HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - sobota, 12 prosinec 2020

PŘÍLOHA KE GLOSÁM KE STOLETÉMU VÝROČÍ - rejstřík uživatelů

Rejstřík uživatelů v Databázi výplatních otisků Praha 01 – Praha 096 z let 1946 – 1992

_____________________________________________________________________________

 

 

A

Albatros 08

American Embassy 011

American Embassy Library 011

American Embassy Press and Culture Section 011

ANTIKVA 028

ARMA 022

Astrid 022

Autoturist 04

Avicenum 011

 

 

 

B

Balnea 01

Benzina 04

Benzinol 022

Bílá labuť 07

Bratrství 015

Britské velvyslanectví 011

 

 

C

Centrokomise 022

Centrotex 075

CKM 04

 

 

Č

Česká státní pojišťovna 04

Česká vědeckotechnická společnost 01

České energetické závody 08

České vinařské závody 06

České závody motocyklové 08

Československá obec sokolská 033

Československá obchodní komora 022

Československé pivovary, lihovary a konservárny 024

Československé pivovary a lihovary 024

Československá pojišťovna 024

Československé závody přesného strojírenství 022

Československý červený kříž v Praze 011

Československý spisovatel 08

Český fond výtvarných umění 08

Český svaz spotřebních družstev 01, 06

ČEZ 08

CKD 093

ČKD Praha 093

Čsl. průmysl lihovarský a drožďářský 021

 

D

Domácí potřeby Praha 015

Drogerie 06

Dřevařský průmysl 07

Dřevona 022

Drůbežářský průmysl 01

 

E

Elektropodnik 07

 

G

GEOMETAL 011

Gramofonové závody 021

 

H

Hutní odbytová základna 022

Hutní prodejna 022

 

 

CH

Chema 024

Chemodroga 021

Chemopetrol (Benzina) 04

 

I

Investiční banka 03

 

J

Jubilejní veletrh 11. - 18. září 1949 (Pražské vzorkové veletrhy) 097

Julius Kussi 021

 

 

K

Kancelář Federálního shromáždění 02

Kancelář Národního shromáždění 02

Kniha hl. m. Prahy 01, 04, 07

KOH-I-NOOR 022

KONOPA 921

KOOPERATIVA 022

KOOSPOL 075

KOVO A.S. 022, 075

KOZMETIKA 022

Krajská prokuratura Středočeského kraje 01

Krajský svaz spotřebních družstev 022

Krajský výbor výrobních družstev 015

KSČ 06

 

L

Lidové nakladatelství 08

 

 

M

Městská správa Českého statistického úřadu 01

Městský výbor Komunistické strany československé 06

Ministerstvo chemického průmyslu 024

MEVA – Chotěbořské kovodělné závody 021

Mezinárodní svaz studentstva (Unistud) 01

Ministerstvo hornictví 04

 

 

 

N

Národní výbor hl. m. Prahy 01, 015

 

 

Obal n.p. + o.p. 015

Obchod klenoty, hodinami a starožitostmi 022

Obchod ovocem a zeleninou 07

Obchod průmyslovým zbožím 01

Obchodní domy 022

Obchodní dům Bílá labuť 06

Obchodní komora v Praze é22

Obchodní papírny (bývalý E. Valach) 04

Obchodní tiskárny 04

Obvodní národní výbor Praha 1 04

Odbytové sdružení papírenského průmyslu 022

Odeon 07, 08

Oděvy Středočeský kraj 07

Odbytová a zásobovací základna Praha – viz ZMH 221

Okresní národní výbor Praha – Východ 06

OSPAP 04

 

P

Pergamentka 074

Podnik racionalizace řízení a výpočetní techniky 07, 015

POLDI 022

Potravinářský obchod GŘ 07

Potraviny Středočeský kraj 07

Práce, nakladatelství 022

Pragoděv 015

Pragoexport 07, 022

Pragofrukt 07

PRAGOLAK 096

Pražské pekárny a mlýny 093

Pražské vzorkové veletrhy 075(viz Jubilejní veletrh)

Pramen 022

Pražské kosmetické závody 022, 074

Pražské tukové závody 074

Pražský drůběžářský průmysl 012, 015

PRIOR 07

Průmysl papíru a celulozy, OŘ + GŘ 04

Průmysl prádla 07, 022

První československí pojišťovna é24

 

R

Rico 022

Rudé právo 022

Rybena 07 , 022

 

 

 

 

Ř

Řemeslnické potřeby 013, 015

ŘEMPO 015

 

 

 

 

 

S

Sanitas 022

Sběrné suroviny 013

Sdružené bavlnářské závody 022

Sdružení podniků dřevařského průmyslu 07

SET 01

SITO 074

SKF 074

Slepecká tiskárna a knihovna 04

SPOFA 022

Spojené ocelárny 022

Spojený velkoobchod v Praze 022

Společnost přátel žehu 015

Spolek přátel žehu 015

Sportturist 08

Spořitelna a záložna v Praze 034

Správa pro věci majetkové a devizové 011

Stalinovy závody, závod Technoplyn 093

Státní nakladatelství krásné literatury 08, 028

Středočeské chemické závody 074

Středočeské mlýny 074

Středočeský obchod ovocem a zeleninou 022

Středočeský obchod potřebami pro domácnost 022

Středisko politické literatury 01

Státní pojišťovna 04

Stroj 074

Svaz českých invalidů 04

Svaz spotřebních družstev 022

SVAZARM 022

Svět sovětů 08, 028

Světová odborová federace (příležitostný – Kongres) 01

Swissair 01

 

 

 

 

 

 

 

 

T

Tabák Praha 06

Technomat (T?) 021. 022, 024

TECHNOPLYN 015, 093 (viz Stalinovy závody)

Tělovýchovné zařízení české organizace ČSTV 08

TES 08, 011

Textil Středočeský kraj 01

Textilní tvorba 022

Tkaniva 024

TOS Rakovník 074

Transakta 011 (též příležitostný otisk)

Triola 07

 

Ú

ÚBOK 01, 022

Uhelné sklady 075

Uhelné sklady čs. dolů 022

ULTRAPHON 021

UNICOOP, družstevní podnik 015

Ústav pro kulturně výchovnou činnost 011

Ústav moderních řečí ROH 028

Ústředí pro hospodaření zemědělskými výrobky 022

Ústředí vědeckých technických a ekonomických informací 07

Ústřední jednota invalidů 024

Ústřední likvidátor peněžních ústavů a podniků 011, 074

Ústřední rada družstev 022

Ústřední sklad 022

Ústřední sklady 06 – též příležitostný otisk, 015

Ústřední svaz obchodu, pohostinství a dopravy 022

Ústřední výbor KSČ 015

Ústřední výbor Národní fronty ČSSR 011

Ústřední zdravotnický sklad 07

UTRIN 011

 

 

V

VDP – Velkodistribuční podnik 021

Velkoobchod potravinářským zbožím 021

Velvyslanectví Spolewkové republiky Německo 011

Vinařské závody 06

Vysočanské pekárny 093

Výstavnictví 01

Výtvarná řemesla 04

Výzkumný ústav plánování a řízení národního hospodářství 011

 

Z

Základní knihovna (ZK) ČSAV 08

Zbrojovka Brno 022

Zdravotnické zásobování 07

Zelenina Středočeský kraj 06

ZMH 06, 021 – viz též Odbytová a zásobovací základna Praha

 

Ž

ŽB Źivnostenská banka pobočka Poříčí 022

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...

JEDNADVACÁTÁ GLOSA KE STOLETÉMU VÝROČÍ

JEDNADVACÁTÁ GLOSA KE STOLETÉMU VÝROČÍ

aneb

pošty označené 0./0.. s minoritním počtem dohlédaných výplatních strojů

 

GLOSA NA ZÁVĚR

 

POŠTY S MINORITNÍM POČTEM UŽIVATELŮ A OTISKŮ

 

Na závěr jsem si nechal ty pošty, které dohlížely na malý počet uživatelů a jejich otisků . Počet otisků v závorce za názvem pošty. Jednalo se o tyto pošty

 

PRAHA: 02 (3)

 

Jeden uživatel (Kancelář Federálního shromáždění), tři otisky, pravděpodobně tři stroje.: Francotyp (2) a Pitney Bowes (1).

Lokace pošty: Wilsonova 2/52 + 10/96,Senovážné nám. 31/976) Vinohradská 1/52

Název subjektu se též měnil.

Časové rozmezí: 1955 (?) – 1977.

Francotyp:

FR 8 – 0 – 4m

Činnost: státní orgán.

Denní razítko dvoukruh s můstky, dvoukruh bez můstků.

PSČ u stroje Pitney Bowes.

Datumové číslice: bez teček, s tečkami, dva druhy číslic.

Rozlišovací znaménka: tři hvězdičky.

Výplatní razítko: malé hroty zoubkování.

Výplatní hodnoty: československý vzor, hubené číslice

Označení uživatele: text.

Změny: a/ změna strojů a otisků, b/ změna názvu subjektu.

Příležitostné : ne.

Zajímavosti: ne.

 

PRAHA: 03 (1)

 

Pouze jeden uživatel Investiční banka.

Lokace pošty: Štěpánská 44/796, od 1951 Senovážná 3/864

Výplatní stroj Pitney Bowes.

Denní razítko s PSČ + jen dvoukruhové bez můstků.

Rozlišovací znaménka: tři malé hvězdičky v denním razítku.

 

PRAHA 012 (1)

Lokace:Hrad III. nádvoří

Jeden uživatel (Pražská drůbežářský průmysl)

Francotyp Fr 8 – 0 – 3m,

Denní razítko: jednokruhové.

Výplatní razítko: číslice československý vzor, hubené.

Datum?

Označení: jen text.

Lokace: Bílkova ulice.

 

PRAHA 013 (2)

 

Dva uživatelé, dva otisky (Sběrné suroviny – 1949, Řemeslnické potřeby – 1954).

Lokace: neznámá.

Činnost: vyplývá z názvu.

Soustavy: Francotyp, FR 8h – 4m, čs. Vzor číslic, klasická hvězdička, FR 8h – 3m, gotické číslice.

Denní razítka: obě dvoukruhé s můstky.

Číslice denních razítek drobné Označení uživatele: textové

PRAHA 033 (1)

 

Jeden otisk, jeden uživatel: Československá obec sokolská.

Lokace: Tyršův dům.

Datum 19. 9. 1949.

Francotyp

FR 6h – 4m.

 

 

PRAHA 034 (1)

 

Jeden stroj, jeden otisk, jeden uživatel (Spořitelna a záložna v Praze). Rok 1950.

Lokace: Mostecká ulice.

Činnost: vyplývá z názvu.

Soustava: Francotyp:

FR 8h -4m.

Výplatní znaménko klasické-hvězdička.

Denní razítko: dvoukruh s můstky.

Označení uživatele: text.

 

 

PRAHA 096 (1)

 

Jeden stroj, jeden otisk, jeden uživatel (Pragolak Vysočany)

Lokace: Čakovice, Cukrovarská 27/2 (?)

Činnost: barvy, laky.

Soustava: Francotyp.

Fr 8h – 3m.

Denní razítko: jednokruhové.

Výplatní číslice: čs. vzor, oválné.

Označení uživatele: název podniku, současně výzva klientům VRAŤTE nám upotřebené OBALY.

 

________________________________________________________________________________

 

Na úplný závěr: POZNÁMKY K BEZČÍSELNÝM OTISKŮM – POŠTY BEZ ČÍSEL

 

Zatím jich je devět a souvisí s poštami, které jsou uvedeny v glosách. V denním razítku je uvedeno jen asymetricky PRAHA. Některé otisky lze přiřadit k existujícím, některé vyžadují další bádání, aby vše bylo jisté. Číslo pošty je buď vypadlé, nezasazené anebo nedotištěné. Je jistě otázkou času a otisky budou přiřazeny k jednotlivým dohlédacím poštám. Zatím jsou přiřazeny k tomuto seznamu „nulkových“ pošt.

 

Jedná se o tyto otisky (abecedně, v závorce uveden rok otisku):

 

Československá obchodní komora (1971)

ČSAO – NVP (1974)

Ministerstvo zahraničního obchodu, HTS (1970) – Praha 1?

Odbyt strojů a nářadí (1965)

Phoenix (1985) – Praha 1?

SEMPRA (1985) – Praha 7?

SUPRAPHON (1985) – Praha 1?

Ústřední půjčovna filmů (1975) PRAHA 08?

Zelenina Středočeský kraj (1981) PRAHA 06?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...

DVACÁTÁ GLOSA KE STOLETÉMU VÝROČÍ

DVACÁTÁ GLOSA KE STOLETÉMU VÝROČÍ

 

aneb

 

sonda do výplatních otisků pod poštou PRAHA 093

 

 

POŠTA PRAHA 093

Lokace: Sokolovská 324/15 (do 1950), Sokolovská 306/567 (po 1950)

Počet otisků: 6

Počet uživatelů: 6

Počet strojů: pravděpodobně 3

 

Rozmezí let 1949 – 1959 s převahou otisků z 50. let

 

 

LOKACE UŽIVATELŮ

Fučíkova, ostatní bez adresy

 

ZAMĚŘENÍ UŽIVATELŮ

strojírenství, plynárny,pekárny a mlýny,

 

STRUKTURA VÝPLATNÍCH STROJŮ

výhradně výplatní stroje Francotyp

 

STRUKTURA VÝPLATNÍCH OTISKŮ ze strojů FRANCOTYP

 

FR 8 – 0 – 4m

FR 8h - 3m

 

FR 6h – 5m

FR 6 - 0 - 5m

 

 

DENNÍ RAZÍTKO

- jednokruhové denní razítko (u uživatele vysočanské pekárny, později Pražské pekárny a mlýny),

- dvoukruhová denní razítka se slabými můstky,

- datumové číslice různého druhu a velikosti, malé, drobné,

 

 

 

VÝPLATNÍ RAZÍTKO

- standardní, navzájem podobná, různých rozměrů a zoubkování, menší a větší hroty zoubkování

- výplatní číslice: Francotyp : československého vzoru - oválné + úzké vyšší, s menšími dvěma posledními číslicemi, gotické,

- výplatní znaménka: malá hvězdička, plný kroužek (Stalinovy závody později Technoplyn)

 

 

 

 

 

 

OZNAČENÍ OPRÁVNĚNÉHO UŽIVATELE

- převážně text , někdy jen zvýrazněný název subjektu , či s logem (ČKD, Stalinovy závody),

- adresa u některých (Stalinovy závody, Technoplyn)

 

 

 

ZMĚNY VZHLEDU OTISKŮ

- přejmenování subjektů,

 

PŘÍLEŽITOSTNÉ OTISKY

nezachyceny

 

ZAJÍMAVOSTI

dva subjekty v této věcné a časové zóně přejmenovány během několika málo let:

a/ ĆKD na ĆKD Stalingrad a pak zpět na ĆKD,

b/ Stalinovy závody n.p., závod Technoplyn na Technoplyn

Číst dál...

DEVATENÁCTÁ GLOSA KE STOLETÉMU VÝROČÍ

DEVATENÁCTÁ GLOSA KE STOLETÉMU VÝROČÍ

 

aneb

 

sonda do výplatních otisků pod poštou PRAHA 075

 

 

POŠTA PRAHA 075

Lokace:Veverkova 30/550?

Počet otisků: 7

Počet uživatelů: 6

Počet strojů: pravděpodobně 6

 

Rozmezí let 1949 – 1955 s převahou otisků z 50. let

 

 

LOKACE UŽIVATELŮ

Třída Dukelských hrdinů, Bubenská, řada uživatelů bez adres

 

ZAMĚŘENÍ UŽIVATELŮ

zahraniční obchod, sklady, likvidátor

 

STRUKTURA VÝPLATNÍCH STROJŮ

výhradně výplatní stroje Francotyp

 

STRUKTURA VÝPLATNÍCH OTISKŮ ze strojů FRANCOTYP

 

FR 8h – 5m

FR 8 – 0 - 4m

 

FR 6h – 5m

FR 6h - 4m

 

 

DENNÍ RAZÍTKO

- dvoukruhová denní razítka se slabými můstky,

- datumové číslice různého druhu a velikosti, malé, drobné,

- rozlišovací symbol „a“ s křížky (Centrotex)

 

 

 

VÝPLATNÍ RAZÍTKO

- standardní, navzájem podobná, různých rozměrů a zoubkování, menší a větší hroty zoubkování

- výplatní číslice: Francotyp : československého vzoru - oválné + úzké vyšší, s menšími dvěma posledními číslicemi,

- výplatní znaménka: malá hvězdička, klasická velká s rozšířenými hroty, plný kroužek (Uhelné sklady)

 

 

 

 

 

OZNAČENÍ OPRÁVNĚNÉHO UŽIVATELE

- převážně text , někdy jen zvýrazněný název subjektu (KOVO A. S.),

- adresa u některých (Centrotex),

- logo ve spojení s názvem subjektu ( Pražské veletrhy, Centrotex,Koospol)

 

 

 

ZMĚNY VZHLEDU OTISKŮ

zachycen u A. S. KOVO – stejný stroj, změna výplatní hodnoty (z pětimístné na čtyřmístnou, výplatní znaménko zachováno původní),

 

 

 

PŘÍLEŽITOSTNÉ OTISKY

- zachycen jeden příležitostný otisk Pražských vzorkových veletrhů propagující Jubilejní veletrh 11. 18. září 1949, esteticky hodnotný – spojení textu s logem a názvem PRAHA,

- další esteticky působící otisk je otisk Centrotexu

 

 

ZAJÍMAVOSTI

dřívější podniky věnující se zahraničnímu obchodu jsou sloučeny do monopolních podniků zahraničnícho obchodu (též A.S.) v pražském Veletržním paláci

 

Číst dál...

OSMNÁCTÁ GLOSA KE STOLETÉMU VÝROČÍ

OSMNÁCTÁ GLOSA KE STOLETÉMU VÝROČÍ

 

aneb

 

sonda do výplatních otisků pod poštou PRAHA 074

 

 

POŠTA PRAHA 074

Lokace. U Průhonu 34/1467

 

Počet otisků: 9

Počet uživatelů: 9

Počet strojů: pravděpodobn: 8

 

Rozmezí let 1951 – 1962 s převahou otisků z 50. let

 

 

LOKACE UŽIVATELŮ

Argentinská, U průhonu, Osadní, Praha – Holešovice, ostatní jen Praha

 

ZAMĚŘENÍ UŽIVATELŮ

kosmetické závody, tukové závody, kuličková ložiska, mlýny, chemické závody, suříkárna, strojírenství

 

STRUKTURA VÝPLATNÍCH STROJŮ

výhradně výplatní stroje Francotyp

 

STRUKTURA VÝPLATNÍCH OTISKŮ ze strojů FRANCOTYP

 

FR 8h – 4m

FR 8h – 3m

 

FR 6s - 4m

 

 

DENNÍ RAZÍTKO

- jedno jednokruhové denní razítko (Středočeské mlýny)

- dvoukruhová denní razítka se slabými můstky, nedotisky můstků,

- datumové číslice různého druhu a velikosti, malé, drobné

 

 

 

VÝPLATNÍ RAZÍTKO

- standardní, navzájem podobná, různých rozměrů a zoubkování, menší a větší hroty zoubkování )

- výplatní číslice: Francotyp : československého vzoru - oválné + úzké vyšší, s menšími dvěma posledními číslicemi,

- výplatní znaménka: malá hvězdička (rovná či „tancující“), klasická velká s rozšířenými hroty,

 

 

 

 

 

 

OZNAČENÍ OPRÁVNĚNÉHO UŽIVATELE

- převážně text , někdy ve spojení se zvýrazněným názvem subjekt nebo logem (SITO, TOS, SKF),

- adresa u některých,

 

 

 

ZMĚNY VZHLEDU OTISKŮ

pravděpodobná změna názvu u Pražské tukové závody (15. 1. 1953) na Pražské kosmetické závody (28. 3. 1953)

 

PŘÍLEŽITOSTNÉ OTISKY

nezachyceny

 

 

 

ZAJÍMAVOSTI

1/ nové subjekty poplatné nové době a novému společenskému řádu ,

2/ Zachovaný výplatní otisk SKF (s obrázkem kuličkového ložiska) pod výplatním razítkem
(datum 30. 1. 1952), zajímavý ojedinělý výplatní stroj typu A se středním číslem počitadla otisků (z předchozí doby)

Číst dál...

SEDMNÁCTÁ GLOSA KE STOLETÉMU VÝROČÍ

SEDMNÁCTÁ GLOSA KE STOLETÉMU VÝROČÍ

 

aneb

 

sonda do výplatních otisků pod poštou PRAHA 028

 

 

POŠTA PRAHA 028

Lokace: Na Hrádku 2/1710 (?)

 

Počet otisků: 4

Počet uživatelů: 4

Počet strojů: pravděpodobně 4

 

Rozmezí let 1950 – 1954 s převahou otisků z 50. let

 

 

LOKACE UŽIVATELŮ

Mikulandská, ostatní bez adresy

 

ZAMĚŘENÍ UŽIVATELŮ

nakladatelství, obchodní domy, prodejna, odborový ústav

 

STRUKTURA VÝPLATNÍCH STROJŮ

výhradně výplatní stroje Francotyp

 

STRUKTURA VÝPLATNÍCH OTISKŮ ze strojů FRANCOTYP

 

FR 8h – 4m

FR 8h – 3m

FR 8 – 0 - 4m

 

FR 6h - 4m

 

 

DENNÍ RAZÍTKO

- dvoukruhová denní razítka se slabými můstky

- datumové číslice různého druhu a velikosti, malé, drobné

 

 

 

VÝPLATNÍ RAZÍTKO

- standardní, navzájem podobná, různých rozměrů a zoubkování, menší a větší hroty zoubkování )

- výplatní číslice: Francotyp : československého vzoru - oválné + úzké vyšší, s menšími dvěma posledními číslicemi,

- výplatní znaménka: malá hvězdička („tancující“), klasická velká s rozšířenými hroty,

 

 

 

OZNAČENÍ OPRÁVNĚNÉHO UŽIVATELE

- převážně text , někdy ve spojení se zvýrazněným názvem subjektu,

- adresa u některých,

- logo ve spojení s názvem subjektu (hvězda u uživatele Svět sovětů)

 

 

 

 

ZMĚNY VZHLEDU OTISKŮ

nezaznamenány

 

 

 

PŘÍLEŽITOSTNÉ OTISKY

nezachyceny

 

 

 

ZAJÍMAVOSTI

nové subjekty poplatné nové době a novému společenskému řádu (Svět sovětů, Ústav moderních řečí ROH, Státní nakladatelství krásné literatury, národní podnik ANTIKVA)

 

 

 

 

Číst dál...

ŠESTNÁCTÁ GLOSA KE STOLETÉMU VÝROČÍ

ŠESTNÁCTÁ GLOSA KE STOLETÉMU VÝROČÍ

 

aneb

 

sonda do výplatních otisků pod poštou PRAHA 024

 

 

POŠTA PRAHA 024

Lokace: Italská 3/384 B (?)

 

Počet otisků: 12

Počet uživatelů: 8

Počet strojů: pravděpodobně 8

 

Rozmezí let 1949 – 1955 s převahou otisků z 50. let

 

 

LOKACE UŽIVATELŮ

Spálená, Opletalova, Pernerova, Štěpánská, Žitná, P II - 668 (Školská ulice)

 

ZAMĚŘENÍ UŽIVATELŮ

 

pojišťovnictví, pivovary a lihovary, chemický průmysl, technické zboží, velkobchod, maloobchod, svaz, textilní průmysl

 

STRUKTURA VÝPLATNÍCH STROJŮ

výhradně výplatní stroje Francotyp

 

STRUKTURA VÝPLATNÍCH OTISKŮ ze strojů FRANCOTYP

 

FR 8h – 5m

FR 8h – 4m

FR 8h – 3m

 

FR 6 – 0 – 4m

FR 6h - 4m

 

 

DENNÍ RAZÍTKO

 

- dvoukruhová denní razítka se slabými můstky

- datumové číslice různého druhu a velikosti, malé, drobné

 

 

 

VÝPLATNÍ RAZÍTKO

- standardní, navzájem podobná, různých rozměrů a zoubkování, menší a větší hroty zoubkování (např. 21 x 24, 21 x 23, 21 x 22 mm – vnitřní rámeček)

- výplatní číslice: Francotyp : československého vzoru - oválné + úzké vyšší, s menšími dvěma posledními číslicemi též gotické,

- zajímavost – u pětimístné výplatní hodnoty první a poslední číslice vyšší než druhá a třetí

- výplatní znaménka: malá hvězdička, klasická velká s rozšířenými hroty,

 

 

 

OZNAČENÍ OPRÁVNĚNÉHO UŽIVATELE

- převážně text , někdy ve spojení s logotypem či zvýrazněným názvem subjektu,

- adresa u některých,

- u otisku Ústřední jednoty invalidů jen obrázek (slepec se psem a pod ním zkrácená adresa)

 

 

 

 

ZMĚNY VZHLEDU OTISKŮ

- změna názvu či právní nebo organizační podstaty anebo adresy,

- přidání reklamního sloganu

 

 

 

 

PŘÍLEŽITOSTNÉ OTISKY

nezachyceny

 

 

 

ZAJÍMAVOSTI

1/ Otisk se slepcem a slepeckým psem s adresou (přenos z dřívějších období),

2/ Reklamní slogan (Čs. pojišťovna)

 

 

 

 

Číst dál...

KŘÍŽEM KRÁŽEM ŠUMAVOU (1)

Šumava poskytuje nepřeberné množství možností turistických výletů s hlubokými zážitky. Jako například Vańkova  cesta či oblast Za Oblíkem.....

 

DSC01112     DSC01113     DSC01114     DSC01115      DSC01117     DSC01119     DSC01120      DSC01109     DSC01117     DSC01108

 

 

Číst dál...

PATNÁCTÁ GLOSA KE STOLETÉMU VÝROČÍ

PATNÁCTÁ GLOSA KE STOLETÉMU VÝROČÍ

 

aneb

 

sonda do výplatních otisků pod poštou PRAHA 022

 

 

POŠTA PRAHA 022

Lokace: Hybernská 15/2086 (speciální činnost)

 

Počet otisků: 59

Počet uživatelů: 46

Počet strojů: pravděpodobně 54

 

Jedna z nejzajímavějších věcných a časových zón v historii čs. výplatního otisku, rozhodně z období 1946 – 1992. Zachycuje zejména 50. léta, kdy docházelo k mnoha změnám uživatelů, jejich podstaty, náplni, názvů včetně změn výplatních otisků. Toto období začalo rokem 1948 a skončilo v roce 1970 (poslední otisky s dohlédací poštou Praha 022 – 13. 3. 1970 uživatel Astrid).

 

LOKACE UŽIVATELŮ

Poříč, U Průhonu, Zlatnická, Konviktská, Lodecká, Havlíčkova, 28. října, Praha 7, U rajské zahrady, Husitská, U Prašné brány, Na Florenci,Dlážděná, Nám. Gorkého, Senovážná, Rybná, Na Příkopě, pošt. Přihrádka 443, Hybernská

 

Velmi široký záběr uživatelů na různých adresách.

 

Celá řada otisků neobsahovala adresu, pouze název a domicil Praha.

 

ZAMĚŘENÍ UŽIVATELŮ

 

Rozsah náplně činnosti uživatelů je velmi pestrý.

 

obchod, kosmetika, pohonné hmoty, dovozní a vývozní organizace, obchodní komora, přesné strojírenství,dřevozpracující průmysl, hutní prodejny, galantérní potřeby, zemědělské podniky, zahraniční obchod, družstevnictví, obchodní domy, maloobchod a velkoobchod, papírenský průmysl, ocelárny, nakladatelství, potravinářství, textilní průmysl, zdravotnické potřeby, vydavatelství, bavlnářství, farmaceutika, velkoobchod, potřeby pro domácnost, loterijní společnost,spotřební družstva, Svazarm, kovodělnictví, textilní průmysl,uhelný velkoocbhod a maloobchod, bytová a oděvní kultura, státní správa,skladové hospodářství, odborné svazy, bankovnictví, zbrojní průmysl

 

STRUKTURA VÝPLATNÍCH STROJŮ

výhradně výplatní stroje Francotyp

 

STRUKTURA VÝPLATNÍCH OTISKŮ ze strojů FRANCOTYP

velmi široký mix různých výplatních strojů Francotyp – celkem 9 podtypů a velké množství variant

 

FR 8h – 5m

FR 8h – 4m

FR 8h – 3m

 

FR 8 – 0 – 5m

FR 8 – 0 – 4m

FR 8 – 0 - 3m

 

FR 6 – 0 – 5m

FR 6 – 0 – 4m

FR 6h - 4m

 

 

DENNÍ RAZÍTKO

- jedno jednokruhové denní razítko(Benzinol – rok 1949), druhé Hutní prodejna
5. 8. 1948)

- jinak dvukruhová denní razítka s můstky, několik denních razítek s „půlměsíci“

- bez PSČ,

- datumové číslice různého druhu a velikosti, malé, drobné

 

 

 

VÝPLATNÍ RAZÍTKO

- standardní, navzájem podobná, stejných rozměrů a zoubkování, většinou menší hroty zoubkování,

- výplatní číslice: Francotyp : československého vzoru - oválné + úzké vyšší, s menšími dvěma posledními číslicemi + novogotické , též gotické

- výplatní znaménka: malá hvězdička, střední hvězdička, klasická velká s rozšířenými hroty, některé nesymetrické „tancující“, dále několik případů plných kosočtverců různých velikostí a plné velké kruhy,

- u otisku Živnostenské banky výplatní znaménko asymetricky níže

 

 

 

OZNAČENÍ OPRÁVNĚNÉHO UŽIVATELE

- převážně te (Rybena, Spofa)

- text a logo, též adresa u některých,

- několik otisků obsahuje jen logo s/bez názvu (RICO, POLDI)

 

Pozornost upoutávají otisky Koh-I-Noor, Kooperativa, NARPA, Poldi, Rico a zejména Svazarm (detailně provedený znak – důkladná rytecká práce).

 

 

 

 

ZMĚNY VZHLEDU OTISKŮ

- změna názvu či právní podstaty (př. Dřevona, Hutní prodejna),

 

 

 

 

PŘÍLEŽITOSTNÉ OTISKY

nezachyceny

 

 

 

 

 

 

ZAJÍMAVOSTI

1/ NARPA otisk s datem 13. 2. 1950 (po firmě B. Jarolímek měla na starosti na krátký čas nákup a servis výplatních strojů),

2/ Otisk ŽB ((Živnobanka) a další (Poldi, Rico.) pozůstatky z předchozích období,

3/ Zajímavý vztah s jedním či více subjekty pod různými jmény (přejmenování a změna vlastnické podstaty – RICO – Sanitas, Poldi – Spojené ocelárny,

4/ Řada nových subjektů – Svazarm aj., tuto změnu přinesla nová doba a nový společenský řád,

 

 

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS