HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - neděle, 22 září 2019

Z PRACHU VYDUPANÉ (12)

Z PRACHU VYDUPANÉ (12)

Rok osmdesátý první. Sekce existovala a plnila své úkoly, které si dala v roce 1976 do svého vínku. Vše, co jsme si řekli, že je pro rozvoj výplatního otiskářství prospěšné, jsme splnili či položili solidní základy. Odbornou veřejností byl hodnocen počin na úseku katalogizace. Bylo podle čeho sbírat. Katalogy vznikly v 70. letech, do dneška (2019), tedy po více jak čtyřiceti letech se objevilo minimu oprav či dodatků. Jsou jen Roberto Di Casola a Juan Enrique Page, kteří doplnili několik otisků, které jsem zahrnul do posledního katalogizačního pokusu vytvořený s přítelem Robertem Di Casolou. Byly to dodatky nalezené v cizině, což jsme v době tvorby katalogů nemohli postihnout. Sběratelé mají do dneška velmi pevný základ ke svému sběratelství. Co chybí? Ocenění. Určitý přehled máme, ale zatím nedozrál čas na bodové ohodnocení jednotlivých položek. Trh je stále příliš divoký, navíc se objevují různé padělky…. Takže nám zbývají výsledkové listiny různých aukcí a každodenní pohled na ebay….

VI. Celostátní setkání sběratelů výplatních otisků se konalo dne 11. 4. 1981, opět v Praze, tentokrát v zasedací síni SČSF v Celetné ulici. Dostavilo se14 sběratelů a příznivců, mezi hosty byl Václav Mahovský za KPHC SČSF s nově se představil Pravoslav Kukačka, člen sekce, jako emisar Pracovní skupiny KPHC SČSF při Městském výboru SČSF s titulem gestor poštovní historie a celin. Pravidelnou účastnicí našich setkání se stala i Marie Kocíková, pracovnice pošty mající v Praze 1 na starosti výplatní stroje. Její informace a poznatky byly velmi cenné pro sběratele.

Činnost sekce popsal vedoucí naší sekce Miroslav Bouška. Sekce se věnovala intenzivně publikační, výstavní a přednáškové činnosti. Významné bylo kolování, které přitahovala více a více pozornosti. Zazněla i významná informace – Publikační komise SČSF a PÚV SČSF zadala autorům Bouškovi a Leišovi vypracování 8., dílu Monografie čs. známek s tématem Výplatní otisky Československa. Termín pro odevzdání rukopisu byl stanoven na 31. 12. 1981. Ve Filatelii vychází i hlídka nových otisků, I. leišě napsal pro Mladého filatelistu seriál o výplatních otiscích a pětkrát do roka sběratelé dostávají zpravodaj redigovaný I.Leišem s názvem „Výplatní otisky“. Co víc jsme si mohly přát? Vše vycházelo i v budoucnosti, jen z Monografie sešlo z neznámých důvodů …..

 

Část jednání jsme věnovali práci pracovních skupin.

Převážnou část setkání jsme věnovali odborným otázkám, které zazněly v deseti odborných přednáškách (jejich přehled a stručný obsah přikládám k tomuto úvodu na dvou stránkách). Škoda, že referáty nebyly zachyceny a publikovány tak, aby je ostala široká odborná veřejnost.

 

Sekce byla jedním z nejaktivnějších článků komise poštovní historie a celin SČSF, tak to vydrželo až do konce její existence v roce 1989 ve spojení s ukončením činnosti komise poštovní historie a celin SČSF.

 

 VI. Celostátní setkání 1981 001     VI. setkání část zápisu 1 001    VI. setkání část zápisu 2 001

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS