HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - prosinec 2019

CELISTVOSTI V RARITY PŘETVOŘENÉ (38)

V jednom z minulých pokračování seriálu "Celistvosti" jsem psal o předchůdci - uživateli Sudetské továrny na pohonné hmoty v Záluží v Krušných Horách (30). Slíbil jsem se k otisku, který tuto firmu od roku 1939 provází, později vrátit. Činím tak nyní. 

Shodou okolností se jedná o stejný výplatní otisk, který první uživatel v tehdejším Malteurenu über Brüx spustil Jednalo se o výplatní otisk FR 8 - 0 - 3m (g) 1kM. První evidovaný otisk nese datum -8/43-.  Tento otisk používala další továrna, která v dalších letech vystupovala pod jinými jmény.

Stalinovy závody (má sbírka eviduje dva otisk s daty 25. 1. 1961 a 27. 1. 1961) - FR 8 - 0 . 4 m 3m (g) - 1K, dohlédací pošta ZÁLUŽÍ v KRUŠNÝCH HORÁCH,

Chemické závody československo - sovětského přátelství, národní podnik Záluží  Krušných Horách, (sbírka: rozmezí dat 15. 8. 1964 - 20. 5. 1968),  -  FR 8 h - 3m (g), 2kM, dohlédací pošta viz shora,

ZOBRAZENÁ CELISTVOST: Viz předchozí celistvost s tím, že druhý řádek označení oprávněného uživatele s textem "ČESKOSLOVENSKO-SOVĚTSKÉHO PŘÁTELSTVÍ" bylo vysekáno (ve sbírce eviduji tři otisky s daty 18. 4. 1969, 02.09. 1969 a 15. 9. 1969). Důvod: nsouhlas s okupací Československa armádami států Varšavské smlouvy 21. 8. 1968. Celistvost s vysekaným otiskem není zajímavá jen z poštovně historického hlediska, ale ze všeobecně historického hlediska. Dokládá jednu z událostí v historii Československa, bohužel  v tomto případě smutnou.

Co následovalo dále, oisk, zejména jeho část, kde je označení uživatele doznalo těchto změn:

Vyryto nové označení a zasazeno do výplatního stroje. V textu se objevila část  textu "československo - sovětského přáteství) - štoček byl vyryt nově. Ve sbírce eviduje první otisk s datem 9. 12. 1969. Poslední otisk tohoto vzhledu mám s datem 16. 7. 1973 (mezitím se změnilo vročení - vyšší číslice roku). Výplatní stroj stejný, otisk FR 8 - 0 -3m (g), 2K.

Zároveň se 27. 10. 1970 (údaj mé sbírky) objevil i další otisk stroje  Postalia, který si se stejným textem objednal a do provozu uvedl tento subjekt. Poslední datum mé sbírky je s datem 9. 7. 1974. Poté následovalo přejmenovávání, což je již mimo dosah tohoto sdělení.

 

Záluží 001

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS