HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - neděle, 15 listopad 2020

VE ZNAMENÍ ZKRATEK A ZKRATKOVÝCH SPOJENÍ (P): 48. - U. B.

P

Zkratka: Iniciály U.B. = Union Banka, pod výplatním razítkem později U. B. pod výplatním razítkem + budova banky mezi denním a výplatním razítkem, též stroj s německo - českým textem

Subjekt: Česká banka Union v Praze

Výplatní stroje Francotyp, sběratelsky Fr 6h - 4m + FR 8h - 4m, tři  stroje

Dohlédací pošta: PRAHA 1, PRAG 1/PRAHA 1

PRVNÍ STROJ

PRVNÍ OTISK

rozlišovací písmeno "velké a"  v dolní části denního razítka

československý vzor

PRAHA 1 s datem 29. 7. 1939

UB 1 001

neúplný poněmčený vzor

s datem 9. 10. 1939

UB 1 002

PRAG 1/PRAHA 1

úplný poněmčený vzor

v dolní části mezikruží malé "a"

otisk s datem 7. 11. 1939

UB 1 003

Poštou prošlý otisk s datem  16. 12. 1939

UB 1 004

 

DRUHÝ STROJ

PRVNÍ OTISK

československý vzor

DRUHÝ OTISK

neúplný poněmčený vzor s datem 25. 9. 1939

UB 1 005

 

TŘETÍ OTISK

úplný poněmčený vzor, otisk  s datem 6. 1. 1941, další sbírkový otisk nese datum 27. 11. 1940

UB 1 006

TŘETÍ STROJ

(Cukerní oddělení)

úplný poněmčený vzor, otisk s datem 26. 4. 1945

 

UB 1 007

 

 

 

Číst dál...

NÁVOD K PŘÍSTUPU KE KATALOGŮM VÝPLATNÍCH OTISKŮ Z ÚZEMÍ ČESKOSLOVENSKA 1926 - 1992

Návod k přístupu ke katalogům výplatních otisků z území Československa 1926 - 1992

(autoři Roberto Di Casola a Ivan Leiš se spoluprací Richarda Stambaugha a Bernharda Brunnera)

Praha - Lugano 2014 - 2015

Bez dodatků a bez tištěné verze ( stav 2020).

Některé části jsou též zdarma na osobním webu( www.historiapostalis-etc.cz)  Ivana Leiše  a na osobním webu Roberta Di Casoly.

Přístupy bez kódů a zdarma.

Instructions how to approach "CATALOGUE CZECHOSLOVAKIA" - (The Meter Stamp Catalogue of the Czecoslovak territories 1926 - 1992).

(Authors: Roberto Dic Casola and Ivan Leiš, collaborators Richard Stambaugh and Bernhard Brunner)

Prague - Lugano 2014 - 2015

Without supplements and printed version (situation 2020). 

Aproach without codes and free of charge.

 

 

Úvodem

V letech 2014 - 2015 jsem společně s přítelem a kolegou Robertem Di Casolou (CH) a za spolupráce s přáteli Richardem Stambaughem (USA) a Berhardem Brunnerem    (SRN )dokončili rozsáhlý barevný Katalog výplatních otisků z území Československa z let 1926 (uvedení výplatních strojů do provozu) až 1992 (zánik republiky Ćeskoslovensko) s tím, že jsme postihli výplatní otisky všech státních celků tohoto období (Československo I, II, III, IV), Česko - Slovensko (II), Deutsches Reich, Protektorát Böhmen und Mähren -  Čechy a Morava, Slovensko) jak z typologického hlediska všech obdobím tak z věcného (ilustračního) hlediska některých období. Oproti předcházejícím obdobím jsme seznamy doplnili o nové objevy, které jsme vyznačili. Katalog jsme nazvali souhrnně CATALOGUE CZECHOSLOVAKIA.

V letech 2010 - 2018 jsem zastával pozici předsedy Klubu filatelistů 00-15, sběratelů specializovaných oborů Praha SČSF a v roce 2014 jsme byl jedním se spluzakladatelů internetových stránek Klubu www.kf0015.cz. Společně s přítelem Robertem Di Casolou jsme se rozhodli, že tuto rozsáhlou práci věnujeme jako dar tomuto Klubu. Výbor KF 00-15 souhlasil a celý Katalog se zavěsil na jeho webové stránky. Dlouhá léta byl na titulní straně portálu, v roce 2019 přesunut do archivní jeho částí.

Klubu filatelistů jménem autorů a spolupracovníků děkuji za zavěšení a uchování této práce na internetových stránkách.

Dostávám od řady sběratelů dotazy, jak se mohou dostat k tomuto katalogu. Proto dnes zveřejňuji návod k přístupu k tomuto Katalogu. Katalog je zatím přístupný bez použití kódů, volně a zdarma.

 

POSTUP

1/ Vstupte na portál www.kf0015.cz........ Enter the web of www.kf0015.cz

2/ Vpravo nahoře najdete "vyhledávání", do rámečku napište "Katalogy výplatních otisků" - In the upper right part of the title page you find "Vyhledáváníů (search). Write down: Katalogy výplatních otisků",

3/ Na stránce najdete různé katalogy, nalistujte KATALOGY VÝPLATNÍCH OTISKŮ (I. CH, CS) NA INTERNETU (AKTUALIZACE). On the page you find various catalogues, click on "KATALOGY VÝPLATNÍCH OTISKŮ (I, CH, CS) NA INTERNETU (AKTUALIZACE).

BINGO!

4/ Objeví se vám seznamy:

TYPOLOGIE 4 díly,

KATALOGY 7 dílů.

První katalogy jsou typologické z růlzných období, druhý seznam obsahuje věcné - ilustrační katalogy z různých období (ne všechny jsou zveřejněny).  

The following lists will appear:

TYPOLOGIE 4 parts,

KATALOGY 7 parts.

The first catalogue are typological ones from different periods, the second list contains illustrated catalogue from differet periods (not all are published). 

 

HODNĚ ŠTĚSTÍ A RADOSTI

GOOD LUCK AND ENJOY

 

 

UPOZORNĚNÍ

WARNING

Katalogy jsou pod copyrightem. Jakékoliv reprodukce  a použití údajů jsou zakázány. Na druhé straně jsme velkorysí a po písemném žádosti rádi vyhovíme a dáme souhlas k reprintu s uvedením pramene či zdroje informací a obrázků.

The catalogues are under Copyraight. Any reproduction or use of the information are forbidden. On the other hand we will be highminded and after written request we will be gladly meet the wishes for reprint statingthe source of the information or pictures.

 

Publikované katalogy jsopu pro výhradní použití sběratelů.

The publsihed catalogues are for the exclusive  use of collecors.

 

Přídavek

Pro lepší orientaci a zvýšení rychlosti přii listování doávám přehled období a period Katalogu.

For better orientation and speed acceleration I like to add the lists of territorial parts and time periods.

 

TYPOLOGIE VÝPLATNÍCH OTISKŮ (METER STAMP TYPOLOGY)

 

TYPOLOGIE 1 cz 1926 - 1946 CATALOGUE CZECHOSLOVAKIA

TYPOLOGIE 2 cz 1946 - 1992 CATALOGUE CZECHOSLOVAKIA

TYPOLOGIE 3 cz 1926 - 1992 POST OFFICES

TYPOLOGIE 4 cz 1939 - 1945 SUDETENLAND

 

KATALOGY VÝPLATNÍCH OTISKŮ (Meter Stamp Catalogues)

 

Katalog V 1 CS 1926 - 1939 136 stran (pages)

Katalog V 2 CS 1926 - 1939 138 stran

Katalog V 3 CS 1939 - 1945 175 stran

Katalog V 4 CS 1939 - 1945 102 strany

Katalog V 5 CS 1939 - 1945 138 stran

Katalag V 6 CS 1945 - 1948 131 stran

Katalog V 7 CS 1945 - 1948   99 stran

 

 

Jménem autorů a spolupracovníků

Ivan Leiš

 

IMG 0053

 

Otisk SUDETY s PSČ

 

Cesko Slovensko

 

 

 

 

 

 

Číst dál...

PRVNÍ KLUBOVÁ MINIVÝSTAVKA

V květnu 2013, v roce 70. výročí založení Klubu filatelistů 00-15, sběratelů specializaovaných oborů Praha, se tato entita rozhodla oslavit toto významné výročí klubu, alei celé české filatelie většími oslavami zahrnujícími řadu akcí. Mezi nimi jsme inicioval i klubovou minivýstavku, která byla uspořádána ve vstupním prostoreu Domu Portus, místa, kde náš klub našel díky nadaci Život 90 a jejímu řediteli Jaroslavu Lormanovi útočiště pro svá setkání (setkání s přednáškami  se konají v krásném prosteřdí sálu Dřevák v 1. patře tohoto historického domu). 

Klubová minivýstavka ukázala ve dvou prosklených  vitrinách historii a náplň činnosti Klubu  00-15 (první vitrina) a práci rytce Mildy Bláhy na poli filatelie. Posloužily různé filatelistické artefakty, ukázky publikací autorů vzešlých z Klubu a práce Mildy Bláhy včetně jeho některých ryteckých nástrojů. Vernisáž se konala dne 13. 5. 2013 během hlavních oslav založení Klubu. Jako kurátor výstavy jsem využil exponáty ze svých sbírek poštovní historie a mé rozsáhlé knihovny. Rytec Bláha své exponáty vybral podle mého scénáře reprezentativní artefakty své práce a nástroje používané pro svou činnost včetně několika štočků. Láďa Čechák doplnil ukázky své sbírky doporučených nálepek.  Během vernisáže jsem seznámil přítomné zájemce se záměrem minivýstavky a vystavenými exponáty.

Výstavka byla významným klubovým počinem nejen pro Klub, ale i pro propagaci sběratelství specializovaných oborů ve filatelii.Sloužila i pro propagaci Domu Portus. Umístění u vchodu do objektu bylo výborným místem, kde skleněné vitriny byly nepřehlednutelné i pro ostatní návštěvníky této instituce.  

Podobná výstavka, i když s rozdílným zaměřením, se konala o pět let později při oslavách 75. výročí založení klubu (2018) a měla stejně významnou odezvu mezi členy a návštěvníky Domu Portus na Starém městě pražském. O ní někdy jindy.

 

IVANOVA FOTA 2011 2013 332     IVANOVA FOTA 2011 2013 333     IVANOVA FOTA 2011 2013 334     IVANOVA FOTA 2011 2013 335      IVANOVA FOTA 2011 2013 336     IVANOVA FOTA 2011 2013 337

 

 

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS