HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - pondělí, 02 prosinec 2019

CELISTVOSTI V RARITY PŘETVOŘENÉ (39)

Samovolně vylámané části výplatního otisku

 

V jednom z minulých příspěvků do seriálu "Celistvosti" jsem se zmínil o otisku, kde lidský faktor odstranil z označení oprávněného uživatele ( nejčastěji název, adresu či obsah činnosti uživatele stroje) několik slov, které reflektovaly nesoulad se společenskou realitou. Lidská síla odstranila z otisků i dalěí údaje v průběhu dějin, které též reagovaly na události ve společnosti. O tom někdy příště.

Dnes si připomeneme "fyzické zastarání výplatního stroje". Existuje i "morální zastarání", v tom případě se odstraní z provozu celý stroj, dá se do šrotu (v nejlepším případě do muzea či skončí v soukromých sbírkách) a nahradí se jiným, modernějším. Už nestačí být použit v provozu. Fyzické zastarání samovolně "ztratí" některou ze součástí stroje - denní razítko, výplatní razítko či označení oprávněného uživatele (na štočku). Stane se, že některá část těchto důležitých částí stroje se poškodí, odpadne, ohne se a podobně. Nyní nás zajímá první případ - vypadnutí celé či důležité části  stroje.

 

Reprodukuji tři případy:

- odpadlé denní razítko u stroje uživatele Východoslovenské železiarne, dohlédací pošta KOŠICE ŽELEZIARNE, mezi označením uživatele a výplatním razítkem stroje soustavy POSTALIA zbyla jen pohyblivá složka - datum (zde 1. 7. 1976), pošta nahradila odpadlé denní razítko denním poštovním razítkem dohlédací pošty,

 

- odpadlé označení oprávněného uživatele u výplatního stroje POSTALIA - JUNIOR, uživatelem stroje byl podnik BUČINA n. p. Zvolen, dohlédací pošta ZVOLEN 1, datum celistvosti 21. 6. 1983, mnozí sběratelé byli zmateni "novým tvarem" otisku, které připomínalo poštovní otisk,

 

odpadlý rámeček (pseudoznámka, zoubkovaný obdélník) společně s nápisem ČESKOSLOVENSKO u výplatního stroje FRANCOTYP (typ FR 8 - 0 - 4m), dohlédací pošta SEDLEC U KARLOVÝCH VAR, uživatele Keramické a sklářské suroviny n.p. , celistvosti jsou hledané, dají se kvalifikovat jako rarity či raritní zajímavosti.

Vypadlé části OVS 001

 

Došlo i k dalším dvěma případům - vypadly pohyblivé části výplatního otisku.  A to výplatní hodnota ve výplatním razítku a datum v denním razítku. Též důsledek fyzického zastarání.

 

Vypadlá hodnota 001     Vypadlé datum 001

 

 

 

 

Číst dál...

KLÁŠTER A MUZEUM VE VYŠŠÍM BRODĚ

 

Vyšebrodský klášter a jeho areál

 

 

IMG 4477     IMG 6133    IMG 5791     IMG 5566     IMG 5548      IMG 5549     IMG 5550     IMG 5551     IMG 5558    IMG 5560     IMG 5562     IMG 5563     IMG 5564    

 

Poštovní muzeum ve Vyšším Brodě - umístěné v několika objektem Vyšebrodského kláštera

 

IMG 5556     IMG 5554     IMG 5559     IMG 5561     IMG 5569     IMG 5570     IMG 5571     IMG 5572     

 

 

IMG 5547

 

 

Číst dál...

DATABÁZE výplatních otisků Československa 1946 - 1992 (SEŠIT 1 - 14. část PRAHA_ - PRAHA 093, ukončení)

PROZATÍMNÍ EPILOG K DATABÁZI

Před několika měsíci jsem se rozhodl vytvořit pilotní projekt Databáze pražských výplatních otisků ČESKOSLOVCENSKO z období 1946 - 1992. Tyto československé výplatní otisky se poznají podle "zoubkovaného obdélníka" či "pseudoznámky" na místě dřívějšího výplatního razítka ve tvar "motýlka" či "větrné růžice".  Toto období je zachyceno v soukromém katalogu Mirko Marka anebo v rukopise soukromého Katalogu autorů Luďka Janů a Ivana Leiše. Obě tyto záslužné  práce nebyly publikovány. Na druhé straně byla publikována dvoudílná práce Ivana Leiše Výplatní otisky na Slovensku 1946 - 1992 v období Československa. První díl se týká všeobecné problematiky a může sloužit i  ostatním otiskům a jejich sběratelství, zejména z území českých zemí v období Československa. Věcný katalog nebyl nikdy zpracován. Stalo se to nyní. Pokrývá zatím úzké území, kde byly v provozu výplatní stroje s dohlédacími poštami PRAHA _ - PRAHA 093. Je to pilotní projekt, jak bylo řečeno, se všemi přednostmi i nedostatky.  Má své nedostatky, navíc jako podklad sloužila  poměrně rozsáhlá sbírka, ale bohužel nekvalitních otisků na nekvalitních podkladech tak, jak otisky vytvořila doba, která je naštětsí už za námi.  Doba, která nedbala na kvalitu výplatních otisků částečně způsobená i nedostatkem náhradních dílů a hlavně nedostatkem originální barvy. Dalšém důvodem pro nekvalitu byl nedostatečný dozor poštovní správy a systém vlastnictvím firem, které měly mít nad výplatními stroji dozor. Doplňky a připomínky uvítám na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Jsme si vědom, že finální podoba bude potřebovat hodně úprav prvního nahození.Databáze přináší i nekvalitní, místy nezřetelné otisky, i popisky jsou úsporné na rozdíl od dřívějšího pojetí. Dodržuji však zásadu, že se začít musí. Uplynulo již skoro osmdesát let od prvního čs. otisku s pseudoznámkou. A databáze, natož katalog sběratelé nemají. Navíc Praha se vždy opomíjaela anechávala "na konec". Prahou jsem začal, a nejen proto, že je to důležité místo naší republiky, ale poroto, že jsem křtěn Vltavou. Zásada, že je nutno začít a nečekat na perfektní ztvárnění dané problematiky je aplikovcána i v této práci.

 

Dnešní podklady jsou 14. zatím posledním dílem Databáze. Obsahují dokončení přehledu otisků podle dohlédacích pošt, ale i dodatky k již publikovaným oziskům dříve uvedených pošt.  Databáze není konečná.Další fází bude spořádání mé sbírky pdole této databáze, ověření její praktičnosti a užitečnosti, a hlubší studium a publikování souhrnu poznatků ze zařazeného filatelistického materiálu. Zveřejnění 14. části se bude dít po částech. Zároveň prosím omluvte zjištěné nedostatky.

2. 12. 2019

 

CAT 2 001     CAT 3 001     CAT 4 001     CAT 5 001     CAT 7 001     CAT 8 002CatCAT 9 001     CAT 10 001     CAT 11 001     CAT 12 001     CAT 13 001          CAT 14 001          CAT 15 001           CAT 17a 001     CAT 18 001 

CAT 19 001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAT 20 001    CAT 21 001      CAT 22 001         CAT 23 001      CAT 24 001     CAT 25 001    CAT 26 001        CAT 27 001     CAT 28 001    CAT 29 001     CAT 30 001     CAT 31 001

 

Stranou 5/1 začínají dodatky obsahující nové či nalezené dodatky ve sbírce. Postupně je budu přidávat pod tento titul. Dodatky si zařaďte pod původní dohlédací poštu anebo pod posledně uvedený dodatek (viz příslušné pokračování.

 

CAT 32 001         CAT 33 001        CAT 35 001         CAT 36 001     CAT 37 001     CAT 38 001     CAT 38 001CAT 39 001     CAT 40 001

      

 Dodatkovým listem 6/1 byl SEŠIT 1 Výplatní otisky Českoalovenska z období 1946 - 1992 PRAHA_ - PRAHA 093 prozatím uzavřen. Nové objevy výplatních otisků z tohoto období budou po čase zveřejněny na tomto odkazu anebo pod novým odkazem databáze.

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS