HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - pondělí, 09 prosinec 2019

CELISTVOSTI V RARITY PŘETVOŘENÉ (62)

Slovenské předběžné výplatní otisky

 

Dne 14. 3. 1939 vzniklo samostatné Slovensko odpojení této země od tehdejšího Československa. Výplatní stroje s nápisem Ćeskoslovensko pokračovaly v provozu a vyplácení zásilek v původním vzhleduTolerance existoval do června až července 1939. V srpnu se začal původní název státu měnit na SLOVENSKO. Tyto otisky kze nazvat slovenskými předběžnými otisky. V katalozích se obvykle neuvádějí, jsou zachyceny v separátních seznamech, z nichž přehled Viléma Bulanta vypracovaný pro filatelistickou firmu Burda vychází ze seznamu v Národním archivu v Praze. Ani ten však není úplný, jak o tom svědčí další otisk s nápisem ČESKOSLOVENSKO s datem 9. 5., 1939, který jsem nedávno nalezl. Uživatelem je Veĺkonákupná spol. družstiev, odbočka pre Slovensko v Žilině (VDP Budúcnosť), dohlédací pošta ŽILINA 2. V seznamu není tento otisk uveden.

Otisk je sběratelsky označen FR 8h - 4m, soustava Francotyp. Tento stroj vyplácel zásilky od února 1937 (v katalogu Bouška-Leiš uveden pod číslem Ž 7, v katalogu Marenčík má číslo Ž 12 - zde již s novým názvem státu)  a na počátku Slovenska i v prvních měsících tohoto státu. Je pravděpodobné, že později dojde k dalším objevům dalších těchto otisků.

 

SLO 1 001

 

Číst dál...

CELISTVOSTI V RARITY PŘETVOŘENÉ (61)

POMLČKA VE VÝPLATNÍM RAZÍTKU

Během druhé československé republiky a později Protektorátu ČM v letech 1938 a 1939 do úplné změny vzhledu výplatního razítka na našem území objevilo několik výplatních otisků s pomlčkou v názvu státu Česko - Slovensko. Stalo se tak na základě jednání čs. parlamentu a neschválených zákonů (pro nedostatek hlasů.). Nikoliv však masově. Jeden z dílů tohoto seriálu se těmto otiskům a celistvostem věnoval.

Pomlčka v názvu státu se objevila i o mnoho let později na Slovensku ve výplatním otisku pošty 810 00 BRATISLAVA 1 (?). Otisk byl zasazen ve výplatním stroji FRAMA (v nezoubkovaném výplatním razítku).  Datum repordukované celistvosti 24. 9. 1991. I když výplatní hodnotou byla 1 Kčs, celistvost neprošla poštou. Na místě označení oprávněného uživatele bylo propagační označení výstavy "Medzinárodné dunajské výstavy a trhy '91"/Filatelistický stánok s kresbou parníku.

Uživatel neuveden - filatelistický stánok k identifikaci je nedostatečný název. není ani jasné, zda se nejedná o suvenýr z ochoty a zda vůbec vyplácel zásilky. Tehdy totiž náš právní řád neznal název státu ČESKO - SLOVENSKO, i když za rok a něco k rozdělení Československa došlo oficiálně a státoprávně. Je znám i otisk bez označení (štočku Filatelistického stánku), a to i s pomlčkou v názvu státu - zobrazeno na druhé připojené celistvosti.

 

 

 

ě.Pomlčka 001     Stánek 001

 

 

Číst dál...

CELISTVOSTI V RARITY PŘETVOŘENÉ (60)

CHYBOTISKY V DATU

 

Výplatní otisky se sbírají též pro své chybotisky, které jsou solí a pepřem každého oboru. Nejinak tomu je i u výplatních otisků. Často se stávají přehmaty buď v chybném nastavení data denního razítka obsluhou anebo dojde k poruše stroje v datu. Anebo zapůsobil jiný faktor?

Reprodukuji dvě celistvosti, které měly být prvními otisky svých uživatelů - PRAHA 38 Velkokupecký podnik Bratří Vodičkové Praha s ochrannou známkou Bravo a PRAHA 7 uživatele Vydavatelství novin Národní práce/Večerníku Národní práce Ženských novin. Pikantní jsou data, která nesvědčí o tom, že v té době byl už  anebo byl stále Protektorát Čechy a Morava.

Data u otisků:   Vydavatelství novin  28. 3. 1938 (!). Tento stroj začal vyplácet od prosince 1939. Bratři Vodičkové 25. 5. 1950.Tento stroj byl v provozu  od května 1941. V prvním případě Protektorát ČM už nebyl, v druhém případě ještě nebyl. Oba případy jsou datovými chybotisky. Proto je nutno si celistvostí do sebemenšího detailu všímat a správně vyhodnotit. Zde jde o pikantní chybotisky. Možná, že přání obsluhy bylo přáním myšlenky v tak těžké době okupace a válečného stavu.

Podobných případů je v dlouhé historii čs. výplatního otisku celá řada, jedná se zajímavost, která by sběratelům uniknout neměla.

 

Chybná data 001 

 

 

Číst dál...

CELISTVOSTI V RARITY PŘETVOŘENÉ (59)

DALŠÍ PŘÍKLADY FIALOVÝCH OTISKŮ

 

DALŠÍMI PŘÍKLADY FIALOVÝCH VÝPLANÍCH OTISKŮ JSOU OTISKY STROJŮ, KTERÉ VYVINULA PROVOZNÍ LABORATOŘ ŘEDITELSTVÍ SPOJŮ V ŽILINĚ NA ZÁKLADĚ POŽADAVKU FEDERÁLNÍHO MINISTERSTVA SPOJŮ V ROCE 1978. Vyvinulo se zde samoobslužné zařízení pro příjem doporučených zásilek do váhy 50g v tuzemsku. Proto tyto otisky unikly pozornosti UPU. Stroje byly určeny pro poštovní proovz v tuzemsku (satbilní limitovaná výplatní hodnota). 

Byly vyrobeny tři automaty. Automat č. 1 byl v provozu na poště O10 01 ŽILINA 1, č. 2 na poště 017 01 POV. BYSTRICA 1 a č. 3 na poště 701 01 OSTRAVA 1. Existuje i několik zkušebních otisků, např. s uvedením ZKUŠEBNÍ PROVOZ s poštou 010 01 ŽILINA 2 v různých barvách  av  různém vzhledu anebo 014 01 BYTČA 1, kde se uvažovalo umístit automat č. 1.

U reprodukce první celistvosti s podacím lístkem stojí za pozotnost různá podací čísla - na celistvosti a na podacím lístku. 

Posledním případecm je automat na příjem doporučených zásilek čs. výroby. Automat byl umístěn v Experimentálním středisku pošty Náchod 1 (sídliště Plhov). Barva též fialová. Celistvost je na druhé reprodukci.

 

VÚS 1 001     VÚS 2 001

 

 

 

Číst dál...

CELISTVOSTI V RARITY PŘETVOŘENÉ (58)

FIALOVÁ DOVOLENÁ

 

Výplatní otisky charakterizovala oficiálně pouze a výhradně červená barva, ve 40. letech se do tohoto monopolu vmísila barva modrá pro novinové zásilky. Další oficiální barvo (se souhlasem místních poštovních orgánů, bez souhlasu UPU) byla barva fialová na výplatní stroje vyrobenách v Československu zkušebně. Zejména na příjem doporučených zásilek. Vyskytlo se několik případů. Dnes ten, kterým to začalo.

 

V letech 1968 - 1972 byl ve Výzkumném ústavu spojů (VÚS) prototyp výplatního stroje pro příjem doporučených zásilek. Reprodukuji zkušební otisk automatu VÚS z období příprav a nasazení na poštu PRAHA 6 spolu se speciálním podacím lístkem, který byl vydán pro tento účel. Otisk na potvrzení se nelišil od hlavního otisku na zásilce a byl otiskován na rub lístku, který byl bez potisku. Averz lístku obsahoval tištěné poučení a místo pro odesilatele a adresáta. Zkušební provoz probíhal od 5. 4. 1973 do 29. 8. 1973 Celkově bylo aoutomatem přijato 520 zásilek. Zachovalo se jich jen několik, i když tento pokus byl veřejnosti znám.

 

Fialová PRAHA 6 001

Číst dál...

CELISTVOSTI V RARITY PŘETVOŘENÉ (57)

Užití nepovolených barev

Výplatní otisky na území Československa byly povoleny jen v červené barvě, navíc jasné červené barvě. V krátkém období několika let (1942 - cca 1948) se pro novinové zásilky povolila barva modrá. Týkala se jen soustavy Francotyp a jen komerčních subjektů. Zejména v období let 1946 - 1992 se však vyskytla u několika strojů, a to jak v komerční sféře, tak i u poštovních barva modrá, černá, fialová, smíšená (modročerná) apod. Toto bylo proti existujícím pčedpisům, poštovní správa nijak nesankcionovala tyto případy a tolerovala je. Tyto barvy, ať již originální od výrobce (případ modré - zbytek dřívějších zásob) anebo nekvalitní např. inkoustové, byly nouzovým řešením při nedostatku originální červené barvy z důvodů nedostatku devizových prostředků a byly použity, aby předplacené výplatné mohlo být využito. Mnohdy barvu doprovázel i nekvalitní otisk jak z důvodů nekvalitní barvy, tak z důvodů začínajícího morálního a fyzického opotřebení výplatnách tsrojů. Některé podobné otisky se těžko dají reprodukovat.

 

Jako jeden z příkladů je výplatní otisk Keramických závodů n.p. z Teplic II (otisk FR 8 - 0 - 3m (g) s datem12. 5. 1981). Ve sbírce mám i další otisky, z nichž nejzazší nese datum 12. 2. 1982. Období použití nepovolené barvy bylo poměrně dlouhé.  Musím dodat, že tento otisk je velmi kvalitní a dokazuje, že pozdější rozhodnutí UPU ohledně použití jiných barev než červené, bylo dost prozíravé a správné. Z estetických důvodů, ale i z důvodů snadnějšího čtení výplatního znaku. Příkladem mohou být digitální výplatní otisky z období 2014 a dále použité na území České republiky (ale o mnoho dříve i na Slovensku, v Rakousku a v Německu) Podobné otisky jsou zajímavým doplňkem specializovaných sbírek, i když se vysloveně o vzácné kousky nejedná.Anebo ano?

 

modrý OVS 001

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS