HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - sobota, 19 prosinec 2020

  • Zveřejněno v ZÁLIBY

CESTA DO ZEMĚ SNŮ: HOUSTON (LANGLEY), TX (94)

Johnsonovo vesmírné středisko v Langley

je středisko Národního úřadu pro letectví a kosmonautiku (NASA). Leží v jihovýchodním Houstonu, TX. Od roku 1973 nese jméno ameridkého prezidenta LBJ.Středisko je sídlem astronautů USA a zodpovídá za jejich výcvik. Sídlí zde i Středisko řízení vesmírných letů nASA (včetně minulých programů Mercury, Gemini, Apollo, Skylab,a raketoplánů a dalších současných i budoucích).

 

Houston 003     Houston 004      Houston 002     Houston 006      UNITY     Houston 005     Houston 008      Houston 007

 

 

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ADRES (P): 12. - II. OLIVOVA 10.

P

Adresa: II. OLIVOVA 10. (mezi denním a výplatním razítkem)

Subjekt: Měďárny Čechy Praha

Adresa: viz shora

Výplatní otisk Francotyp, sběratelsky FR 8h - 3m

Dohlédací pošty PRAHA 1, později PRAG 1/PRAHA 1

PRVNÍ OTISK

předběžný protektorátní otisk, československý vzor s datem 19. 5. 1939

 

Měď 2 001

DRUHÝ OTISK

první protektorátní otisk, neúplný poněmčený vzor s datem 11. 11. 1939

Měď 2 002

TŘETÍ OTISK

druhý protektorátní otisk, úplný poněmčený vzor s datem

a/ 21. 5. 1940 (otisk 1. dne - R)

Měď 2 004

 

b/ poštou prošlý otisk s datem 18. 10. 1940

 

Měď 2 005

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ADRES (P): 11. - II. JUNGMANNOVA 18.

P

Adresa: II. JUNGMANNOVA 18. v linkách mezi denním a výplatním razítkem

Subjekt: Meisl a spol.

Činnost: bankovní a burzovní komisionář

Adresa: viz shora

Výplatní stroj Francotyp, sběratelsky Fr 8h - 3m

Dohlédací pošta: PRAHA 1, později PRAG 1°/PRAHA 1

Poznámka. firma existoval již za 1. republiky, druhý otisk měl stejný vzhled jako otisky v Protektorátu

PRVNÍ OTISK

předběžný protektorátní otisk, československý vzor

DRUHÝ OTISK

první protektorátní otisk, neúplný poněmčený vzor

TŘETÍ OTISK

druhý protektorátní otisk, úplný poněmčený vzor

Meisl 2 001

 

Dle archivních záznamů třetí otisk vyplácel zásilky až od 29. 5. 1940, je nožné, že se jedná o údaj doložený dodatečně obrázkem výplatního otisku s tímto datem.

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ADRES (P): 10. - II., REVOLUČNÍ 2O - II., BERLINER STR. 2O/II., BERLÍNSKÁ 20

P

Adresa: II., REVOLUČNÍ 20., později II., BERLINER 20/II., BERLÍNSKÁ 20. (mezi denním a výplatním razítkem). změna označení

Poznámka k přejmenování ulic: Dne 4. 4. 1940 vyšel protektorův úřední výnos. Tento záměr byl již více než zřetelný v srpnu 1939 a 6. 11. 1939 byly stanoveny zásady a kritéria o přejmenování ulic.  Hlavní zásadou bylo kritérium, kdy "k přejmenování mělo dojít jen tehdy, když jejich dosavadní označení hrubě uráží německý cit nebo když je jejich označení z jiných důvodů neúnosné". K prvnímu přejmenování v Praze došlo 4. 4. 1940 (Pelléova ulice na Roettigovou).

Revoluční ulice na Starém Městě/Novém Městě připomínala 28. říjen 1918 a vznik samostatného Československa, což nebylo v souladu s kritérii německých názvů (šlo o vymazání Československa a jeho historie) v letech 1940

- 1945 se jmenovala Berlínská

Subjekt Všeobecná pojišťovna A.S., dříve Alfenix - Fénix

Adresa: viz shora

Činnost: viz shora

Výplatní stroj Francotyp, sběratelsky FR 6h - 4m

Dohlédací pošta PRAHA 5, později PRAG 5/PRAHA 5

PRVNÍ OTISK

předběžný protektorátní otisk, československý vzor s datem 10. 5. 1939

 

revoluce 001

 

DRUHÝ OTISK

první protektorátní otisk, neúplný poněmčený protektorátní vzor s datem 7. 10. 1939 (též výměna rámečku výplatního razítka spojená s usazení dvojjazyčného názvu Protektorátu)

 

revoluce 002

 

TŘETÍ OTISK

druhý protektorátní otisk, úplný poněmčený protektorátní vzor s datem 16. 11. 1939

 

revoluce 003

 

 

ČTVRTÝ OTISK

druhý protektorátní otisk, úplný poněmčený protektorátní vzor s daty

a/ 12. 7. 1940 - otisk 1. dne po změně označení oprávněného uživatele (přejmenování ulic)  - R

b/ 14. 8. 1940 - otisk poštou prošlý, nátisk na obálce s původním názvem ulice, přeškrtnutým gumovým razítkem s linkami a novým názvem Berlínská 20.

 

revoluce 008

 

 

 

 

Číst dál...

KULATÁ POŠTOVNĚ HISTORICKÁ VÝROČÍ ROKU 2021

PŘEHLED KULATÝCH POŠTOVNĚ HISTORICKÝCH VÝROČÍ V ROCE 2021

(výběr nejdůležitějších se vztahem k území Českoslovesnka/ Česka v období 1516 – 1996)

 

       1516 (505 let)

       Taxisové uzavírají poštovní smlouvu s Karlem I. (pozdějším císařem)

       1526 (495)

první mimořádný taxisský poštovní kurs v českých zemích v souvislosti s volbou Ferdinanda I. českým králem, tato událost je považována za začátek organizovaného poštovnictví u nás

 

1751 (270)

císařovna Marie Terezie vydala v Prešpurku (nyní Bratislava) první dědičné privilegium pro poštovní stanice v Čechách a na Moravě (18. 5.)

1751 (270)

znovuzavedení systému polovičního porta (1. 11.)

1776 (245)

ručení pošty za cenné zásilky

1786 (235)

zavedení tzv. přihlašovacího lístku (Meldezettel) pro ověření doporučené cenné zásilky

1791 (230)

zavedení zpátečních lístků na doporučené zásilky,

zahájena masívní výstavba komunikací v Čechách

1836 (185)

povinné označování poštovních služeben štíty se státním znakem

1851 (170)

v Rakousku zavedeny první novinové známky na světě (tzv. merkury),

zahájil se provoz vlakových pošt na trase Vídeň – Praha,

dokumentačně doloženo použití prvního místního podacího razítka v Jaroměři

1876 (145)

  1. Bell patentoval telefon

       1881 (140)

       instalována a zprovozněna první telefonní linka v Čechách (Ledvice – Duchcov) – 10. 4.

       1886 (135)

       zavedeny zálepky,

       zprovozněno telefonní spojení Brno – Vídeň

       1891 (130)

       Světová poštovní unie (UPU) zřídila účtovací ústředí

       1896 (125)

zavedly se pořadové arabské číslice do úředního názvu poštovních úřadů

1906 (115)

v Karlových Varech se zprovoznila telefonní ústředna systému střední baterie

1916 (105)

začaly se vydávat spěšné (příplatkové) známky pro tiskoviny,

vydán Poštovní řád

1921 (100)

na poštovním úřadě PRAHA 31 se instalovala radiotelegrafní stanice (1. 2.),

na letiště Kbely byl zřízen pro účely letecké pošty zvláštní poštovní úřad (od roku 1926 poštovní úřad PRAHA 86)

1926 (95)

otevřela se pobočka Poštovního úřadu šekového v Brně,

dne 16. 9. byly v čs. poštovním provozu uvedeny v činnost první dva komerční výplatní stroje Francotyp (prozatím na zkoušku, v listopadu nastálo), prvními oprávněnými uživateli byly Živnostenská banka a Česká průmyslová a hospodářská banka (Příkopy, Praha)

1931 (90)

dokončena stavba Poštovní spořitelny na Václavském náměstí v Praze,

dokončena budova Československého rozhlasu a Ředitelství pošt a telegrafů v Praze na tehdejší Fochově třídě (dnes Vinohradské ),

firma Baťa zavedla dálnopisné spojení Praha – Zlín,

v Brně dokončena automatizace telefonního provozu.

       1936 (85)

vydáno vládní nařízení o používání pošty (14. 7.)

1946 (75)

vydán nový Poštovní řád (1. 7.),

do provozu pošt zavedeny poštovní výplatní stroje na vyplácení zásilek, prvními poštovními výplatními stroj byly švýcarské stroje výrobce Hasler (výplatní razítko mělo prvorepublikový tvar – větrnou růžici, nově do otisky vsazen doporučený obrazec),

zásadně změněn vzhled výplatních otisků (výplatní razítko a denní razítko, zaveden nový vzor výplatního razítka – zoubkovaný obdélník a dvoukruhové denní razítko s můstky)

1946 (75)

ministerstvo zahraničních věcí vydalo vyhlášku o přistoupení ČSR k úmluvě a ujednání SPU z roku 1939 v Buenos Aires

1956 (65)

zavedení prvních letadlových pošt na trase Praha – Bratislava – Košice a zpět (označeny 2001 a 2002),

otevřena první strojně početní stanice v Poštovní poukázkové ústředně

1961 (60)

zakoupeny vozy z NDR pro potřeby vlakových pošt

1966 (55)

ustavena komise speciálních oborů při SČSF s pozdějšími názvy komise specializovaných oborů,

komise poštovní historie a celin, komise poštovní historie prvním předsedou Václav Nebeský)

1971 (50)

zavedena služba přenosu dat

       1976 (45)

ustavena staronová komise specializovaných oborů (později komise poštovní historie a celin SČSF (předsedou Vratislav Palkoska), ustavena sekce otisků výplatních strojů KSO – KPHC SČSF a další sekce nově vzniklé komise zabývajících se sběratelstvím oborů poštovní historie a celin

1981 (40)

zrušení letadlových pošt (zůstává jen od 1. 1. 1982 linka Praha – Bratislava – Košice a zpět),

do zkušebního provozu byl na poště Žilina 1 uveden samoobslužný automat pro příjem doporučených zásilek československé výroby (Provozní laboratoř Ředitelství spojů v Žilině (18. 6., počáteční pořadové číslo 10001, automat č. 1)

       1996 (25)

zavedena poukázka H,

zaveden obchodní balík se systém „tracing and tracking“

Sestavil: Ivan Leiš pro potřeby KF,  sběratelů specializovaných oborů 00-15 Praha pro klubový web www.kf0015.cz

  1. verze 13. 1. 2020 (1. verze), aktualizace (2. verze - 19. 12. 2020)
  2. Ivan Leiš, vlastní archiv, vlastní publikace
  3. Zpracováno na základě Poštovnictví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (Čtvrtník, Galuška, Tošnerová, osobního archivu, pamětí Zaběhlického, Dějiny pošty aj.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS