HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - pondělí, 02 listopad 2020

VE ZNAMENÍ ZKRATEK A ZKRATKOVÝCH SPOJENÍ (P): 30. - KOVINDUS

P

Zkratkové spojení KOVINDUS - složenina slov KOVy + INDUS (INDUStrie) mezi denním a výplatním razítkem

Subjekt:  Stroj registrován u pošty pod názvem Sdružení kovodělného průmyslu, jinak Hospodářská skupina průmyslu železa a kovů v Ústředním svazu průmyslu, stroj k vyplácení též používaly další subjekty např. Vorprüfstelle Elektrotechnik

Adresa: Praha II.,  Vodičkova ul 41 (Palác České banky) + 89/III

Výplatní stroj Francotyp, sběratelské označení otisku: Fr 8h - 4m

Dohlédací pošta: PRAG 1/PRAHA 1

Otisk prvního dne:23. 11. 1939 (R) 

 

Kovindus 1 001

 

Poštou prošlá celistvost s otiskem s datem 22. 7. 1940 

(mezní data ze sbírky od 24. 2. 1940 - 14. 8. 1941)

 

Kovindus 1 002

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK A ZKRATKOVÝCH SPOJENÍ (P): 29. - KOMDRAT

P

Zkratkové spojení: KOMDRAT (pod výplatním razítkem), pravděpodobný význam složeniny : KOM = komerce, DRAT - drát (?)

Subjekt: Ústřední kancelář československých továren na drát a drátěné hřebíky akc. spol.

Adresa: Praha II, Lazarská 7

Výplatní stroj Francotyp, sběratelské označení pro otisk: FR 8h - 3m

Dohlédací pošta PRAHA 1 + PRAG 1/PRAHA 1

PRVNÍ OTISK

československý vzor - předběžný protektorátní otisk (identický s prvorepublikovým otiskem

DRUHÝ OTISK

první poněmčený vzor s datem 13. 3. 1940

KOM

 

TŘETÍ OTISK

Otisk 1. dne ze dne 21. 5. 1940 + otisk poštou prošlý ze dne 23. 4. 1942

Komdrat 2 001

 

KOM DR

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK A ZKRATKOVÝCH SPOJENÍ (P): 28. - UKO, KOHAG ( s kresbou vláčku s uhlím)

P

Zkratková spojení UKO (Uhlí KOhl?) + KOHAG (zkratkové spojení z názvu společnosti v němčině: KOhlen-Handels-Aktien-Gesellschaft) - mezi denním a výplatním razítkem

Subjekt. Česká společnost pro obchod s uhlím  v Praze, zapsané společenstvo s ručeným omezeným, adresa:Bolzanova 7, Praha II

Výplatní otisk Francotyp, sběratelsky FR 8h - 4m

Dohlédací pošta PRAG 1/PRAHA 1

 

PRVNÍ OTISK

 

úplný poněmčený protektorátní vzor, v označení mezi denním a výplatním razítkem vláček s uhlím + zkratka UKO vymezená zkříženými kladívky s datem 11. 2. 1941

 

UKO 004

 

DRUHÝ OTISK

změna označení (bez nápisu jen vláček s uhlím)

Otisk 1. dne 9. 1. 1942 (R)

UKO 002

 

TŘETÍ OTISK

změna označení uživatele - doplněno zkratkové spojení KOHAG (zkratka z německého názvu) s datem 30. 1. 1943, data rozmezí použití dle sbírky od 8. 5. 1942 - 11. 2. 1943

 

UKO 003

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS