HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - sobota, 24 říjen 2020

  • Zveřejněno v ZÁLIBY

VE ZNAMENÍ ZKRATEK A ZKRATKOVÝCH SPOJENÍ (P): 10. - APB

P

Zkratky: APB pod výplatním razítkem u obou výplatních strojů, zkratka APB znamená: Anglo - pražská banka

Výplatní stroje Francotyp a/ FR 6s - 4m, b/ FR 6h - 4m

- u stroje "a/ :tancující hvězdička ve výplatním razítku)

Dohlédací pošty: pRAHA 1, později PRAG 1/PRAHA 1

PRVNÍ STROJ (otisk FR 6s - 4m)

Celkem tři otisky všech protektorátních vzorů

Reprodukovány otisky poněmčené, československý vzor shodný s otiskem z 1. republiky

APB 1 001

 

APB 1 002

 

DRUHÝ STROJ (otisk FR 6h . 4m - hvězdička  zprvu v normální poloze, později tendence k nahnutí doleva -1/-1939-, "1" v názvu pošty s podrškrtem později mizejícím, německo český název pošty s "1" bez podškrtu)

Rozlišovací písmeno "a" v denním razítku dole

Reprodukovány tři otisky všech tří protektorátních vzorů

Československý vzor s datem 11. 4. 1939

APB 2 001

 

První poněmčený vzor (neúplný), druhý protektorátní s datem otisku 13. 10. 1939

 

APB 3 001

 

Druhý poněmčený vzor (úplný) třetí protektorátní vzor s datem otisk 8. 1. 1940

 

APB 2 002

 

 

 

 

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK A ZKRATKOVÝCH SPOJENÍ (P): 9. - AB

P

Zkratky: "AB" mezi denním a výplatním razítkem, AB = počáteční písmena spojení Anglo-česká banka.

Adresa: Praha II., Senovážné náměstí 26

Výplatní stroj Francotyp, sběratelsky FR 8h - 4m

Dohlédcí pošta PRAG 1/PRAHA 1

Otisk 1. dne: 12. 2. 1942 (R)

AB 001

 

Poštou prošlá celistvost s otiskem 21. 12. 1944

Poznámka: Tento otisk vyplácel též zásilky odesílané Zemědělskou banku pro Čechy a Moravu.

 

AB 002

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS