HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - středa, 03 červenec 2019

Stockholmia (6)

STOCKHOLMIA (6)

Co mne zaujalo ve třídě poštovní historie a třídě literatury?

Třída poštovní historie vygenerovala vítězný exponát Daniela Ryterbanda (Velká zlatá, 98 bodů ze 100, autor ztratil jen dva body - jeden za úpravu, jeden za znalost a výzkum). Po právu obdržel i Velkou cenu výstavy. Tato třída viděla 32 exponátů s tímto vysokým oceněním. V této třídě bylo vystaveno a ohodnoceno celkem 123 exponátů. Podíl velkých zlatých činil 26 % (!). Mezi první šestkou oceněných 98 body  exponáty přinesly poštovní historii USA, Havaje, Norska, Střední Ameriky, JIžní Ameriky, Ženevy a  Filadelfie  z hlediska geografického, souhrnnou poštovní historii obsahující všechny formy artefaktů z příslušné doby z hlediska poštovně historického. Zajímavé je, že "výsekové" exponáty sousřžř%dující se jen na určitý obor (např. razítka) dostaly nižší ohodnocení, i když pobraly zlaté či pozlacené.  Takový byl pohled jury. Časově se preferovaly počáteční období období čili hluboká klasika. I moderní období a moderní artefakty dostávaly body okolo 95, a to včetně pohlednic jako prostředek komunikace.Těmito medailemi se ocenil i časový úsek šedesáti, sedmodesáti let. Razítka z paluby vzducholodi Hindenburg obdržely í3 bodů (zlatá medaile), stejně jako kurýrní zásilky imepriální Číny do Tibetu či doklady poštovního provozu mezi Německem a USA v letech 1871 - 1875. Orient Express dostal velkou pozlacenou, jakož i exponáty modernější poštovní historie (zejména 20. století). Lubor Kunc dostal za svůj exponát Rakouské uherské polní pošty 1914 - 1918 pozlacenou medaili (83 bodů). Ztratil hodně bodů  hned ve čtyřech kategoriích hodnocení - úprava, význam, znalosti a vzácnost. Velkých stříbrných bylo 6  a stříbrných 2. Zajímavé byly i exponáty lodní pošty britských a severských vystavovatelů, kterých u nás máme velmi málo. Jsem szuchozemci a navíc při čištění oborů poštovní historie v roce 1976 byla lodní pošta jako obor udušena či lépe utopena.  

Ve třídě celin bylo vystaveno a hodnoceno 15 exponátů. nejlepším exponátem této třídy byl exponát Lennarta Dauna - první období celin ve Śvédsku. Celkem 96 bodů, velká zlatá.  V té=to třídě byly celkem tři medaile v kategorii velkých zlatých.

Z dalších exponátů mne zaujaly exponáty moderní (razítka z razítkovacích strojů) a katastrofní zásilky, které měly na této výstavě úrodu. Moderní výplatní artefakty v této třídě téměř nebyly. Stig Asklund kupodivu svou sbírku čs. výplatních otisků  1926 - 1939 zde nevystavil. Třída kolků  a fiskálních ceninvystavila jen 4 exponáty, ve třídě aerofilatelie bylo jen 15 exponátů, nejlepším exponátem byl exponát newfioundklandské letecké pošty z let 1919/1939 (96 bodů, velká zlatá).

Ve třídě 9 - třídě lietartury byla naprostá žeň a pohlazení pro duši a krásný pohled pro oko. 54 exponátů! Bylo uděleno pět velkých zlatých. nejlepším exponát byl exponát z britské dílny o tisku známek v letech 1840 - 1846. Zabodovala témat o poštovních cestách v USA, poště švédské, papírové stezce mezi Holandskem a koloniemi a poštovní historii Tibetu.- hodně času jsem strávil nad dvěma knihami v čítárně - Knihou Wolfganga Maasena o poštovních znacích v Protektorátu Čechy a Morava (86 bodů, velká pozlacená) Ballovou knihou o československých vojenských silách ve Velké Británii od roku 1940 (historická a filatelisticjká studie) - výsledek 82 bodů, pozlacená. 

Celkem bylo uděleno 387 medailí - nejvíce zlatých (96) a velkých pozlacených (96). Třída poštovní historie byla nejobsazenější (126 exponátů), třída literaury (98), třetí byla tradiční třída.

 

Stockholmia 2019 byla zajímavá po všech stránkách.

 

Scan10057 

204    309     310    317     323    324326    327     327     344    339    342    345    350     352

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...

STOCKHOLMIA (5)

STOCKHOLMIA (zakončení 1)

Pohled na exponáty

 

Nejlepším exponátem ve třídě poštovní historie byl exponát amerického vystavovatele Daniela Ryterbanda za exponát " Rozdělená země: Dopady americké civilní války na poštu". Získal i Velkou cenu výstavy za tento exponát. Na snímku (www.linns.com) je uprostřed při přebírání ceny společně s Karlem Louisem a Dieterem Michelsonem (Global Philatelic Network), foto Dane Garrod. Po fotografií znak RSPL.Scan10054

 

 

Číst dál...

STOCKHOLMIA (4)

STOCKHOLMIA 2019 (4)

Čtvrté zastavení na výstavě Stockholmia 2019 je i zastavením posledním.Významná výstava skočila úspěchem. Čtyři roky intenzivní práce se vyplatilo. Světová filatelistická událost si připomněla 1°50 let RSPL a přivítala tisíce záhjemců o filatelii. 

Výstavu otevřel dne 29. 5. 2019 švédský král Jeho Výsost Karel XVI Gustav. Na snímku ze zdroje www.stockholmia2019.se je zvěčněn s organizátory výstavy a dalšími účastníky.

 

Scan10053

Číst dál...

ČESKÉ VÝPLATNÍ OTISKY V LETECH 1993 - 2013 / ZÁKLADNÍ TYPOLOGICKÝ PŘEHLED

Základní typologický přehled českých výplatních otisků let 1993 - 2013

Otisky z mechanických strojů, otisky z digitálních strojů

Poznámka: 1/  Všechny otisky byly provedeny v barvě červené (pokud jsou otisky černé, jedná se o fotokopuie, původně byly v barvě červené),

                 2/  Otisky jsou v původní velikosti, některé byly zmenšené, některé jsou zvětšené.

 

Scan10034       Scan10035     Scan10036

 

     Scan10037   Scan10038     Scan10039     Scan10040     Scan10041Scan10042     Scan10043     Scan10044    Scan10045     Scan10046     Scan10047     Scan10048     Scan10049     Scan10050

 

Číst dál...

Filmové a poštovní plakáty Alberta Jonáše ve Varech

FILMOVÉ A POŠTOVNÍ PLAKÁTY ALBERTA JONÁŠE VE VARECH

 

U příležitosti 54. filmového festivalu v Karlových Varech v roce 2019 připravila Česká pošta s Poštovní muzeem nápaditou a zajímavou pouliční výstavu před sídlem karlovarské pošty. Vše pod názvem "Albert Jonáš propagace filmů a pošty". Návštěvníci mohly během konání karlovarského filmového svátku na panelech shlédnout  řadu filmových plakátů ALBERTA JONÁŠE, známého a proslulého architekta a grafika. Albert Jonáš vytvořil např. plakáty pro oblíbené filmy "Včera neděle byla", Jan Roháč z Dubé,Právě začínáme, Dívka v modrém, Muzikant, Mravnost nade vše" a jiné.  Výstava představila Alberta Jonáše i jako propagátora pošty a jejích služeb - nejen plakáty, ale i letáčky, celiny, materiály autopošty, později i poštovní známky. Některé vystavené plakáty či materiály připojuji. Jsem rá, že jsem mohl přispět ukázkami ze své sbírky při propagaci filmu a poštovních služeb, a v neposlední řadě i při progagaci Alberta Jonáše. Zároveň děkuji Zdence Formánkové a Šárce Tauchenové za získání fotografických podkladů.

 

     Jonáš 2  Jonáš 3       Jonáš 4   

 

Jonáš 6     Jonáš 8

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS