HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - pondělí, 16 listopad 2020

VE ZNAMENÍ ZKRATEK A ZKRATKOVÝCH SPOJENÍ (P): 50. - písmeno "V", v pozadí kosočtverec s hlavou koně

P

Zkratka: písmeno "V" (=počáteční písmeno z příjmení majitele firmy Valach), v pozadí šrafovaný kosočtverec s hlavou koně (valacha). Mezi denním a výplatním razítkem.

Subjekt: Eduard Valach, továrna na reklamní kalendáře, knihařské a ozdobnické zboží, adresa: Ječná 12, Praha II

Výplatní stroje Francotyp, sběratelské označení otisku FR 8h - 4m

Dohlédací pošta PRAG 4/PRAHA 4.

Poštou prošlý výplatní otisk s datem 22. 9. 1944 - úplný poněmčený vzor otisku.

Výplatní stroj uveden do provozu v době Protektorátu Čechy a Morava (datum?).

Valach 001

 

.

Číst dál...

ZELENÉ VÝPLATNÍ OTISKY

V sousedním Německu se používají výplatní tsroje k zapravení daní. Mají zelenou barvu a pochopitelně jiné konstrukční uspořádání. Liší se i pojmenování. Jde přece jen o interní doklady a nemají s poštovnictvím nic společného. Poštovní provoz a berní systém spojuje v tomto případě jen výplatní stroj.  V otisku je datum, částka zaplacených daní, číslo licence stroje (subjektu a domicil) V konstrukci výplatních strojů pro daňové účely se angažovala firma Postalia, později Francotyp - Postalia. Výplatní hodnota byla na stavena na západoněmecké marky, nyní najdeme již stroje s eury. I jiní výrobci dodávají výplatní stroje pro tyto a jiné účely. Německéí stroje pronikly i do ostatních, nejčastěji okolních zemí. Československo bylo této invazi ušetřeno a zůstalo u výplatních strojů jen v poštovním provozu.

Na obrázcích je zveřejněno:

- detail výplatního stroje Postalia ("žehlička"),

- otisk 1 - hodnota DM 2,10, model D 2, trojmístná výplatní hodnota. Možnost   výše  výplatní hodnoty: 0,01 do 9,99 DM. Předplacená hodnota může být od DM 100,- až 1500,- , případbě od DM 1000,- do 15.000,-.

- detail mechanismu výplatních číslic, z obrázku je znatelná použitá zelená barva,

- otisk 2 - hodnota DM 12,15, model D 3, čtyřmístná výplatní hodnota. Možnost výplatného DM 00,01 do 99,99.

Předplacení výplatného je opět dvojí od DM 1000,- do 15.000,- anebo od DM 100,- do 1500,-.

- otisk 3 - hodnota DM 21,30, model D 2, trojmístná výplatní hodnota se zaslepenou nulou. Možnost výplatného: DM 00,10 až 99,90. Předplacení výplatného DM 100,- až 1500,- anebo DM 1000,- až 15000,-

- otisk 4 - hodnota DM 327,60. model D 3, čtyřmístná výplatní hodnota e zaslepenou nulou. Předplacená hodnota od DM 1000,- do 15000,- anebo na požádání až do DM 1500000,-

zelemé 001

 

zelemé 002

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK A ZKRATKOVÝCH SPOJENÍ (P): 49. - ÚZL ozdobně, šipka v pozadí, s názvem subjektu

P

Zkratka: ozdobné iniciály z počátečních písmen názvu subjektu Ústřední Záložna Lidová, v pozadá velká šipka (mezi denním a výplatním razítkem), později změny označení, u následující zkratka zachována (logo?)

Subjekt: Ústřední záložna lidová v Praze, Spálená ulice (?)

Výplatní stroj Postalia, sběratelské označení otisku FR 8h - 4m

Dohlédací pošta PRAG 3/PRAHA 3

PRVNÍ OTISK

úplný poněmčený vzor otisku (se zkratkou)

Otisk 1. dne: 27. 1. 1940 (R) - nový objev

UZL 004

 

poštou prošlý otisk s datem 30. 3. 1940 (název subjektu byl vytištěn na okénko obálky a v provozu smazán respektive slit s horní linkou okénka obálky)

 

UZL 001

DRUHÝ OTISK

úplný poněmčený vzor, otisk s novým označením uživatele

Otisk 1. dne: 24. 5. 1940 (R) - nový objev

UZL 005

 

otisk ze dne 11. 7. 1940

 

UZL 002

 

TŘETÍ OTISK

úplný poněmčený vzor

změna označení uživatele (bez zkratky německo - český název uživatele: ZENTRAL VOLKS-/VORSCHUSSKASSE IN PRAG - ÚSTŘEDNÍ ZÁLOŽNA LIDOVÁ/VPRAZE - mezi denním a výplatním razítkem, bez zkratky

otisk ze dne 12. 1. 1942

 

UZL 003

 

 

Číst dál...
  • Zveřejněno v ZÁLIBY

CESTA DO ZEMĚ SNŮ, GERING - SCOTTSBLUFF, NE. (87)

Scottsbluff National Monument, Gering - Scottsbluff, Nebraska

Nad řekou North Platte. Orientační bod pro domorodé Američany a imigranty na Oregonské, Kalifornské a Mormonské stezce. Památník oficiálně založen 12. 12. 1919 jko památka na fytický a emocionální mezník imigrantů. Nazývá se "Mezníkem věků". Památník se nalézá mezi městy Gering a Scottbluff v Nebrasce.

 

Scotts 003     Scotts 004     Scotts 005    Scotts 001     Scotts 002

 

 

Číst dál...
  • Zveřejněno v ZÁLIBY

CESTA DO ZEMÉ SNŮ: FORT LARAMIE , WYOMING (86)

FORT LARAMIE, Wy.

 je významná obchodní stanice z 19. století, diplomatické město, vojenská instalace, u řek Laramie a North Platte.

Národní historické místo zřízeno 14. 3. 1931

Laramie 003     Laramie 004     Laramie 005     Laramie 007     Laramie 008     Laramie 009     Laramie 010     Laramie 002      Laramie 001     Laramie 006  

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS