HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - středa, 21 říjen 2020

VE ZNAMENÍ ZKRATEK A ZKRATKOVÝCH SPOJENÍ (P): 3. - P & V/DOKO

P

Zkratka a zkratkové spojení: mezi denním a výplatním razítkem: stylizovaně P. & V. + DOKO (iniciály majitelů Polak a Vogl, pod iniciálami složenina DO (Dohnal) KO (Company)

Subjekt: Polak & Vogl Praha II. Klimentská

Viz též příspěvek č. 950 ze dne 23. 7. 2020 (Ve znamení zkratek: 61) - zde i další detaily o uživateli a otisku

Výplatní otisk FR 8h - 3m

Tři vzory protektorátních otisků

a/ předběžný protektorátní (československý) vzor ze dne 16. 9. 1939

b/ první (částečný) poněmčený vzor  ze dne 9. 12. 1939

c/ druhý poněmčený (úplný) vzor ze dne 5. 1. 1940.

Označení uživatele nezměněno.

 a/

PV 1 001

b/

PV 1 002

c/

PV 2 001

Číst dál...

HYBRIDNÍ POŠTA

Česká pošta s. p. se dala na cestu hybridní pošty", která se dá definovat jako:

" ...komplexní řešení firemní korespondence pro hromadné zasilatele. Zákazník předává data ke zpracování v elektronické podobě a PostServis je tiskne, obálkuje a předává k doručení. Mění elektronickou podobu zásilek do fyzické podoby."

Zákazník předává dokumenty a PostServis zajišťuje jejich skenování a vyhodnocení. Sem patří i vyhodnocování vrácené korespondence. Jak hybridní pošta probíhá a jaké má rysy?

PostServis chrání přenášená data včetně skaldování dat, fyzické ochrany jednotlivých středisek, kamerového systému.

PostServis tiskne adresné i neadresné dokumenty s proměnlivými daty. obálkování se děje pomocí čárových kódů.

PostServis tiskne, obálkoje a rozesílá tyto druhy dokladů: faktury, daňové doklady, upomínky, direkt maily, výpisy z účštů bank, stavebních spořitelen a penzijních fondů poukázky, dotazníky včetně vyhodnocení odpovědí. Dají se tisknout pohlednice, pozvánky, blahopřání, vizitky, TransPromo tisky. Důležitá je rychlost při přenosu dat, tisku, kompletace, foliování a předání zásilek do poštovní přepravy. Rysem je spolehlivost, flexibilita, úspora peněz, cleostátní působnost, přehledné zpracování.  Kontaktovat lze tři místa v České republice - Praha - České Budějovice, Brno.

Korespondence PostServisu je vyplácena i výplatními stroji. Viz reprodukovaný  výplatní otisk. Dohlédací pošta pro pražský otisk soustavy Neopost je 125 00 PRAHA 025. Výplatní stroj má licenční číslo 84002684. Jedno z prvních označení propaguje nedávno zavedenou službu D + 1.

Otisk s datem 14. 10. 2020

 

Hybrid 001

 

Číst dál...
  • Zveřejněno v ZÁLIBY

VE ZNAMENÍ ZKRATEK A ZKRATKOVÝCH SPOJENÍ (P) : 2. - OM

P

Reklama: zkratka O M (mezi denním a výplatním razítkem) - Oskar Mayer (první písmena názvu firmy)

Subjekt: Oskar Mayer a spol. Adresa: Soukenická 2, Praha II

Výplatní stroj Francotyp, sběratelsky FR 6h - 4m

Dohlédací pošta: PRAG 5/PRAHA 5

Otisk 1. dne: 7. 3. 1942

 

OM 001

 

Poštou prošlá celistvost s otiskem s datem 22. 5. 1944

 

OM 002

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK A ZKRATKOVÝCH SPOJENÍ (P): 1. - BMFZ - ČMFÚ

P

Zkratky: BMFZ - ČMFÚ (mezi denním a výplatním razítkem) - zkratky německého a českého názvu: Böhmisch-Mährische Filmzentrale - Českomoravské filmové ústředí

Subjekt: Českomoravské filmové ústředí Praha. adresa Klimentská 6

Výplatní stroj Francotyp, sběratelsky FR 8h - 4m 

Dohlédací pošta: PRAG 5/PRAHA 5

Otisk 1. dne: 11. 8. 1942 (R)

BMFZ 001

Poštou prošlá celistvost s otiskem s datem 11. 6. 1942

 

BMFZ 002

 

Číst dál...

KLÍČ IDENTIFIKACI UŽIVATELE PROTEKTORÁTNÍCH VÝPLATNÍCH OTISKŮ (úvod)

Před několika dny jsem ukončil první díl identifikačního klíče majitelů výplatních strojů z období 1926 - 1939. Čtyři kategorie pokytly sbětatelům  textem i obrázky nitné vysvětlivky k otiskům, u kterých není na první pohled zřejmé, kdo jeuživatelem výplatního stroje. Ve zveřejněných katalozích jsou sice uvedeny pomocné rejstříky pro identifikaci otisku, ale bylo nutno řadu věcí objasnit a dovysvětlit. Navíc jsem text doplnil obrázky pro větší srozumitelnost a přehlednost. V některých případech mi to nedalo a pustil jsem se za hranice stanoveného záměru. Doplnil jsem i některá historická fakta o uživatelích a dalších osudech otisků či strojů.K mému velkému potěšení se objevily i nové otisky, ať již eseje či oficiální otisky. Některé otazníky byly díky badatelské práci vymazány.

Nyní otevírám další kapitolu, o které se dlouhou nesmělo psát. Otisky Protektorátu Čechy a Morava se naštěstí mohly sbírat. K určité nápravě došlo po roce 1989 a dočkali jsme se dvoudílného díla dr. Miroslava Boušky, Katalog výplatních otisků Protektorát Čechy a Morava 1939 - 1945 (Praha 1997). V díle o pražských uživatelich je vložen pomocní rejstřík identifikující uživatele, kteří si zvolili do svých otisků zkratky a zkratková slova, názvy výrobků, adresy, letopočty, čísla, obrázky, značky symboly. V druhém díle (mimopražští uživatelé rejstřík vůbec chybí, je ho třeba vytvořit). Z této záslužné práce vycházím. Dále zdrojem byly podobné práce německých kolegů a hlavně má  sbírka a pochopitelně i můj nezbytný archiv. Otisky začínám popisovat od PRAHA 6 k PRAHA 1, poté od konečné pražské pošty PRAHA 88 k poště  PRAHA 7. Některé otisky ze seznamu vynechávám, některé neuvedené přidávám (např. H. Roedl - zkratka HR v kruhu). 

Práce je a bude složitější než u prvního seriálu. Chybí totiž svědectví přímých účastaníků - Alberta Jonáše, tahouna oboru, vynikajícího sběratele a publicisty, Věry Chudáčkové, sekretářky vedení firmy B. Jarolímek,  mechaniků firmy B. Jarolímek v čele s Františkem Dubou starším a poštovních úředníků starajících se o dohled nad stroji a o  vyplňování příslušných formulářů.  Jsou  bílá místa a je jich dost. Navíc se v té době zhoršila i kvalita výplatních otisků. některé se nedají s první republikou srovnat.V neposlední řadě poštovnictví podléhalo od listopadu 1938 do roku 1945 ministerstvu dopravy místo zrušeného ministerstva pošt a telegrafů. Dona sběratelství nepřála, zůstali jsme ochuzeni o důležité důkazy zejména prvních dnů použití či prvních dnů po změně. V tom zůstává další práce a bádání na našich sběratelích. Ve 20. a 30. letech jsme měli štěstí. Byli sbratelé, kteří nejen uchovali otisky ve vsvých sbírkách, ale pravidelně seznamovali ostatní s poznatky. Nikdy poté tato situace nenastala. Snad až v roce 2014 - 2015, kdy jsme za pochodu v KF 00-15 evidovali a publikovali nové modré digitální  otisky, zpravu soustavy Neopost, pak Frama a Francotyp-Postalia (viz Katalog modrých otisků na www.kf0015.cz a web modry.kf0015.cz). K mé velké nelibosti se nevyhnu ani reprodukcích výstřižků. Ty jsou bohužel nutné. Bližší detaily p ptiscích a informace o předchůdcích z 1. republiky odkazuji zájemce na předchozí seriál o čtyřech částech.

Nicméně. je třeba údaje rozšířit a  doplnit, Vše ku pospěchu sběratelů, Prosím o omluvu, že otisky jsou mnohdy nekvalitní. 

Začínám zkratkami  a věřím, že tato práce přispěje k zjednodušení práce se sbírkami výplatních otisků tohoto období. V nadpisu je toto období rozlišeno oprooti předchozím seriálu Identifikačního klíče  písmenem (P) v závorce.

První zkratkou je BMFZ - ČMFÚ (mezi denním a výplatním razítkem)..

 

BMFZ 001

 

BMFZ 002

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS