HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - čtvrtek, 31 prosinec 2020

VE ZNAMENÍ OBRÁZKŮ (P): 11. - hlava s hlásnou troubou a nápisem PROPAGANDA

P

Obrázek: hlava muže s hlásnou troubou a nápisem PROPAGANDA (pod výplatním razítkem)

Subjekt: Rudolf Mosse akc. spol.

Adresa: Praha I., Ovocný trh 19

Výplatní stroj Francotyp, sběratelsky FR 6h - 4m

Otisk již za I. republiky s názvem firmy Rudolf/Mosse ležatým písmem pod výplatním razítkem

Dohlédací pošta: PRAHA 1, později PRAG 1/PRAHA 1

PRVNÍ OTISK

předběžný protektorátní  výplatní otisk, československý vzor (1939)

otisk s datem 19. 4. 1939

 

Mosse 001

 

DRUHÝ OTISK

první definitivní protektorátní otisk, neúplný poněmčený vzor, otisk s datem 2. 10. 1939 (stále s původním označením - názvem firmy)

Mosse 002

 

TŘETÍ OTISK

druhý definitivní protektorítní otisk, úplný poněmčený vzor s datem 25. 5. 1940 (otisk 1. dne - R), změna označení, nyní jen propagandistický obrázek pod výplatním razítkem

 

Mosse 003

Poštou prošlý otisk s datem 12. 11. 1940

Mosse 004

 

Otisk výplatního stroje vyplácel zásilky již v období 1. republiky, a dále   i během Protektorátu ČM, i když firma byla založena Rudolfem Mossem, německým vydavatelem, pokrokovým politickým myslitelem a filantropem se židovskými kořeny (8. 5. 1843 - 8. 9. 1920) a jeho pokračovatelé byli vyhranění proti Adolfu Hitlerovi a nacistickému režimu.

Německý režim jeho firmy a reklamní agentury vyvlastnil ihned po nástupu k moci a rodinu přinutil odejít z Německa. Pro Německu tento tisk byl jasným symbolem "židovského tisku".  Odborně Rudolf Mosse a jeho následníci se zapsali do historie tisku vlivným spojením tiskového obsahu a reklamy. Jeho úspěch v tomto oboru byl fenomenální.  Po smrti otce zakladatele firmy řídila jeho dcera Felicia Lachmann-Mosse (ová) a její manžel Hans Lachmann-Mosse. Vydávali 130 titulů novin, z nichž nejvlivnější byl Berliner Tageblatt (od torku 1870).  Dalšími vlivnými novinami v Německu byly: Deutsches Montagsblatt, Deutsches Reichsblatt, Berliner Morgenzeitung, Allgemeine Zeitung des Hudenthums, CV- Zeitung, Organ des Central-Vereins deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens (1922 a dále), časopisy Kladderadatsch, Fliegende Blätter, Die Gartenlaube, Úber Land und Meer a mnoho dalších.  

Nacistický režim nejen měl vliv na firmy rodiny Mosse a jimi  vydávaný tisk, vyvlastnil i rozsáhlou a cennou uměleckou sbírku rodiny. Všechna díla byla konfiskována.

Rudolf Mosse rozšířil za svého života svou obchodní a reklamní říši do mnoha zemí (Rakousko, Švýcarsko a jiné), svou firmu měli Mosseovi i v Československu. Zasloužil se o vydávání různých novin, časopisů a publikací včetně rozsáhlých a podrobných adresářů v našich končinách (viz obálky reprodukovaných celistvostí).Firma Rudolf Mosse vydala v roce 1939 i  významný Adresář Protektorátu Čechy a Morava pro průmysl, živnosti, obchod a zemědělství.

První dny Protektorátu vyplácela existující firma zásilky ještě pod svým původním jménem, i když byla pod vlivem nacistického Německa. Ke zlomu došlo v polovině roku 1940, kdy jméno zakladatele "Rudolf Mosse" zmizelo z otisku a oficiálních dokumentů a v označení uživatele  bylo nahrazeno hlavou muže s hlásnou troubou a nápisem PROPAGANDA. Němci se neodvažovali tuto vlivnou firmu zavřít úplně pro její značný vliv tak, jak to udělali u ostatních firem vlastněných či ovlivňovaných židovskými majiteli. 

Pro ilustraci doplňuji dvě dopisnice vyplacené výplatními otisky firmy rudolf Mosse t období 1. republiky (rok 1930), a to, jak jejuch averz, tak i reverz. Celistvosti dokreslují mnoho detailů o této firmě a její činnosti.

 

Mosse 2 002

 

Mosse 2 004

 

Mosse 2 001

 

Mosse 2 003 

Číst dál...
  • Zveřejněno v ZÁLIBY

CESTA DO ZEMĚ SNŮ: WESTERN TRAIL NW, ALBUQUERQUE, NM (102)

PETROGLYPH NATIONAL MONUMENT, ALBUQUERQUE, NM

 

 

sopečný čedičový sráz, od 22. 6. 1990 národní památkou, největší petroglyfové území v Severní Americe, kameny a vulkanické skály obsahují vyryté kresby a symboly, které vytvořili v před  400 - 700 lety domorodí Američané a španělští osídlenci

 

Glyf 003     Glyf 004     Glyf 005     Glyf 013     Glyf 010      Glyf 006     Glyf 009     Glyf 011     Glyf 012     Glyf 001     Glyf 002

Číst dál...

VE ZNAMENÍ OBRÁZKŮ (P): 10. - pražský městský znak

P

Obrázek: u některých otisků (druhý stroj) jen městský znak pražský mezi denním a výplatním razítkem, jinak znak s názvem a propagačním heslem či jen textem (též dvojjazyčný

Poznámka:  dva výplatní stroje, Anker a Bafra (FR 6h - 4m + FR 8h - 4m)

Subjekt: dva názvy Městská spořitelna pražská a Městská spořitelna německy Prager Städtische Sparkassa

Adresa Rytířská 29 Praha , novorenesanční budova architektů Wiehla a Polívky, rok otevření budovy 1894

Dohlédací pošta obou strojů: PRAG 1/PRAHA 1

Výplatní stroj  FRANCOTYP BAFRA, sběratelsky FR 8h - 4m

PRVNÍ OTISK

Otisk 1. dne 10. 4. 1941 (R)

druhý definitivní protektorátní otisk, úplný poněmčený vzor

Spoř 001

 

DRUHÝ OTISK

druhý definitivní  protektorátní výplatní otisk, úplný poněmčený vzor, změna označení - mezi denní a výplatní razítko vložen městský znak pražský, pod výplatní razítko název subjektu ve dvou mutacích, otisk 1. dne  s darem 23. 4. 1941 (R)

 

 

Spoř 004

 

Poštou prošlá celistvost, s datem otisku 13. 5. 1941

 

Spoř 006

 

Výplatní stroj FRANCOTYP ANKER, sběratelsky FR 6h - 4m (druhý stroj)

 

PRVNÍ OTISK

druhý definitivní protektorátní otisk, úplný poněmčený vzor

pouze s městským znakem pražským (upravený grafikem/rytcem), otisk s datem 14. 9. 1941 (otisk 1. dne - R)

Spoř 007 

 

DRUHÝ OTISK

druhý protektorátní defintivní otisk, úplný poněmčený vzor, změna označení - zde jen text mezi denním a výplatním razítkem a pod výplatním razítkem (dvě jazykové mutace), otisk 1. dne s datem 18. 7. 1941 (R)

Navíc výjimečný propagační slogan: "SPARGIRO/ERLEICHTERT IHREN/GELDVERKEHR   SPOROŽIRO USNADNÍ VAŠE PENĚŽNÍ/DISPOSICE".

 Spoř 009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ OBRÁZKŮ (P): 9. - uhlíř nesoucí pytel v kruhu s logem firmy

P

Obrázek: uhlíř nesoucí pytel uhlí na zádech, v obrázku zakomponováno logo firmy s iniciálami SH (mezi denní a výplatním razítkem)

Subjekt: Svoboda & Hinais

Činnost: obchod uhlím, koksem

Výplatní tsroj Francotyp, sběratelsky FR 8h - 3m

Dohlédací pošta: PRAHA 1, PRAG 1/PRAHA 1

Poznámka: výplatní stroj vlastnila firma od roku 1928, označení uživatele se nezměnilo, otisk se stejným označením vylácel i v období třetí republiky po roce 1945 až do znárodnění

PRVNÍ OTISK

předběžný protektorátní otisk, československý vzor, rok 1939

DRUHÝ OTISK

první protektorátní otisk neúplného poněmčeného vzoru, otisk s datem 2. 12. 1939

Hinais 001

TŘETÍ OTISK

druhý protektorátní otisk úplného poněmčeného vzoru s datem 19. 12. 1940

 

Hinais 002

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS