HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - pondělí, 01 červenec 2019

DATABÁZE otisků výplatních strojů 1946 - 1992/Československo DODATKY 1 D 1

DATABÁZE otisků výplatních strojů 1946 - 1992

D 1 DODATKY

DODATKY K DATABÁZI

Život se nás neptá. Tak to je i s dodatky k již otištěné databázi výplatních otisků let 1946 – 1992. Proto jsem „za tepla“ zřídil informativní listy nazvané „Dodatky k Databázi“ tak, aby byl přehled a souvislosti zachovány. Dodatky čísluji. D 1 se vztahují k již otištěným stranám 1 – 6, kde jsou uvedeny otisky PRAHA (bez čísla) - PRAHA 04. Strany dodatků jsou číslovány vždy od jedničky u každého souboru. Připomínám, že se nejedná o katalog ani o seznam, ale o poštovně historickou databázi (otisky jsou řazeny podle názvů pošt a v jejich rámci abecedně. Popisky jsou úsporné na rozdíl od dřívějších katalogů či seznamů. U všech jsou obrázky, i nekvalitní, za které se omlouvám. Sbírání a označování údajů nechávám na sběratelích samých

 

Dodatky 1   Dodatky 2     Dodatky 12   Dodatky 3    Dodatky 4    Dodatky 5    Dodatky 6      Dodatky 7   Dodatky 8    Dodatky 9    Dodatky 10         Dodatky 11   

 

        

Číst dál...

CELISTVOSTI V RARITY PŘETVOŘENÉ (19)

Celistvosti v rarity přetvořené (19)

 

Celistvost poškozená v poštovním provozu je zajímavostí a vítanou součástí sbírky. Dnešní celistvost je vyplacena výplatním otiskem POSTALIA rok vzniku 1973). Otisk je všedním otiskem. Zajímavostu jsou na averz i na reverzu. Jelikož byla zásilka poškozená (natržená), byla jako taková dodací poštou  označena ručním gumovým razítkem "DOŠLO POŠKOZENO" a denním razítkem zjištění (PRAHA 01 )v 16 hodin, na reverzu ještě jednou a denním razítkem "DOŠLO POŠKOZENO" ve 20 hodin. Obě gumová byla doplněna podpisem poštovníhio manipulanta, stejná osoba u obou razítek. Na averzu navíc najdeme tehdejší expresní razítko a čtyřmístné číslo poškozené (?) zásilky. 

 

 Poškozené

Číst dál...

CELISTVOSTI V RARITY PŘETVOŘENÉ (18)

CELISTVOSTI V RARITY PŘETVOŘENÉ (18)

Celistvosti nesoucí výplatní otisky též přinášejí řadu zajímavostí, i když se jedná poměrně o mladý sběratelský obor, který v roce 2026 si připomene 100 let existence.

Dnešní dvě celistvosti jsou z doby protekrorátu (1939 - 1945 a dokumentují, že i v této době, kdy byl povoleno jen denní razítko jednokruhové, se vyskytly dva jedinečné případy razítek dvoukruhových. První celistvost má denní razítko dvoukruhové bez můstků s německo/českým názvem poštovního úřadu - uživatel Anker-Werke A.G., druhá celistvost v pořadí (0002). Typ otisku FR 8h - 4m. Druhá celistvost má zvláštní atypické denní razítko, kde je uveden název německo-český název uživatekle stroje - Poštovní spořitelna Praha. JIné další razítko tohoto druhu se v té době nevyskytlo. Tot denní razítko má můstky. Typ otisku FR 6h - 4m. Tento otisk je první oficiální (před ním jistě vznikly zkušební otisky či eseje, ale nejsou veřejnosti známy).Obě celistvosti jsou z roku 1941 a jsou celistvostmi oficiálními, i když neprošly poštou.

Protektorátní celistvosti

Číst dál...

CELISTVOSTI V RARITY PŘETVOŘENÉ (17)

Celistvosti v rarity přetvořené (17)

Dnešní celistvost má dvě vyobrazení - averz a reverz, které tvoří celistvost celistvostí. 

Averz má z filatelistického hlediska v sobě otisk výplatního stroje POSTALIA s datem 12. 2. 1945, odesilatelem a uživatelem  prvního výplatního stroje této soustavy na našem území je Úřad starosty Lovosic (Bürgermeister-Amt Lobositz), který poslla úřední oznámení Farnímu úřadu na tehdejším zabraném území. Na tatao území se tehdy dostaly čtyři výplatní stroje jiné soustavy než soustavy FRANCOPTYP, která byla v té době monopolní v Československu. V tom je tato celistvost raritou, moc se jich nezachovalo, zatím tato jediná. Z poštovně historického hlediska má ještě jednu zajímavost, razítko "11a" v kruhu je první pSČ na našem území (Sudety). 

 

Averz jsem doplnil reverzem oznamovacího lístku, který je velmi smutný, ale i takové zprávy jsou součástí poštovní a všeobecné historie. Úřad oznamuje smrt jednadvacetiletého Oswalda Wenzela Wagnera dne 4. 4. 1944 v bojích o Řím.

 

 Smutný lístek

Číst dál...

UMĚNÍ ZMÁČKNOUT SPOUŠŤ

UMĚNÍ ZMÁČKNOUT SPOUŠŤ

Zmáčknout spoušť fotoaparátu, mobilu, kamery .... není problém.Ale zmáčknout tato zařízení v pravý okamžik, to už přece jen je. Při probírce svého fotoarchivu jsem objevil fotografii, kjejímž autorem s největší pravděpobností je Tomáš Chudoba, věrný a obětavý fotograf všeho, co souvisí s filatelií, poštovní historií a klubem filatelistů 00-15, jehož jsem byl osm let předsedou. V jeden okamžik se mu podařilo v sále Dřevák Domu Portus zachytit pět zajímavých postav československé filatelie a přidružených oborů (cenné papíry). Na jedné s přednášek, které se ujali Rudolf Píša, ředitel Muzea cenných papítrů a já (o B. Jarolímkovy, jeho osud a výplatní otisky jeho firmy) Odleva (v pozadí Luděk Janů, Tomáš Novák, vpředu odleva Rudolf Píša, Dušan Brabec a má maličkost).

 TRIO

  

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS