HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - Filtrované položky podle data: pondělí, 01 červenec 2019

Z PRACHU VYDUPANÉ (9)

Z prachu vydupané (9)

 

Z PRACHU VYDUPANÉ (9)

ROK OSMASEDMDESÁTÝ. V tomto roce pravidelně zasedalo vedení sekce otisků výplatních strojů KPHC SČSF, scházeli se pravidelně na výměnných schůzkách pražští sběratelé a konalo se jedno celostátní setkání, které jsme nazvali III. pracovní setkání sběratelů výplatních otisků a spolupracovníků sekce otisků výplatních strojů komise poštovní historie a celin SČF.

 

V roce 1978 se konalo v první polovině roku (15. 4.). Zúčastnilo se ho deset účastníků. Konalo se v Praze v prostorách Městského výboru SČSF v tehdejší Kalininově ulici na Źižkově.

 

Mělo standardní průběh jako předchozí dvě. Jako obvykle jsme pokračovali v zásadě+ - vyřešit svazovou byrokracii a doplnit ji odbornými přednáškami, studiemi, poznatky a informacemi. Zásada, která nezanikla a nezapadla.

 

Shrnuli jsme práci sekce, plnění ambiciózního plánu a tentokrát jsme věnovali zvláštní pozornost kolování. Utěšeně se rozvinulo, v roce 1978 se jej zúčastnilo 20 osob. Objem odebraného materiálu byl poměrně rozsáhlý, hlavně se týkal čs. otisků.

Mirka Boušku jsem doplnil tajemnickými informacemi – o členské základně, zpravodaji, rozvoji pracovních skupin, které jsem měl na starosti. Zpravodaj byl od začátku roku samostatný. pracovní skupiny byly též zajímavou činností sekce. Začala zejména pracovat skupina čs. pošt a jejich otisků, kterou jsem vedl. Pracovali v ní takové legendy jako byl dr. Všetečka či Mirek Bouška. Anebo Ivo Brožek. Dotkl jsem se i exponátů s otisky výplatních strojů.

V pracovní diskusi jsme se zabývali mnoha tématy – úloha výplatních otisků v námětových exponátech, sběratelství čs. otisků v zahraničí, katalogizací otisků.

Zlatým hřebem setkání byly odborné přednášky či příspěvky. To bylo velké obohacení pro ty, kteří se setkání zúčastnili. Jednak odezněly příspěvky těch, kteří byli přítomni:

M. Bouška – Historie výplatního otisku HASLER ve tvaru „motýlka“,

P. Kukačka – Výplatní pásky u čs. výplatních otisků

T. Šilhán – Historie výplatního stroje na doporučené zásilky v Praze 6

M. Kocíková – Současné zajímavosti výplatních otisků v Praze

I. Leiš – Zajímavosti současných čs. výplatních otisků.

jednak ty, jejichž autoři nebyli přítomni:

V. Feldmann – Česko.-slovenská vzájemnost na výplatních otiscích

                           Germanizace u výplatních otisků

J. Pospíšil – Výplatních otisky bankovních institucí.

Poslední tři jsem rád přednesl za nepřítomné autory. Všechny příspěvky byly doplněny originálními celistvostmi.

Škoda, že jsme neměli kapacitu na vytištění všech příspěvků, vydalo by to jeden zajímavý sborník. Takto odezněly a podklady zmizely zpět u autorů.

V tomto roce jsme se neformálně sešli během Světové výstavy PRAGA 1978. Zájemce jsme provedl výstavou a popovídali jsme si o výplatních otiscích ve vystavených exponátech. Měl jsem přehled, pracoval jsem ve filatelistickém odboru výstavy.

K textu přikládám.

1/ Prezenční listinu účastníků z tohoto setkání,

2/ Dvě celistvost z roku 1949 a 1950, které jsem prezentoval účastníkům –upozornil jsem na nový vzor výplatního razítka (pseudoznámka místo motýlka) u otisku Švestka a Ligna a.s.), jakož i na různorodost denních razítek – jednokruhového či dvoukruhového s můstky ve stejnou dobu.

 

Prezenčka    Celistvosti

Číst dál...

DATABÁZE otisků výplatních strojů 1946 - 1992/Československo DODATKY 1 D 1

DATABÁZE otisků výplatních strojů 1946 - 1992

D 1 DODATKY

DODATKY K DATABÁZI

Život se nás neptá. Tak to je i s dodatky k již otištěné databázi výplatních otisků let 1946 – 1992. Proto jsem „za tepla“ zřídil informativní listy nazvané „Dodatky k Databázi“ tak, aby byl přehled a souvislosti zachovány. Dodatky čísluji. D 1 se vztahují k již otištěným stranám 1 – 6, kde jsou uvedeny otisky PRAHA (bez čísla) - PRAHA 04. Strany dodatků jsou číslovány vždy od jedničky u každého souboru. Připomínám, že se nejedná o katalog ani o seznam, ale o poštovně historickou databázi (otisky jsou řazeny podle názvů pošt a v jejich rámci abecedně. Popisky jsou úsporné na rozdíl od dřívějších katalogů či seznamů. U všech jsou obrázky, i nekvalitní, za které se omlouvám. Sbírání a označování údajů nechávám na sběratelích samých

 

Dodatky 1   Dodatky 2     Dodatky 12   Dodatky 3    Dodatky 4    Dodatky 5    Dodatky 6      Dodatky 7   Dodatky 8    Dodatky 9    Dodatky 10         Dodatky 11   

 

        

Číst dál...

CELISTVOSTI V RARITY PŘETVOŘENÉ (19)

Celistvosti v rarity přetvořené (19)

 

Celistvost poškozená v poštovním provozu je zajímavostí a vítanou součástí sbírky. Dnešní celistvost je vyplacena výplatním otiskem POSTALIA rok vzniku 1973). Otisk je všedním otiskem. Zajímavostu jsou na averz i na reverzu. Jelikož byla zásilka poškozená (natržená), byla jako taková dodací poštou  označena ručním gumovým razítkem "DOŠLO POŠKOZENO" a denním razítkem zjištění (PRAHA 01 )v 16 hodin, na reverzu ještě jednou a denním razítkem "DOŠLO POŠKOZENO" ve 20 hodin. Obě gumová byla doplněna podpisem poštovníhio manipulanta, stejná osoba u obou razítek. Na averzu navíc najdeme tehdejší expresní razítko a čtyřmístné číslo poškozené (?) zásilky. 

 

 Poškozené

Číst dál...

CELISTVOSTI V RARITY PŘETVOŘENÉ (18)

CELISTVOSTI V RARITY PŘETVOŘENÉ (18)

Celistvosti nesoucí výplatní otisky též přinášejí řadu zajímavostí, i když se jedná poměrně o mladý sběratelský obor, který v roce 2026 si připomene 100 let existence.

Dnešní dvě celistvosti jsou z doby protekrorátu (1939 - 1945 a dokumentují, že i v této době, kdy byl povoleno jen denní razítko jednokruhové, se vyskytly dva jedinečné případy razítek dvoukruhových. První celistvost má denní razítko dvoukruhové bez můstků s německo/českým názvem poštovního úřadu - uživatel Anker-Werke A.G., druhá celistvost v pořadí (0002). Typ otisku FR 8h - 4m. Druhá celistvost má zvláštní atypické denní razítko, kde je uveden název německo-český název uživatekle stroje - Poštovní spořitelna Praha. JIné další razítko tohoto druhu se v té době nevyskytlo. Tot denní razítko má můstky. Typ otisku FR 6h - 4m. Tento otisk je první oficiální (před ním jistě vznikly zkušební otisky či eseje, ale nejsou veřejnosti známy).Obě celistvosti jsou z roku 1941 a jsou celistvostmi oficiálními, i když neprošly poštou.

Protektorátní celistvosti

Číst dál...

CELISTVOSTI V RARITY PŘETVOŘENÉ (17)

Celistvosti v rarity přetvořené (17)

Dnešní celistvost má dvě vyobrazení - averz a reverz, které tvoří celistvost celistvostí. 

Averz má z filatelistického hlediska v sobě otisk výplatního stroje POSTALIA s datem 12. 2. 1945, odesilatelem a uživatelem  prvního výplatního stroje této soustavy na našem území je Úřad starosty Lovosic (Bürgermeister-Amt Lobositz), který poslla úřední oznámení Farnímu úřadu na tehdejším zabraném území. Na tatao území se tehdy dostaly čtyři výplatní stroje jiné soustavy než soustavy FRANCOPTYP, která byla v té době monopolní v Československu. V tom je tato celistvost raritou, moc se jich nezachovalo, zatím tato jediná. Z poštovně historického hlediska má ještě jednu zajímavost, razítko "11a" v kruhu je první pSČ na našem území (Sudety). 

 

Averz jsem doplnil reverzem oznamovacího lístku, který je velmi smutný, ale i takové zprávy jsou součástí poštovní a všeobecné historie. Úřad oznamuje smrt jednadvacetiletého Oswalda Wenzela Wagnera dne 4. 4. 1944 v bojích o Řím.

 

 Smutný lístek

Číst dál...

UMĚNÍ ZMÁČKNOUT SPOUŠŤ

UMĚNÍ ZMÁČKNOUT SPOUŠŤ

Zmáčknout spoušť fotoaparátu, mobilu, kamery .... není problém.Ale zmáčknout tato zařízení v pravý okamžik, to už přece jen je. Při probírce svého fotoarchivu jsem objevil fotografii, kjejímž autorem s největší pravděpobností je Tomáš Chudoba, věrný a obětavý fotograf všeho, co souvisí s filatelií, poštovní historií a klubem filatelistů 00-15, jehož jsem byl osm let předsedou. V jeden okamžik se mu podařilo v sále Dřevák Domu Portus zachytit pět zajímavých postav československé filatelie a přidružených oborů (cenné papíry). Na jedné s přednášek, které se ujali Rudolf Píša, ředitel Muzea cenných papítrů a já (o B. Jarolímkovy, jeho osud a výplatní otisky jeho firmy) Odleva (v pozadí Luděk Janů, Tomáš Novák, vpředu odleva Rudolf Píša, Dušan Brabec a má maličkost).

 TRIO

  

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS