HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - úterý, 20 říjen 2020

  • Zveřejněno v ZÁLIBY

CESTA DO ZEMĚ SNŮ: ARIZONOU - 1 (65)

ARIZONOU

Arizona je území na jihozápadě USA. Šestý největší stát této země. Hlavní město Phoenix. Žije zde 6,9 mil. obyvatel, rozloha 295 234 km2.Pouštní klima.

 

 

 

 

ARIZ 003     ARIZ 001     ARIZ 004     ARIZ 005     ARIZ 002

Číst dál...

SLOVO NA ZÁVĚR SERIÁLU O IDENTIFIKACI VÝPLATNÍCH OTISKŮ 1926 - 1939

Šestnáctým pokračováním čtvrté části volného seriálu o identifikaci čsl. výplatních otisků z let 1. republiky (1926 - 1939) jsem včera zakončil. Pokud se vyskytne nějaká další potřeba identifikovat uživatele výplatního stroje zakukleného do zkratek, kreseb, reklamních sloganů, letopočtů, názvů výrobků, iniciál, firemních značek, adres, kreseb či kombinací dvou či více těchto faktorů, rád seriál otevřu a doplním vysvětlení se snahou identifikovat. Při tvorbě rejstříků, které jsme s dr. Miroslavem Bouškou zahrnuli do osnovy našeho Katalogu výplatních otisků z území Československa 1926 - 39 (Filatelistické sešity, příloha Filatelie 6/1979 - 21/1979), jsem vycházel z údajů v rejstřících obsažených a jednotlivé kapitoly webového seriálu jsme nazval podle těchto rejstříků. Byly jimi Adresy, Názvy výrobků (reklamní slogany), popis činnosti, Letopočty, Samostatné kresby. Sběratel musí mít při sbírání jasno a má svou sbírku a její budování opřít o věrohodná fakta. Orientace v džungli výplatních otisků je naprosto nutná. Jsem rád, že při zpracovávání řad výplatních otisků a  jejich  reprodukci  jsem objevil řadu nových esejí a výplatních otisků

Věřím, že zájemci v tomto seriálu najdou informace, které potřebují. Na mém osobním webu najdou příště podobný seriál, ve kterém se zaměřím do výplatních otisků doby 1939 - 1945, tedy doby Protektorátu Čechy a Morava. Toto nelehké období bohužel bude složitější. 

U otisků 1. republiky známe řadu faktů, zejména díky poštovní správě, ministerstvu pošta a telegrafů a zejména publicistům a sběratelů. Mezi nimi jmenují předně Alberta Jonáše a jeho Studie, které jsou thesaurem faktů. Náš Jo či Žralok zachytil mnoho informací. Důležitou roli sehrála i skupina sběratelů, která byla zachytila mnoho otisků - za všechny jmenuji K. F. Pešáka, F. T. Winklera, J. Lešetického a další členy Stolní společnosti sběratelů příležitostných razítek a frankotypů. Svou roli sehráli i pozdější nadšenci sbírání výplatních otisků, kteří uchovali mnoho otisků a průvodních informací ve svých sbírkách a exponátech. Za všechny jmenuji zejména Jiřího Nekvasila, Mirko Marka, a  Miroslava Boušku. Svým dílem přispěli i zaměstnanci firmy B. Jarolímek, hlavně Věra Chudáčková a mechanici této firmy. Svým dílem přispěl i důsledný evidenční systém poštovní správy 1. republiky.  Všichni tito aktéři se již v době Protektorátu výplatnímn otiskům nevěnovali tak jako za 1. republiky.  V této době se oslabilo i sběratelské úsilí a publikování poznatků. O to ví je podobné zpracování tvrdou výzvou.Budu vycháezt z Pomocných rejstříků pro identifikaci katalogového čísla u otisků bez názvu firmy či majitele (viz Katalog výplatních otisků Protektorát Čechy a Morava 1939 - 1945 II. díl Pražští uživatelé, autor dr. Miroslav Bouška, Praha 1997). Zde jsou rejstříky, v I. díle bohužel nejsou, vytvořím je.

Sběratelům a zájemcům o sbírání přeji potěšení nad sbírkou, ke kterému přispěje i vysvětlování identifikačních znaků. 

Ukázka z období 1. republiky aneb čím jsme v seriálu prošli   

 

MAIS 001

 

Ukázky z období Protektorátu Čechy a Morava aneb co nás čeká

Otázka?

Bravo 001

 

Odpověď!

 

Bravo 2 001

 

Bravo 2 002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS