HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - středa, 28 říjen 2020

VE ZNAMENÍ ZKRATEK A ZKRATKOVÝCH SPOJENÍ (P): 19. - BRONKO ve stuze, v pozadí bronzový zvon

P

Zkratkové spojení. BRONKO ( spojení slov bronzový a počeštěné KO =  company) - mezi denním a výplatním razítkem

Subjekt: Spolek pro chemickou a hutní výrobu, oddělení tiskařských a bronzových barev (dříve Weissberger & spol.)

Adresa: Praha Vysočany, Poděbradova 674, dříve U Spalovny 674

Výplatní otisk Francotyp, sběratelsky Fr 8h - 4m

Dohlédací pošta: PRAG 1/PRAHA 1 + PRAHA 79

 PRAG 1/PRAHA 1

Poštou prošlý otisk ze dne 19. 12. 1939 (úplný poněmčený otisk)

 

Bronko 001

 

PRAHA 79

Otisk 1. dne 1. 4. 1939 (RR) - úředně uznaný výplatní otisk ČESKOSLOVENSKO v rámci Protektorátu Čevhy a Morava

 

Bronko 800 001

 

Poštou prošlý otisk vzniklý s názvem Československo v době protektorátu Čechy a Morava (R)

Datum: 10. 5. 1939

 

BRONKO 900 001

 

 

 

Číst dál...

PŘÍKAZ DOBY ZA PROTEKTORÁTU: ODPILOVAT vše československé, české a vlastenecké!

 

PROTEKTORÁTNÍ DOBA

se projevila i na výplatních otiscích. Nejenže došlo postupně k poněmčování jejich částí (denní a výplatní razítko) na podzim orku 1939 a poté postupně, jak to dovolovaly technické možnosti mechaniků, kteří prováděli na příkaz protektorátních úřadů změny, ale doba si vyžádala další změny. Ve výplatním otisku muselo zmizet vše, co připomínalo zaniklé Československo. Když nešlo odstranit celý výplatní otisk,  tak aspoň došlo na jeho část. Jako například u otisku Lékařské záložny, peněžního ústavu československých lékařů, lékárníků a zvěrolékařů v Praze. Lékařská záložna sloužila československpmu lékařskému, lékárnickému a veterinárnímu stavu. Své kořeny zapustila již v roce 1906 ve Valašském Meziříčí, poté měla své centrály v Praze a Brně, posléze se v Brně přerodila centrála ve filiálku. Filiálka Lékařské záložny v Brně využívala od roku  července 1937 výplatní stroj Francotyp a v Praze již od května tohoto roku. Stroje sloužily i v prvních dnech Protektorátu, dokonce měly stejný text i u prvního poněmčeného otisku (došlo ke změně výplatního otisku). S druhým poněmčením (v denním razítku) došlo i k odpilování slova "československých" a v označení uživatele zůstala větší mezera. Slovo připomínalo minulost úspěšného státu a muselo i z označení být odstraněno.

 

Lékaři 001

 

Lékaři 002

 

Vývoj šel dál a později muselo být poněmčeno i označení uživatele. V lednu 1944 registruji tisk třetího protektorátního vzoru s poněmčeným textem označení:

 

"ÄRZTE VORSCHUSSKASSA/Geldanstalt der Ärzte, Apotheker und Vëterinäre in Prag/LÉKAŘSKÁ ZÁLOŽNA /Peněžní ústav lékařů, ůélarníků a zvěrolékařů v Praze."

 

Čas úprav označení uživatelů se nezastavil jen u slova, které připomínalo Československo. Došlo i na národní jména, symboly a jiné připomínající slova. Uživatel firma SMALT, prodejna smaltovaného zboží v Praze byla nucena vypustit ze svého označení adresu připomínající básníka Vrchlického, pravděpodobně v souvislosti s přejmenováním ulice Vrchlického sady.

U jiných subjektů došlo k přejmenování vlasteneckých ulic a náměstí, což s projevilo ve výplatních otiscích. 

Otisk 1. dne: 27. 2. 1940 (R)

Lékaři 2 001

Otisk 1. dne 22. 7. 1940 (R)

Lékaři 2 002

 

Během Protektorátu v některých městech, kde byl zančný německý vliv došlo k odpilování českého názvu lokality - bylo to např. v brně či v Olomouci ve 40. letech.V brně se vyskytlo několik případů, kdy se odpiloval český název pošty. Za všechny případy uvádím dva otisky: otisk firmy MORAGRO a J. KOUDELKA z roku 1944- Název BRNO 1 v obou případech odpilováno.

 

Brno 1 001

 

 

 

 

 

Číst dál...

VÝPLATNÍ OTISKY MNOHA PODOB V ROCE 1945

Rok 1945, rok osvobození a opětného scelení Československa (bez Podkarpatské Rusi odstoupené SSSR) přinesl i mnoho zajímavých celistvostí z mnoha filatelistických oborů. Celistvosti s výplatními otisky nebyly vjýjimkou. Za všechny zajímavosti.

Celistvost s datem 19. 5. 1945 uživatele Škoda v podobě úplného poněmčeného protektorátního otisku beze změny. Německý natištěný název subjektu přelepen lepenkou s českými textem. Název subjektu : nyní Akciová polečnost dříve Škodovy závody v Plzni. Předběžný československý výplatní otisk.

 

1945 001

 

Druhá celistvost s výplatnm otiskem Poldiny hutě, ústřední prodejní kanceláře v Praze II, Lützowovy ulici 27. Celistvost je vyplacena již obnoveným výplatním otiskem československého vzoru. Rychlost mechaniků B. Jarolímek při výměně byla velmi rychlá. Výměnu umožnilo i to, že dřívější štočky odstraněné se vznkem Protekrorátu nebyly zničeny, ale dobře uloženy, což potvrdil i mechanik B. Jarolímka pan František Duba.

Obálky s nátiskem firem v  němčině byly využívány až do spotřebování zásob. Byly často přeškrtnuty, jako v tomto případě, či začerněny anebo opatřeny poznámkou a  řádně doplněny českým textem.,

 

1945 003

 

Německé texty výplatních otisků byly i odpilovávány.O těchto tajímavostech jsem již na stránkách osobního webu několikrát psal-. Celistvosti roku 1945 jsem popisoval též na tsránkách www.kf0015.cz.

Číst dál...
  • Zveřejněno v ZÁLIBY

CESTA DO ZEMÉ SNŮ: LAHAINA, MAUI, HAWAII (73)

LAHAINA, MAUI, HAVAJ

havajské město na západním pobřeží ostrova Maui.

V překladu znamená toto havajské jméno "Nemilosrdné slunce".

Do roku 1845 byla Lahaina hlavním městem Havajského království.

 

Lahaina 003     Lahaina 004     Lahaina 005    Lahaina 002     Lahaina 001

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK A ZKRATKOVÝCH SPOJENÍ (P): 17. - G H A (prolínající se iniciály)

P

Zkratky: navzájem se prolínající iniciály G H A v jednom cleku/obrazci - počáteční písmena názvu společnosti v němčině - G = Gesellschaft, H = Handels-, A = Aktien

Subjekt: Obchodní akciová společnost , adresa Praha II., Vodičkova 32

Výplatní otisk Francotyp FR 8h  - 4m

Dohlédací pošta PRAG 1/PRAHA 1

Otisk 1. dne 26. 5. 1940 (R)

Úplný poněmčený vzor otisku

 

OBCH 001

 

Poštou prošlá celistvost s výplatním otiskem ze dne 9. 11. 1943

 

OBCH 002

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS