HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - pondělí, 19 říjen 2020

VE ZNAMENÍ REKLAM: 16. - VEEDOL MOTOR OIL/supreme quality/AUTOAVIA + PRAHA XII.

Reklama: mezi denním a výplatním razítkem název výrobku VEEDOL MOTOR OIL v ležatém kosočtverci s paprsky s nápisem Supreme quality AUTOAVIA, pod výplatním otiskem PRAHA XII.

Subjekt: AUTOAVIA Z. REJMAN & CO.

ADRESA: PRAHA XII, ŘÍMSKÁ 26

Sběratelské označení otisku: FR 8h - 4m

Dohlédací pošta PRAHA 35

Otisk 1. dne: 21. 12. 1937 (R)

Rejman 001

 

Poštou prošlá celistvost s datem otisku 22. 2. 1939

 

Rejman 002

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ REKLAM: 15. - V.P.U./ULTRAMARIN/B.P.

Reklama: Mezi denním a výplatním razítkem v obdélníku třířádkový nápis V. P. U./ULTRAMARIN/B.P.

                Vysvětlení: V. P. U.=- zkratka pro Výrobky Papír Ultramarin + B. P. = zkratka pro Bratři Pickové 

Adresa firmy: Praha - Karlín, Havlíčkova 5, výrobky: novinový papí nehlazený a hlazený v kotoučích a v arších, konceptní papíry, barevné papíry, plakátové papíry dílové, kartony bílé i barevné, všechny druhy balících papírů  papírových sáčků, pestré papíry, chromové papíry, kotoučové papíry na řezací stroje, chromové kartony. Továrny: Papírna Franzensthal, Papírové zboží: Jičín,Ultramarin chabařovice, Barvy - Vy\sočany, Sklady Praha - Karlín.

506. uživatel výplatního stroje

Výplatní stroj Francotyp B4 s horním číslem počitadla (stroj dříve používala firma Wichterle Kovařík z Prahy (177. uživatel v Československu)

Sběratelské označení otisku FR 8h - 4m

Otisk 1. dne: 24. 4. 1934 (dle údajů AJ) - (R)

V mé sbírce se nachází otisk s dřívějším datem 19. 4. 1934 (omyl AJ anebo se jedná o zkušební otisk - esej?) - (R - RR)

Pickové 1 001

Poštou prošlá celistvost s daem 31. 3. 1934 (se záznamem Alberta Jonáše z jeho Studie udávající datum 24. 3. 1934)

Pickové 1 002

 

Poštou prošlé celistvosti s pozdějšími daty (9. 5. 1935 + 3. 12. 1937) dokládajícími název společnosti a u druhé celistvosti upozornění na částečný tiskopis)

 

Pickové 2 001

 

Pickové 2 002

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ REKLAM: 14. - THE ENGLISH POST WILL APPEAR IN 1931

Reklama: několik otisků s různými dohlédacími poštami a reklamami prázdninových kursů a oznámění tiskoviny: The English Post will appear in 1931 (pod výplatním razítkem několika otisků), některé výplatní otisky doplněné znakem a texty (mezi denním a výplatním razítkem)

Subjekt: English institute Victoria College

Adresy: Hradební 11 + Spálená 22, Praha 1

Povolení MPT Věstník č. 45 ze dne 25. 9. 1930

Výplatní stroj Francotyp B3 s horním číslem počitadla

Tři dohlédací pošty PRAHA 1, PRAHA 5, PRAHA 3

Několik otisků - měnila se legenda v denním razítku a v označení uživatele

O těchto otiscích jsem již psal v separátním příspěvku v dubnu 2020. Tehdy jsem upozornil na nový objev eseje a další zajímavosti těchto otisků.  Dnes se dotýkám reklamního aspektu a poštovně historických kritérií.

Výplatní otisky jsou zajímavé i použitím angličtiny ve spojení s češtinou a němčinou.

Na úvod obrázek této instituce v Hradební ulici v Praze

Viktoria 2 001

 

Poštovní historické hledisko se zdůrazněním reklam akcí a tiskoviny.

 

PRAHA 1

PRVNÍ OTISKY

Otisk 1. dne 8. 7. 1930 (R)

- poslední otisk 4. 8. 1930 (R)

reklama na prázdninové kurzy ve třech jazycích (mezi denním a výplatním otiskem)

Viktor 001

Viktor 002

Reprodukuji obě celistvosti, neboť ukazují na jemnou nuanci výplatního otisku ze dne 8. 7. 1930. Ob otisky se od sebe neliší, až na jednu "maličkost". Čísla počitadel se pochopitelně liší První otisk má číslo 9992, druhý 0069. Na tom by nebylo nic zvláštního. Ale pčece jen druhově jsou otisky odlišné. První otisk s číslem 9992 je zkušební otisk po zabudování otisku do stroje a dá se nazvat esejí. V té chvíli nebyl ještě plnoprávním prostředkem k vyplácení. To se stalo až nařízením počitadla na číslice 0001. Druhý otisk je 69. v pořadí a v okamžik vyjetí na obálku byl již oficiálním otiskem, i když měl nulovou hodnotu.  S tak vyským číslem počitadla mohl sloužit jako propagační či upomínkový otisk zachycující první den vyplácení. Podobné doklady u ostatních strojů jsou též (viz seriály nat omto webu), u většiny však neexistují a tento časový momemnt není dosledovatelný.

 

DRUHÝ OTISK

PRAHA 1

Změna označení v otisku (pouze mezi denním a výplatním razítkem, kde byl zasazen znak Institutu)

Otisk 1. dne 4. 8. 1930 (R)

DRUHÉ OTISKY

- poslední otisk 1. 12. 1930

 

Viktoria 3 001

Viktoria 3 002

O těchto dvou celistvostech jsem již psal v předchozím vstupu na web. Jen pro připomenutí: Albert uvádí jako první den otisku 4. 8. 1930, v míé sbírce jsme objevil otisk s datem o dva dny dřívější. Zde se jedná o zkušební otis - esej, nově objevený.

Na těchto otiscích se objevil reklamní text The English Post will appear in 1931, předchozí text byl nahrazen znakem Institutu.

Na dokreslení a lepší přiblížení reprodukuji ještě poštou prošlé celistvosti obou výše uvedených otisků, otisky jsou doplněny textem z Jonášových Studií..

 

Viktoria 4 001

 

Viktoria 4 002

 

PRAHA 5

Od 1. 12. 1930 došlo ke změně dohlédací pošty: místo PRAHA 1 změna na PRAHA 5

OTISK 1. DNE : 1. 12. 1930 (R)

- poslední otisk 4. 5. 1931 (R)

PRVNÍ OTISKY PRAHA 5

Reklama pokračuje

Reprodukuji dva otisky ze stejného důvodu, který jsem uvedl shora (čísla počitadla indikují zkušební otisk - esej (počitadlo 9945) a oficiální otisk schválený pro poštovní provoz (počitadlo 0001). Oba otisky mají stejné datum.

 

Viktoria 5 001

 

Viktoria 5 002

 

OTISK 1. DNE 4. 5. 1931 (R)

- poslední otisk 2. 7. 1935 (R)

Původní označení, které byly v mezidobé vyjmuty, jsou znovu usazeny do výplatního stroje.

DRUHÝ OTISK PRAHA 5

Viktoria 6 001

Poštou prošlá celistvost s otiskem s datem 1. 9. 1932 (na reklamní obálce)

 

Viktoria 6 002

 

Poslední evidovaný otisk v mé sbírce  nese datum 2. 7. 1934

PRAHA 3

V roce 1935 se English institute přestěhovl z hradební ulice do Spálené 22 v Praze. Došlo ke změně denního razítka. podoba výplatního otisku byl  jinak zachována (reklamní text ohledně prázdninových kurzů - původní štočky).

 

Otisk 1. dne 2. 7. 1935 (R)

Viktoria 7 001

Poštou prošlá celistvost s datem 3. 9. 1936 s reklamním natištěným textem.

 

Viktoria 7 002

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS