HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - pondělí, 28 prosinec 2020

  • Zveřejněno v ZÁLIBY

CESTA DO ZEMĚ SNŮ: FORT DAVIS, TEXAS (99)

FORT DAVIS

Pohraniční vojenské stanoviště na strategickém místě, funkční v letech 1854 - 1891, určeno k obraně emigrantů,nákladních lodí,  poštovních a nákladních vozů v sektoru Trans - Pecos na silnici San Antonio - Ela Paso Road a na stezce Chihuahua,klíčový post v obranném systému západního Texasu, živá připomínka významné role armády při osidlování a rozvoji západní hranice, pojmenována za ministra války Jeffersona Davise, pevnost byla v historii obsazena jak vojáky Konfederace, tak Unie. V roce 1961pevnost schválena jako národní historické místo (National Historic Site).

 

Davis 003     Davis 004     Davis 005     Davis 001     Davis 002     Davis 008     Davis 009      Davis 006

Číst dál...

VE ZNAMENÍ OBRÁZKŮ (P): 4. - kouřící komíny s částí ozubeného kola, název PRAGA

P

Obrázek s nápisem: kouřící komíny, část ozubeného kola, nápis PRAGA (mezi denním a výplatním razítkem)

Subjekt: ČKD (Českomoravská-Kolben-Daněk), Českomoravské strojírny, PRAGA

Výplatní stroj Francotyp, sběratelsky FR 8h - 3m

Dohlédací pošta: PRAG 22/PRAHA 22

 PRVNÍ OTISK

předběžný protektorátní otisk, československý vzor (označení: Českomoravská-Kolben-Daněk)

 

DRUHÝ OTISK

první definitivní protektorátní otisk, neúplný poněmčený vzor (označení stejné)

 

TŘETÍ OTISK

druhý definitivní protektorátní otisk, úplný poněmčený vzor (označení stejné), otisk s datem 18. 12. 1939, ve sbírce též celistvost s otiskem s datem 8. 3. 1940

Pragovka

poštovní archiv udává jako otisk 1. dne tohoto otisku až 10. 5. 1940 (?) - domněnka pozdní informace a archivování (?)

Pragovka 2

 

ČTVRTÝ OTISK

druhý definitivní protektorátní otisk (úplný poněmčený vzor) se změnou označení (nyní popisovaný obrázek, otisk 1. dne 20. 12. 1940

pragovka 4

 

Dvě celistvosti poštou prošlé s tímto otiskem, data 22. 1. 1941 a 2. 8. 1941

Poznámka na obálkách starý název Českomoravská-Kolben-Daněk a Českomoravské strojírny (vše Praha - Libeň), zajímavá je nálepka na jedné z celstvostí - Národní odborová ústředna zaměstnanecká s propagačním heselm: " NOÚZ potírý lichvu s životními potřebami".

 

Pragovka 5

 

pragovka 001

Též PRAHA 79 později PRAG 79/PRAHA 79

PRVNÍ OTISK

předběžný protektorátní výplatní otisk, československý vzor, otisk s datem 6. 9. 1939

ČKD 013

DRUHÝ OTISK

první definitivní protektorátní výplatní otisk, neúplný poněmčený vzor s datem 14. 10. 1939

ČKD 001

TŘETÍ OTISK

druhý definitivní  protektorátní výplatní otisk, úplný poněmčený vzor s datem 5. 11. 1940

ČKD 002

jeden z posledních otisků s tímto označením zachycen s datem 13. 11. 1940, od 20. 12. 1940 změna označení (PRAGA s kouřícími komíny)

ČTVRTÝ OTISK

druhý definitivní protektorátní výplatní otisk, úplný poněmčený vzor, nové označení uživatele

otisk s datem 20. 12. 1940 (otisk 1. dne - R)

ČKD 010 

Poštou prošlá celistvost s datem 26. 4. 1945 (na obálce několikeré přejmenování subjektu a gumové ratítko německé verze názvu subjektu přes znak PRAGA)

 

CKD 1000 001 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ OBRÁZKŮ (P) : 3. - OBRÁZEK NÁBŘEŽÍ S JEŘÁBEM, VAGÓNY, LODÍ, v pozadí domy

P

Obrázek: kompozice složená z lodě, jeřábu, železničních vagónů, v pozadí domy (mezi denním a výplatním razítkem)

Subjekt: Veřejná skladiště A. S.

Poznámka: subjekt vlastnil výplatní stroj Francotyp již od orku 1930 (Praha 14) a později od roku 1932 (Praha 21)

Výplatní stroj Francotyp, sběratelsky FR 8h - 4m

Dohlédací pošta: PRAHA 21, později PRAG 21/PRAHA 21

PRVNÍ OTISK

předběžný protektorátní otisk, československý vzor (podoba s prvorepublikovým otiskem)

DRUHÝ OTISK

první definitivní protektorátní otisk, neúplný poněmčený vzor

TŘETÍ OTISK

druhý definitivní protektorátní otisk, úplný poněmčený otisk, otisk s datem 5. 8. 1941

skladiště 001

ČTVRTÝ OTISK

druhý definitivní protektorátní otisk, úplný poněmčený vzor (změna označení), otisk s datem 30. 9. 1943

skladiště 002

 

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS