HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - čtvrtek, 28 listopad 2019

MECHANIZAČNÍ PROSTŘEDKY A POŠTOVNÍ POMŮCKY VE VYŠŠÍM BRODĚ

Poštovní muzeum ve Vyšším Brodě skýtá něvštěvníkům velkou řadu různých exponátů. Mezi nimi najdeme imechanizační prostředky a poštovní pomůcky potřebné pro usnadnění poštovního provozu. Výplatní stroje byly jedním z nich, ty se staly obsahem samostatného článku a fotogalerie.

 

IMG 4510     IMG 5580     IMG 5610     IMG 5713     

IMG 5729     IMG 5714

IMG 5720     IMG 5725

IMG 5716     DSC01070

 

DSC01076     

 

Číst dál...

MANOLO

MANOLO

Osobnost andaluzské Elvirie a Marbella. Bohužel už několik let není mezi námi. Dostala ho v jeho rodné Galicii fatální nemoc. Dost často na něj vzpomínám. Nejen proto, že byl noblesním číšníkem, který čínskou restauraci ASIA FOOD pozvedl k výšinám a vysoké návštěvnosti, ale proto, že byl noblesní, empatický, přátelský, milý k dětem.

Děti ho milovaly. Do restaurací se jim moc nechtělo, ale když se dozvěděly, že uvidí Manola, už byly připraveny k odchodu. Jednou, to už byl po několika zákrocích a snad i radioterapii, se sebral a přišel. Večer radostné ho kulinářství a vtípků začal k radosti nás všech. Svou zkušeností nalákal řadu hostů, návštěvnost byla vynikající. Čínští majitelé mohli být spokojeni. No nebyli. Vyřadili jej na dva roky z provozu, nakonec jej museli povolat. Hosté si to přáli. O chabém provozu restaurace během jeho nepřítomnosti ani nemluvím.

Manolo získal své neocenitelné zkušenosti ve Švýcarsku (Lausanne), přenesl je do andaluzského prostředí.

Byl proslulý svým “Cadillacem“ – flambovacím vozíkem, na kterém připravoval dvě velké pochoutky této čínské restaurace (Chateaubriand a jahody na Grand Manier). Oheň dodal oběma pochoutkám tu správnou chuť. Široko daleko nebyly lepší. Slíbil jsem mu přivézt starou hasičskou přilbu, zůstalo u slibu.

A to je, co říct. Restauracemi se to v Elvirii a Marbelle jen hemží. Vždy jsem napsal pozitivní hodnocení pro Tripadvisor. Už nenapíšu. Manolo odešel před třemi lety do restauratérského nebe. Zemřel ve své rodné španělské Galicii. Restaurace ukončila činnost a její čínští provozovatelé zmizely neznámo kam.

Ani druhý slib či spíše plány nevyšly. Manolo nápadně připomínal francouzského herce se španělskými kořeny Louise de Funése. Spolu s německým přítelem z filmové branže jsme začali přemýšlet o natočení reportáže či filmu, zůstalo u nedokončeného scénaře.

Z toho plyne poučení – sliby se mají plnit hned.

Dodneška narážím na lidi, kteří si jej pamatují a vzpomínají na něj jen v dobrém. To se týká i číšníků a majitelů okolních restaurací v Elvirii.

Milý a drahý Manolo, R.I.P.

MANOLO PŘIŠEL, aby své milé hosty pozdravil a obsloužil, i když už trpěl bolestmi po chemoterapiích.

IMG 5329

 

MANOLO A JEHO MAJSTRŠTYK - vozík zvaný Cadillac na přípravu flambovaného hovězího masa a vynikajícího desertu - jahod na Grand Manier. MANOLO PŘI SVÝCH AKCÍCH UMĚL I POBAVIT S NOBLESOU A HUMOREM. POHOSTINNÁ PÉČE PAR EXCELLENCE.

 

MANOLO 1     DSC02724     DSC02725     DSC02726     DSC02729      DSC02730     DSC02731     Manolo 2

 

MUCHAS GRACIAS, MANOLO!

 

 

Číst dál...

CELISTVOSTI V RARITY PŘETVOŘENÉ (34)

POZNÁMKY NA CELISTVOSTECH VYPLACENÝCH VÝPLATNÍMI OTISKY (34)

 

Dnešní zobrazené celistvosti se bezprostředně netýkají sledovaných výplatních otisků, i když nepřímá souvislost tam je dodatkem k zajímavým výplatním otiskům.

Hlavním je vždy výplatní znak. Tištěné či dopisované poznámky jsou též veledůležité. Vysvětlují řadu nejasností, i když nejsou tím hlavním. Ma averzu či reverzu (!) se objevují předně poznámky pošty - druhého hlavního účastníka poštovního provozu, dále poznámky odesilatele či příjemce (např. opravy poštovného či registrační příchozí razítka apod.), ale i poznámky sběratele (čslo v jeho sbírce, cena, údaje o výměně, rozšíření datového rozsahu apod.).

Celistvost s otiskem Mannesmann , PRAHA 7, 25, 8. 1945, FR 8h - 4m, otisk Československo

Předtištěné názvy a údaje v německém jazyce byly opatřeny poznámkou: "Spotřeba starých tiskopisů" (za účelem úspor).  České razítko uživatele jen doplňuje razítko první.

POZNÁMKY 001

 

Druhá celistvost uživatele Klenoty Aurum a.s. PRAHA 110 06 PRAHA 06, Postalia, otisk Česká republika

 

Tato celistvost je z roku 1997 (28. 5.) více jak čtyři roky po vzniku Ćeské republiky. Poštovní zásilka nebyla dle nařízenía v rozporu s Poštovním řádem a nařízeními pro provoz výplatních strojů  podána na přepážce pošty PRAHA 06, ale přímo vhozena do poštovní schránky. Celistvost je opatřena poznámkou: "Zásilka z poštovní schránky" a velkým písmenem "T"(?) - doplatné. Tyto poznámky opatřené gumovým razítkem doprovází denní razítko  (datum 28.?). Zda se trestné doplatné vybralo, celistvost, ani příjemce zásilky neuvádí. Každopádně, kdyby se vybralo, bylo to v rozporu s Poštovním řádem. Sankce u těchto případů neexistovaly.

 

POZNÁMKY DRUHÁ 001

 

Číst dál...

CELISTVOSTI V RARITY PŘETVOŘENÉ (33)

MODRÁ BARVA OFICIÁLNĚ

 

Od samého počátku se zúčastněné subjekty při vyplácení zásilek snažily o odlišení zásilek novinového charakteru. Jednalo se o odlišení a zasílání za snížené výplatné. Hlavní zájem měla poštovní správa, zájem byl i na straně uživatelů výplatního stroje. Na tyto snahy reagovaly  renomované firmy - výrobci výplatních tsrojů, u nás zejména Francotyp (Bafra) a Hasler. Během I. republiky k uznání tohoto způsobu vyplácení a použití modré barvy nebylo oficiálně uznáno, existují jen výjimečné zkušební otisky a vzácné eseje. Existují v omezeném počtu a lze je po právem řadit do kategorie rarit s ohodnocení LBP.

 

K oficiálnímu uznání a povolení k užívání modré barvy pro novinové zásilky  došlo až v roce 1941. Stalo se tak na základě nařízení, které bylo publikované v Poštovním věstníku č. 4/1941 pod číslem 6073/C/1 ze dne 20. 1. 1941 (strana 26). Bylo rozhodnuto vyplácet zasílání novin modrými výplatními otisky. Toto bylo kvalifikováno poštovní správou  jako výhoda (!). Rozhodlo tak Ministerstvo dopravy (reprezentující Poštovní správu). 

 

Majitelé (uživatelé) měli povinnost požádat a získat zvláštní povolení, bylo nutno specifikovat všechny poštovní úřady, kde se zásilky podávaly (u přepážek, ne do schránek), nutností byla  m o d r á   barva, zásilky bylo nutno podávat najednou, odděleně od ostatních zásilek, pořadová čísla musela být nepřerušena v aritmetické řadě. Některé firmy používaly obě barvy, i pro novinové zásilky.

 

Zásilky s těmito modrými otisky se občas vidí v nabídkách prodejců či na aukcích, ale většina skončila v odpadech či ve sběru společně s přečtenými novinami či dalšími zásilkami tohoto druhu. Porto jsou stále zpestřením sbírek, i když se vysloveně nejedná o rarity. Zajímavosti to dozajista jsou.

 

Dnes reprodukuji dva modré výplatní otisky na celistvostech (na "rukávě", do kterého se zasunuly noviny a a na adresním štítku). První celistvost je z výplatního stroje uživatele Sbírka zákonů a nařízení z 9. 12. 1942 a druhá uživatele Melantrich s datem 23. 6. 1943.

 

MODRÁ 001     MODRÁ 002

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS