HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - neděle, 12 leden 2020

CELISTVOSTI V RARITY PŘETVOŘENÉ (84)

 

 

 

 

 

BALÍKOVÉ VÝPLATNÍ OTISKY nejen pro poštovní průvodky ..Balíkovky 1 001    

 

 

 

Během padesátých let poštovní správa rozhodla o zavedení speciálních balíkových výplatních strojích, které by usnadnily práci při podávání balíků a administraci této záležitosti. U firmy Francotyp GmbH se zakoupily speciální balíkové výplatní stroje se dvěma denním razítky a jedním výlatním razítkem. Levé z denních razítek orážel díl pro adresáta, druhé razítko se objevilo ve střední části straé poštovní průvodky a na místě pro nalepení známek" se objevil otisk výplatního razítka otiksu s výplatní hodnotou. Pro tyto otisky je typické toto: dvukruhové denní razítko bez můstků a římské datumové číslice v rádu měsíců. Sběratelské označení FR - BAL (plus x-místnáhodnota). Tyto otisky postupem času se využívaly i pro vyplacení listovních zásilek. Specializovaného sběratele dozajista zaujmou vzdálenosti mezi denními razítky a pravým denním razítkem a výplatním razítkem (osové vzdálenosti), jakož i různé druhy a místa výplatních číslic.U listovních zásilek je otisk většinou kompletní, u složenek tomu není a mohou být zaměněny s novým otiskem v proovzu typu FR 4 (!). Ten se liší denním razítkem - dvoukrhové s můstky a arabskými číslicemi, někdy i s tečkami za číslicemi. Ale pozor, i některé otisky s dvěma denními razítky mohou mít arabské číslice s tečkami. Porot je potřeba obezřetnost a pozorně rozlišovat. Vyobrazuji popsané příklady.

 

Dodávám, že i soustava Pitney-Bowes se přizpůsobila a dodala poštovní správě několik strojů se dvěma denními razítky.  Ty se však liší od soustavy Francotyp. O těchto raději v nějakém samosttaném díle tohoto seriálu.

 

Balíkovky 1 002     Balíkovka 2 001     Balíkovka 2 002

 

Číst dál...

PAUL ANKA zpíval v Marbelle

 

Paul Anka vystoupil na svém samostatném koncertě v rámci  hudebního Starlite Festivalu  v Marbelle. Psal se rok 2012. Koncert byl velkým spěchem Paula Anky, ale i organizátorů festivalu, který v té době hledal svou tvář...

 

 

 

 

  DSC01618     DSC01680      DSC01681     DSC01683     DSC01686    DSC01690     DSC01702    DSC01710     DSC01711     DSC01714     DSC01715     DSC01717     DSC01718    DSC01720     DSC01721     DSC01723     DSC01725     DSC01727     DSC01739     DSC01741     DSC01742     

 

    PA

Číst dál...
  • Zveřejněno v ZÁLIBY

MUZEUM V BAVORSKÉM ZWIESLU

Muzeum v bavorském Zwieslu nabízí i některé exponáty přibližující kromě jiného i  bavorské poštovnictví.

 

DSC00943     DSC00947     DSC00948     DSC00949     DSC00951     DSC00952     DSC00953    DSC00954     DSC00956     DSC00957    DSC00985     DSC00986

Číst dál...

CELISTVOSTI V RARITY PŘETVOŘENÉ (83)

Pořadové číslo otisků

 

Některé soustavy výplatních otisků umožňují ve svém mechanismu počítat vyplacené zásilky. Bylo tomu tak zejména u komerčních výplatních strojů, nikoliv však u poštovních výplatních otisků. Jedinou známou výjimkou u typu FR 8 je poštovní výplatní stroj používaný na poště LOUNY 1 v roce 1968 (viz otisk s datem 22. 12. 68). Druhý otisk již pořadové číslo nemá zásilky nemá (datum 22. 10. 1979). Dále je znám i tento přípd u dalšího typu Francotyp FR 6 (pošta PRAHA 106).

Tato součást se nověji do výplatníchstsrojů používaných poštou opět vrací - příkladem jsou modré výplatní stroje licence č. 97.

Počitadlo poštovního otisku 001Počitadlo poštovního otisku 002 

Číst dál...

CELISTVOSTI V RARITY PŘETVOŘENÉ (82)

Vysekání slova "svatý"

 

Před časem jsem se věnoval v tomto seriálu vysekávání nepohodlných či politicky nekorektních názvů v různých částech výplatního otisku. V souvislosti s novým společneským řádem, který měl svérázný názor na náboženství a náboženské zmínky včetně názvů. Trnem v oku mu bylo hlavně slovo "svatý", které se historicky objevovalo v názvem míst,. vesnic, měst.Jedním z takových příkladů je název "Lipt. Sv. Mikuláš". V razítkách, výplatních otiscích a dalších artefaktech  či  filatelistických materiálech bylo nutno vysekat slovo "svatý" či jeho zkratka "Sv.". Vyžádala si to doba. Tak to bylo i v tomto případě. Tento příklad navíc jednoznačně určuje spojitost mezi všeobecnou společenskou historií a poštovní historií, která jasně dokazuje, co se stalo. První ceslistvost z roku 1949 je ještě s historickým názvem, druhá již s vysekaným názvem. Na Slovensku bylo ještě několik případů, 

 

Obě celistvosti ještě ukazují přeměnu pětimístného výplatního tsroje (horní nevysekaná celistvost) na čtyřmístný stroj, což je další specializovaná záležitost při sběratelství výplatních otisků.

 

Obě celistvosti jsou poměrně hledané zajímavosti.

 

SVATÝ 001

 

 

SVATÝ 002

Číst dál...

CELISTVOSTI V RARITY PŘETVOŘENÉ (81)

Zaměřeno na zoubkování rámečku výplatního razítka

 

I při sbírání výplatních otisku lze najít specializaci podobnou sběratelství poštovních známek - zoubkování rámečku výplatního razítka - tzv. zoubkované pseudoznámky či zoubkovaného obdélníku. Vděčným materiálem jsou výoatní otisky soustavy Francotyp po roce 1946 po dlouho dobu následných let, a to jak u otisků komerčních (firmy, podniky, instituce, organizace apod.), tak i u otisků poštovních. Na ty se v dnešním vstupu zaměřuji. U nich lze najít několik variant zoubkování - odshora dolů: 19, 17, 16, 14. 

 

Kromě zoubkování lze tsudovat i typ a velikost písmen názvu státu, rozměry vnitřních rámečků, chybotisky, poškození linek, typy výplatních (grafických) znmének) a zejména typy číslic. Stroje Francotyp nabízejí nepřeberné množství variant. I ostatní soustavy (Postalia, Pitney-Bows a další) jsou v tomto ohledu zajímavé a badatelsky vděčné.

 

Tyto příklady nejsou přímo raritní povahy, ale zajímavostí určitě jsou.

 

 

Zoubkování 001

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS