HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - neděle, 08 prosinec 2019

CELISTVOSTI V RARITY PŘETVOŘENÉ (56)

Otisk s ambicí na esej 

Ve sběratelském oboru existuje řada otisků, které je těžko zařadit do škatulky. Jedním z nich je i otisk soustavy Francotyp Pražské vzorkové veletrhy, který vznikl v červnu 1926, kdy ještě vyplácení výplatními otisk nebylo v ČSR oficiálně povoleno. Tento otisk byl použit jako předváděcí otisk - doklad k žádosti o poskytnutí bankovního úvěru pro firmu B. Jarolímek. Žádost i díky tomuto "důkazu" byla vyřízena pozitivně a firma mohla coby novopečený generální zástupce firmy Francotyp začít obchodovat s výplatními stroji této firmy. Mohla být esejí, kdyby se později ve stejném vzhledu objevila v majetku Pražských vzorkových veletrhů. Tato firma si později stroj zakoupila, ale použila celou řadu jiných označení (štočků). Nicméně tato celistvost, která prošla jen rukama úředníků, je cenná tím, že pomohla uskutečnit bankovní toky a  pozdější byznys firmy B. Jarolímek. Nyní je součástí úředního archivu. Do historie sběratelského oboru však patří. Zatím je jen v jednom exempláři.

Ba co víc. Podrobně jsme otisk prozkoumal a zjistil jsem, že výplatní stroj Anker, který jej vytiskl,  byl identický s prvním oficiálně uznaným výplatním strojem u nás, který začal vyplácet zásilky v Živnostenské bance od 16. 9. 1926 s tím, že bylo do něj zasazeno nové označení "ŽIVNOSTENSKÁ BANKA V PRAZE." nového uživatele, prvního v čs. poštovním provozu.

 

První 001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...

CELISTVOSTI V RARITY PŘETVOŘENÉ (55)

Předváděcí stroj pro novinové zásilky

 

Čs. poštovní správa záhy po zavedení výplatních strojů do poštovního provozu velmi seriozně koketovala s myšlenkou zavést i stroje na vyplácení novinových zásilek. Na její přání továrna Bafra zkonstruovala speciálně pro ĆSR předváděcí stroj pro novinové zásilky. Stroj byl podobný stříji Francotyp C3 avšak s motorem zamontovaným do stroje. Otisk, který stroj produkoval, byl však odlišný od zavadených otisků a to uspořádáním, vzhledem i velikostí.Výplatní razítko bylo vlevo od denního razítka, pořadové číslo chybělo. Rozměry byly 32x15 mm. Poštovni správa stroj nezakoupila. Otisk zůstal otiskem předváděcím. Nicméně do historie čs. otisku jednoznačně patří.

Do tohoto seriálového přehledu tento otisk pro svou výjimečnost zařazuji, i když neprošel nikdy poštou. Byl tištěn na lístek speciální barvy. V současné době jsou z námi jen tři exempláře, z nichž jeden reprodukuji. Pro svou zajímavost a historickou cenu má označení dvojité er.

 

Bafra 001

 

Číst dál...

CELISTVOSTI V RARITY PŘETVOŘENÉ (54)

Návrhy na otisk Válcoven Mannesmannových trub v Chomutově

 

Výplatní otisk Válcoven Mannesmannových trub v Chomutově (Komotau) byl otiskem typu A, s označením FR 6 s - 4m a se skromným firemním označením  pod výplatním razítkem. Reprodukovaná celistvost je z 2. 9. 1932. Nic zvláštního.

Nicméně zajímavý byl. Tento otisk byl jedním z prvních vysekaných po Mnichovské dohodě. Vysekal se český název v denním razítku a dále název Československo ve výplatním razítku. "Motýlek" vesele vyplácel zásilky i  vysekaném  stavu, i když vlevo vpravo od něho již všechny výplatní stroje nesly státní znak německé orlice a německé názvy. Tím tento otisk "proslul".

Je tu i další zajímavost. Dnes k této celistvosti připojuji pět zvláštních celistvostí, kde jsou zobrazeny návrhy na to, jak by mohl otisk Mannesmanna vypadat po zavedení jeho výplatního stroje  do poštovního provozu Zajímavé je datum návrhů - 10. 12. 1926. Tehdy se asi začalo přemýšlet o koupi stroje a na řadu přišly návrhy štočků. Jeden z nich byl vítězný, byl do stroje zasazen a začal vyplácet poštovní zásilky.

 

O tomto otisku jsem již psal na začátku seriálu, ale je vidět, že se stále něco objevuje, někdy i podstatného a zajímavého jako v tomto případě.

 

 

Man 1 001  Man 1 002          MAN 2 002     MAN 2 001     MAN 3 001     MAN 3 002

Číst dál...

CELISTVOSTI V RARITY PŘETVOŘENÉ (53)

ESEJ PRVNÍHO ČS. OTISKU

 

PRVNÍ ESEJ 001

 

Prohlížím si zobrazenou celistvost a poskočilo mi srdce. Na celistvost se skví ve své plné kráse první esej prvního výplatního otisku Československa ( typ A s označením  FR 6 s - 4m). Padělek je vyloučen kvůli třem znakům, které z pochopitelných důvodů nebudu zmiňovat.  Otisk vytvořil výplatní stroj FRANCOTYP ANKER (výrobce Anker Werke A., G. Bielefeld.Dohlédací pošta v denním razítkum PRAHA 25. Stroj to byl čtyřmístný, schopný tisknout hodnoty na bázi multisystému až do hodnoty Kř 99,99. Pořadové číslo (sčítač počtu otisků)byl ve středu mezi denním a výplatním razítkem (od roku 1927 se ve výrobě přemístil nahoru). S prostým odůvodněním - více místa pro označení uživatele.

Teď to hlavní: datum otisku  10. 9. 1926.

Toho dne neměl výplatní stroj a jeho otisky  úřední povolení k vyplácení poštovní zásilek. To měl až 16. 9. 1926, kdy v budově Živnostenské banky poštovní  úřední komise v čele s dr. K. Dunovským protokolárně uvedla tento stroj v oficiální provoz. Zároveň jej uznala jako první v našem poštovnictví. První platný otisk se vytiskl  na obálku s protokolem (je v archivu Poštovního muzea v Praze). Otisk s tímto datem je zkušebním otiskem a ze sběratelského hlediska esejí též essayí (dle výplatně otiskářské definice: "otisk, který nenabyl oprávnění sloužit svému účelu dopravit dopis na určené místo"). Jedná se tedy o esej, jejíž otisk v nezměnéné podobě začal regulérně vyplácet zásilky o týden později dne 16. 9. 1926 a vyplácel tak až do doby změny dohlédací pošty z PRAHA 25 na PRAHA 1. Malá poznámka: komerčně začal vyplácet zásilky až 17. 9. 1926.  První den byl úřední, protokolární, nekomerční, i když předepsané otisky se "vyjely".

Každopádně má zobrazená celistvost, i když neprošlá poštou,  označení dvojitého er.

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS