se konala jednak na rakousko - uherských hranicích a jednak v Curychu. Město Curych utratilo za dezinfikování korespondeence vysoké sumy v naději, že zabrání rozšíření cholery.

 

Dekontaminace dopisu v Curychu 001 

 

Dezinfikované dopisy a noviny

 

 Lidstvo provází epidemie a pandemie od nemapěmti, nejen v dnešní době. Lidstvo s těmito problémy musely žít a bojovat V minulosti to byl mor a cholera, nyní máme čínský virus. V minulosti bylo nařízeno ezinfikovat dopisy, balíčky, ale i cestující v dostavnících. Na to jsme již zapomněli  jsme ochromeni současnou situací. Neostatek znalostí o historii ke strachu a obavám jen přispívá. Slovo karanténa byla již dávno známá, dezinfekce kouřem a octem též. Ti, kteří vládli, věděli, že stavu "CONTAGIUMS" je třeba vzdorovat.  V Evropě a nedaleko od nás v Německu například postihly obyvatele dvě pohromy. Není tomu tak dávno. V roce 1805 a 1831 nás postihla velkí epidemie cholery. Postihla hodně měst a území. Na hranicích mezi státy se organizovaly hraniční kontroly. Poštovní provoz byl zahrnut do nutných opatření. Dva příklady za šechny z těchto let:

 

Dezinfekce dopisů 001

 

Horní ukázka zobrazuje noviny dopravené poštou z doby cholery v roce 1831. Razítko v levém horním rohu (GEREINIGET...) dotvrzuje dezinfekřní zásah.

Dolní ukázka je ukazka dezinfikované pošty odeslané ze severního Španělska (Zaragoza). "Per Paris" do Noriumberku. Prošla třemi ezinfekcemi: kouřem, párou a octem. O provedení dezinfekce svděčí dvě poštovní razítka. Na přední straně oválné razítko (GEREINIGT VO INNEN UND AUSSEN NÜRNBERG) - razítko v červené barvě a na zadní straně byla nlepena pečeť po dezinfekci vnitřního obsahu i vnější obálky s nápisem FRAENKISCHE KREIS-SANITAETS-COMMISSION )viz malý obrázek nad dopisem). Adresát zaplatil náklady za tento proces.

Obě celistvosti jsou součástí nabídek aukčních domů. Zde je zdrojem Aukční dům Peter FeuserúSüdfile. V soukromých sbírkách zcela jistě tyto aukční kusy jsou, ale až po vydražení, kde i vyvolávací ceny dosahují značných obnosů.

 

Číst dál...

HISTORIE PANDEMIÍ NA NAŠÍ ZEMI

Historický pohled na pandémie a epidémie na Zemi

Pandémie koronaviru, který nás v těchto dnech postihl, nebyla jediná pandémií či epidémií, která postihla lidstvo v letech našeho věku. Pod názvem letopočty výskytů pandemií či epidemií a počty obětí.

 

Antoniánský mor

165 - 180

5 mil.

Justiniánský mor

541 - 542

130 - 50 mil.

Japonská epidemie pravých neštovic

735 - 737

1 mil.

Dýmějový mor

1347 - 1351

200 mil.

Pravé neštovice

1520

56 mil.

Velký mor 17. století

1600

3 mil.

Velký mor 18. století

1700

600 tis.

Šestá pandemie cholery

1817 - 1923

1 mil.

Třetí pandemie moru

1855

12 mil.

Žlutá zimnie

pozdní 19. stol.

100 - 150 tis.

Ruská chřipka

1889 - 1890

1 mil.

Španělská chřipka

1918 - 1919

40 - 50 mil.

Asijská chřipka

1957 - 1958

1,1 mil.

Hongkongská chřipka

1968 - 1970

1 mil.

SARS

770 tis.

2002 - 2003

Prasečí chřipka

2009 - 2010

200 tis.

Ebola

2014 - 2016

11 tis.

MERS 

2015 - dosud

850

Covid 19 (wuchanský zápal plic)

2020

?

+ HIV/AIDS

1981 - dosud

25 - 35 mil.

 

Zdroje informací:

1/ Encyclopedia Britannica

2/ CDC

3/ CNCENTER

4/ WHO

5/ Visualcapitalist

 

Číst dál...

CITÁTY O SLOVECH A ČINECH PRO DNEŠNÍ DNY

Dnešní dny umožňují přes všechny starosti i chvilky k zamyšlení, osobností, ale i obyčejných neznámých lidí

 

Mocní mají slova, bezmocní činy.

Neznámý autor

 

Od těch, u kterých čekáme netrpělivě činy, znějí jen prázdná slova. Od těch, které bychom též rádi slyšeli, vidíme činy.

Neznámý autor

 

Podvodníci a pokrytci jsou ti, co dělají vše slovem a nic činem. 

Démokritos

 

Jen málo věcí  je tak mocných jako omluva za naše slova a činy.

Threse Jacobs-Stewart

 

Činy mluví hlasitěji než slova. Takže věřte tomu, co vidíte, a zapoměňte na to, co jste slyšeli.

Ralph Smart

 

Všechna slova, chybějí-li činy, jeví se plytkými a prázdnými.

Démosthenés

 

Cesta od slov k činům vede u někoho přes miliony slov.

Wieslaw Brudzinski

 

Kdo nehrozí se činu, slov se nelekne.

Sókratés

Číst dál...

CITÁTY O POKRYTECTVÍ

POKRYTECTVÍ

V dnešních těžkých dnech se setkáváme s velkým hrdinstvím mnoha bezejmenných lidí, ale bohžel narážíme na  pokrytectví, farizejství, dvoutvářnosti, svatouškovství, neupřímnost. Náraz na lidi, kteří "dělají něco jiného, než hlásají" či "hlásají něco, co je lež, a co je v jejich prospěch je někdy velmi strašná. Bohužel se jedná o lidi, kteří mají i moc. Mnoho lidí jede nqa hesle "z Šavla se stal Pavel". Proto dneska několik citátu o pokrytectví. Bohužel jich není moc . Zajímavé je, že řada z nich jde do minulosti, do doby, kdy nás postihla též velká tragédie v podobě moru. Ideový proud vzniklý ve 2. století př. n.l. , uvedený v Novém zákoně. Pojem vznikl z latiny - hypokrita. Velmi často se ve spojení s tímto slovem objevuje slovo" hřích".

 

Cynismus je výbornou zbraní proti pokrytectví. Dává věcem jména, která jim příslušejí. Přispívá k tomu, že skutečnost nabývá objektivnější fyziognomie.

Voltaire (1694 - 1778)

 

Říci, že litujeme našich hříchů, je pouhé pokrytectví, pokud neukážeme, že jich skutečně litujeme, tím, že se jich vzdáme. V činění spočívá samý život pokání.

John Charles Ryle (1816-?)

 

Mnozí litují svých hříchů, kteří z nich však nečiní pokání, hořce nad nimi pláčí, ale stále je milují a jsou s nimi ve svazku.

Matthew Henry (1662 - 1714)

 

Pamatuj, že ten, kdo skutečně činil pokání, není nikdy se svým pokáním spokojen.

Charles Spurgeon (1834 - 1892)

 

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...

PĚT CITÁTŮ O LŽI PRO DNEŠNÍ DNY

PĚT CITÁTŮ PRO DNEŠNÍ DNY

LEŽ aneb jak se věci opakují....

 

Lež je vždy o krok dopředu před pravodu.

George Orwell (1903 - 1950)

 

Tři stupně lži - lež, hnusná lež, statistika.

Benjamin Disraeli (1804 - 1881)

 

Neptej se mne na nic a neslyšíš žádnou lž.

Charels Dickens (1812 - 1870)

 

Je lepší říkat pravdu, která zabolí a pomůže, než lež, který utěší a pak zabije.

David Shore (1959)

 

Lež oběhne půl světa dřív, než má pravda příležitost si natáhnout kalhoty.

Winston Churchill (1874 - 1965)

 

Doba je těžká a smutná, takže ještě jeden citát  jako bonus navíc:

 

Vyvracet lež je horší, než hájit pravdu.

Alexej Pludek (1923 - 2002)

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS