HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - Filtrované položky podle data: květen 2019

Celistvosti v rarity přetvořené (13)

Celistvosti v rarity přetvořené (13)

 

Na zobrazené celistvosti je kromě hodnoty celiny dodatečné výplatné ve formě výplatního razítka s hodnotou ve tvaru  pseudoznámky neúplného výplatního otisku. Takových případů není vidět mnoho. Obvykle dle předpisů se měl vyjet celý poštovní výplatní otisk (s denním razítkem). Zajímavost poštovního provozu to rozhodně je.

 

 

 

 

 

Číst dál...

Celistvosti v rarity přetvořené (12)

Celistvosti v rarity přetvořené (12)

 

Rarity se nemusí čtýat jen výatního znaku - zde výplatního razítka, i když se jedná o celistvosti staré již několik desítek let. Celistvosti se sbírají jako celé, lépe řečeno celistvé z mnoha důvodů. Zde, kdyby se odstřihl výplatní otisk, přišli bychom o cennou celistvost, která byla adresována zakladateli tohoto sběratelského oboru Jaroslavu Lešetickému. Ke škodě sběratelů, ke škodě poštovní historie. Celistvost adresovaná významné osobě, která navíc obor výplatného sbírala, je velmi zajímavým artefaktem ve sbírce, ne-li výjimečným a cenným, i kdyýž se přímo otisku a jeho raritní povahy netýká.

 

Celistvost DGA čtyřmístná hodnota U 12 001

Číst dál...

Můj první a jediný tým AAI zvolený v Syrakusích 2004

Můj první a jediný tým AAI zvolený v Syrakusích, Sicilie 2004

 

      Vítr a má žena mne zavály v roce 2004 na kongres  AAI do Syrakus na Sicilii. AAI byla tehdy skoro v troslkách a uvažovalo se o jejím rozpuštění. Jako aktivnímu členu AAI mi to bylo nesmírně léto a vystoupil jsme s emotivním projevem na místní radnice, kde se kongres konal. Nevím, zda jsem zapůsobil. Přesvědčil jsem však hlavní odpůrce, abychom AAI revitalizovali tím najdeme její identitu pro 21. století. Stalo se. AAI vydrželo a mne účastníci zvolili prezidentem této slovutné organizace, která spatřilo světlo světa v roce 1986 v budapešti. AAI, i když se zbavila "I" v názvu vydržela a coby neaktoivní člen musím konstatovat, že jsme udělali dobře. NASTUPUJÍCÍ ALUMNISTY MYŠLENKA CHYTLA A POSLEDNÍ AKCE  V BLANSKU JE TOHO DŮKAZEM ...

      Upřesňuji, že v přehledu podbenek chybí Němec Florian, žijící ve Śvýcarsku, který byl též v prvním roce členem  týmu. Měl na starosti IT. Po jeho odchodu si vzal tuto problematiku na starost víceprezident Jochen.

EB AAI 2005 2006 001     EB AAI 2005 2006 2 001

 

.

Číst dál...

Fotbalový buletin FT Transco č. 6/1990

Fotbalový buletin č. 6/1990

 

Koncem 80. let a začátkem 90. let jsme měl velké štstí, že si mne hráči fotbalového mužstva podniku zahraničního obchodu Transakta Praha zvolili jako kouče a vzali mne na milost i do svého týmu, nikoliv jako náhradníka, ale občasného a krátkočasového hráče. ZASKVĚL JSEM SE A NECHALI MNE DÁT I NĚKOLIK GÓLŮ. dOBA SE ZAČALA UVOLŇOVAT A MY JSME MOHLI I VYJET DO ZAHRANIČÍ A SEHRÁT PŘÁTELSKÁ UTKÁNÍ. Dvakrát jsme hráli v Německu a jenou ve Švýcarsku. Ostudu jsme neudělali a spíše jsme vyhrávali. Poté jsme hostili hráče tří týmů v Československu a opět jsme vyhrávali (byla to domácí půda). K těmto událostem jsme si vzpomněl na zkušenosti s vydáváním zpravodajů a novin na základní, střední a vysoké škole a pustil jsme do světa ke každé události skromné buletiny. Přidal jsem i zkušenosti s vydáváním tiskovin pro kluky a kamarády z ulice, které jsem vydával na koleni pod názvem "SARAJEVSKÉ" a "SMEČKY". Nedávno při setkání s týmem Krupp Lonrho v Německu jsme si zavzpomínali i na tento  odvážný novinářský pokus. Reprodukuji číslo šest. Škodolibí lízači stránek zpravodaje bez mého vědomí záměrně zamnili stránku č. 4 za titulku č. 1 a rozesílali hráčům obou týmu. Líbaila se jim titulka děvčat spěchajících na zápasy obou týmů víc než řádná titulní strana. Aspoň byl buletin č. 6 čtivý. Za špatné řazení stran se neručí.

 

Fotbalový buletin 6 4 001     Fotbalový buletin 6 2 001     Fotbalový buletin 6 3 001        

 

Fotbalový buletin č. 6 001  

Číst dál...

Celistvosti v rarity přetvořené (11)

Celistvosti v rarity přetvořené (11)

 

Výplatní otisky doznaly po roce 1946 zásadní změny. Dle rozhodnutí poštovní správy se vzhled výplatního razítka čs.  výplatního otisku změnil z "větrné růžice (či "motýlka") na !zoubkovaný obdélní"( či "pseudoznámku").Postupně začly mizet motýlky a byly nahrazovány psudoznámkou. Zachytit oba doklady této změny s co možná nejmenším časovým rozdílem vyžadovalo sběratelského umění. U otisku firmy Jos. Horn a Co., mlýnu na koření, dovoz čaje a koření z Chřibské (německy Kreibitz) se to víc než dobře povedlo. Otisk s datem 19. 11. 1948 byl posledním u tohoto uživatele, otisk s datem 22. 11. 1948 byl prvním s novým vzorem. Obdivuhodné je, že se oba otisky ve vynikající kvalitě a navíc pročlé poštou zachovaly.  Výplatní stroj byl s největší pravděpodobností dovezen z říšského území během let 1938 - 1945. Svědčí o tom gotické číslice výplatního razítka a dvoukruhové denní razítko s můstky, dvě věci, které v prvním období čs. výplatního otisku neexistovaly. Navíc Chřibská je malá obec(v roce 1950 měla jen 548 obyvatel). průmysl však byl značný - sklárny, pivovar a zcela jistě významný subjekt Jos. Horn (založena 1884 se stanicí dráhy Chřibská - Rybniště) s rozsáhlou korespondencí. Katalog otisků Sudet autorů Bouška/Janů/Feldmann tento otisk nezaznamenává, i když s největší pravděpodobností  existoval, korespondence však šla směrem do Říše. Chčibská je město ležící ve Škluknovském výběžku, na okraji Národního parku České Švýcarsko, v Lužických horách. Otisky jsou vzácným dokladem nejen poštovní historie, ale i industriální historie a vůbec dokladem všeobecné historie. Z poštovně hitorického hlediska dvojčata celistvostí tvoří vzácnou zajímavost, kterých z tohoto bdobí není mnoho.

 

 

MOTÝLEK a PSEUDOZNÁMKA 1948 001

 

 

Číst dál...
  • Zveřejněno v ZÁLIBY

DATABÁZE výplatních otisků Československa 1946 - 1992 (pseudoznámka)

DATABÁZE VÝPLATNÍCH OTISKŮ 1946 – 1992 Z ÚZEMÍ ČESKOSLOVENSKA

(s výplatním razítkem ve tvaru pseudoznámky – zoubkovaného obdélníka)

Část 1. Legislativní úvod

Stav ke dni 21. 5. 2019

Dne 17. 12. 1946 upravil Věstník ministerstva pošt č. 62 vzory výplatních otisků Československa a místo dosavadního vzoru ve tvaru „větrné růžice“ či „motýlka“ ustanovil, že „v nových výplatních strojích budou napříště výplatní otisky nového vzoru - ….. výplatní razítko ve tvaru obdélníka, který je zoubkován“. Tento vzor je zachován i doposud u manuálních, elektrických, elektronických a některých digitální výplatních strojů. Zavedení digitálních strojů Neopost a dalších soustav v modré barvě došlo k dalším změnám (tyto stroje opustily „obdélník“). V dalších věstnících se ustanovil i nový vzhled denního razítka (dvoukruh s/bez můstků).

Rok 1946 přinesl i další systémovou změnu ve vyplácení zásilek. Dne 29. 10. 1946 Věstník ministerstva pošt č. 54 povolil výplatní stroje i v provozu pošt. „Poštovní úřady jsou postupně vybavovány poštovními výplatními stroji. V otisku takového stroje je denní a výplatní razítko …“. Prvním výplatním strojem byl stroj švýcarské soustavy HASLER, výplatní razítko mělo tvar „“motýlka“ či „větrné růžice“ a obsahoval nalevo od denního razítka doporučený obrazec (název pošty, velké „R“ a číslo doporučené zásilky).

Databáze bude uvádět výplatní otisky komerčních subjektů (dříve podniků, institucí a organizací) dle poštovně historického hlediska a abecedně. Zveřejňování vzhledem ke značné rozsáhlosti bude postupné, nepravidelné a bude užívat metodiku, kterou do svých katalogů zavedli sběratelé M. Bouška a I. Leiš. Slovenské výplatní otisky již svůj katalog mají (pod názvem I. Leiš, Katalog výplatních otisků – Slovenské výplatní otisky 1946 – 1992 již v roce 2011 Slovenská filatelistická akadémia). Vyšly i některé dílčí seznamy v různých médiích. Od číslování upouštím, neboť toto období není stále uzavřeno a objevují se nové typy, podtypy a varianty výplatních otisků. Uvádět budu jen název dohlédací pošty, popis soustavy v zaběhnutých zkratkách a název uživatele. Data použití, popis otisku u nereprodukovatelných předloh (špatná kvalita) , náplň činnost uživatele stroje vynechávám. To nechávám na zájemcích a hlavně sběratelích. Poznámek ohledně zajímavostí se však nezříkám. Vycházím jen z ověřených výplatních otisků. Text je omezen na minimum, v případě potřeby bude zařazen na konec či v průběžném zveřejňování. Databáze je jen databází, není to katalog či úplný seznam. Vzhledem k tomu, že v Československu neexistuje centrální seznam povolených výplatních strojů a ani zasílání povinných tři otisků Poštovnímu muzea se už dlouhá léta nedodržuje, není možno uvést všechny otisky. Ani věstníky ministerstev výplatní otisky neregisttrovaly a nezveřejňovaly. K databázi slouží jen soukromé sbírky, které zdaleka nejsou úplné.

Databáze má dvě části. Začínám opomíjenou Prahou. Druhá část databáze je zpracována (uzávěrka 1988) v rukopise I. Leiše a L. Lanů, který zatím nespatřil světlo světa. Vzhledem k neúplnosti a časové zastaralosti je tento materiál jen podpůrný. I tato část musí vycházet z nových údajů.

 

Výplatní otisky 1946 1992 Pseudoznámka 001

Číst dál...

Celistvosti v rarity přetvořené (10)

Celistvosti v rarity přetvořené (10)

 

Znárodněné výplatní otisky patří mezi hledané kusy tohoto oboru, které dokreslují poštovní a společenskou historii toho či onoho státního celku. Změny se týkají zejména denních razítek, ale i jiných osučástí otisků. Mohou být řízené, ale též živelné. Vysekávání nepohodlných či vadících názvů se děje nejen vysekáním, ale i začerněním (či začerveněním) a podobně. Během Protektorátu došlo i na jeho území k vysekáním českých názvů pošty z denného razítka výplatního otisku (zaznamenány jsou případy v Olomouci a v Brně). Doplňuji fakty o dalších změnách vzhledu výplatních otisků (nařízení ministerstva dopravy) a o zdrojích, které o těchto změnách píší. Tyto změny byly nařízeny z centra, nebyly živelné.

 

POZNÁMKY K PROTEKTORÁTNÍM OTISKůM

Výnos č. 93.369-V/1/38 ze dne 19. 5. 1939

1. 9. 1939   Povoleno vyplácet výplatními otisky i balíkové zásilky, cenné krabice a cenná psaní (vnitřní a mezinárodní styk)

19.9.1939   Nařízeno změnit výplatní razítka otisků z ĆESKOSLOVENSKO na BÖHMEN und MÄHREN/ČECHY A MORAVA

5. 12. 1939 Nařízeno používat dvojjazyčná denní razítka otisku (PRAG 1 – PRAHA 1)

 

Popisovaný a zobrazený případ vysekání nebylo z centra nařízeno (bylo to buď živelné či se souhlasem mstních poštovních orgánů. Nařízení k poněmčení označení oprávněných uživatelů výplatních tsrojů či zavedení dvojjazyčnosti též nebylo centrem vydáno. Bylo na uživatelích, jak se se s tímto "problémem" vypořádají.

Český filatelista č. 3/1940, strana 36 – 37 Článek L. Cibulky, Výplatní stroje Francotyp a jeho otisky

Národní sběratel – František Novotný, rok 1940, 1941

 

Protektorátní celistvosti 001

 

 

 

 

 

Číst dál...

Specializované obory zachycují historii

SPECIALIZOVANÉ OBORY ZACHYCUJÍ HISTORII

(pohled na výlatní otisky let 1938 - 1945 z celké na území Ćeskoslovenska)

 

Aktualizovaný úvod:

MNoho let se pod filatelií rozumělo, že zahrnuje sběratelství  známek, jejichž sbírky vznikly buď jejich shromažďováním a tříděním  podle seznamů či katalogů anebo smnýváním či trháním z často o historii vypovídajícíh celistvostech. KOncem 19. století a zjména ve 20. a 30. letech 20. století se pohled na filatelii změnil. Začala se objevovat krása a jedinečnost celistvostí z dob předznámkových (pozor nikoliv předznámkových, jak se často i v odborné literatuře uvádí, na kteržch jsou i razítka, další znaky vyplácení (jako např. výplatní otisky), a celá řada poštovnívch poznámek a znaků zaznamenávajících povahu zásilek. začaly se sledovat různé druhy poštx. Ke slovu přišlxy i nálepky (rekomandační a další).  Objevilo se, že existují různé druhy pošty. Začala se studovat historie ppoštovnictví a vše, co s ní souviselo a souvisí. Objevily se specializaované obory a řada sběratelů začala tyto artefakty sbírat. V 60. a 70. letech se vytvořila i část sběratelů, která specializované obory vyčistila a soustředila se na obory té pavé poštovní historie. Některé obory zůstaly bezprozorní (analogické dopisnice, perfiny a jiné). Mezi obory specializované, ale též i poštovní historie patří neodmyslitelně výplatní otisky. Ty se při jejich uznání v poštovním provozu staly ůkonkurentem známky", a to mnohdy v myslích i často renomovaných sběratelů zůstalo. Nejen ke škodě sběratelů výplatních otisků, ale ke škodě+ celé filatelie v její šíři a hloubce.

 

Dnes o letech 1938 - 1945 a o výplatních otiscích této doby na území státních celků na území Československa. V té době a na tomto místě vznikla celá řada zajímavýcvh otisků a celistvostí, které jsou současátí nejen poštovní historie, ale i celospolečenské historie národa.

SPECIALIZOVANÉ OBORY ZACHYCUJÍ HISTORII

(pohled na výplatní otisky let 1938 – 1945 z celků na území Československa)

       V Úvodníku roku 2015 jsem jako jednu z hlavních událostí, které nám historie připravila, uvedl 70 let od konce strašlivého světového konfliktu s nesmírnými škodami na lidských životech a nevyčíslitelnými škodami . Celistvosti specializovaných oborů s velkou přesností zachytily nejen tento rok ale i léta před vypuknutím války a léta po jejím ukončení. Jsou tak věčnou pamětí událostí války v nejširším hledisku.

     Jedním z oborů, které nám události zachytil, je sběratelství výplatních otisků. Ty díky svému pružnému mechanismu a možnosti rychlých okamžitých mohou zachytit události a změny takřka den pod dni v časové řadě. Na velký počet celistvostí má vliv i charakter zásahů do vzhledu otisků, který nezávisí jen na státní poštovní správě (vzhled denního či výplatního razítka), ale i zejména na rozhodnutí uživatelů (ve skutečnosti vlastníků) výplatních strojů, které mohou promluvit do třetí části otisků – do označení oprávněného uživatele (štočků). I když v totalitních režimech i státní správa si může nařídit „prospěšné změny“. Často hraje svou roli i autocenzura podpořená strachem či lidovou tvořivostí. Či pouhé zpoždění anebo nerespektování nařízení. Kromě těchto změn výplatních otisků objevujících se jako výplatní prostředek na celistvostech můžeme na nich najít i další změny vytvořené úřady či odesilateli (začerňování, přerazítkování textů, ruční poznámky a jiné úpravy). Doprovodné změny jsou i v kontextu s výplatními otisky na celistvostech.

       Většině čtenářů je již jasné, o čem je řeč: o celistvostech s výplatními otisky z pohnutých let před koncem války (počínaje rokem 1938) a krátce po konci po roce 1945. Přelomové roky jsou ty nejzajímavějšími změnami, ale i srovnáním celistvostí před a po změnách.

       Léta mezi 1926 – 1938 byly relativně v poklidu. Poštovní správa si stanovila podmínky užití výplatních strojů v provozu a ty se plnily. Do užívání výplatních strojů občas promluvil uživatele tím, že chtěl změny svého označení. Změny se děly z technických důvodů (změny dohlédací pošty), opravy strojů pak z důvodů poruch, technického či morálního zastarání apod. Dobu po roce 1945 popíši později jen krátce, toto období, zejména po vlně znárodnění a vyvlastnění podniků s německým kapitálem či lidským selháním (přijetí německého občanství) hned po válce a totálních změnách po roce 1948 je kapitolou samou pro sebe.

         Klid používání výplatních strojů na území Československa byl narušen politickými událostmi v Evropě v roce 1938. Mezníkem mezi klidovým obdobím v životě výplatního otisku na území Československa v letech 1926 – 1938 a velkým počtem zásadních změn ve vzhledu výplatního otisku od roku 1938 do konce války v roce 1945 byla Mnichovská dohoda podepsaná velmocemi dne 29. 9. 1938. Ze všeho nejdřív si přibližme formou kroniky nejdůležitější historické události v období 1938 – 1945, na které poměrně rychle navázaly změny v poštovním provozu přenesené i na výplatní otisky.

Základní kronika událostí od září 1938 do března 1939 na území Československa

(ve vztahu k výplatním strojům)

29. 9. 1938

Podepsaná Mnichovská dohoda za účasti Německa, Velké Británie, Francie a Itálie. Na Československu požaduje odstoupení čs. pohraničních území obývaných Němci Německu v době od 1. – 10. 10. 1938 a vyřešení polské a maďarské menšiny v ČSR do 3 měsíců.

30. 9. 1938

Mnichovská dohoda přijata prezidentem E. Benešem a čsl. vládou. ČSR odstoupila Německu Sudetská území a předmostí Petržalka u Bratislavy. Vznik a existence II. republiky.

1. 10. 1938

Polsko začíná zabírat po předchozím ultimátu Těšínsko.

Německo začíná obsazovat odstoupená území (tzv. Ašský výběžek čs. orgány vyklidily již po 20. 9. 1938)

2. 10. 1938

Polská armáda obsazuje Těšínsko.

5. 10. 1938

Abdikace prezidenta E. Beneše

8. 10. 1938

Hlučínsko připojeno k Německému Slezsku.

22. 10. 1938

Odlet E. Beneše do emigrace

25. 10. 1938

Polsko zabírá území na Spiši a Oravě

2. 11. 1938

Vídeňská arbitráž rozhodla o připojení jižního Slovenska a jihu Podkarpatské Rusi k Maďarsku

XI/1938

Přijat zákon o autonomii Slovenska a Podkarpatské Rusi. Vzniká stát Česko –Slovensko. Prezidentem zvolen E. Hácha.

22. – 24. 1938

Stanovena definitivní linie záboru Sudetských území

2. 2. 1939

Maďarská armáda vstupuje na Podkarpatskou Rus

14. 3. 1939

Slovenský sněm souhlasí s odtržením Slovenska a s utvořením státního celku pod názvem

Slovenský štát

15. 3. 1939

Německo obsazuje Čechy a Moravu (operace Marzwirbel)

Podkarpatská Rus vyhlašuje nezávislost na ČSR

16. 3.1939

Maďarské jednotky okupují celou Podkarpatskou Rus

Zřizuje se protektorát Čechy a Morava

                                                                                                                                    

Některá poštovně historická data období 1938 – 1939

(ve vztahu k vyplácení výplatními stroji)

18. 10. 1038

Na zabraném území končí oficiální platnost čs. známek

(používají se dosud platné sazby, souběžné používání českých a německých cenin je nepřípustné).

19. 5. 1939

Na území Protektorátu Čechy a Morava vyšel výnos č. 93.369-V/1/38 vztahující se k výplatním otiskům.

1. 9. 1939 Bylo povoleno vyplácet otisky výplatních strojů i balíkové zásilky, cenné krabice a cenná psaní (pro vnitřní i mezinárodní styk).

19. 9. 1939

Nařízeno změnit výplatní razítka otisků z názvu ČESKOSLOVENSKO na BÖHMEN UND MÄHREN/ČECHY A MORAVA. Ke tvaru výplatního razítka se úřední výnosy nevyslovují.

5. 12. 1939

Nařízeno používat dvojjazyčná denní razítka otisku (např. PRAG 1/PRAHA 1) po celém území Protektorátu.

Poznámky:

Protektorátní výnosy týkající se aplikace německého jazyka na místě určeného pro oprávněné označení uživatele ve výplatním otisku či dvojjazyčnosti ve sledovaném období nevyšly. Vše bylo ponecháno na rozhodnutí uživatelů strojů. Na rozdíl od důsledné dvojjazyčnosti a preferování německého jazyka před českým jazykem v denních a výplatních razítcích.

Zajímavosti/ detaily lze najít dále v článku L. Cibulky, Výplatní stroje Francotyp a jeho otisky (Český filatelista č. 3/1940, strana 36-37) a v příspěvcích L. Novotného v Národním sběrateli (ročníky 1940, 1941).

Během existence nově vzniklých státních celků z bývalého Československa došlo k dalším různým nařízením na základě výnosů (nap. používání modrých otisků v Protektorátu, vyplácení obchodních tiskopisů, osvobozené zásilky od poštovného, smíšené frankatury, možnost vyplácení výplatními stroji pomocí poštovního paušálu – „P“, použití výplatních strojů pro jiné účely –placení výplatného u poštovních spořitelen , zavádění dvojkruhových denních razítek, atypické názvy v denním razítku apod.).

Na území Podkarpatské Rusi a odstoupených území Slovenska Maďarsku resp. Polsku, začaly předpisy platit ihned. Pokud se vyskytly výplatní stroje na tomto území (např. ve městech Mukačevo, Chust aj.), pak se aplikovaly tvary a nápisy v těchto razítcích podle poštovní správy, která orgány pošty řídila.

V dalším odkazuji zájemce na zdroje nařízení či na archivní fondy v příslušných archivem, či na veřejné věstníky.

SONDA DO REALIZOVANÝCH ZMĚN

     Změny, jak již jsem naznačil, probíhaly jednak na oficiální úrovni kompetentních úřadů na všech, zejména centrální úrovni (hlavně změna státnosti a názvu poštovních úřadů - na Slovensku poštovní záležitosti spadaly pod ministerstvo dopravy a veřejných prác, rezort poštový), jednak na úrovni uživatelské. Dalším původcem změn bylo fyzické a morální zastarání strojů či změny štočků či uvedení , případně zavedení nových strojů do provozu, které prováděly po dohodě s uživatelem ( generální zástupci strojů Francotyp v Protektorátu Čechy a Morava byl B. Jarolímek a na Slovensku byl Miloš Krupec z Bratislavy, na Podkarpatské Rusi Kálmán Molnár z Budapešti?).

                                                                                                                                                       

   Změny dokladované na výplatních otiscích eventuálně uvádím v ilustrační příloze, kterou jsem rozdělil do sedmi částí z důvodu snazší orientace a přehlednosti. Je dobré si všimnout jazykového aspektu denního razítka.

     1/ Období 1926 – 1938/Československo. – tzv. klidové období – útvar politicky a státoprávně stabilizován, nedocházelo k dramatickým a razantním změnám. Jazykové zvyklosti ustáleny,

     2/ Roky 1938 - 39 Doporučuji si ilustrační mapy prohlédnout v dostupné literatuře, (např. Česko   Ottův historický atlas autorů Eva Semotanová a kolektiv, Praha 2007, zejména strana 331). Nepublikujeme z důvodů autorských práv. Zdrojem může být i cz.wikipedia.org.

     3/ Období 1938 – 1945/Deutsche Reichspost – výplatní stroje na odstoupeném území. Zajímavé je razítko Mannesmannových železáren z Chomutova - vysekané české názvy pošty v denním razítku a výplatního razítka. Ale zejména při zachování tvaru výplatního razítka – motýlka. Aplikovaly se přivezené říšské výplatní stroje (poznatelné podle gotických číslic ve výplatní m razítku) či nasazení nového vzoru výplatního razítka při zachování jednokruhového denního razítka, s vysekáním českého názvu pošty. Další změnou je dovezení stroje s dvoukruhovým denním razítkem s můstky z Německa, typickým pro Německo těchto let. Na místě označení oprávněného uživatele zmizely české názvy, objevily se jen německé – nastala rychlá germanizace. Z otisků této doby vidíme i posunutí německého názvu pošty do horní části kruhového denního razítka. Toto období popisuje ve svém Katalogu „Sudet“ 1938 – 1945 dr. Miroslav Bouška a ing. Luděk Janů za spolupráce ing. Vladimíra Feldmanna, Praha 1994. Zde najdete i další zajímavosti ze sbírek autorů,

     4/ Období 1939 – 1945/Slovensko – na první reprodukované celistvosti je vidět výplatní otisk zaniklého Československa použitý v Žilině s datem 8. 5. 1939 v nezměněné podobě. Krátce po vzniku Slovenska těchto případů bylo několik.  Seznam uvádí několik zdrojů: www.infofila.cz, publikace ing. Ján Marenčík, Slovensko 1939 – 1945, Katalóg odtlačkov výplatných strojov, Košice 2008, strana 5-6) Tento autor ve stejné publikaci reprodukuje i slovenské otisky nového vzoru platné pro Slovensku, seznam slovenských otisků uvádí i i dr. Miroslav Bouška ve své publikaci Katalog výplatních otisků Protektorátu Čechy a Morava 1939 – 1945, Praha 1997, I. díl, strany 255 – 283).

                                                                                                                           

     V této příloze reprodukuji několik celistvostí z mé sbírky. Čtenář si jistě všimne u jedné z nich znaky německé cenzury.

    

     5/ Období 1939 – 1945/Podkarpatská Rus pod Maďarskem – na tomto území a pravděpodobně i na území slovenském odstoupeném Maďarsku se do výplatních strojů aplikovala maďarská denní a výplatní razítka. Tento fakt ilustruji na příkladu uživatele LAT – pro srovnání :československá varianta (ze sbírky) a maďarská varianta, kterou uvádí nově vydaný katalog autorů Péter Gidófalvy a Andor Hodobay, Gépi bérmentesíétés Magyarországon I. Francotyp bélyegzések 1928 – 1987, Budapešť 2014).

6/ Období 1939 – 1945/Protektorát Čechy a Morava – uvedené výplatní otisky ukazují na postupnou germanizaci československého výplatního otisku jednak na základě nařízení (viz shora) protektorátních úřadů, jednak na základě rozhodnutí oprávněného uživatele výplatního stroje.

Přehled se dotýká několika kategorií:

a/ výplatní otisk s československým vzorem - rok 1939, došlo k převisu i za datum 19. 9. 1939, pokud se týká změny v nápisu státu,

b/ výplatní otisk s protektorátním vzorem,

c/ Výplatní otisk s nařízenou dvojjazyčností v denním razítku (německý/český název pošty). Ukázky ukazují i přístup uživatelů k jazyku označení oprávněného uživatele (český text, někdy až provokativní-viz Jos. R. Vilímek, neutrální text – jméno, logo, adresa, německý text – viz Der Neue Tag, dvojjazyčný text - Českomoravský svaz pro chmel, sklad a pivo). Vysvětlení prosáklo na veřejnost– dvojjazyčnost musely aplikovat státní útvary, organizace a instituce, ryze německé firmy se přiklonily k německé mutaci, české zatím zůstaly u svého jazyka, ale i to se měnilo…). tato informace se zdá být logická. Další ukázky se dotýkají zvláštnosti u stroje Úřadovny pro súčtování bodů v Praze a modrých výplatních otisků pro vydavatelství (to prvorepubliková poštovní správa neschválila – existují z této doby jen eseje). Další celistvosti ukazují:

- pokračující germanizace otisků - zejména v Brně a Olomouci – prosazen jen německý název pošty v denním razítku BRÜNN a OLMÜTZ, zejména koncem existence Protektorátu v letech 1944 a 1945 .Tento trend byl jen na Moravě v místech s velkou německou menšinou, jednalo se pravděpodobně o místní nařízení či iniciativu. V této souvislosti je zajímavé denní razítko z Lažánek na jedné z celistvostí!

             - zajímavost na srovnání dvou otisků u dvou uživatelů, kde pokračuje germanizace. U Hellady                        

             jen u denního a výplatního razítka, u Českého rozhlasu je germanizace ostřejší, i když stále      

             zůstává dvojjazyčná,

             - chybotisku v datu otisku, u jednoho se vývoj přehoupl do roku 1950, u druhého předběhl            

             domu a skončil v roce 1938. Toto je spíše ilustrace pro odlehčení…

7/ období 1945 – další rok/obnovené Československo – dalších několik celistvostí dokladuje vývoj po osvobození a obnovení Československa, hlavně rok 1945, ale i další. Vidíme znárodňování československého otisku, vše vrací k normálu ve všech obnovených částech, s výjimkou Podkarpatské Rusi. Vidíme otisky s vysekaným německým názvem Protektorátu, na další celistvosti obnovený otisk v čsl. verzi, ale strojové razítko bylo vysekáno –německý název zmizel, další celistvosti mají vysekaný německý název pošty bez následného posunutí českého názvu do horní části razítka. Stopy vysekání vidíme i v názvu uživatele (vysekané německé názvy). Slovenské otisky se vrátily k normálu ve výplatním razítku.

Do této doby se promítly i změny týkající se vzhledu výplatního a později i denního razítka. Poštovní správa osvobozeného Ćeskoslovenska se rozhodla místo motýlka umístit do výplatního razítka pseudoznámku či zoubkovaný obdélník od roku 1946 a později či dokonce vzápětí i dvoukruhové denní razítko. Změnám nebyl konec. I když do odstoupených území pronikly i stroje nové soustavy Postalia společně s novými stroji Francotyp (nové číslice zejména gotické ve výplatním razítku) již během války, v tomto poválečném období poštovní správa zavedla i na přepážky výplatní stroje v roce 1946 a povolila zahájit s výplatními stroji švýcarské provenience Hasler. Skutečně doba plná změn.

Některé otisky zachovaly protektorátní vzhled pravděpodobně z důvodů nedostatčených kapacit techniků firmy B. Jarolímek (změn bylo hodně). Některý uživatel toto nechal jen tak (pravděpodobně se souhlasem poštovní správy) , někteří vtiskovali na celistvosti neplatnost německých názvů či upozornění, že vyčerpávají zásoby obálek s německými názvy …. Mění se i názvy na obálkách z“ České“ na „Československé“. Nastává jazyková, ale i právní a státoprávní obnova. Zajímavostí bylo hodně a celistvosti z této doby po válce jsou víc než pestré.

Dochází i ke změnám vzhledu výplatních strojů z jiných důvodů než jazykových či státoprávních, jsou jimi, jak jsem již uvedl technické. Park výplatních otisků se obohatil novými stroji (dovezenými z Německa na obsazená území atd.). Toto však nebylo účelem tohoto příspěvku. Tyto záznamy najdeme v různých publikacích a katalozích, které vyšly u nás, na Slovensku,v Německu. Na ně laskavé čtenáře odkazuji.

Na závěr jednu definici, která postihuje to hlavní, co bylo v příspěvku řečeno. Referenci lze najít v publikaci Československá filatelie, Praha 1988, anebo přesnější a výstižnější v mé publikaci Výplatní otisky, která vyšla v Praze v roce 1991 vlastním nákladem, kde tuto definici otiskuji (zájemcům jsem ochoten zbylé výtisky zaslat zdarma na udanou adresu jen proti zaplacení porta, adresa pro objednávky a zaslání porta Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Ivan Leiš, Václavická 2385, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice, na těchto adresách uvítám i vaše názory, doplňky, postřehy, za které předem děkuji). Tam se praví:

„Znárodněný výplatní otisk

Výplatní otisk ze stroje upraveného zásahem do jeho některých částí tak, aby vzhled otisku odpovídal zmíněným historickým, společenským apod. poměrům a okolnostem. Zásahy mohou postihnout všechny jeho hlavní tři části: výplatní otisky (odstranění názvu státu), denní razítko (odstranění nežádoucího názvu pošty v některém jazyce), označení oprávněného uživatele (odstranění nevhodné či nepřípustné textové části). Na území Československa došlo ke znárodňování v roce 1938, dle v průběhu let 1938 – 1945 (odstraňování českých textů), dále v roce 1945 (odstraňování německých textů). „

A o tom zejména v tomto článku v souvislosti s připomínkou 70. výročí ukončení II. světové války šlo.

Zdroje:

a/ vlastní sbírka

b/ vlastní autorské publikace

c/ publikace ostatních autorů (uvedeny v textu článku a vztahující se i na další skutečnosti uvedené v článku).

Přidáno: 4. 2. 2015                                                                           Autor: Ivan Leiš

 

 

 

Poznámka: Tato studie byla psána pro portál www.kf0015.cz, kde v roce i s obrázky byla zavěšena. 

 

   

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS