HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - středa, 15 leden 2020

THE FIRST IMPRINT OF THE SECOND METER STAMP MACHINE (FRANCOTYP) IN CZECHOSLOVAKIA

První otisk druhého výplatního stroje v pořadí druhého uživatele uživatele Česká průmyslová a hospodářská banka, Příkopy 35,  v Praze 1. Otisk č. 1 pořízen 16. 9. 1926 a Protokol odeslán poštou do Poštovního muzea, kde je dopis s podpisy čs. poštovní exekutivy/protokolární komise ministerstva pošt a telegrafů v čele s dr. Karlem Dunovským uložen. Výplatní stroj byl německé výroby, výrobcem  firma Francotyp GmbH. Schváleno na základě Věstníku č. 44 z 9. 9. 1926. Stroj B3, starší typ byl zapůjčen bance generálním zástupcem výrobce v ČSR firmou B. Jarolímek nezávazně na zkoušku. Zásilky stroj vyplácel od 16. 9. do 9. 11. 1926. Dohlédací pošta PRAHA 25. Stroj byl zakoupen až 10. 11. 1926.

POZOR: V chronologickém katalogu arch . Alberta Jonáše je tento stroj uveden chybně  jako čs. výplatní stroj č. 1 (katalog chybně uvádí první den použití 15. 9., ve skutečnosti byl první oficiální a úředně uznaný otisk až o den později 16. 9.) Před tímto datemmohly být pořízeny  dozajista jen zkušební otisky či eseje. 

 

Zajímavé je, že slavnostní akt byl plně v kompetenci poštovních orgánů. Na protokolu nejsou podpisy vedení banky/uživatele, firmy B. Jarolímek, či zástupců výrobce.

 

ILUSTRACE: Fotokopie obálkys výplatním otiskem, Protokolu o uvedení do provozu s  podpisy účastníků slavnostního uvedení stroje do provozu, portrét dr. Karla Dunovského, generálního ředitele pošt a telegrafů a vedoucího delegace (Langhans).

 

 

2. výplatní stroj 001     Druhý VS 001      Druhý VS 002     Karel Dunovsk

 

 

Číst dál...

CELISTVOSTI V RARITY PŘETVOŘENÉ (88)

Raritní zajímavostí je výplatní otisk uživatele Ústřední statistického úřadu v Praze z roku 1945 během Protetorátu Čechy a Morava. Poštovní správapovolila zanést do výplatního razítka místo klasické hodnoty neměnný symbol "P" v ozdobném provedení namísto pohyblivé hodnoty tak, jak tomu bylo před rokem 1945 (viz obě celistvosti). Jedná se o jediný a jedinečný případ podobné povahy, nikdy předtím, ani potom se nevyskytl.  Katalog Di Casola - Leiš uznal výjimečnou poštovně historickou povahu tohoto otisku. Navíc je znám jen jeden případ, a celistvostí s "P" pro "paušál" se nevyskytuje mnoho, i když muselo dojít k poměrně masivnímu vyplácení (viz druhý otisk na straně 39 zmíněného katalogu, první cleistvost je též zvláštnosti - viz denní razítko, o ní jsem již psal v tomto seriálu).

 

Historická zvláštnost 1 001    Historická zvláštnost 1 002     Historická zvláštnost 2 001

 

 

 

 

Číst dál...

FROM PRAGUE WITH LOVE

BASIC CZECHOSLOVAK METER STAMPS LITERATURE AS PUBLISHED in the period of 1926 - 2019

Základní literatura o československých výplatních otiscích publikvaná v období 1926 - 2019

 

 

CATA 0 001     002

 

LI 1 001     LI 2 001    LI 3 001     LI 4 001

 

I add that there is quite a number of articles and informtion on www.kf0015.cz, modry.kf0015.cz and www.historiapostalis-etc.cz about meter stamps and connected facts. On all the three webs you may use google translators into many languages if you want to. Especially if you click or tune up category "Filatelie a poštovní historie" or "Databáze ..."  or "Osobnosti"and the like.

Číst dál...

JAK ŠEL ČAS S KLUBEM

Vzpomínka na 75. výročí založení KF 00-15, kde zazněly vzpomínky na začátky činnosti klubu, o jedněch z prvních členů klubu, o jednom z významných členů klubu dr. Karla Všetečky a sled názvů klubu filatelistů za 75 let.....

 

KF 1 001     KF 2 001     KF 3 001     KF 4 001     KF 5 001

Číst dál...

VÁCLAV NEBESKÝ, nestor čs. filatelie vzpomíná

Originální dopis Václava Nebeského, nestora československých specializovaných oborů, iniciátora založenía čestného předsedy dnešního Klubu filatelistů 00-15 v roce 1943, zakladatele komise speciálních oborů v roce 1966, místopředsedy  a čestného předsedy SČSF. Zveřejňuji vzpomínky i průvodní dopis. Dovolím si pana redaktora Nebeského ve vší pokoře poopravit - v té době jsem nebyl tajemník KPHC, to byl Vojta Maxa, já jsem byl jen skromným redaktorem zpravodaje KPHC a ve vedení sekce otisků výplatních strojů.

 

Zajímavá je i informace o účasti arch. Alberta Jonáše v začínající komisi v roce 1966, kde se ujal gestorství nad výplatními otisky (tehdy ještě frankotypy). Jsem přesvědčen, že tehdy mu asistoval i dr. Karel Všetečka, který gestorství později převzal (počátkem 70. let). Rozhodlo asi zdraví A. Jonáše (zesnul v roce 1974).

 

 

 

Nebeský 1 001m     Nebeský 001 Nebeský 3 001  

 

 

 

Číst dál...

HANS ERMANN ANTON KROPF, zakladatel sběratelství razítek v Čechách

Hans Kropf

 

Jedno z nejznámějších jmen mezi sběrateli poštovní historie, a zejména razítek z území Čech, Moravy a Slezska. Zasloužil se o položení základů sběratelství specializovaných oborů ve filatelii, hlavně sběratelství razítek. V roce 2015 jsem pro server www.kf0015.cz napsal souhrnný článek o jeho životě a díle. Na přání několika přátel jej zavěšuji i na můj osobní web a doplňuji dvěma stránkami z časopisu AUSTRIA - PHILATELIST z 1. 1. 1894, kde na titulce je informace o Hansi Kropfovi a začátek jeho článku o razítkách Rakouska - Uherska a Lombardska v němčině. Zároveň potvrzuji jeho datum narození 8. 6. 1856, které nebylo v době sepsání řlánku přesně potvrzeno.

 

KROPF 1 001     Kropf 2 001Kropf 3 001     Kropf 4a 001Kropf 5 001

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS