HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - neděle, 01 listopad 2020

VE ZNAMENÍ ZKRATEK A ZKRATKOVÝCH SPOJENÍ (P): 27. - stylizované FKCH

P

Zkratka: čtyři stylizovaná počáteční písmena názvu firmy KŘIŽÍK - CHAUDOIR v sobě (doplněno písmo "F" - křestní jméno Křižíka - František) - mezi denním a výplatním razítkeme

Subjekt. Křižík - Chaudoir S.A.

Adresa: zprvu ul . 28. října 17, posléze firma začernila tuto adresu a doplnila adresou Ovocná 17a a Obstgasse 17a na obálce

Výplatní stroj Francotyp, sběratelsky Fr 8h - 4m

Dohlédací pošta PRAHA 1, později PRAG 1/PRAHA 1

Firmě se z úředního rozhodnutí  změnil výplatní otisk celkem dvakrát a používala tři výplatní otisky různých vzorů. Druhý protektorátní otisk (první poněmčený) s datem 2. 10. 1939

František 001

Třetí protektorání otisk (úplný poněmčený) ze dne 13. 9. 1940

Tento otisk již vyplácel dne 13. 11. 1939.

 

František 002

Viz též otisky dalších subjekt z tohoto obdob na jin=m místě webu, kde má firma Křižík - Chaudoir svou účast. 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK A ZKRATKOVÝCH SPOJENÍ (P): 26. - KdD B v dvojkruhu

P

Zkratka KdDB (Kreditanstalt der Deutschen, B) mezi denním a výplatním razítkem, B = oddělení B, inicály v dvojkruhu

Subjekt: Kreditanstalt der Deutschen, Abteilung B, adresa:Poříčí 24, Praha

Výplatní otisk Francotyp: sběratelsky FR 6 - 0 - 4m (úplný protektorátní poněmčený vzor)

Výplatní otisk na poštou prošlé celistvosti s datem  4. 9. 1943. 

KDDB 001

 

Číst dál...

KANCLSTROJE A VÝPLATNÍ STROJE V ČESKOSLOVENSKU

KANCLSTROJE a výplatní stroje

Jedním z národních podniků v Československu byl i podnik Kancelářské stroje, jehož hlavní činností byla dodávka a podpora výpočetní techniky, záznamy a zpracování dat socialistických podnicích. Tento subjekt zprvu měl celorepublikovou působnost, později se specializoval na české země, neboť  na Slovensku byla zřízena podobná společnost Datasystém. Jednou z rozsáhlé činností Kancelářských strojů (v běžném životě se jim říkalo Kanclstroje) byly i výplatní stroje.

 Rozsah činnosti tohoto subjektu byl velmi široký. Obhospodařoval jednoduché psací stroje, pokladny, rozmnožovací a kopírovací stroje, kalkulačky, pořizovače dat, organizační automaty, ale i sálové a stolní počítače. Ruku v ruce s touto činností šly i školení a servisní podpora. Pracovníci Kanclstrojů byly i přednášejícími na různých konferencích a sympoziích. Z jejich pera vyšly i odborné publikace.

Kanclstroje nebyl typický výrobní či vývojový podnik, i když pod Kanclstroje patřily různá vývojová centra.  Tato firma měla řadu poboček po českých zemích.  Kanclstroje zajišťovaly dodávky výpočetní techniky pro megapodniky – výrobní podniky, elektrárny, doly, výzkumná centra, univerzity. V jejich blízkosti byly filiálky Kanclstrojů.  

KRONIKA KANCELÁŘSKÝCH STROJŮ

  1. 12. 1951 – VZNIK
  1. 01. 1952 – Oficiální zřízení vyhláškou ministra těžkého strojírenství čj. 207/979/52-H-5.

                           Dovoz výplatních strojů zajišťovaly až na výjimky organizace zahraničního obchodu

                           OZO, též nazývané PZO)

  1. 12. 1980 – rozhodnutí pod číslem MEP č. 011/1357/80 o sloučení s koncernem ZAVT
  1. 01. 1981 – sloučení s koncernem ZAVT (Závody automatizační a výpočetní techniky) rozhodnutím

                        ministra elektrotechnického průmyslu č. 19/1980. ZAVT byla státní koncernově výrobně  

                        hospodářská organizace podřízená Federálnímu ministerstvu elektrotechnického    

                        průmyslu. V kompetenci této organizace byly výzkum a výroba počítačů, minipočítačů,

                        řídících počítačů, analogových a hybridních počítačů a zkoušečů, periferních jednotek,

                        pořizovacích strojů, zařízení pro přenos dat, děrnoštítkových strojů a zkoušečů.

                        ZAVT zřizovaly výpočetní střediska.

                                           

                        Sídlo Kanclstrojů: 28. října 15, Praha 1, sídlo ZAVT Radlická 2, Praha 5.

Pod ZAVT spadala řada koncernových účelových podniků a účelových organizací včetně Kanclstrojů.

Kanclstroje měly působnost v rámci ČSR se sídlem v Praze, Datasystém měl působnost pro Slovensko se sídlem v Bratislavě).

    1989  ZAVT rozdělen

  1. 3. 1989 zrušeny koncernové účelové organizace, ve stejný den zřízeny Kancelářské stroje,

            o.p. = obchodní podnik, a to rozhodnutím Ministerstva hutnictví, strojírenství a

                     elektrotechniky ČSSR č. II/1989 (spis Městského osudu 218 ALX), zápis proveden

                     též tento den

    1992 zánik Kanclstrojů a vytvoření několika podniků – akciových společností, které delší dobu

          nepřežily  a byly postupně rušeny v letech 2004 – 2016. Název Kancelářské stroje se udržel

          a existují s různou náplní.

Výplatní stroje postupně z náplně činností Kancelářských strojů mizely a v 90. letech nastala nová situace v této oblasti. Každý z výrobců výplatní strojů , který měl zájem o československý a později o český a slovenský trh, si našel sobě vhodného zástupce pro zastupování svých zájmů v této oblasti. Tento systém funguje do dneška s tím, že povolování a kontrolu výplatních strojů má na starosti v České republice Česká pošta a na Slovensku Slovenská pošta. Ty uzavírají  na základě Podmínek pro používání výplatních strojů s uživateli a zástupci náležité smlouvy.

Tím se dlouhodobá činnost Kancelářských strojů v oblasti výplatních strojů uzavřela.

Kabclstroje měly v českých zemích řadu působišť a adres. Ředitelství jeden čas sídlilo v Melantrichově ulici, byly i jiné adresy - Perštýn 9, Radlická atd,). Itisky měly i filiálky Kanclstrojů po celé rpublice (např. Jihlava). Zpracování: dle zdroje „Co byl podnik Kancelářské stroje n.p.“  a na základě osobních zkušeností     Ukázky vlastních výplatních otisků Kancelářských strojů (vlastní sbírka).

UKÁZKY VÝPLATNÍCH OTISKŮ

Kanclstroj využily výplatních strojů ke své korespondenci, vyplácení své pošty, propagaci řadu tsrojů a výplatních otisků. Používaly hlavně výplatní stroje Francotyp a Postalia. 

Výplatní otisk Francotyp, sběratelsky  cenný a označený jako FR 6h - 4m, první otisk Kancelářských strojů (základní závod - odbyt) z 19. 12. 1952, prvního roku existence tohoto národního podniku

 

Kancl 001

 

Příležitostný výplatní otisk s datem 11. 6. 1962, vytvořen a použit k 10. výročí vzniku Kancelářských strojů.  Výplatní otisk ze stroje Francotyp, sběratelsky FR 8 - 0- 4m. 

 

Kancl 2 001

 

Jeden z raných výplatních otisků Kancelářských strojů ze 60. let (16. 8. 1965), propagující kancelářské stroje. Otisk je na faktuře zaslané JZD Moravěves v okrese Most.

 

Kancl 2 002

 

 Od 70. let 20. století se Kanclstroje přichýlily k vyplácení své korespondence pomocí výplatních strojů Postalia, druhá otisk je jeden z posledních  zachycených jako československý. Zajímavý je pohled na měnící se logo firmy a na změny její právní podstaty (n.p. - k. ú. o.). Otisky jsou z 2. 12. 1975 a 29. 1. 1992. 

 

Kancl 4 001

 

Kancl 4 002

 

Přechod ze soustavy Francotyp na Postalii mám ve sbírce dokumentován těmito daty (Kanclstroje - ústředí):

FRANCOTYP FR 6h - 4m (příležitostný ke dvaceti existence) datum: 27. 10. 1973

FRANCOTYP FR 8h - 4m  (základní otisk): datum: 18. 6. 1974 (již s PSČ)

POSTALIA (jeden z prvních otisků) datum 25. 10. 1974

 

Propagační letáček Kancelářských strojů

 

KS 10 001

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS