HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - středa, 04 listopad 2020

VE ZNAMENÍ ZKRATEK A ZKRATKOVÝCH SPOJENÍ (P): 37. - spojené iniciály OHB v kruhu

P

Zkratka: O H Bsprávné pořadí H O B  = Horní Bříza. Autorem loga firmy je Johann Fitz, zakladarel firmy.

Subjekt: Západočeské továrny kaolinové - šamotové a Slovenské závody magnesitové, a. s. v Praze

Gneerální ředitelství Praha II, U půjčovny 9n.

Výplatní stroje Francotyp, sběratelské označení otisků FR 8h - 4m

Dohlédací pošta: PRAHA 1,PRAG 1/PRAHA 1

Poznámka: Je pravděpodobně, že existují i otisky z protektorátní doby - československý vzor a neúplný poněmčený vzotr.

 

Poštou prošlé celistvosti s daty 9. 7. 1940 a 3. 1. 1945

(ve sbírce registrován otisk s datem 8. 7. 1945)

OHB 001

 

OHB 002

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK A ZKRATKOVÝCH SPOJENÍ (P): 36. - OG v nakloněném čtverci

P

Zkratka: počáteční písmena majitelů firmy O ( = Ofner) a G ( = Guth) stylizovaně spojeny v nakloněném dvojobdélníku (mezi denním a výplatním razítkem)

Subjekt: Ofner & Guth, továrná sklady svítidel a radiopotřeb

Adresa: Praha I., Dlouhá tř. 35

Výplatní otisk Francotyp, sběratelsky FR 8h - 4m

Dohlédací pošta PRAG 1/PRAHA 1

Poštou prošlá celistvost s otiskem ze dne15. 5. 1941

 

Ofner a Guth 001

 

Poznámka: Je pravděpodbné, že tento otisk měl i dvě předcházející protektorátní podoby - jednak československý vzor, jednak neúpln ýponěmčený vzor.

Důkazem je, že  hořejší reprodukovaný otisk je pokračováním otisků z 1. republiky (viz předchozí seriál a dolní celistvost). Za 1. republiky dohlédací poštou byla PRAHA 5, za Protektorátu PRAHA 1, přitom adresa se zůstala registrována v Dloihé (změnily se jen domy sídla.

 

.OG 4 002

 

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK A ZKRATKOVÝCH SPOJENÍ (P): 35. - MW ve dvojitém kruhu

P

Zkratka: MV ve dvojitém kruhu ´počáteční písmena Mannesmann-Werke (mezi denním a výplatním razítkem otisku

Subjekt. Akciová společnost pro prodej Mannesmannových trub a obchod železem Praha II, Jezdecká ulice 9.

Výplatní stroj Francotyp, sběratelské označení otisku FR 8h - 4m

Dohlédací pošta PRAHA 7, později PRAG 7/PRAHA 7

VÝPLATNÍ OTISK

třetí protektorátní úplný poněmčený

Dle úředních záznamů otisk 1. dne byl datován 17. 5. 1940, přitomsbírkový doklad je s datem 2. 1. 1940 (viz)

Před tímto otiskem byly v užívání dva otisky - a/ československý vzor

                                                                  b/ první poněmčený, neúplný

 

MW 002

 

MW 003

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK A ZKRATKOVÝCH SPOJENÍ (P): 34. - CAROIL TORPEDO BENZIN + MVG

P

Zkratky, zkratková slova, reklamní názvy: u prvních otisků CAROIL, firemní logo, TORPEDO BENZIN (pod výplatním razítkem) + později  změna označení z důvodů přejmenování firmy na  MVG - šikmo v dvoukruhu, pod ním německý název firmy (mezi denním a výplatním razítkem), adresa ( pod výplatním razítkem)

Subjekf: Naftaspol, později Mineralöl - Vertrieb Gesellschaft (MVG) - existence 1926 (1923 ?) - 1950, zakladatel a ředitel operní pěvec Bohumil Benoni, též pobočník M. R. Štefánika, firma byla rafinerií nafty, zabývala se  zpracováním a výrobou paliv a pohonných hmot vlastnila 300 čerapcích stanic v Československu.l

Adresa: Zlatnická 1, Praha II, později Hybermská 42, Praha 2 (Hibernergasse)

Výplatní stroj Francotyp, otisk sběratelsky označen FR 8h - 3m

Dohlédací pošta zprvu PRAHA 7, později PRAG 7/PRAHA 7

 

PRVNÍ OTISK

první československý vzor, předběžný protektorátní otisk (identický s prvorepublikovým otiskem), první označení

 

DRUHÝ OTISK

druhý protektorátní otisk, neúplný vzor, otisk ze dne 22. 12. 1939

benoni

 

TŘETÍ OTISK

úplný třetí protektorátní otisk (poněmčený),, otisk ze dne 1. 7. 1943

dle poštovního archivu otisk 1. dne 31. 5. 1940 (R)

 

Naftaspol 002

 

ČTVRTÝ OTISK

změna označení na jinou firmu

úplný protektorátní otisk, poněmčený ze dne 15. 3. 1944, poslední evidovaný otisk dle sbírky 8. 2. 1945

 

Naftaspol 003

 

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS