HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - sobota, 07 prosinec 2019

CELISTVOSTI V RARITY PŘETVOŘENÉ (52)

SPADLÁ HVĚZDIČKA

 

Jednu ze zajímavostí poskytují výplatní otisky Francotyp i v období otisků z území Československa v období 1946 - 1992. Je jimi i zobrazený výplatní otisk FR 8 - 0 - 4m s datem 13. 12. 1948 uživatele ŽB (Živnostenská banka, pobočka Praha, Poříčí 24). 

Ve výplatním razítku je výplatní znaménko ve formě "spadlé hvězdičky". I číslice výplatního razítka jsou nezvyklé tučné. Otisk na svou dobu je  kvalitní. Celistvost několik dní putovala tak, že na konci cesty byla nedoručitelná, což stvrdilo razítko poštovního doručovatele: "dle sdělení správce domu je adresát neznám". Na averzu je další adresa  firmy Textilia již s novým právním statutem národního podniku. Sídlo objeveno a zásilka byla snad i doručena. 

 

Źivnobanka 001

 

Číst dál...

Důvody vzniku esejí výplatních otisků ve 20. a 30. letech 21. století

ESEJE VÝPLATNÍCH OTISKŮ

Důvody vzniku esejí výplatních otisků ve 20. a 30. letech 20. století

1/ STROJE Z PILNOSTI

Subjekt projevil zájem, což bylo obchodním signálem pro firmu B. Jarolímek k znásobení propagace, připravit stroj s výplatním otiskem – esejí a jeho předvedení ve firmě zájemce. Stroj opatřený štočkem byl připraven a předveden v sídle zájemce. Pokud byl obchod uzavřen, z eseje se stal právoplatný výplatní otisk. Pokud ne, došlo na další hledání kupce a firemní štoček čekal ve skladě B. Jarolímka, až se dočkal.

2/ ZMĚNA NÁZVU BUDOUCÍHO UŽIVATELE

 Výplatní stroj se štočkem byl připraven, mezitím uživatel změnil z nejrůznějších důvodů název. První varianta se stala esejí, druhá právoplatným výplatním otiskem.

Příklady:

E. B. – Praha 25 esej …………………………………………….Úvěrní banka Praha 25 otisk

Úrazová dělnická pojišťovna Praha 25

Slavia pojišťovna Praha 25 (změna označení a denního razítka)

P.V.V. Praha 25

3/ ZÁJEMCI O VYPLÁCENÍ NOVINOVÝCH ZÁSILEK

Ministerstvo PT uvažovalo, že povolí modré otisky na novinové zásilky. Nestalo se tak , adepti na zakoupení těchto strojů své původní úmysly odřekli. Stroje získali další zájemci pro vyplácení normálních listovních zásilek.

Příklady:

Otto Praha 1

objednávka pod podmínkou, že bude povoleno vyplácení novinových zásilek (dohlédací úřad Praha 1, tři stroje (jeden z nich KČF navrácen B. Jarolímek)

J. Hložek Praha 1 – vydavatelství odborných časopisů (stroj vrácen)

Štít Hradec Králové

Schulz Praha

Národní banka československá- štoček ryt znovu…..

 

 4/ ŠTOČKY A S CHYBOTISKY + TECHNICKÉ DŮVODY

 

Při rytí či zadávání štočku se vyskytly chyby v návrhu či při výrobě.

Choceň s obráceným “Ň“  (M. Robitschek, přádelna bavlny)

Choceň 001

Zdroj: Archiv A.Jonáše, exponát Juan Enrique Page

Příklady:

Pivovar Světovar/Weltbräu Plzeň-stroj se ocitl u B. Jarolímka,,,,,,,,,,pivovary se sloučily s  fou. Gambrinus

Štoček se vyryl v tomto znění, pak někdo rozhodl, že český název stačí, německý název se odpiloval.

Prokop a Čáp - omylem namontováno chybné razítko při opravě.

Popper, továrna na obuv, Chrudim – přiřčen úřad Chrudim 1, na štočku jen Chrudim – chybně

Dolovací a průmyslové závody dříve J. D.Starck - Falknov- chybně ryto v DR N/O a A/E – správně A.O. A.D.E.

 Lefenix pojišťovna, Brno –všechna čísla i VR změněny – technické, provozní důvody

M. Dub –chybné označení poštovního úřadu a nadbytečný název v nápisu OOU

Bankovní dům Bischoff, Liberec – netiskla pořadová čísla, stroj zaslán do generální  opravy

Lučebnicové závody Kolín – změněny číslice hodnot na bubnu (?)

5/ MÁHLÉ ROZHODNUTÍ POŠTOVNÍ SPRÁVY ČI ZADAVATELE QUASI UŽIVATELE

 

Štoček se vyrobil, poštovní správa po zhotovení štočku rozhodla o změně pošty či o názoru k vyrytému označení oprávněného uživatele.

Příklady:

Ess 1 Česká Průmyslová Banka v Praze – otisk se buď nelíbil (neurovnaný vzhled) anebo technická příčina – nevydržel tlak tisku – došlo k zjednodušení a změně

ČESKÁ PRŮMYSLOVÁ BANKA - příliš nalevo pod VR

Česká banka Union – do DR doplněno rozlišovací písmeno “a“ (rozhodnutí pošty)

Pražská městská pojišťovna , změna stroje – nápis přenesen Úrazová pojišťovna dělnická pro Ćechy v Praze – otisk se nelíbil – důvod číslo počitadla ve středu, subjekt zakoupil poté stroj s horním číslem počitadla

Diabolo - Separator v Praze – rada MPT změnit pošt. úřad

Společnost Čs. červeného kříže –původně PRAHA 1, MPT doporučilo PRAHA 13 – tzv. příhodnější poštovní úřad

Společnost NEG – nelíbil se původní štoček bez rámečku, společnost se rozhodla po rytí k iniciálám NEG do rámečku

Výbor pro oslavu tisíciletého výročí smrti sv. Václava - úřad PRAHA 8 nevhodný, rozhodnuto o PRAHA 1, několikrát měněn nápis od názvu akce až k subjektu Svatováclavská liga,

dále po přestěhování se změnil z objektivních důvodů poštovní dohlédací úřad

 

ROZHODNUTÍ MPT o nepovolení strojů C3 a C4 – vše zastavit, ale stroje prodané a schválené mohou zůstat. Nevyřízené žádosti uživatelů nebyly povoleny – Kraus Velké Poříčí, J. Riedl, Justin Löschner, Emil Eisenstein, Jakl a Štěřík, Stollwerck, Julien Meyér, Čs.továrny na dusíkaté látky, Panhans, Moravská lidová banka Brno.

Borový, vydavatelství – iniciály LN/FB přeneseny z prostoru mezi DR a VR do nižší polohy (napsal jsem o něm do seriálu "Celistvosti"

ROZHODNUTÍ MPT –zmenšit štoček lva u Grafika, knihtiskárna Plzeň

ROZHODNUTÍM MPT – bratři Böhmové Nový Jičín . MPT rozhodlo o snížení zvýhodněné sazby z 1% na ½% (13. 1. 1932) – firma odmítla. Stroj vrácen.

 

6/ ESTETICKÉ DŮVODY

 

Jubilejní výstava poštovních známek KČF v Praze - znění zachováno, jen vzhled změněn – důvod:nečitelnost.-

 

7/ NEZNÁMÉ DŮVODY

 Příklad:

Česká eskomptní banka: vyrobil se štoček , ale došlo k výměně DR za úplně stejný, jen malé odchylky. Stroj převzala Pražská úvěrní banka.

 

8/ OTISKY GENERÁLNÍHO ZÁSTUPCE VÝPLATNÍCH STROJŮ - největší množství esejí z praktických důvodů

Příklad:

Z počátku se v otiscích nejevily žádné zajímavosti, později MPT trvalo na neutrálním názvu v denním razítku – Poštovní úřad v češtině a Aufgabeort němčině – do roku 1929, měl B. Jarolímek 9 esejí

 

9/ ZÁKAZ VYPLÁCENÍ POŠTOVNÍCH PRŮVODEK

Příklad:

 HUGO DAHM, jablonecká bižuterie, Jablonec n. N. Hugo Dahm

 Stroj přidělen, pořízen štoček, MPT nepovolilo vyplácení, otisk stroje nebyl nikdy pořízen.   

 

10/ ZVLÁŠTNÍ DŮVODY

 

Schindler Jablonec n N. Ministerstvo zamítlo dvojjazyčný název. Firma obešla zákaz natištěním obálky s německým textem. MPT promluvilo i do vzhledu obálky. Zajímavé je, že tato firma nemá u svého otisku esej, vše je vypláceno a prošlo poštovním provozem.

 

11/ PŘEDVÁDˇ2CÍ A ZKUŠEBNÍ VÝPLATNÍ STROJE pro novinové zásilky (úvahy MPT)

Bafra, stroj C3- velikost a uspořádání, pořadové číslo není, rozměry otisku 32/15 mm. datum

25.8. 1929

Hasler12. 8. 1928 - s čarami zamítnuto MPT (též jsem o tomto otisku napsal do seriálu "Celistvosti"

…..

Článek s podklady sloužil jako osnova pro přednášku I. Leiše v KF 00-15 v Domě Portus.

……

Dovětek: Sběratelé mohou být rádi, že se ve 20. a 3O. letech objevil Albert Jonáš, který výplatní otisky sbíral a měl k nim vztah více než vřelý. Díky jemu vznikly dva díly jeho Studií o otiscích Frankotypu, chronologický katalog otisků od úplného začátku s výjimkou předobdobí, kdy se o strojích a otiscích teprve rozhodovalo a kdy vznikla řada cenných esejí. Ty ve Studiích pochopitelně nejsou.

  1. A. Jonáš se nevěnoval jen regulérním otiskům, ale i esejím, bez jeho chronologického katalogu by eseje byly úplně neznámé a my byli ochuzeni o cenné detaily při jejich vzniku a přetavení do poštovně uznaných vyplácejících výplatních otisků.

 

 Příklady esejí (viz text),

ESEJE 001     ESEJE 002

 Ukázky dvou esejí na obálkách. Někteří sběratelé "vylepšili" tyto obálky o dopsáné adresy, čímž historicky původní obálky s esejemi znehodnotili.

 

 

 

         

 

 

Číst dál...

ILUSTRAČNÍ KATALOG ČESKOSLOVENSKO - SVAZEK 1 (1926 - 1939, mimopražští)

 

CATA 0 001     CATA 00 001    

PŘEDMLUVA

Oba autoři našli velké zalíbení v oboru výplatních otisků, jednoho z nosných a zajímavých oborů poštovní historie. Každý z nich v jinou dobu a na jiném místě. Ivan začal sbírat výplatní otisky počátkem 70. let v Praze, Roberto o několik let později v roce 1990 v Luganu, kdy odkoupil od jednoho českého sběratele velké množství výplatních otisků. Oběma pomohly první katalogy, které se objevily v Československu po mnoha letech individuálního sběratelství, které po nadějných 30. letech dlouho stagnovalo. Jeden byl jejich spoluautorem, druhý byl jejich konzumentem. Oba se výplatním otiskům upsaly tělem i duší.

V 90. letech se seznámili a jejich lidské i sběratelské přátelství trvá dodnes. Po nástupu 21. století, který přinesl počítačovou revoluci a digitální postupy, došli ke stejnému nápadu vytvořit ze svých sbírek a dalších známých skutečností barevný elektronický katalog výplatních otisků z území Československa z let 1926 – 1992. Při své práci konzultovali i další renomované sběratele a znalce československého výplatního otisku ve světě jakými jsou Richard Stambaugh z USA a Berhard Brunner z Německa.

Usilovnou a namáhavou prací se zrodil rozsáhlý katalog výplatních otiskl z území Československa v letech 1926 – 1992, jak typologický, tak i z větší části věcný. Dosáhl skoro 2000 stran v sedmi svazcích. Vytvořili jej v letech 2012 až 2014. Sběratelé a další zájemci mají již několik let možnost jím listovat na osobních webových stránkách Roberta anebo na portálu www.kf0015.cz Klubu filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00-15, kam jej Ivan coby tehdejší předseda této entity nechal zavěsit zdarma k užitku sběratelů. Katalogy jsou v původním anglickém a italském jazyce s minimem textů tak, aby byly srozumitelné i pro sběratele neovládající tyto dva světové jazyky. ivan vydal i typologickou příručku, která může česky či slovensky mluvícím zájemcům porozumět vytvořenému katalogu.    

Ivan se rozhodl umístit toto rozsáhlé dílo postupně po jednotlivých dílech a jejich částech na svůj osobní web www.historiapostalis-etc.cz.

Ještě několik technických skutečností. V textu najde čtenář i položky označené červeně, v předchozích katalozích (např. Bouška-Leiš apod.), nebyly uvedeny, jsou tudíž nové.U otisků Francotyp A jsou uvedena pořadová čísla otisku a jejich pozice, u ostatních, pokud není uvedeno něco jiného, se rozumí, že jsou nahoře mezi denním a výplatním razítkem.

Autoři se domnívají, že stále se mohou najít další, chybějící otisky a proto sběratele žádají, aby je nahlásili autorům:

Robertův mail – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ivanův mail – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Předem těmto spolupracovníkům děkují a přejí uživatelům této práce hodně zábavy a poučení při práci s ním.

Eduard Rehberg

 

Copyright Roberto Di Casola a Ivan Leiš

Všechna práva vyhrazena

All rights reserved

Pouze pro sběralské účely

Only for collectors´use

 

Jednotlivé stránky katalogu jsou zavěšovány postupně.

Each and every page of the Catalogue is inserted on the web step by step iregularly.

 

 

 

CATA 1 001         CATA 3 001CATA 2 001     CATA 4 001          CATA 5 001     CATA 6 001      CATA 7 001KATO 1 001KATO 2 001KATO 3 001KATO 4 001KATO 5 001KATO 6 001KATO 7 001     BUM 1     BUM 2     BUM 3     BUM 4      BUM 5     BUM 6     BUM 7      BUM 8     BUM 9      KATO 10 001

 

 CAT 100 001    

 

CAT 101 001   

CAT 102 001

CAT 103 002

CAT 104 001

 

 

 

CAT 105 001

 

CAT 106 001

 

CAT 107 001

 

CAT 108 001

 

CAT 109 001

 

CAT 110 001

 

 

KATA 1 001

 

 

 

 

KATA 2 001

 

KATA 3 001

 

 

 

 

 

KATA 4 001

 

 

KATA 5 001

 

 

 

 

KATA 6 001

 

 

 

KATA 7 001

 

 

KATA 8 001

    KATA 9 001

 

 

KATA 10 001

 

 

 

 

KATA 11 001

 

 

 

KATA 12 001    

 

KATA 13 001

 

Log 1 001

 

 

log 2 001

 

Log 3 001

 

Log 5 001

 

Log 6 001

 

Log 7 001

 

log 8 001

 

Log 9 001

 

Log 10 001

 

Log 11 001

 

KATO 01 001

 

 KATO 02 001

 

KATO 03 001

 

 

KATO 04 001

 

 

KATO 05 001

 

KATO 06 001

 

KATO 07 001

 

KATO 08 001

 

Kato 100 001    

 

Kato 101 001

 

 

Kato 102 001

 

Kato 103 001

 

 

Kato 104 001

 

Kato 99 001

 

Kato 106 002

 

Kato 107 001

 

 

Kato 108 001

 

Kato 109 001

 

Kato 78 001

 

Kato 79 001

 

Kato 80 001

 

 

Kato 81 001

 

 

 

Kato 82 001

 

 

Kato 83 001

 

 

 

Kato 84 001

 

 

 

Kato 85 001

 

 

 

Kato 86 001

 

 

 

Kato 87 001

 

 

Kato 88 001

 

 

Kato 89 001

 

 

Kato 90 001

 

 

Kato 91 001

 

 

Kato 92 001

 

 

Kato 93 001

 

 

Kato 94 001

 

Kato 95 001

 

Kato 96 001

 

 

Kato 97 001

 

 

 

Kato 98 001

 

Kato 99

 

 

Kato 100

 

 

Kato 101

 

 

Kata 102

 

Kata 103

 

Kata 104

 

 

Kata 105

 

 

 

Kata 106

 

 

Kata 107

 

 

Kata 108     Bubu 109 001

 

 

Kata 110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...

NEREALIZOVANÁ VÝSTAVA ALBERTA JONÁŠE

Postava architekta Alberta Jonáše byla nezapomunatelná a zcela výjimečná. Jeho talent zasáhl do mnoha oborů lidské činnosti.

Včetně výplatních otisků. V roce 2014 jsem vypracoval záměr uspořádat výstavu, ale vše zůstalo bez odezvy. Snad se tato výstava uskuteční ke 100. výročí otisku na našem území.  Návrh pro paměť a historii reprodukuji.  V nedávných letech jsme viděli několik výstav, kde bylo jeho jméno zmíněno - na výstavě Hany Podolské byly vystaveny jeho dobové plakáty, výstavu měl i v Poštovním muzeu, kde se připomněly jeho grafické práce pro Ministerstvo pošt a telegrafů.Během letošního Karlovarského filmového festivalu (2019) jsme mohli před karlovarskou (a poté i na hlavní poště v Jindřišské) spatřit jeho filmové a poštovní plakáty.Vystavit by si zasloužily i divadelní plakáty, které Náš JO, jak mu říkali jeho studenti,  vytvořil  zejména pro Vinohradské divadlo.

 

Návrh výstavy A. Jonáš 001     Návrh výstavy A. Jonáš 2 002    

 

Číst dál...

CELISTVOSTI V RARITY PŘETVOŘENÉ (51)

Poštovní otisky bez názvu státu

 

V polovině 70. let byly naší poštovní správě zapůjčeny dva výplatní stroje PITNEY - BOWES touto firmou ke zkušebnímu provozu na přepážkách pošty OLOMOUC 2 a MLADÁ BOLESLAV 3. S přestávkami byly tyto stroje na těchto poštách provozovány v letech 1978 - 1979. Oba stroje měly propagační charakter a byly do nich namontovány propagační štočky anglické firmy s reklamou na model 6300. Na poště Olomouc 2 byl zachován ve stroji až do konce provozu v roce 1978. Na poště Mladá Boleslav 3 byl odstraněn již 15. 3. 1979. Všechny tyto skutečnosti zachycují tři celistvosti s těmito výplatními otisky.

Raritní kuriozitou je, že ve výplatním razítku obou otisků chybí název státu, což je v rozporu s nařízeními UPU. Navíc denní razítko je dvoukruhové bez můstků na rozdíl od ostatních výplatních strojů, které v té době byly v Československu v provozu.

 

PITNEY 001

Číst dál...

CELISTVOSTI V RARITY PŘETVOŘENÉ (50)

První čs. výplatní otisk na Podkarpatské Rusi

V pořadí 171. čs. výplatní stroj a 1. výplatní stroj na nejvýchodnější části Československé republiky zakotvil od 3. 4. 1929 v Užhorodě. Stalo se tak na základě schválení poštovní správy publikované ve Věstníku ministerstva pošt a telegrafů č. 10 z 8. 3. 1929. Uživatelem byla Okresní nemocenská pojišťovna v Užhorodě. I když předpokládáme, že korespondence tohoto subjektu byla velmi četná, celistvostí poštou prošlých se mezi čs. slovenské a maďarské  sběratele dostalo málo. Proto lze na tuto zachovalou celistvost s datem 30. 11. 1930 pohlížet jako na raritu. Denní razítko bylo dvojjazyčné - česko/rusínské. Zajímavé je, že název pojišťovny byl jen v češtině, nikoliv v české a rusínské verzi. Na obálce tomu tak je u předtištěného textu. Stěstím pro sběratele je, že celistvost mířila do Prahy na Ústřední sociální pojišťovnu a že  byla zachycena tehdejším sběratelem F. T. Winklerem. Jinak by asi skončila v koši na papíry.

Užhorod 001

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS