HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - pátek, 06 listopad 2020

NEZNÁMÁ OZNAČENÍ, NEZNÁMÍ UŽIVATELÉ

Při objasňování významu zkratek a identifikaci uživatelů výplatních strojů a jejich otisků jsme narazil na několik neznámých. Z dosažitelných materiálů a informačních zdrojů nelze jednoznačně určit význam zkratek a identifikovat uživatele.Ani Bouškův katalog  a německé katalogy bohužel nepodávají bližší údaje.

Zatím jdxe o tři výplatní otisky:

1/ LN - psacím písmem mezi denním a výplatním razítkem. Význam? Uživatel?, výplatní stroj Francotyp Anker, sběratelsky  FR 6h - 4m, známe datum 1. otisku: 4. 1. 1940, poštovní použití  25. 10. 1941

2/ KH - písmena KH v kruhu, adresa Praha II., Lazarská 7 (v tomto objektu byla celá řada firem), otisk 1. dne 16. 6. 1942, mezi denním a výplatním razítkem, poštovní použití nedoloženo

3/ PRAHA N - slovo a písmeno v erbu mezi enním a výplatním razítkem, otisk 1. dne 5. 5. 1942, poštovní použití nedoloženo.

Dočkáme se objasnění?

neznámé 001     neznámé 002     neznámé 003

 

 

Číst dál...

ODPILOVANÁ OLOMOUC

Odpilovaná OLOMOUC

 

Během Protektorátu Čechy a Morava došlo koncem roku 1939 k celoprotektorátnímu poněmčení výplatních otisků. Stalo se tak v dvou fázích.

Nejdříve se poněmčilo výplatní razítko, kde se místo názvu ČEKOSLOVENSKO vsadil dvojjazyčný název nového státu: BÖHMEN UND MÄHREN nahoře a ČECHY A MORAVA dole. Stalo se tak na základě nařízení Ministerstva dopravy (Amtsblatt des Verkehrsministeriums für den Bereich der Protektoratspost Böhmen u. Mähren - Věstník Ministersva dopravy pro obor protektorátní pošty Čech a Moravy) ze dne 19. 9. 1939. Toto datum je zlomové, oficiálně ukončilo používání předběžných protektorátních výplatních otisků s názvem ČESKOSLOVENSKO. Doběh těchto otisků za toto datum jistě existoval. Je na sběratelích doložit poslední či jedno z posledních dat. Toto poněčení je neúplné a začaly vznikat druhé protektorátní otisky. K dalšímu úřednímu  poněmčení došlo záhy, v pořadí bylo druhé. Došlo k poněmčení denních razítek. Stalo se tak na základě nařízení Ministerstva dopravy ze dne 5. 12.1939 a týkalo se zavedení dvojjazyčnosti do denního razítko v pořadí německý název pošty nahoře a český název pošty dole. Některé názvy byly změněny (viz České Budějovice na Budějovice), což bylo v linii s rozhodnutím zmocněnců pro jayzkovou otázku v úřadu říšského protektora.

K poněmčování, a to faktickému (odpilování československých, českých a vlasteneckých výrazů a u nových otisků jen německé texty) a jazykovému (přecházelo se k dvojajzyčným názvům, někdy jen německým). došlo i na místě označení oprávěného uživatele. není jasné,zda se o to přičinil jen Úřad říšského protektora v ČEchách a na Moravě anebo též Ministerstvo dopravy. Zatím jsem nařízení v tomto smyslu nenašel. Své zahrála i atmosféra a tlak ze strany německých úřadů a německých spoluobčanů.

Další zásah do odstranění češtiny se začal dít během roku 1942, kdy na některých místech Protektorátu s větším německým vlivem došlo k odpilování či vysekávání českého názvu pošty v denním razítku. Zachované otisky z tréto doby - let 1942 - 1945 dokazují, že to nebyly ojedinělé případy a že se tak dělo v několika případech možná masivněji (?). Má sbírka dokazuje, že se tak dělo v Brně a Olomouci, ale i v menších místech - např. ve Vyškově. Ve výplatních otiscích zůlstaly jen německé názvy pošt. Zatím není jasné, zda se tak dělo na základě nařízení Minisretsva pošt - zat,m jsem ve věstnbících zmíněného úřau nenašel příslušné nařízení anebo živelně nebo na základě rozhodnutí místních poštovních autorit. vypadá to na celoprotektorátní nařízení. Týká se zatím jen Moravy. Není mi známo, že tento příápad by nastal v Čechách. Vzpomínám si, že pokusy byly učiněny v tomto smyslu snad i v Jihlavě, ale zatím jsem otisk s odpilováním českého názvu pošty neviděl.  

Dnes jen k Olomouci. Probral jsem sbírku a objevil jsem hned několik otisků, jejichž stroje podléhaly dohlédacím poštám Olomouc 1, Olomouc 2 a Olomouc 3. Tři olomoucké pošty za Protektorátuod roku 1942 povolily jednojazyčné - německé denní razítko. Zde jsou tyto otisky.  Otisk uživatele ZORA reprodukuji ve dvou verzích - s dvojjazyčným denním razítkem s datem 29. 5. 1942 a s jednojazyčným denním razítkem ze dne 29. 4. 1943. Otisk uživatele ASO nese datum 29. 12. 1942, které je nejranější datum jednojazyčného olomouckého razítka na dohlédací poště Olmütz 1.

Tato otázka si zaslouží zcela jistě další badatelskou práci. Nejsme ještě na konci objasnění. Tento problém jsme již nastínil již před lety v tištěných médiích a nověji jsem uopakoval v interentových portálech, ale nikdo na ni nereagoval, i když tento úsek patří k jedněmu z nejzajímavějších z mnoha hledisek, a to nejen jazykového.  Výplatní otisk se opět stal součástí všeobecné celospolečenské historie, nejen té poštovní.

 

Olomouc 12 001    Olomouc 12 002    Olomouc 12 003   Olomouc 12 004     Olomouc 12 005    Olomouc 12 006          Olomouc 12 008    Olomouc 12 009     Olomouc 12 010     Olomouc 12 002     Olomouc 12 001

Na závěr. Při zkoumání této otázky, která nutně potřebuje objasnění, jsem na věc šel z druhé strany od roku 1945 zpátky. Bohužel na dvojjazyčných otisků se v běžných sbírkách vyskytlo málo  Dvojjazyčnost denních razítek otisků  skončila aspoň v mé sbírce rokem 1943. Částečně tento a další dva roky Protektorátu 1944 a 1945 byly v Olomouci jednojazyčné. Možná, že se dočkáme překvapení....

Je zajímavé, že ani poštovní archivy v této otázcenepromluvily. Pošta má z Olomouce perfektní záznamy o nových otiscích a změnách v letech 1940 - 1942, rok 1939 je slabší a roky 1943 - 1945 prakticky nedostatečné.  To jen na okraj.

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK A ZKRATKOVÝCH SPOJENÍ (P): 41. - PUS se zkříženými hornickými kladívky a ohněm v pozadí

P

Zkratka: iniciály, nad nimi zkřížená hornická kladívka, v pozadí oheň, zkratka - inciály počáteční písmena názvu Pražský Uhelný Spolek - mezi denním a výplatním razítkem

Subjekt. Pražský uhelný spolek, Rytířská 13, Praha 1 + složiště v Praze

Info firma založená v roce 1910 (?), existovala i za první republiky, kdy vlastnila výpatní stroj, je pravdapodobné,m že existuje otisk předběžný protektorátní s československým vzorem

Výplatní stroj Francotyp, sběratelsky FR 8h - 3m

Dohlédací pošta PRAHA 1 a PRAG 1/PRAHA 1

 

Druhý protektorátní otisk - neúplný poněmčený s datem 27. 10. 1939

 

PUS 100 001

 

Třetí protektorátní otisk - úplný poněmčený s datem ě9. 9. 1944

 

PUS 100 002

 

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK A ZKRATKOVÝCH SPOJENÍ (P): 40. - RADO ozdobně v ležatém kosočtverci

P

Zkratka (?): Rado ozdobným písmem v kosočtverci, nelze zatím identifikovat vznik a význam zkratky (souvislost se jménem majitele?) - mezi denním a výplatním razítkem

Subjekt. Richard Simm & Söhne GmbH & Co. AG

Adresa Loselstrasse 25, Praha VIII

Náplň: kovové předměty, umělecké předměty - továrna

Info: Firma má vztah k Jablonci nad Nisou (založení v roce 1926), pobočka v Praze (vznik za Protektorátu?), do dneška JE AKATIVNÍ A SPECIALIZUJE SE STÁLE NA MEDAILE, ODZNAKY, NOVĚ I HRAČKY, SÍDLÍ V Gablonzer strasse v Karlsruhe

Výplatní stroj Francotyp ,sběratelsky fR 8h - 4m

Znám jen třetí protektorátní otisk.

Dohlédací pošta PRAG 22/PRAHA 22

rado 001

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS