HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - neděle, 26 leden 2020

CELISTVOSTI V RARITY PŘETVOŘENÉ (96)

I digitální výplatní otisky se mohou pochlubit chybotisky. Jedním z příkladů může posloužit digitální výplatní otisk FRAMA s datem 13. 6. 2005, kde vznikl v denním razítku chybotisk. V názvu dohlédací pošty chybí ve slově FRYDEK čárka na tvrdým "Y". Otisk je nového - českého vzoru s názvem ČESKÁ REPUBLIKA, v dolní části výplatního razítka je poštovní trubka. Denní razítko již obsahuje nejen název pošty a oddělující grafické symboly (ozdobné křížky oddělující delší název pošty od licenčního čísla), ale nově i číslo licence výplatního stroje 10113953. Na celistvosti je ještě původní česká R-nálepka. Jeden z mála chybotisků tohoto období po roce 1993.

 KONZERVA 001

 

 

Číst dál...

CELISTVOSTI V RARITY PŘETVOŘENÉ (95)

 roce 2014 povolila poštovní správa České republiky zavedení digitální strojů v modré barvě (se souhlasem UPU). Druhou povolenou soustavou pro tento typ stroje po strojích NEOPOST (komerční a poštovní použití) byla soustava   FRANCOTYP - POSTALIA. Prvním prokazatelným uživatelem tohoto typu byla Raiffeisen Bank z Prahy 4 (licence L 88002464). Stroj začal vyplácet v únoru  2017 . O něco později se objevily stroje  třetí soustavy FRAMA.

 

96 001

 

 

 

 

Číst dál...

OD B. JAROLÍMKA K PĚTI

OD GENERÁLNÍHO ZÁSTUPCE K PĚTI PRODEJCŮM

 

Včera jsem sestavil životopisnou a  kariérní kroniku Bohumila Jarolímka, který v letech 1926 - 1948 (s výjimkou válečných let na části bývalého československého území) měl tu čest generálně zastupovat německého výrobce výplatních strojů  "FRANCOTYP" v Československu, a zavěsil ji na tento osobní web.

 

JAR 1 001     JAR 2 001

 

 

Uvědomil jsem si, jakým úžasným vývojem prošla sféra zastupování a prodávání výplatních strojů. Nezaškodí uvést současný stav.

 

Nositelem povolování a poskytování licencí na provoz výplatních strojů v současné době (2020) má Ćeská pošta s.p., se kterou zájemce (pozdější uživatel) musí uzavřít smlouvu o provozu, přesněji dohodu o používání výplatních strojů. Uživatel, pokud dostane licenci od Ćeské pošty si může sám vyplácet za přísně stanovených podmínek své zásilky a pošta mu posytne i zvýhodněnou cenu za podávané zásilky (nižší výplatné). 

 

Česká pošta též stanovila prodejce na území České republiky:

 

1/ SpeedCard sro Praha 9 pro stroje PITNEY - BOWES

Současné modely: DM 100i, DM 300c, DM 400c

 

2/ EVROFIN Int. spol. s r. o. Ústí nad Labem pro stroje NEOPOST

Současné modely: IS 350, IS, 420, IS 440, IS 480, IJ-110

 

3/ FP Franco - Post CZ s. r. o. Praha 4 pro stroje Francotyp - Postalia (kreditované v systému Teleporto)

Současné modely: Ultimail 60/90, Flexiscale, Postbase

 

4/ ALBACON SYSTEMS a.s. (dealer) Praha 3 pro stroje Francotyp - Postalie kreditované v systému PostBase TDC

Současné modely: PostBase 30, PostBase 45, PostBase 65, PostBase 80

 

5/ XERTEC a.s. Praha 4 pro stroje FRAMA

Současné modely: Matrix F 12, Matrix F 22, Matrix F 32, Matrix F 42, Matrix 62, Matrix 82, OfficeMail

 

 

Ostatek 001

 

 

Číst dál...

D + 1 a výplatní stroje

DVOURYCHLOSTNÍ DORUČOVÁNÍ A VÝPLATNÍ OTISKY

 

D1 001

Česká pošta spouští s účinností od 1. 2. 2020 tzv. dvourychlostní doručování poštovních zásilek. Mění se Poštovní podmínky včetně ceníků. Tyto změny se dotýkají i výplatních strojů a jejich otisků v rámci zásady „Jeden dopis, dva způsoby doručení při dvou různých cenách služby“.

Dochází k zavedení dvou doručení – ekonomickému a prioritnímu.

EKONOMICKÉ DORUČENÍ ADRESÁTOVI

Finančně nejvýhodnější řešení. Cena služby je stejná jako doposud (Kč 19,-), ale doručení zásilky proběhne zpravidla d r u h ý den po dni podání. Údaje na obálce beze změny.

Odesilatel má povinnost napsat zkratku EK na podací arch zásilek u doporučených zásilek.

U obyčejných zásilek je třeba zapsat celkový počet zásilek a uvést zvolený způsob doručení (ekonomické doručení).

Uživatelé výplatních strojů mohou tento způsob využít při těchto poštovních produktech:

OBYČEJNÉ PSANÍ

DOPORUČENÉ PSANÍ

( ve stroji kategorie: PSANÍ, PSANÍ STANDARD, DOPORUČENÉ PSANÍ, DOPORUČENÉ PSANÍ STANDARD).

PRIORITNÍ DORUČENÍ ADRESÁTOVI

Nejrychlejší řešení. Cena služby zvýšena (Kč 26,-).Doručení proběhne zpravidla

n á s l e d u j í c í p r a c o v n í den po dni podání zásilky.

Lze využít u všech typů zásilek.

OBYČEJNÉ PSANÍ

DOPORUČENÉ PSANÍ

(ve stroji kategorie: PSANÍ, PSANÍ STANDARD, DOPORUČENÉ PSANÍ, FDOPORUČENÉ PSANÍ STANDARD)

Zásilku nutno označit zkratkou D + 1. Možno použít nálepku, nátisk na obálku, ruční poznámku.

U doporučených zásilek se nemusí nic dalšícho uvádět (např. Do podacího archu). U obyčejných zásilek je nutno zapsat celkový počet zásilek a uvést zvolený způsob doručení (prioritní).

Dopisy nutno roztřídit podle kategorií.

 

Zároveň dochází ke zvýšení cen u doplňkových služeb.

Mění se i sazby u mezinárodních listovních zásilek

Změnou prochází i další ukazatele.

 

Názor autora příspěvku:

Týká se uživatelů výplatních strojů. Dochází ke zvýšení byrokracie u uživatelů, navíc ke zřetelnému, ale i skrytému zdražení lsužeb. Otázkou zůstává kontrola odesílaných zásilek a placení stanoveného porta a hlavně doručování dle oznámených pravidel.

Zajímavé bude vyhodnocení tohoto rozhodnutí v nějakém časovém horizontu a  průběžný výsledek, zda bylo dosažení cíle.

Zdroj:

Ceník České pošty

https://www.ceskaposta.cz/documents/10180/6069044/Cenik_1_2_2020_zmeny.pdf/44dc8fcc-ba45-e1e1-07ab-c15736247d5c

 

Další příklady zásilek D + 1 s různými formami vyplácení a na různých zásilkách:

D 1 001     D 1 003     D 1 004

 

D1 001

 

 

 

 

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS