HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - pátek, 20 prosinec 2019

  • Zveřejněno v ZÁLIBY

95 LET LETECKÉ POŠTOVNÍ PŘEPRAVY (1920 - 2015)

95 let letecké poštovní dopravy v Československu (2015)

 

Definice: Letecká pošta je přepravou poštovních zásilek vzduchem a zahrnuje

dopravu letadly, vrtulníky, větroni, balony, vzducholoděmi, holuby.


Kronika historie letecké poštovní dopravy v Československu:

 

1920 ČSR uzavřela s Francouzsko-rumunskou vzduchoplaveckou společností CFRNA

(La Compagnie Franco-Roumaine de Navigation Aerienne) smlouvu provoz pravidelné linky

Praha – Štrasburg - Paříž

9. 10. 1920 uskutečnil se první let (bez přepravované pošty), původně se měl první let realizovat již 5. 10. 1920, ale byl pro špatné počasí zrušen

14. 10. 1920 zahájena pravidelná letecká přeprava pošty

Následovaly další linky Praha – Varšava a Praha – Londýn

1920 Československá pošta vydala I. emisi leteckých známek

29. 10. 1923 první let ČSA, první letecká přeprava zásilek československým letadlem(zahajovací let 28. 10. byl pro mlhu odložen na následující den). Letadlo Aero A-14 (L-BARC) pilotované Karlem Brabencem na lince Praha – Bratislava dopravilo 790g pošty a jednoho cestujícího. V protisměru letadlo označené L-BARC.

1923 ČSA dopravily v prvním roce 29 cestujících, 110 kg zboží a 10 kg pošty.

1920 – 1939 zprvu nebyla tato přeprava pro vysoké sazby využívána, postupně se rozšířila a stala se standardním prostředkem přepravy zásilek. Vnitrostátní přepravu zajišťovala ČSA – Československé státní aerolinie) - (později i mezinárodní) - , mezinárodní ČLS (Československá letecká společnost), ta od roku 1927 Poštu dopravovaly i zahraniční letečtí dopravci.

1932 Československo se stalo smluvním partnerem vzducholodní pošty do Severní a Jižní Ameriky (hybridní pošta spojená s leteckou dopravou do/z Německa, poté vzducholoďmi)

16. 4. 1939 vyhlášen zákaz létání na území Protektorátu Ćech a Moravy, ČLS zajišťoval jen dvě linky (provoz zajistila DLH a KLM). Protektorátní poštu dopravovaly německé stroje a to tranzitem přes Vídeň.

XI/1945 zrušeny letecké příplatky pro vnitrostátní listovní zásilky

14. 4. 1945 zřízena první vojenská kurýrní linka Košice – Spišská Nová Ves – Poprad – velitelství 1. čs. armádního sboru

9. 5. 1945 vnitrostátní a zahraniční zásilky dopravovány vojenskými letadly, zřízeny armádní kurýrní lety

1. 9. 1945 začala se přepravovat pošta na lince Praha –Bratislava – Banská Bystrica – Sliač - Košice

1. 3. 1946 obnovena činnost ČSA – ČSA se staly monopolním dopravcem vnitrostátní pošty v Československu .První let 1. 3. na trase Praha – Curich. Zřízena linka Praha – Bratislava – Banská Bystrica - Košice

7. 10. 1946 zřízeny další linky po Československu (celkem 5)

15. 5. 1947 přibyly další linky (3), došlo ke slučování linek

10. 6. 1947 zřízena další linka v rámci Československa

1951 letecké oddělení fy. Baťa a.s. Zlín (oddělení Svitlet) převzaly ČSA

1953 zrušeny letecké příplatky na leteckou poštu do Evropy

VII/1948 letecká doprava reorganizována, letecké zásilky byly přepravovány dvanácti páteřními linkami

1950 zřízena ambulantní letecká pošta (zvláštní poštovní lety bez přepravy cestujících), na palubě letadel se zásilky i částečně třídily. Kurzy měly svá razítka, na zásilkách se objevují velmi zřídka.

Postupně byla letecká přeprava zásilek omezována a zrušena. Došlo i ke zrušení letecké poštovní přepravy u nás.

1989 - Způsoby dopravy leteckých zásilek se v průběhu let měnily úzce s rozvojem letecké dopravy a se změnami společenského zřízení (zejména po roce 1989). Přepravu letecké pošty zajišťují desítky leteckých společností, meživot nimiž jsou i specializované společnosti (např. DHL).

Zdroje: 1/ P. Horka, Čs. letecká pošta 1918, Trojan, 1997

2/ ww.filabrno.net

3/ Internetové zdroje/encyklopedické zdroje

Přidáno na web kf0015.cz . 25. 8. 2015 Autor: Ivan Leiš

Číst dál...

OSLAVY "70" - bodový scénář

SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ 13. 5. v divadle U Valšů 13. 5. 2013 - BODOVÝ TECHNICKÝ SCÉNÁŘ
ČAS Autor Název Vizuál Audio Světla
16.30 otevření divadla slajdy písničky plné osvětlení sálu
16.59 zvoneček
17.00 uzavření vchodu film Burián dtto ztlumení světel
17.X fanfáry slajd logo fanfáry osvětlení stolku moderátora
17.X LEIŠ Úvodní slovo soubor slajdů dtto
17.25 MARKO Deskové značky soubor slajdů dtto
17.35 píseň Elvis soubor slajdů dtto
17.38 KUKAČKA Komunikace soubor slajdů dtto
17.45 MAIER KMF soubor slajdů dtto
17.55 ČECHÁK Přednášky soubor slajdů dtto
18.00 LEIŠ Publikace, výstavy soubor slajdů dtto
18.VII TV Z metropole film ČT film ČT ztlumení světel
18.15 MALEČEK Zdravice, ocenění slajdy nasvětlení pódia
18.25 DOSTÁLEK Poděkování slajdy dtto
18.30 LORMANN Zdravice slajdy dtto
18.40 Předěl (film,klip) film film ztlumení světel
18.45 LEIŠ Slova klasiků soubor slajdů osvětlení stolku moderátora
18.55 ? Slovo závěrem slady dtto
19.00 Jede, jede… animace písně melodie, karaoke ztlumení světel
19.V Ukončení, pozvání do 1. patra osvětlení sálu
ILE 10. 5. 2013 9.31 hod. 1. varianta
. Díky.
Číst dál...

CESTA KLUBU (scénář oslav k 70. výročí)

CESTA KLUBU FILATELISTů 00-15 PRAHA

Z OBECNÍHO DOMU DO DOMU PORTUS

1943-2013

…….

Slavnostní setkání členů klubu a přátel k 70. výročí založení klubu

Divadlo U Valšů

Formální posezení v sále Dřevák Domu Portus

13. 5. 2013

PROGRAM

13.00 – 16.55

Předsálí divadla U Valšů

Provoz poštovní příležitostné přepážky

Provoz prezentační a informační klubové přepážky

16.00 – 16.55

Předsálí sálu Dřevák

Autogramiáda výtvarníků a rytců

16.30 – 16.55

Předsálí divadla U Valšů

Prezentace účastníků

 

V divadle U Valšů budou znít písně zmiňující poštovní tématiku a na plátno budou

promítány slajdy připomínající výročí

..

17.00 – cca 18.30

Divadlo U Valšů

Slavnostní setkání s audiovizuálním programem

cca 18.30 – 21.00

Sál Dřevák a předsálí

Neformální posezení s občerstvením

..

IL 9.5.2013 23.38 hod. 3. VARIANTA

DETAILNÍ PROGRAM

SLAVNOSTNÍHO SETKÁNÍ

Zvuk zvonečku

Klip z filmu Nejlepší člověk

(scéna s Vlastou Burianem)

Zvuk fanfár

..

IVAN LEIŠ

ÚVODNÍ SLOVO

..

JIŘÍ MARKO

DESKOVÉ ZNAČKY

..

HUDEBNÍ KLIP: Elvis Presley, Return to Sender (Adresát neznámý)

..

PRAVOSLAV KUKAČKA

ELEKTRONICKÁ POŠTA SE ČLENY KF

JIŘÍ MAIER

VZPOMÍNKA NA KLUB MLADÝCH FILATELISTů

LADISLAV ČECHÁK

PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST

IVAN LEIŠ

PUBLIKAČNÍ A VÝSTAVNÍ ČINNOST

ÚRYVEK Z POŘADU Z METROPOLE (ČT)

JIŘÍ KRATOCHVÍL

……

JAROSLAV MALEČEK

ZDRAVICE SČF A OCENĚNÍ KF

..

OCENĚNÝ ČLEN

PODĚKOVÁNÍ ZA OCENĚNÉ

..

JAN LORMANN

ZDRAVICE ŘEDITELE NADACE 90

..

Hudební klip /filmový úryvek

..

IVAN LEIŠ

Pošta, poštovní známky, specializované obory a sběratelé slovy klasiků

(J.WOLKER, A.HOFFMEISTER, J. M. AUGUSTA, L. NOVOTNÝ, V. NEBESKÝ)

..

PŘEDSEDA ČESTNÉHO PŘEDSEDNICTVA

SLOVO ZÁVĚREM

……

HUDEBNÍ ZAKONČENÍ

(JEDE, JEDE POŠTOVSKÝ PANÁČEK)

Karaoke s animovaným filmem

 

 

9. 5. 2013 23.38 hod. IL 3. VARIANTA

Autor scénáře a progamu: I. Leiš

Součastí programu bude i Bodový scénář pro technika Domu Portus, ing. Chudobu, ing. Marko a ing. Leiše

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS