HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - neděle, 19 leden 2020

CELISTVOSTI V RARITY PŘETVOŘENÉ (93)

Firma L. & C. Hardtmuth, továrna na tužky, České Budějovice obdržela povolení ministerstva pošta a telegrafů č. 12 z 10. 3. 1930  (259. čs. uživatel v pořadí). První výplatní otisk se objevil na zásilkách tohoto uživatele již 14. 1. 1930 a stroj vyplácel zásilky do 4. 2. 1930. V denním razítku byl však "členěný" název dohlédací pošty: ČESKÉ/BUDĚJOVICE 1, což odporovalo poštovní  normě. Do stroje bylo dne 4. 2. zasazeno správné denní razítko s nečleněným názvem dohlédací pošty "ČESKÉ BUDĚJOVICE 1".

Otisk se členěným názvem dohlédací pošty v denním razítku je  jediným takovým případem v I. republice v  období 1926 - 1939. Reprodukuji jeden z prvních otisků  prvního dne použití otisku se členěným názvem (otisk č. 62), takovéto zachycení se rovná raritnímu stupni.

Zůstávají dvě záhady, pokud se týče data v denním razítku:

1/ Povolení pro chod stroj bylo vydáno 10. 3. 1930, otisk vyplácel již od 14. . 1930,

2/ Albert Jonáš publikuje otisk s datem 14. 2. 1930, deset před tím již byl do stroje zasazeno denní razítko s nečleněným názvem (4. 2. 1930).

 

Kde vznikl problém?

 

LC HARDTMUTH 001

Číst dál...

PRAHA 1950 (3)

PRAHA 1950 (3)

Účast předchůdce současného KF 00-15 na organizaci Celostátní výstavy aneb pohled z lidského a osobnostního hlediska.

„Na jaře letošního roku bylo po jednání s úředními a politickými místy rozhodnuto, aby byla proponována celostátní výstava poštovních známek „Praha 1950“.“

 

Účelem výstavy je propagace poštovní známky, prohloubení zájmu pracujících a mládeže o známkové sběratelství. Z důvodu toho je dán letošní výstavě i nový směr tím, že výstavní exponáty tvoří výlučně kolektivní sbírky filatelistických spolků, závodních klubů odborů ROH, pracujícího dorostu a mládeže.“

 

Václav Matura, předseda Výstavního výboru PRAHA 1950 v úvodu svého příspěvku „PRAHA – 1950“ v Katalogu Celostátní výstavy poštovních známek PRAHA 1950 (str. 19).

 

 

Václav Matura filatelistou, zakladatelem filatelistického spolku, III. místopředsedou Ústředí čs. filatelistických spolků, členem odboru filatelie Závodního klubu zaměstnanců města Prahy (nynější klub 00-15), kde zastával funkci jednatele této entity. Byla mu nabídnuta funkce předsedy výstavního výboru výstavy, kterou přijal.

Další činovníci zmíněného odboru filatelistů (jeho přímým následníkem je dnešní pobočný spolek SČF s názvem Klub filatelistů, sběratelů specializovaných oborů 00-15, Praha) ve vytvořeném výstavním výboru se též aktivně zapojili do práce na přípravách výstavy.

Společně s Václavem Maturou se do práce zapojili i další členové zmíněného spolku – Václav Nebeský, Miloslav Boušek a zcela i někteří další. Tím tento spolek se stal neformálním organizátorem výstavy. Hlavním organizátorem bylo Ústředí čs. filatelistických spolků. Alespoň po organizační stránce. Politicky měl pod dozorem v té době jiný orgán, či spíše orgány.

 

Výstavní výbor pracoval ve složení: Václav Matura, předseda, Miloslav Boušek, místopředseda, Karel Basika, jednatel, Josef Mlejnek, pokladník, prof. František Ketzek, předseda sboru znalců, arch. Albert Jonáš, který byl architektem výstavy.

Pracovaly i výstavní odbory: finanční (Miloslav Boušek), technický (Karel Rathauský), propagační (František Smolík), společenský (dr. Vladimír Piskač), ubytovací (Tomáš Šlais), pro výběr výstavních exponátů (prof. František Ketzek), kulturní (Antonín Vopelák) a odbor mládeže (Václav Nebeský).

V odborech pracovalo dále sedm filatelistů.

Tehdejší Závodní klub zaměstnanců města Prahy (odbor filatelie), který v roce 1950 měl celkem 586 členů) a jeho schůzky se konaly v restauraci ROMA v tehdejší Praze XII, jednou týdně vždy večer o 19. hodině. Pracoval ve složení:

Předseda: Josef Kolařík

Jednatel : Václav Matura

Pokladník: Jiří Hesoun

Správce kolování: František Krejča

V Ústředí byli též zástupci spolku – již zmíněný Václav Matura (III. místopředseda), Miloslav boušek (účetní) a Václav Nebeský (referent patronátů mládeže). Možná, že i další, ale přesné důkazy o tom nemám.

Výstava představila exponáty Československé pošty n.p. (viz příloha Poštovního věstníku č. 44), kde přitáhly pozornost především rámy 24, 25 a 26. Tam se vystavily výběr příležitostných a pamětních razítek z let 1919 – 1939 a 1945 – 1950, jakož i celiny (tisky archu různými barvami a ukončený tisk). Ty byly k vidění U Hybernů.

Dále návštěvníci viděli pouze kolektivní exponáty či expozice spolků. Třída byla nazvána "EXPOSICE SPOLKŮ“. Celkem jich bylo 49. Náš klub vystavil exponát č. 34 „Ukázky z klubové sbírky: speciální expozice“. Slovo „speciální“ dá tušit, že hlavním autorem byl Václav Nebeský. Škoda, že nemáme žádné podvědomí o struktuře exponátu a obsažených materiálech.

 

V ostatních exponátech se ukázaly hlavně poštovní známky, ale bylo možno vidět i celistvosti, dopisy, sběratelské zajímavosti, razítka, tzv. starou poštu, polní pošta, celiny. Ucelenými sbírkami poštovní historie přispěly zejména N8rodní spolek sběratelů poštovních známek v Praze, Klub českých filatelistů v Litomyšl, Klub filatelistou v Žiline a Klub filatelistů v Pardubicích. Tyto exponáty viděli návštěvníci v Obecní domě hl. m. Prahy.

Do katalogu výstavy přispěli i Václav Matura a Václav Nebeský svými články, které reprodukuji.

Výstava přinesla kvalitní průvodní filatelistické materiály, které díky umělcům a výtvarníkům měly vysokou úroveň. Byly jimi příležitostné známky, aršík, propagační nálepky, tiskový list, FDC, příležitostná doporučená nálepka, ruční příležitostné razítko, strojové příležitostné razítko. Pestrost materiálů lze najít na stránkách ww.google.com. Materiály jsou i náplní aukčních nabídek a specializovaných katalogů.

 

 

Výstava, se konala v době poplatné státní a politické ideologii. Nicméně, i když zmizeli z libreta individuální sběratelé, přesto bylo možno vidět i práci individuálních sběratelů. Jejich rukopis byl nezmazatelný. Nepodařilo se ani vyzmizíkovat široký rozsah sběratelství a filatelie., i když byl důraz na poštovní známky zemí nově vytvořeného socialistického tábora a i když začala prosakovat angažovaná námětařina. Ke slovu se dostaly i specializované obory a doklady poštovní historie, i když řádně zcenzurované. Tabu byl zvláštní druhy přepravy poštovních zásilek, zejména z období 1938 – 1945. Dávné polní pošty byly připuštěny.

Nedohledatelným dokumentem je palmáre. Nemůžeme si vytvořit jasné závěry, i když zárukou byly osobnosti, které „rozhodovaly“ či moderně jurovaly. Rozhodčí sbor vedl předseda František Ketzek a jeho členy tvořili různé osobnosti z různých institucí (úředníci, úderníci. filatelisté tělem a duší, mezi něž patřil i Václav Nebeský, zástupci zaměstnanců a zástupci úředníků ústředních orgánů). Dohlíželi i znalci soudní a znalci Ústředí (Basika, Liška, Mrňák, Munk, Šulc). Lidová filatelie nedostala průchod tak, jak se očekávalo. Na povrchu možná ano, uvnitř se filatelistické jádro nedalo. Dodávám, že Ústředí v té době vedl František Smolík.

V čestném předsednictvu zasedli: Václav Kopecký (hlavní předseda), Zdeněk Nejedlý, Václav Vacek, Alexander Horák, František Zupka, Jaroslav Kolář Jan Vodička, Zdeněk Hejzlar, Gertruda Sekaninová – Čakrtová, Jaroslav Reimoser a Miloslav Laipert, tedy úplně nová garnitura představitelů státu a institucí – ministři a náměstci ministrů, pověřenci, primátor, předseda ÚRO, předsedové odborů, členové KSČ a též ÚV KSČ, předseda ČSM, ústřední ředitelé. Nová doba a pořádky začaly. Čtenář, který má aspoň základní povědomí o okolnostech a osobách zúčastněných v této akci, si udělá obrázek sám. Dobrá společnost poplatná době Tedy bez komentáře.

Každopádně je potěšitelné, že tato výstava se konala, i když za obtížných podmínek měnícího se řádu s tím, že rok 1950 byl jeden z nejhorších. Někteří organizátoři stres a napětí a pravděpodobně i různé tlaky svým zdravím a tím nejdražším – životem. Václava Maturu krátce po skončení výstavy skolil infarkt. Čest jeho památce! Všem „dělníkům filatelie“, kteří přispěli k uskutečnění a organizaci této výstavy, patří nicméně též dík. Při dalších výstavách se již nikdy kolektivní exponáty nevystavily….

 

 

ADD 1 001     ADD 2 001     ADD 3 001     ADD 4 001

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS