HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - pondělí, 13 leden 2020

MIJAS PUEBLO A OSLÍCI

MIJAS PUEBLO, město v horském terénu nad Slunečním pobřeží v Andaluzii, je proslulý kromě jiných zajímavostí, i větším výkytem oslíků, kteří se většinou starají o turisty a jejich kratochvíle.

 

 

 

 

 

 

 

Ivanovy fotky 2012 1 114     Ivanovy fotky 2012 1 074    Ivanovy fotky 2012 1 065    

 

 

 

 

 

Ivanovy fotky 2012 1 055    Ivanovy fotky 2012 1 066     Ivanovy fotky 2012 1 071     Ivanovy fotky 2012 1 119

Číst dál...

Literatury není nikdy dost

Při Svazu německých filatelistů působí pracovní skupina Deustche Ostgebiete, která vydává luxusní zpravodaj, kvalitní s vynikajícími ilustracemi, fundovanými lčánky a rozsáhlým obsahem. V ní se tíéž vyskytují články o poštovní historii z území Českjoslovenska. V komissi poštovní historie a vcelin ČSF jsme s kolegy razili heslo: "Literatury není nidy dost". Za zaslání děkuji příteli Hartmutu Saagerovi, předsedovi této entity z Wiesbadenu, který mi reprodukovaný výtisk zaslal.

 

Literatura 001     Literatura 2 001

Číst dál...
  • Zveřejněno v ZÁLIBY

Kulatá poštovně historická výročí v roce 2021 na českém území

PŘEHLED KULATÝCH POŠTOVNĚ HISTORICKÝCH VÝROČÍ V ROCE 2021

(výběr nejdůležitějších se vztahem k území Česka v období 1516 – 1996)

Výběr

     220px Kratky Frantisek Kolin postovni schranka 28 10 1918     DSC01059     DSC01062

 

       1516 (505 )

       Taxisové uzavírají poštovní smlouvu s Karlem I. (pozdějším císařem)

       1526 (495)

První mimořádný taxiský poštovní kurs v českých zemích v souvislosti s volbou Ferdinanda I. českým králem, tato událost je považována za začátek organizovaného poštovnictví u nás

 

1751 (270)

Císařovna Marie Terezie vydala v Prešpurku (nyní Bratislava) první dědičné privilegium pro poštovní stanice v Čechách a na Moravě (18. 5.)

1751 (270)

znovuzavedení systému polovičního porta (1. 11.)

1776 (245)

ručení pošty za cenné zásilky

1786 (235)

zavedení tzv. přihlašovacího lístku (Meldezettel) pro ověření doporučené cenné zásilky

1791 (230)

zavedení zpátečních lístků na doporučené zásilky,

zahájena masívní výstavba komunikací v Čechách

1836 (185)

povinné označování poštovních služeben štíty se státním znakem

1851 (170)

v Rakousku zavedeny první novinové známky na světě (tzv. merkury),

zahájil se provoz vlakových pošt na trase Vídeň – Praha,

dokumentačně doloženo použití prvního místního podacího razítka v Jaroměři

1876 (145)

  1. G. Bell patentoval telefon

       1881 (140)

       instalována a zprovozněna první telefonní linka v Čechách (Ledvice – Duchcov) – 10. 4.

       1886 (135)

       zavedeny zálepky,

       zprovozněno telefonní spojení Brno – Vídeň

       1891 (130)

       Světová poštovní unie (UPU) zřídila účtovací ústředí

       1896 (125)

zavedly se pořadové arabské číslice do úředního názvu poštovních úřadů

1906 (115)

v Karlových Varech se zprovoznila telefonní ústředna systému střední baterie

1916 (105)

začaly se vydávat spěšné (příplatkové) známky pro tiskoviny,

vydán Poštovní řád

1921 (100)

na poštovním úřadě PRAHA 31 se instalovala radiotelegrafní stanice (1. 2.),

na letiště Kbely byl zřízen pro účely letecké pošty zvláštní poštovní úřad (od roku 1926 poštovní úřad PRAHA 86)

1926 (95)

otevřela se pobočka Poštovního úřadu šekového v Brně,

dne 16. 9. byly v čs. poštovním provozu uvedeny v činnost dva komerční výplatní stroje Francotyp

(prozatím na zkoušku, v listopadu nastálo)

1931 (90)

dokončena stavba Poštovní spořitelny na Václavském náměstí v Praze,

dokončena budova Československého rozhlasu a Ředitelství pošt a telegrafů v Praze na thedejší Fochově třídě (dnes Vinohradské ulici),

firma Baťa zavedla dálnopisné spojení Praha – Zlín,

v Brně dokončena automatizace telefonního provozu.

       1936 (85)

vydáno vládní nařízení o používání pošty (14. 7.)

1946 (75)

vydán nový Poštovní řád (1. 7.),

do provozu pošt zavedeny poštovní výplatní stroje na vyplácení zásilek,

zásadně změně vzhled výplatních otisků (výplatní razítko a denní razítko)

1946 (75)

ministerstvo zahraničních věcí vydalo vyhlášku o přistoupení ČSR k úmluvě a ujednání SPU z roku 1939 v Buenos Aires

1956 (65)

zavedení prvních letadlových pošt na trase Praha – Bratislava – Košice a zpět (označeny 2001 a 2002),

otevřena první strojně početní stanice v Poštovní poukázkové ústředně

1961 (60)

zakoupeny vozy z NDR pro potřeby vlakových pošt

1966 (55)

ustavena komise speciálních oborů při SČSF s pozdějšími názvy komise specializovaných oborů,

komise poštovní historie a celin, komise poštovní historie prvním předsedou Václav Nebeský)

1971 (50)

zavedena služba přenosu dat

1976 (45)

ustavena staronová komise specializovaných oborů (později komise poštovní historie a celin SČSF (předsedou Vratislav Palkoska), ustavena sekce otisků výplatních strojů KSO – KPHC SČSF a další sekce nově vzniklé komise zabývajících se sběratelstvím oborů poštovní historie a celin

1981 (40)

zrušení letadlových pošt (zůstává jen od 1. 1. 1982 linka Praha – Bratislava – Košice a zpět)

1996 (25)

zavedena poukázka H,

zaveden obchodní balík se systém „tracing and tracking“

 

  1. v závorce za letopočty je v textu uveden počet let od předmětné události
  2. verze 13. 1. 2020 (1. verze)
  3. sestavil. Ivan Leiš
  4. zpracováno na základě Poštovnictví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (Čtvrtník, Galuška, Tošnerová), osobního archivu, Zpravodaje KSO, Zpravodaje Poštovní historie, zpravodaje Postilión, webových stránek www.kf0015.cz pamětí Zaběhlického, Dějiny pošty aj.)

Zdroj úvodních ilustračních snímků Poštovní muzeum ve Vyšším Brodě (vystavené exponáty: rok 1918: přemalování orlice na poštovní schránce , Ferdinand I, Marie Terezie)

 

DOSTAVNÍK 

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...

CELISTVOSTI V RARITY PŘETVOŘENÉ (85)

Balíkový výplatní otisk Pitney - Bowes Balíkovka PB 001     Balíkovka PB 002

 

V předcházejícím pokračování seriálu o celistvostech čs. výplatního otisku jsem psal o jednom z fenoménů - firmě Francotyp a jejím balíkovém výplatním stroji s otisky ušitými na míru československé poštovní poukázce. Otisků bylo hodně, nicméně to byla zvláštnost. Dnes chci jen připomenout, že firma Francotyp nebyla jediným výrobcem této zvláštnosti - vyskytly se i stroje firmy pitney - Bowes. Identicky měl otisk dvě denní razítka (dvoukruhové bez můstků!) s římskými číslicemi v řádu měsíců. Otisk byl snadno rozpoznatelný od otisků Francotyp. Výplatním razítkem a jeho několika znaky, z nichž nejvíc se odlišovalo výplatní znaménko před hodnotou. To by nebylo ani takovou zvláštností, zajímavost určitě.

 

Co bylo cennou zvláštností, bylo to, že se otisk zachoval díky náhradní poštovní průvodce, kterou téžř reprodukuji pro ucelený pohled. Nebýt jí, celistvý otisk by nebyl, a to je ta výjimečnost. Jako celek se poštovních průvodek tohoto druhu zachovalo velice málo, a proto jsou cenné a hledané. Spárování s náhradní poštovní průvodkou všemu dodává nádech jedinečnosti a díky sběratelskému hledání a nacházení i punc sběratelského vítězství.

 

  

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS