HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - úterý, 03 prosinec 2019

  • Zveřejněno v ZÁLIBY

SLET BALONŮ NA HORÁCH

Slet balonových pilotů Arosa 2012

 

DSC00531     DSC00565     DSC00569     DSC00567    DSC00568     DSC00580          DSC00573    DSC00578     DSC00615     DSC00614    DSC00616     DSC00700        DSC00689          DSC00688        DSC00691    DSC00695

Číst dál...

PĚT CITÁTŮ BERTOLDA BRECHTA

Pět citátů Bertolda Brechta pro dnešní dny

Bertold Brecht (Eugen Bertold Friedrich Brecht)

10. 2. 1898 (Augsburg) - 14. 8. 1956 (Berlin - východní část)

 

 

Kdo nezná pravdu, je hlupák, ale kdo ji zatajuje, je zločinec.

 

Běda společnosti, která potřebuje hrdiny.

 

Všichni se ženou za štěstím, a nikdy je nedostihnou, protože štěstí běží za nimi.

 

Kdyby se nepostradatelný muž týden po své smrti vrátil, nenašlo by se pro něj nikde ani místo vrátného.

 

Žít v zemi, kde se humor nevyskytuje, je hrozné, ale ještě hroznější je žít v zemi, kde je humor potřebný.

 

 

Číst dál...

CELISTVOSTI V RARITY PŘETVOŘENÉ (41)

Německé výplatní otisky na zabraném území

 

Období let 1938 - 1945 je smutným období v životě naší země, zároveň i zajímavým dokládajícím mnoho historických skutečností a událostí.

Vše začalo snahou tehdejšího Německa získat území s převážným počtem německého obyvatelstva, volba padla i na část československého území, pro něž  se vžilo do podvědomí jako Sudety (Sudetské území). Převzetí správy nad tímto územím se uskutečnilo postupně zejména po podpisu Mnichovské dohody Německem, Itálií, Francií a Velkou Británií 30. 9. 1938 v Mnichově.  Tento právní akt se týkal i poštovního provozu a též i provozu výplatních strojů patřících  subjektům se sídlem na tomto území. Sběratel by si měl být vědom několika dalších skutečností při tvorbě své sbírky, které jsou důležité pro uvědomění si pojmu "výkonná moc" a eventuální zprovoznění nových výplatních strojů a jejich otisků:

- Ašský výběžek byl pod faktickou kontrolou Německa prostřednictvím Sudetoněmeckého sboru dobrovolníkú (SdFK) zejména první akcí SdFK dne 19. 9. 1938,

- Linie záboru byla definitivní až ve dnech 22. - 24. 11. 1938,

- Na podzim roku 1938 byla postoupena území československem Polsku (Zaolší na Těšínsku) - rok později byla postoupena Německu po porážce Polska),

- Ne všechna zabraná území byla připojena k říšskému Německu, některé části podléhaly Bavorsku či Rakousku.,

- I konec existence zabraných území byl zajímavý - připomeňme si, že říšská marka byla v platnosti na tomto území  do 31, 7. 1945, platnost protektorátních známek až do 16. 5. 1946, z čehož můžeme vyvozovat důležité analogie ohledně výplatních otisků a pro jejich platnost či provoz. Po 9. 5. 1945 řada otisků ve výplatním razítku měla říšské marky, ne čs. koruny. Mohlo se vyskytnout i staré - předchozí státoprávní označení ve výplatním razítku., tak jak se vyskytlo čs. státoprávní označení na podzim rorku 1938 (i když s vytlučeným názvem státu- viz chomutovský Mannesmann s datem 29. 11. 1938, kde z jednokruhového razítka byly vysekán český název pošty a z "motýlka" název Československo). Vysekaná denní razítka v některých případech vydrřela až do roku 1944 či 1945 (!). Lidé žijí svým vlastním životem....

 

Tyto skutečnosti uvádím proto, že mohou být důležité pro výplatní otisky. Nepochybně převážná část otisků získala postupně nový (německý) vzhled, který se lišil jazykově i vzhledově od předchozích československých otisků. Co se změnilo:

Denní razítko: objevila se dvoukruhová razítka s můstky a německým názvem pošty, zachovány byly původní datumové číslice, vyskytla se jednokruhová - původně čs. razítka ze strojů, které po úpravě byla stále v provozu,

Označení oprávněného uživatele: objevily se pouze německé texty,

Výplatní razítko: nový vzor obsahoval německou orlici, název Deutsche Reichspost a v rámečku častěji gotické číslice. U otisků byly často zachovány původní československé oválné číslice.

Pořadové číslice počitadla: u původních čs. strojů byly tyto číslice původní, u dovezených strojů z Německa v tomto období pořadová čísla byla i nebyla (vše záviselo na modelu stroje).

Jako ukázku otisků použitých v tomto období reprodukuji výplatní otisk uživatele Wochenblatt vydavatelství z Liberce (Reichenberg -Sudeten).

I u těchto otisků nenní sběratelská problematika ještě uzavřena (např. hraniční data apod.).

 

 

Sudety 001

 

 

 

 

-

 

Číst dál...

CELISTVOSTI V RARITY PŘETVOŘENÉ (40)

POSTALIA

 

Když se ohlédneme zpět na uplynulých skoro sto let historie výplatních otisků na našem území, na první pohled zjistíme, že u nás byly dominantní dvě soustavy - obě německé: Francotyp a Postalia. Žádná další soustava, ať již byla z Velké Británie, USA, Francie, SSSR, Śvýcarska, z našich vlastních zdrojů nebyla tak úspěšná jako tyto dvě. A to po všech stránkách - počtem výplatních strojů a jejich kvalitou při náročném provozu.

 

Dnes představuji soustavu POSTALIA, o jejíchž začátcích u nás víme žalostně málo, hlavně na rozdíl od soustavy FRANCOTYP.

 

Pozitivně víme, že první stroje tohoto výrobce na naše území pronikly někdy v roce 1943 z Německa a narušiiy tak dlouholetý monopol soustavy FRANCOTYP. Stroje začaly vyplácet zásilky na území zabraných Německem po Mnichovské dohodě v roce 1938. K dnešním udatu víme, že tu byly čtyři stroje  u komerčních subjektů s dohlédacími poštami  Lovosice, Teplice - Šenov, Nová Bystřice a Vojkovice (na otiscích uvidíme jen německé názvy pošt). Zajímavé bylo výplatní razítko s typickými číslicemi POSTALIA - hlavní motiv: hlava orla (Adlerkopf) s názvem Německá říšská pošta (Deutsche Reichspost) - bez nacistických symbolů. Sbírky evidují otisky s daty 17. 2. 1945, 3. 7. 1943, 12. 12. 1944 a 9. 6. 1944. Otisky jsou zobrazeny v mé publikaci Československé výplatní otisky 1946 - 1992 (typologická příručka na straně 74, 2. části - Praha 2017).  Osud těchto strojů, je neznámý. V čs. poštovním provozu po roce 1945 se neobjevily na rozdíl od řady strojů Francotyp použitých v Sudetech. Pravděpodobně byly zničeny a nebo odvezeny zpět na německé území. 

Jednání a dohoda s čs. poštovní správou o umístění strojů Postalia se uskutečnily na začátku 60. let. Podrobnosti nejsou známy. První výplatní otisky této soustavy byly sběrateli zachyceny v letech 1964 - 1965 a masivně později. V provozu jsou do dnešních dnů (zejména na poštách a při provozu propagačních a příležitostných akcích),  tyto stroje pro zajímavost zatím nejsou poštou licencovány.  Na důkazy ze sbírek veřejnost ještě čeká. K datům říkají hodně otisky předváděcích strojů, eseje či zkušební otisky, pochopitelně opět na celistvostech.

 Ve své sbírce jsem nedávno objevil výplatní otisk POSTALIA na žluté obálce s datem 12. 7. 63 s nápisem POSTALIA/VORF.-F STP. (znamenající POSTALIA - Předváděcí výplatní otisk), s kouzelným výplatní razítkem s nápisem MUSTER - STEMPEL (vzorkové razítko), hodnotou v nulách a dvěma ratolestmi. Na místě oprávněného uživatele či propagačního textu je  nápis  SVĚT VYPLÁCÍ S FIRMOU POSTALIA FREISTEMPLER GES. M. B. H.  a kresbou stylizované zeměkoule s objímající šipkou . Šlo o vzorek otisk Postalia zanechaný v Československu v rámci obchodní propagační akce. Pravděpodobně se zalíbil nejen otisk, ale i předváděný výplatní stroj a nastala smršť. Alternativu k vyplácení stroji Francotyp se zjevila další úspěšná soustava. Měla stejné vlastnosti, zejména multi- a omnivyplácení a snadnou obsluhu. Dodnes jsou zejména proslulé a oblíbené žehličky v provozu. Nás zajímá hraniční datum. Kdy byla použita první postálka u nás v provozu - komerčním a poštovním. Předváděcí otisk měl datum 12. 7. 1963. Odrazíme se od tohoto data?

 

POST 001

 

AKTUALIZACE ZE DNE 12. 1. 2020

 

Nedávno se má sbírka rozrostla o dva přírůstky, které se týkají raného období použití výplatních strojů POSTALIA na území tehdejšího ČSSR.

 

Celistvost 1 s datem 18. 5. 1961 (poštovní postálka použitá na poště PRAHA 1) + Celistost s datem 21. 11. 1963 (poštovní postálka použitá na poště PRAHA 5)

Jedná se o vynikající přírůstek svědčící, že stroje této soustavy skutečně pronikly k nám ze zápoadního Německa již začátkem 60. let. Z obou celistvostí je vidět, že

- otisky měly dvoukruhové denní razítko s otevřenými můstky ("tvar půlměsíce"),

- zabudován byl "odlehlý rámeček" výplatního razítka,

- datumové číslice byly nízké a široké,

- výplatní číslice byly unifikovaného tvaru po celém světě,

- rozlišovací symboly byly vsazeny do denního razítka v rámci jednoho uživatele (pošty atp.). - v dolním mezikruží, zde je písmenné odlišení, později přibyly i číslená rozlišení.

 

U celistvosti z roku 1963 je zajímavý doplatek ve výši 20 hal. s tím, že výplatní otisk  známku znehodnotil (to bylo proti Poštovnímu řádu). Stroj byl použit jako znehodnocovací (místo denního razítka) a nikoliv jako výplatní.

 

Sběratel jistě toto nedopatření promine. Zůstal nám dkaz o použítí další soustavy pOatsalia na našem území. Je docela možné, že tato data budou ještě v budoucnu překonána. 

 

POstálka z roku 1961 a 1963 001      POstálka z roku 1961 a 1963 002

 

Druhá celistvost je významná ještě jednou skutečností. Byla adresována nestorovi československé a české poštovní historie panu Václavu Nebeskému. To její vzácnost ještě umocňuje.

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS