HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - středa, 30 prosinec 2020

VE ZNAMENÍ OBRÁZKŮ (P): 8. - starobylý úl obletovaný včelami

P

Obrázek: u některých otisků (pravděpodobně centrála Příkopy) starobylý úl obletovaný včelami, v expoziturách slovní vyjádření subjektu

Subjekt: Źivnostenská banka, německy Gewerbebank Prag

Adresa Příkopy (centrála)

Poznámka: Živnostenská banka byla prvním uživatelem výplatního tsroje v československé historii

Výplatní tsroje Francotyp - různé typy , většinou FR 6h - 4m v různých podatelnách subjektu

Dohlédací pošta: PRAHA 1, později PRAG 1/PRAHA 1

PRVNÍ STROJ

u všech otisků obrázek úlu

PRVNÍ OTISK

předběžný protektorátní otisk, československý vzor s datem 4. 7. 1939

Živno 001

 

DRUHÝ OTISK

první protektorátní otisk, definitivní, neúplný poněmčený vzor s datem 25. 9. 1939

Živno 002

 

TŘETÍ OTISK

druhý definitivní protektorátní  otisk, úplný poněmčený vzor s datem 6. 6. 1940 (otisk 1. dne - R)

 

Živno 003

 

Poštou prošlá celistvost s výplatním otiskem úplným poněmčeným s datem 29. 1. 1942

 

Živno 004

 

DRUHÝ STROJ (v pdatelně centrály Příkopy?)

několik variant otisků (výměny rámečků výplatního razítka, číslic apod.)

OTISK s rozlišovacím písmenem "a" v denním razítku zploštělé výplatní razítko (výška 28 mm), poškozené označení uživatele, název pošty PRAHA 1 s podškrtem v jedničce

Živno 005

Další otisk s rozlišovacím písmenem "a" v denním razítku, odlišné výplatní razítko - vyšší ( výška 30 mm), odlišný tvar, název pošty PRAG 1/PRAHA 1 bez podškrtů

otisk s datem 28. 5. 1940, denní razítko již dvojjazyčné, hvězdička ve výplatním razítko rovná

dle Mirko Marka existoval mezistupeň - meúplné poněmčené denní razítko s českým bázvem pošty v denním razítku (?),

v průběhu doby u tohoto otisku mizí včely pod úlem (nedotisk)

 

Živno 008

 

Různé celistvosti z dalšího období s časovým rozmezím od 16. 8. 1940 - 10. 11. 1942 (s neznatelnými,ale i znarelnými dolními včelami)

 

Živno 009

 

Živno 010

ŽIVNOSTENSKÁ BANKA  - EXPOZITURY V PRAZE

VODIČKOVA 41

PRVNÍ OTISK

první protektorátní otisk, neúplný poněmčený vzor, otisk 1. dne 29. 12. 1939 (R), výplatí hodnota ve výplatním razítku viditelně asymetrická - níže než obvykle

Živno 011

 

 

Poštou prošlá celistvost s otiskem s datem 18. 1. 1940 (razítko upřesňuje odesilatele zásilky a jeho lokalitu (viz)

 

 Živno 012

 

DRUHÝ OTISK

durh otisku a vzoru stejný jako shora, změna označení oprávněného uživatele (dvojjazyčný text)

Dva otisky z poštovního provozu

s datem 10. 1. 1944, odesilatelem je proti pravidlům jiný subjekt než subjekt uznaný - zde pravděpodobně jako odesilatem uvedena firma EDIFA (stavební hmoty ve Vodičkově 41 - stejná lokalita jako Živnostenská banka), služby jednomu z klientů? Poštovně u dohlédací pošty prošlo anebo přehlédnuto?

 

Živno 017

 

Živno 018

 

EXPOZITURA NA KRÁLOVSKÝCH VINOHRADECH

Výokatní otisk úplně poněmčený s datem 29. 11. 1943

 

Živno 020

Expozitura ve Vodičkově ulici byla vytíženější, než expozitura na Královských Vinohradech (soudě podle dohovaných celistvostí, které jsou v porovnání ve značném nepoměru)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ OBRÁZKŮ (P): 7. - sfinga

P

Obrázek: ležící sfinga mezi denním a výplatním razítkem (později změna - sfinga v elpise a pod ní název SFINX - EMAIL

Subjekt: Sfinx - Email

Výplatní stroj již od roku 1929 a po dobu 1. republiky se stejným označením ve výplatním otisku  a názvem subjektu

Činnost. Spojené smaltovny a továrny na kovové zboží akc. spol.

Adresa: původně Prhovany -Teplice (závod?) ,Jungmannova 41, Praha,  později Praha II., Spálená 24, ještě později Praha II., Na Příkopě 10

Výplatní stroj Francotyp, sběratelsky Fr 8h - 4m

Dohlédací pošta: PRAHA 1, později PRAG 1/PRAHA 1

 

PRVNÍ OTISK

předběžný protektorátní otisk, československý vzor, otisk s datem 14. 9. 1939

 

Email

 

DRUHÝ OTISK (?)

první protektorátní otisk, neúplný poněmčený vzor, dle údajů sběratele Mirko Marka otisk existoval

 

TŘETÍ OTISK

druhý protektorátní otisk, úplný poněmčený vzor s datem 24. 5, 1940 (otisk 1. dne - R ?), otisk pravděpodobně vytvořen až po uvedení otisků do provozu - viz otisk níže a následně vyjet pro úřední účely

Email 2

 

Poštou prošlý otisk s datem 22. 2. 1940, datum dřívější a poštovně použitý než oficiální první otisk

 

Email 3

 

ČTVRTÝ OTISK

druhý protektorátní otisk, definitivní, změna označení uživatele, otisk 1. dne s datem 11. 3. 1942 (R)

email 4

 

 

 

 

 

 

Číst dál...
  • Zveřejněno v ZÁLIBY

CESTA DO ZEMĚ SNŮ: ALAMOGORDO (WHITE SANDS), NOVÉ MEXIKO (101)

White Sands, národní park

Americký národní park ve státě Nové Mexiko na americké trase 70 asi 24 km od Alamogorda. Zahrnuje jižní část bílých písečných dun složených ze sádrových krystalů. Sádrové dunefield je největší svého druhu na zeměkouli. Národná poark od roku 2020, předtím národní památník (vyhlášen prezidnetem Herbertem Hooverem dne 18. 1. 1933)

 

Písky 003     Písky 004     Písky 001     Písky 002     Písky 005      Písky 2      Písek 003     Písek 002     Písek 004     Písky

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS