HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - neděle, 27 prosinec 2020

KLÁŠTER SVATÉHO GABRIELA

Klášter svatého Gabriela

je bývalý řeholní dům benediktinek beuronské kongregace v Praze na  Smíchově. Součástí bývalého kláštera je i konventní kostel Zvěstování Páně lidově zvaný svatého Gabriela.

1880

Beuroni (název podle obce Beuron) se usídlili i v Čechách, osídlili klášter Emauzy, kardinál Schwarzenberg pozval do Čech i jeptišky z beueronského kláštera Nonnberg, abyv Čechách e založily ženský řád

1888 – 1891

vystavěn podle návrhů benediktinských mnichů za finanční podpory hraběnky Gabriely Swéerts-Sporck jako klášter s ústavem pro výchovu dívek ze šlechtických a zámožných rodin, klášter byl zasvěcen události Zvěstování Páně, styl beuronský, výzdoba inspirována starořeckým, egyptským, starokřesťanským a byzantským uměním, před rokem 1888 zde bylo opatství sv. Gabriela

1891

klášter s kostelem byl vysvěcen arcibiskupem Františkem Schönbornem, duchovní správou pověřeni benediktini z Emauz

1919

klášter zrušen, benediktinky německého, ale i českého původu odešly do zahraničí (Bertholdstein) , areál prodán československému státu, stát zde zřídil Poštovní úřad šekový (později v roce 1930 přejmenovaný na Poštovní spořitelnu)

 

1932

prostory objektu připadly Poštovnímu muzeu, zřízena rozsáhlá expozice, vznikl zde archiv, knihovna, depozitáře a kanceláře muzea

 

1919 – 2019

objekt patřil státu a byl využíván státními poštovními organizacemi (mimo jiné i Poštovním muzeem)

 

1945

hlavním uživatelem se stala Poštovní poukázková ústředna

 

1963

Poštovní poukázková ústředna se přejmenovala na Výpočetní a kontrolní ústřednu spojů - VAKUS

 

1964 (22. 12.)

klášter a kostel zapsán jako kulturní památka

 

1998

VAKUS odchází z budovy ( pražský VAKUS sloučen s VAKUS Vítkov), přesídlilo sem Ředitelství pošt Praha (do roku 2010), v objektu zůstala část Poštovního muzea

 

2012

Poštovní zde přestává fungovat

 

2016

Poštovní muzeum v objektu končí, depozitář přestěhován do objektu České pošty na Ortenově náměst a Poštovní muzeum začalo sídlit ve Vávrově domě, Česká pošta nemá pro objekt využití, klášter nabídnut k prodeji

 

2019

objekt podán realitní kanceláři CIMEX Invest, uvažuje se o využití na hotelové prostory, kostel Zvěstování Páně slouží i nadále liturgickým účelům

 

Beuron 002

 

K Poštovnímu muzeu, když sídlilo ještě ve svatém Gabrielu, mám osobní vzpomínky, a je jich dost. V letech 1976 - 1980 jsem byl častým návštěvníkem v Poštovním muzeu.. Pavel Čtvrtník a Jan Galuška  společně s dalšími pracovníky muzea mi byli nápomocni v badatelství  výplatních otislů. V knihovně muzea jsem byl každodenním hostem. Zde jsme objevili společně s dr. M. Bouškou řadu zajímavostí, prošel jsem poštovní věstníky a zachytil řadu důležitých údajů z tohoto sběratelského oboru. Zároveň jsme utřídili i sbírku výplatních otisků muzea podle našich katalogů. Objevili jsme a identifikovali vzácné dokumenty - Zpráv z orku 1926 o zahájení provozu dvou výplatních strojů v Živnostenské bance a České průmyslové a hospodářské bance.  Velká podpora vedení a pracovníků muzea byla vynikající.

 

 

 

 

 

 

Číst dál...

POMOCNÝ REJSTŘÍK KE Katalogu výplatních otisků Protektorát Čechy a Morava 1939 - 1945 (mimopražští uživatelé) autora M. Boušky

Pomocný rejstřík pro identifikaci katalogového čísla u otisků bez názvu firmy či uživatele

ke Katalogu výplatních otisků Protektorátu ČECHY A MORAVA 1939 – 1945 autora dr. Miroslav Boušky (Praha 1997) (mimopražští uživatelé)

 

Týká se zkratek, iniciál, obrázků, adres, složenin, zkratkových slov a kombinace.

Sestavil I. Leiš

 

ZKRATKY, INICIÁLY (též v kombinaci)

B 4                    DZ (v sobě), viz též N 15a, 15b

B 7a,b               AB

B 19b, c            EB

B 22                  OR

B 23                  PB

B 33 d, e, f        A.U.V.A./Ú.P.D.

B 35, a, b, c      okrasné V

B 52b               AK v člunku

B 58 a, b , c     MW v kruhu

B 63 a, b, c      písmeno B okrasně v silném kruhu s letopočtem 1821

B 65b               V. S. F. (kurentem)/1829/S.T.

B 69 c, d          WEAG/ZME

B 70                 iniciály spletené do sebe (ABS) 

B 74 a, b          B.K.V.A./Brünn podtrženo O.N.P. Brno  

Č 4                   B v kruhu

Č 5, 5a, 5b       A.S.K., později RAG 

Č 13                 HPS, viz též P 7

D 8 a, b            SWK ozdobně

J 6                    A. Ć. S. ve stylizované kresbě

M 16a, b          MSE

N 4b                 LNS

N 7                   J. B. & S. s kresbou orla se znakem (mimo iniciály)

N 15 a, b          DZ (v sobě), viz B 4

P 7                   HPS, viz též Č 13

P 11c                PVP/1871

P 13a, P 13b    LKW v dvojitém půlkruhu, nad půlkruhem zkřížená hornická kladívka

P 20b               ZKD stylizované v ozdobném kole, v otepích obilí

P 39a               složená zkratka WIKOV pod mužem s velkým kladivem, , též u předchůdce (neúplného poněmčeného vzrou otisku?)  

P 45                 zkratka KAZETO  pod lvem ležícím na kufru, vše v jednom celku (ležatý obdélník)

U 4b                 B.B.

U 7b                 ozdobné L s květinou

V 7                   kf v kompozici

 

OBRÁZKY (též v kombinaci)

B 12, 12c         ruka držící talíř s bábovkou

B 64b              kresba zdravotní sestry s pacientem a křížem v kruhu

B 68b              v trojúhelníku kresba lva s nápisem LION MALT a iniciálami S & S

K 22a, b          muž pojídající párek

O 9 b,c            státní znak, pod ním AI 1827

O 10c              trojzubec

P 3, a, b          mlýnek na kávu v kruhu

P 17b              pivní sud se znakem na pozadí kruhu

P 22b             pivní džbán

P 23               pivní sud, v pozadí kruh

P 45 a, b        ležící sfinga na kufru

R 2a, b           asyrský kráů  držící keramickou misku nápis RAKO nad ním, vše v osmihranné dlaždici

R 5                 budova (sídlo družstva)

S 11c              fez v kruhu

S 13a, b          různé uzeniny

T 1 a, b           různé uzeniny

Z 5                  Baťův mrakodrap

 

SLOŽENINY SLOV

P 39 a, b          WIKOV v kruhu, pod mužem s velkým kladivem

S 15 c              CHEMISOLO

V 5                   KASTA

Z 1                   JIRO       

Závěr. v průběhu času podrobně doplním uvedené značky obrázky s doplněním dalších faktů. 

Změny, doplňky a aktualizace seznamu vyhrazeny. 

Sledujte miniseriály na tomto webu.

Doplňky vítány na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Hlavním účelem je dovysvětlit uživatele strojů a jejich otisků  a identifikovat uživatele podle zkratek, iniciál, obrázků atd. Vše ostatní je doplňkem.

 

Ilustrační obrázek celistvostí s výplatním otisky

 

Buřt

 

Buřt 2                 

   

Číst dál...
  • Zveřejněno v ZÁLIBY

CESTA DO ZEMĚ SNŮ: LANGTRY, TEXAS (98)

PHANTLY ROY BEAN JR (asi 1825 - 16. 3. 1903), smírčí soudce a americký sallon-keeper s dobrodružným životem, který si v roce 1882 založil malý salón u řeky Pecos ve stanovém městě Vinegaroon. Později přesídlil do místa , které přejmenoval na Langtry  po herečce Lilley Langtry, kterou zbožňoval. Soudil v salónu Jersey Langtry a uznával  jen "jediný zákon západně od Pecos". Spoléhal na jedinou knihu zákonů - revidované texaské stanovy z roku 1979. otstaní používal na podpal. Neuznával porotce a odvolání. Jedinými porotci byli jeho baroví zákazníci, Nový salón pojmenoval jako Jersey Lilly na počest herečky Lillie Langtry. 

 

Langtry 001      Langtry 005     Langtry 002       Langtry 003       Langtry 004     Langtry 009     Langtry 010     Langtry 007     Langtry 006     Langtry 008     Langtry 011     Langtry 012

 

Číst dál...

VR ZNAMENÍ OBRÁZKŮ (P): 2. - HLAVA MERKURA v trojúhelníku

P

Obrázek: hlava Merkura v trojúhelníku mezi denním a výplatním razítkem

Subjekt: Jednotný svaz soukromých zaměstnanců

Adresa: Na Zbořenci 18 (též v Protektorátu?)

Pokroková odborová organizace (zal. 1893), její představitel Robert Klein byl v prvních dnech Protektorátu zatčen a vězněn na Pankráci, propuštěn, ale zatčen podruhé a deportován do Buchenwaldu, kde zahynul.

Poznámka: Otisk používal tento subjekt jiřž za 1. republiky od roku 1935 ve stejném vzhledu. Z dob Protektorátu je zatím  znám jen předběžný protektorátní otisk (viz níže) československého vzoru, pozdější poněmčené vzory se zatím běžně nevyskytly.

Výplatní stroj Francotyp, sběratelsky FR 8h - 4m

Dohlédací pošta: PRAHA 1

OTISK S DATEM 26. 6. 1939

 

JEDNOTNÝ 001

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ OBRÁZKŮ (P): 1. - kresba hada s jehlicí v popředí, hlavy v pozadí, bez/s názvem firmy

Třetí díl seriálu o identifikaci vybraných výplatních otisků z dob Protektorátu Čechy a Morava 1939 - 1945 (pražští uživatelé) začíná. Je nazván VE ZNAMENÍ OBRÁZKŮ.

P

Obrázek zobrazující stylizovanou  jehlici s hadem a v pozadí hlava (mezi denním razítkem a výplatním razítkem). Pod výplatním razítkem zprvu není uvedeno jméno firmy, později usazen název LABORA

Otisk byl již od roku 1937 (?) používán s názvem původní firmy JULIÉN MEYER, pak došlo k přejmenání na INNOXA a později za dob Protektorátu na LABORA. Vše zachycují obálky. Zajímnavý je vývoj sníženého výplatného (různá povolení pro různé subjekty bez přenosu zvýhodnění).Znak vychází ze zobrazení Aeskulapovy hole (zde navíc se zrcátkem).

Adresa: Praha II, Soukenická ul. 12

Náplň činnosti:potřeby pro lékaře

Výplatní stroj Francotyp, sběratelsky FR 8h - 4M

Dohlédací pošta PRAHA 5, později PRAG 5/PRAHA 5

PRVNÍ OTISK

výplatní otisk předběžný protektorátní československého vzoru (pravděpodobně s názvem Julién Meyer pod výplatním otiskem)

DRUHÝ OTISK A TŘETÍ OTISK

první definitivní protektorátní výplatní otisk, neúplný poněmčený (název Julién Meyer odstraněn z místa pod výplatním razítkem, pravděpodobně z důvodu přejmenování názvu firmy JULIÉN MEYER na LABORA)

datum 24. 10. 1939 (R)

 

 Labora 001

 

Na spodní celistvosti shora otisk druhý deefinitivní protektorátní s úplným poněmčeným vzorem s datem 24. 3. 1941 - pod výplatním razítkem se objevuje již nový název firmy LABORA

Poznámka: Je zcela možné, že se časem objeví další otisky ůrzných vzorů bez/s názvem firmy, historie není uzavřená.

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS