HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - úterý, 07 leden 2020

CELISTVOSTI V RARITY PŘETVOŘENÉ (77)

Otisky výplatních strojů Hasler používané na poštách  doznaly druhé změny koncem  40. a počátkem 50. let. V některých se objevil i rozlišovací symbol (na reprodukované celistvosti "3"). První celistvost je z pošty PRAHA  1 (stroj čtyřmístný), druhá z pošty KARLOVY VARY 1 (stroj pětimístný) . Zajímavé by bylo doložit hraniční data změn z jednokruhových denních razítek na dvoukruhové. Poštovní záznamy se nedochovaly. Karlovarská celistvost navíc vyniká různými razítky newyorské pošty, neboť zásilka uvedla neexistující adresu ("no such number" - "takové číslo neexistuje"). U tohoto otisku je zajímavá i tečka za názvem pošty ("."), zatím jediný známý  případ u otisku tohoto období.

 

Poštovní Haslery s dvoukruhovým DR 001

 

 

Poštovní Haslery s dvoukruhovým DR 002

Číst dál...

CELISTVOSTI V RARITY PŘETVOŘENÉ (76)

Koncem roku 1946 rozhodla čs. poštovní správa o dvou změnách ve vzhledu čs. výplatních otisků. Jednak to byla změna výplatního razítka z větrné růžice či motýlka na zoubkovanou pseudoznámku ve tvaru obdélníka. Druhou změnou byla změna z jednokruhového denního razítka na dvoukruhové, později též s můstky. Tato změna se dotkla i prvního poštovního výplatního stroje HASLER, jehož stroje jako jediné vyplácely listovní a balíkové zásilky s výplatním razítkem ve tvaru motýlka. Na reprodukované celistvosti je vidět výplatní otisky stroje Hasler s provedenou změnou výplatního razítka. Denní razítko, ač je otisk z 5. II. 1950, se druhá změna ještě nedotkla. Navíc se jedná o pětimístnou výplatní hodnotu. Otisk Hasler (HAS - 5m - 1K) s jednoruhovým denním razítkem lze považovat za ojedinělou raritu. Zajímavé jsou i další součásti celistvosti - poštovní poznámky a R-nálepka.

 

 

Poštovní Hasler s jednokruhovým DR 001

Číst dál...

CELISTVOSTI V RARITY PŘETVOŘENÉ (75)

 

Výplatní stroj HASLER zapravovaly výplatné na balíkové poštovní průvodky

 

Ač se to zdá podivné, za celistvosti lze považovat i útržky poštovních průvodek, které dle předpisů byly vytvořeny při zasílání balíků u poštovních balíkových přepážek. Tak je to i v zobrazených dvou případech. Výplatní stroj HASLER (výplatní tsroje?) s výplatním razítkem ve tvaru větrné růžice byl zprvu umístěn na listovních přepážkách. Nejprve vyplácel listovní zásilky s R-obrazcem, tedy doporučené zásilky zejména do ciziny.  Po vyrušení doporučeného obrazce v mechanismu otisku vyplácely bez něj obyčejné listovní zásilky. K přemístění výlatního stroje (výplatních strojů?) HASLER tohoto vzhledu byly přemístěny z listovních přepážek na balíkové přepážky, odhadem v dubnu 1948. Vzhledem k ojedinělosti výskytu těchto otisků. I když se jedná o torza, přesto je ze považovat za ojedinělé rarity.

 

OVS motýlek pošty 001

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS